A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

61/1991. (IV. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás megkötésére 1991. január 14-én jegyzékváltás formájában került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó, 1991. január 14-én kelt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A magyar nagykövetségnek az 1. §-ban említett megállapodást tartalmazó Kanada Külügy- és Nemzetközi Kereskedelmi Minisztériumához intézett angol nyelvű jegyzéke hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„A Magyar Köztársaság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki Kanada Külügy- és Nemzetközi Kereskedelmi Minisztériumának és van szerencséje megerősíteni azokat a kötelezettségeit, amelyeket Katona Tamás államtitkár legutóbbi, Kanadában tett látogatása során vállalt a vízumkiadásokkal kapcsolatban.

A magyar Kormány osztja a kanadai Kormány szándékát a Magyar Köztársaság és Kanada közötti szívélyes kapcsolatok további megerősítésére, és a két ország közötti utazások megkönnyítésére.

A Magyar Fél figyelembe veszi a Kanadába látogatni kívánó magyar állampolgárok számára biztosított újabb vízumkiadási könnyítéseket, valamint a kanadai Kormánynak a fentiekben említett megbeszélésen kifejtett azon szándékát, hogy a jövőben megfontolja annak lehetőségét, hogy feloldja a magyar állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettséget, és azon kötelezettségvállalását, hogy magyar állampolgároknak a legrövidebb időn belül kiadja a látogató vagy ideiglenes tartózkodási vízumot, anélkül, hogy bármilyen jellegű várakozási időt figyelembe venne.

Mindezt tekintetbe véve, a Magyar Köztársaság Kormánya eltörli a vízumkötelezettséget, ez a rendelkezés 1991. február 1-jén lép hatályba azon kanadai állampolgárok vonatkozásában, akik érvényes útlevéllel kívánnak látogatást tenni Magyarországon, 90 napnál nem hosszabb időtartamra.

Ezt a kiváltságot nem terjesztik ki azokra, akik elhelyezkedési vagy letelepedési szándékkal lépnek a Magyar Köztársaság területére. Az illetékes magyar hatóságok fenntartják maguknak a jogot arra, hogy megtagadják a belépési vagy tartózkodási engedélyt minden nemkívánatos személytől.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége megragadja az alkalmat arra, hogy Kanada Külügy- és Nemzetközi Kereskedelmi Minisztériuma felé ismételten kifejezze legmagasabb nagyrabecsülését.”

3. § A kanadai Külügyminisztérium a magyar nagykövetséghez intézett angol nyelvű jegyzéke hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„A Külügyminisztérium megtiszteltetését fejezi ki a Magyar Köztársaság Nagykövetsége felé, és ezennel kívánja megerősíteni azon állásfoglalását, amely a vízumok kiadásával kapcsolatos, és amelyek Katona államtitkár úr legutóbbi kanadai látogatása során lefolytatott tárgyalásokon hangzottak el. A Külügyminisztérium osztja a magyar Kormány célját, hogy erősítsék a Magyar Köztársaság és Kanada között meglévő szívélyes kapcsolatokat, és megkönnyítsék az emberek mozgását a két ország között.

Ezen cél megtartásával a Külügyminisztérium újólag megerősíti a kanadai Kormány azon szándékát, hogy a jövőben mérlegeljék a Kanadába látogatni szándékozó magyar állampolgárok vízumkötelezettségének eltörlése lehetőségét. A Minisztérium megerősíti a kanadai Kormány azon állásfoglalását is, amely a magyar állampolgárok egyszeri, illetve többszöri belépésre jogosító látogató, illetve ideiglenes letelepedési vízumok kiadásával kapcsolatosak, a lehető legrövidebb időn belül, anélkül, hogy bármilyen várakozási időszak megvizsgálása szükséges volna, ha az ilyen vízum kiadása megfelel a kanadai bevándorlási törvénynek. Ez az új eljárás, részben, tükrözi a Magyar Köztársaság politikai helyzetében bekövetkezett pozitív változásokat, amelyek bátorítják a Kanada és Magyarország közötti növekvő közeli kapcsolatokat.

A Külügyminisztérium tudomásul veszi, hogy 1991. február 1-jével kezdődően a Magyar Köztársaság Kormánya eltörli a vízumkényszert azon kanadai állampolgárok részére, akik 90 napra vagy 90 napnál rövidebb időre kívánnak Magyarországra látogatni. Ezen kedvezmény nem vonatkozik azokra, akik a Magyar Köztársaság területén munkalehetőséget, illetve letelepedést keresnek. Tudomásul veszik azt is, hogy a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai fenntartják a jogot, hogy területükön megtagadják a belépési, illetve tartózkodási engedélyt bármely, általuk nemkívánatosnak ítélt személytől.

A Külügyminisztérium felhasználja az alkalmat, hogy a Magyar Köztársaság Nagykövetsége felé ismételten kifejezze legnagyobb elismerését.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. február 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére