A jogszabály mai napon ( 2020.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

109/1991. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás megkötésére 1991. április 12-én jegyzékváltás formájában került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Írország Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó, 1991. április 12-én kelt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Magyar Külügyminisztériumnak az 1. §-ban említett Megállapodást tartalmazó, az Írország Kormánya Külügyminisztériumához intézett angol nyelvű jegyzéke hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Dublin

1991. április 12.

Tisztelt Excellenciás Uram!

Tisztelettel tájékoztatom Önt arról, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a Magyarország és Írország közötti utazás megkönnyítésére való tekintettel kész az ír Kormánnyal megállapodást kötni az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek azon állampolgárai, akik érvényes útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be a másik Szerződő Fél területére, és 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak ott. Abban az esetben ha 90 (kilencven) napnál tovább szeretnének ott tartózkodni, tartózkodási kérelmet kell benyújtani az illetékes hatóságokhoz.

2. A Felek megegyeznek abban, hogy a vízumkövetelményről való lemondás nem mentesíti az Írországba utazó magyar és a Magyarországra utazó ír állampolgárokat annak szükségessége alól, hogy mindenben feleljenek meg a külföldiek belépésével és tartózkodásával (ideiglenes vagy állandó), valamint a jövedelmező tevékenységekben (magánvállalkozóként vagy alkalmazottként) való részvételükre vonatkozó törvényeknek és előírásoknak. Azok az utazók, akik nem tudják meggyőzni az illetékes hatóságokat arról, hogy megfelelnek ezeknek a törvényeknek és előírásoknak, ki vannak téve annak, hogy elutasítják a vonatkozó területekre történő belépésüket vagy ott-tartózkodásukat.

3. a) Valamely Szerződő Fél diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviseletének a másik Szerződő Fél területére akkreditált vagy ott állomásozó tagjai, akik a Magyar Köztársaság vagy Írország által kiállított diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, szolgálati idejük alatt a másik Szerződő Fél területén tartózkodhatnak.

b) A Magyar Köztársaság és Írország által kiállított olyan diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel rendelkezők, akik valamelyik Szerződő Fél képviselői vagy közalkalmazottaként dolgoznak a másik Szerződő Fél területén székelő nemzetközi szervezetnél, szolgálati idejük alatt a másik Szerződő Fél területén tartózkodhatnak.

c) Az a) és b) pontban említett személyek háztartásában élő családtagok hasonlóképpen a másik Szerződő Fél területén tartózkodhatnak a szolgálati idő alatt, ha maguk is a Magyar Köztársaság vagy Írország által kiállított diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

4. A Magyar Köztársaság és Írország illetékes hatóságai fenntartják maguknak a jogot, hogy elutasítsák a területükre történő belépést vagy ott-tartózkodást abban az esetben, ha olyan személyekről van szó, akik nem kívánatosaknak minősülnek vagy más okból nem felelnek meg az illetékes kormánynak az ország belépésére és az ott-tartózkodásra vonatkozó általános politikájának.

5. A Magyar Köztársaság vagy Írország Kormánya ideiglenesen felfüggesztheti a fenti feltételek teljes egészét vagy egy részét. Ilyen esetben a felfüggesztésről vagy a felfüggesztés feloldásáról diplomáciai úton kell értesíteni a másik Felet, amely az értesítést követően azonnal hatályba lép.

6. Ezt a Megállapodást bármelyik fél megszüntetheti azáltal, hogy 30 (harminc) nappal korábban írásban értesíti a másikat.

Ha a fenti javaslat elfogadható az ír Kormány számára, tisztelettel javasolnám, hogy ez a levél az Ön válaszával együtt képezze a két ország közötti vízumkényszer eltörléséről szóló Megállapodást, amely a válasz napján lép érvénybe. Biztosítom Önt Excellenciás Uram további nagyrabecsülésemről.

Tisztelettel tájékoztatom Önt, Excellenciás Uram arról, hogy a fenti feltételek elfogadhatók az ír Kormány számára, és megerősítem azt, hogy az Ön levele és ez a válaszlevél a fenti ügyben a két ország megállapodásaként szolgál és a válasz napján érvénybe lép.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. április 12. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére