A jogszabály mai napon ( 2020.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

126/1991. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában, Budapesten, 1989. november 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1991. január 28-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában, Budapesten, 1989. november 23-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY

a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam
Kormánya között az egészségügyi együttműködés
tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez az alábbi Egyezmény létrehozásában állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást:

1. az egészségügy szervezetéről;

2. az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén alkalmazott formákról és módszerekről;

3. A lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;

4. a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy és az iskolaegészségügy) és a járványügy terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;

5. az orvostudományi kutatások legfontosabb eredményeiről;

6. az információ gyűjtése és feldolgozás terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;

7. az egészségmegőrzés terén alkalmazott módszerekről és azok értékelési rendszeréről.

2. cikk

A Szerződő Felek bátorítják és elősegítik:

1. orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik, egészségügyi intézményeik és orvostudományi egyesületeik együttműködését;

2. tudósokból, szakemberekből álló munkacsoportok létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét Fél érdekelt;

3. a másik Fél állampolgárainak szakképzésben és továbbképzésben részesítését, felsőoktatási és tudományos intézményeikben;

4. szakembereik részvételét a másik Fél által rendezett kongresszusokon, tudományos tanácskozásokon.

3. cikk

A Felek kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tudósokat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat a 4. cikk 1. §-ban említett együttműködési tervben meghatározott időtartamra.

4. cikk

1. A Felek ennek az egyezménynek a végrehajtásával a Magyar Köztársaság Szociális és Egészségügyi Minisztériumát, illetve Izrael Állam Egészségügyi Minisztériumát bízzák meg.

Az Egyezmény végrehajtása érdekében a minisztériumok a pénzügyi feltételeket is tartalmazó együttműködési terveket írnak alá.

2. A terv kidolgozása és az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében a Magyar Köztársaság Szociális és Egészségügyi Minisztériumának és Izrael Állam Egészségügyi Minisztériumának képviselői közös értekezletet tartanak.

Az értekezleteket felváltva a Magyar Köztársaságban és Izrael Államban tartják.

Indokolt esetben rendkívüli értekezletet tarthatnak.

5. cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltással lép hatályba, és ettől a naptól számított 5 évig marad érvényben.

Amennyiben egyik Fél sem jelenti be ellentétes szándékát írásban a lejárat előtt legalább 6 hónappal, az Egyezmény hatálya további 5 periódusokkal meghosszabbodik, minden esetben azonos feltételekkel.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Budapesten, 1989. év november hó 23. napján, amely 5750, Cheshvan 25-nek felel meg, két eredeti példányban angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. január 28. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére