A jogszabály mai napon ( 2021.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet

a munkavállalók ágazatközi besorolási rendszeréről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. §-ának (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az Érdekegyeztető Tanács egyetértésével - a következőket rendelem:

1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatóra és - a vezetőt [Mt. 188. § (1) bekezdés], valamint helyettesét kivéve - annak munkavállalójára.

2. § (1) A munkáltató

a) a szellemi foglalkozású munkavállalókat, illetve a szellemi munkaköröket a mellékletben szereplő „A”, „B”, „C” és „D” jelű táblázatok, s azokhoz tartozó besorolási feltételek;

b) a fizikai foglalkozású munkavállalókat, illetve a fizikai munkákat, munkaköröket a melléklet „E” jelű táblázata, s az ahhoz tartozó besorolási feltételek

figyelembevételével sorolja a megfelelő csoportba.

(2) Az adott munkáltatónál kötött kollektív szerződés a besoroláshoz szükséges képesítésre, gyakorlati időre és egyéb feltételekre vonatkozóan a mellékletben foglaltaknál részletesebb előírásokat és azok alapján a melléklet szerinti besorolási csoportokon belül további csoportokat is meghatározhat.

3. § (1) Munkáltatói érdekképviseleti szervezet, illetve több munkáltató által kötött kollektív szerződésben (a továbbiakban: középszintű megállapodás) a 2. § (1) bekezdésében említettektől - a sajátosságoknak megfelelő - eltérő kötelező besorolási feltételek és csoportok is meghatározhatók.

(2) A középszintű megállapodásban és az annak hatálya alá tartozó munkáltatónál kötött kollektív szerződésben az (1) bekezdés szerint eltérő tartalmú besorolási csoportok tekintetében meg kell határozni, hogy az e rendeletben szereplő besorolási csoportok közül melyiknek felel meg.

4. § (1) E rendelet 1992. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet alkalmazásában középszintű megállapodásnak kell tekinteni a jegybanknál kötött kollektív szerződést is.

(3)-(4) * 

Melléklet a 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelethez

Az ágazatközi besorolási rendszer csoportjai
és besorolási ismérvei

Vezető beosztású alkalmazottak

Megnevezés Kódszám (ksz.)
Vezető
I. 11
II. 12

Besorolási feltételek:

Vezető I. (ksz. 11): Ide kell besorolni jellemzően a gazdálkodó szervezet nagyobb szervezeti egységeinek (pl. főosztály, gyár, gyárrészleg, üzem, nagyobb telep) vezetőit és azok helyetteseit.

Vezető II. (ksz. 12): Ide kell besorolni jellemzően az osztályvezetőket, az ezzel egyenértékű szervezeti egységek vezetőit és helyetteseit (pl. önálló csoport, irodavezetőket).

Termelés (tevékenység) irányítók

Megnevezés Kódszám (ksz.)
Termelés (tevékenység) irányító
I. 21
II. 22
III. 23

Termelés (tevékenység) irányító I. (ksz. 21): Ide kell besorolni a felsőfokú végzettségű termelés (tevékenység) irányítókat (pl. főművezető, művezető, forgalomirányító, számítástechnikai egység műszakvezetője) és a felsőfokú végzettségű helyetteseket.

Termelés (tevékenység) irányító II. (ksz. 22): Ide kell besorolni a középfokú (pl. szakközépiskolai, szakmunkásképző iskolai) végzettségű termelés (tevékenység) irányítókat és a középfokú végzettségű helyetteseket.

Termelés (tevékenység) irányító III. (ksz. 23): Ide kell besorolni a termelés (tevékenység) irányító I. és II. kategóriába sorolás feltételével nem rendelkező termelés (tevékenység) irányítókat.

Szellemi foglalkozású (nem vezető beosztású)
alkalmazottak

C)
I. II. III.
Megnevezés besorolási osztály
kódszámok (ksz.)
1. Gyakornok
(0-1 év gyakorlati idő)
31 33 36
2. Munkatárs
(1 év feletti gyakorlati idő)
32 34 37
3. Főmunkatárs - 35 38

Besorolási feltételek:

Szellemi foglalkozású alkalmazottak I. (ksz. 31-32): Ide kell besorolni a középiskolai végzettséggel érdemi munkákat ellátókat, akik feladatukat önállóan, felelősséggel végzik. (Pl.: normatechnológus, időelemző, anyagnormakészítő, munkaszervező, műszaki átvevő, műszaki ellenőr, üzemi technikus, számítástechnikai előadó, operátor, teljesítményelszámoló, statisztikus, üzemgazdasági munkatárs, készletgazdálkodó, kontírozó könyvelő, főkönyvi könyvelő, munkaerő vagy bérgazdálkodási munkatárs.)

Szellemi foglalkozású alkalmazottak II. (ksz. 33-35): Ide kell besorolni azokat a feladatukat önállóan, felelősséggel ellátó érdemi munkát végzőket, akik középiskolai végzettséggel és a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szaktanfolyami képesítéssel rendelkeznek. (Pl.: a középiskolai végzettséggel és mérlegképes tanfolyami képesítéssel rendelkező főkönyvi könyvelő, mérlegelemző; felsőfokú munkavédelmi tanfolyami képesítéssel rendelkező munkavédelmi munkatárs; felsőfokú személyügyi tanfolyami képesítéssel rendelkező munkaerő vagy bérgazdálkodó; felsőfokú statisztikai tanfolyami képesítéssel rendelkező elemző statisztikus.)

A nagy szakmai gyakorlattal rendelkezők, kiemelkedő teljesítményt nyújtók a „főmunkatárs” kategóriába sorolhatók be.

Szellemi foglalkozású alkalmazottak III. (ksz. 36-38): Ide kell besorolni az egyetemi, főiskolai végzettséggel érdemi munkát önállóan, felelősséggel ellátókat. (Pl.: mérnök, jogász, közgazdász.)

A nagy szakmai gyakorlattal rendelkezők, kiemelkedő teljesítményt nyújtók a „főmunkatárs” kategóriába sorolhatók be.

Ügyviteli alkalmazottak

D)
Megnevezés Kódszám (ksz.)
Gyakornok
(0-0,5 év gyakorlat)
41
Ügyviteli munkatárs
(0,5 év gyakorlat felett)
42

Besorolási feltételek:

Ügyviteli alkalmazottak: (ksz. 41-42): Ide kell besorolni az ügyviteli jellegű feladatokat ellátókat (pl.: előkészítő könyvelő, egyeztető könyvelő, gépikönyvelő, leltárfelvevő, utókalkulátor, bérszámfejtő, bérelszámoló, bérelszámolási ellenőr, létszám vagy munkaügyi törzsadat nyilvántartó, iratkezelő, iktató, titkárnő, gépíróadminisztrátor, telefonkezelő).

Ide kell besorolni a kihirdetéskor ügyintézői feladatokat ellátó, de megfelelő iskolai végzettséggel nem rendelkezőket is.

Fizikai foglalkozású alkalmazottak

E)
Képzettség
1. 2. 3. 4.
Munkafeltétel ----------------
Segédmunkás Betanított munkás Szakmunkás Mester
kódszámok (ksz.)
1. Normál 51 53 55 57
2. Kedvezőtlen 52 54 56 58

Besorolási feltételek:

Segédmunkás: (ksz. 51-52): A besoroláshoz legfeljebb egyhavi begyakorlási idő kell, szakképzettség nem szükséges. A felvett dolgozó általában minden képzés nélkül munkába állítható.

Betanított munkás (ksz. 53-54): A besoroláshoz szakképzettség nem kell, a munkafogások elsajátítása azonban egy hónapnál hosszabb betanulási időt igényel.

Szakmunkás (ksz. 55-56): Ide kell besorolni a szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkező fizikai munkavállalókat.

Mester (ksz. 57-58): Ide kell besorolni a mester szakmunkásbizonyítvánnyal (képesítéssel) rendelkező, a technikus képesítésű, valamint a nagy gyakorlati tudású szakmunkásokat, továbbá a szakirányú felsőfokú végzettséggel bíró, szakmunkát végző munkavállalókat.

Munkafeltételek:

Normál: Ide kell besorolni a Magyar Szabványban foglalt munkakörülményi értékeket meg nem haladó munkafeltételek között végzett könnyű fizikai munkákat, amelyeknél a munkaenergia forgalom mértéke egy műszak alatt nem haladja meg az 5200 kilojoulet.

Kedvezőtlen: Ide kell besorolni a normál munkafeltételi fokozatba nem sorolható fizikai munkákat.


  Vissza az oldal tetejére