A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a)pontjában és a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § Védetté nyilvánítom „Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület” elnevezéssel a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, Látrány község közigazgatási határában fekvő 206,9 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a meszes futóhomokon kialakult növénytársulásokban megtalálható értékes növénytani ritkaságok, a fajgazdag állatvilág fennmaradásának biztosítása, a jellegzetes homokpuszta tájképi értékeinek megőrzése.

3. § *  A természetvédelmi terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása és bemutatása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. § Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályba.

Melléklet a 8/1992. (III. 25.) KTM rendelethez

A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Somogy megye

Látrány

0130, 0131/1, 0131/5, 0132, 0133/2-13, 0134, 0135, 0137, 0138, 0139/1-3, 0140, 0141/1-4, 0142, 0143, 0144, 0152-0156, 0159, 0160, 0165/1-11, 0166/1-4, 0167.


  Vissza az oldal tetejére