A jogszabály mai napon ( 2020.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 137. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a 147. § (2) bekezdésének és az 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 7. § (1) bekezdésének végrehajtására - a Kormány a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6-7. § * 

8. § A jegyző egészségügyi feladat- és hatáskörében:

a)-b) * 

c) a képviselőtestület döntéséig - a bölcsődevezető javaslatára - megállapítja az önkormányzati bölcsődék nyitvatartási rendjét;

d) * 

e) gondoskodik a tüdőszűrővizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok ellátásának megszervezéséről;

f)-g) * 

h) * 

i) a kérelmező részére igazolja, hogy az az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni;

j)-l) * 

9. § * 

10. § * 

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § * 

15. § Ez a rendelet 1992. február 15-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére