A jogszabály mai napon ( 2020.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/1993. (III. 9.) KTM rendelet

a Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, és a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § Védetté nyilvánítom Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Bürüs 032/12-20, Dencsháza 0357-0358, 0360-0361 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 234,8 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja: a Dráva-síkon fennmaradt, két régebbi flóra- és vegetációtörténeti kor fajait megőrző erdőtársulás fennmaradásának biztosítása.

3. § *  A természetvédelmi terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása, bemutatása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. § Ez a rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére