A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/1993. (VII. 1.) PM rendelet

az országgyűlési képviselőknek a vám- és pénzügyőrség működésére szolgáló területre történő belépéséről

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az országgyűlési képviselő a vám- és pénzügyőrség felsőfokú, középfokú, alapfokú szervének (a továbbiakban együtt: szerv) működésére szolgáló területre a képviselői igazolványának felmutatása és ellenőrzése után a látogatás céljának megjelölésével, a szerv működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával léphet be.

(2) A szerv vezetője az országgyűlési képviselő tájékozódását és mozgását a szerv működésére szolgáló területen kísérővel biztosítja.

(3) *  A szerv vezetője az egyes különleges célokat szolgáló objektumba, területrészre (pl. fegyverszoba, titkos ügykezelés helyisége, vám- és pénzügyőri hivatali raktár stb.) történő belépést az országgyűlési képviselő előzetes írásbeli kérelmére - a tartózkodási feltételek részletes meghatározásával - egyedi belépési engedély kibocsátása útján teszi lehetővé.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére