A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/1993. (VII. 27.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről

Az építésügyről szóló - az 1991. évi XX. törvénnyel módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Nógrád megyei BALASSAGYARMAT városban lévő izraelita temetőt.

(2) A védelem kiterjed a balassagyarmati 1288. sz. tulajdoni lapon 1051. hrsz. alatt felvett 15 294 m2 területű, a Balassagyarmati Izraelita Hitközség tulajdonát képező temető egész területére, az ott található síremlékekre, sírkövekre, ravatalozó épületre és a kőkerítésre.

(3) A műemléki védelem elrendelésének célja a 18. század elejéig visszanyúlóan elhelyezett mintegy 3000 síremlékből és sírkőből álló - a helyi zsidóság teljes új- és legújabb kori történelmét illusztráló - érintetlen emlékanyag további megőrzésének biztosítása.

(4) A védetté nyilvánítással a szomszédos ingatlanok nem válnak műemléki környezetté.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Pest megyei DÖMSÖD nagyközség, Dózsa Gy. út 27. számú, az 1963. sz. tulajdoni lapon Rostás Istvánné Kovács Judit tulajdonaként nyilvántartott 1841/2. hrsz.-ú, 1716 m2 nagyságú ingatlan oldalhatárán álló, részben alápincézett, vertfalú, tornácos népi lakóházat.

(2) A műemléki védettség célja a község legmagasabb pontján, mesterségesen kialakított magaslaton 1884-ben, a falu bírája által épített lakóház eredeti külső megjelenése visszaállításának és a „tiszta szoba” berendezése rekonstruálásának biztosítása.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Pest megyei HÉVÍZGYÖRK község, Vörösmarty u. 45. számú, a 755. sz. tulajdoni lapon Nyerges Jánosné Benkó Ilona tulajdonaként nyilvántartott 706 hrsz.-ú, 590 m2 területű ingatlan oldalhatárán álló, fatornácos népi lakóházat és az udvarban lévő gémeskutat.

(2) A műemléki védelem az épület rekonstrukcióját, múzeumként, tájházként és élő alkotóházként való működtetését segíti elő, és ezzel a hagyományőrzést szolgálja.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Hajdú-Bihar megyei PÜSPÖKLADÁNY város, Petőfi S. u. 17. számú ingatlanon álló épületeket.

(2) A védettség kiterjed

a) a püspökladányi 3907 számú tulajdoni lapon 3859/2. hrsz. alatt nyilvántartott, Kiss Lajos tulajdonát képező 1547 m2 területű ingatlanra és annak kerítésére;

b) a püspökladányi 3907/1. számú tulajdoni lapon 3859/2/Ahrsz. alatt nyilvántartott, Kiss Lajos tulajdonát képező 114 m2 területű lakóházra;

c) a püspökladányi 3907/2. számú tulajdoni lapon 3859/2/B hrsz. alatt nyilvántartott, Tóth Györgyné sz. Kiss Eszter tulajdonát képező 240 m2 területű gazdasági épületre.

(3) A műemléki védettség elrendelésének célja a helység főutcáján a múlt század 80-as éveiben épült háromosztatú, lopott tornácos, napsugaras oromzatú parasztházban megtestesült népi építészeti értékek megóvása, az udvar és a kert régi parasztudvarhoz hasonló, jellegében és hangulatában a házzal harmonizáló használatának biztosítása.

5. § (1) A Veszprém megyei NEMESGULÁCS község, József A. u. 34. számú, a nemesgulácsi 198. számú tulajdoni lapon, 112. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon álló, Kuncz Péter tulajdonát képező lakóépület 10354 törzsszámú városképi védettségét megszüntetjük.

(2) A műemléki védelem megszüntetésére azért került sor, mert az épület állagromlás miatt már nem testesíti meg azt az építészeti értéket, amely a városképi védelem fenntartását indokolná.

6. § Ez a rendelet 1993. augusztus hó 20. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére