A jogszabály mai napon ( 2020.06.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/1993. (XI. 23.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott, módosított 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Fejér megyei Ercsi község Fő u. 33. szám és 26 hrsz. alatti ingatlanon álló épületeket.

(2) A védettség kiterjed az Ercsi község 125. számú tulajdoni lapon 26 hrsz. alatt felvett, a római katolikus egyház tulajdonaként feltüntetett, 2362 m2 területű ingatlanra, a fő- és melléképületre, valamint az utcai kerítésre, illetve támfalra.

(3) A műemléki védelem elrendelésének a célja: a szintén védett, a plébániaházzal együttest alkotó templommal egyidős plébánia fennmaradásának, szakszerű felújításának a biztosítása, valamint a történetileg kialakult utcakép egységének megőrzése.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Baranya megyei Marócsa község, Kossuth u. 1. szám alatti, 55 és 56 helyrajzi számú ingatlanokat, melyeken egyrészt a református templom, másrészt iskola és tanítói lak épületegyüttesek helyezkednek el.

(2) A védettség kiterjed a Marócsa község 144. tulajdoni lapon 55 hrsz. alatt felvett református templomra, továbbá a Marócsa község 145. tulajdoni lapon 56 hrsz. alatt felvett iskola és tanítói lak épületegyüttesre, illetőleg az 56 hrsz. alatti ingatlan egész területére.

(3) A védetté nyilvánítás célja az egységében fennmaradt, eredeti funkciójában használható építészeti együttes megőrzése.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Bács-Kiskun megyei Kecskemét város, Széchenyi tér 7. szám, 4014 helyrajzi szám alatti, úgynevezett Ifjúsági Házat, az egykori Iparos Otthon épületét.

(2) A védettség kiterjed az ingatlan egész területére.

(3) Az utca- és a városkép szempontjából is meghatározó, egyedi építészettörténeti értékekkel is bíró, felújított, az eredeti funkcióhoz hasonló közösségi rendeltetést betöltő épület jelenlegi állapotának fenntartása és megőrzése indokolja a műemléki jelentőségű területen fekvő épület egyedi védelmét.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Veszprém megyei Pápa város, Veszprémi út 1826 hrsz. alatti izraelita temető területét.

(2) A védettség kiterjed a Pápa város 1802. számú tulajdoni lapon a Pápai Izraelita Hitközség tulajdonaként feltüntetett 8980 m2-es ingatlan egész területére, a falazott kerítésre, az azzal egybeépített egyházi ravatalozó (ma a bejárat) maradványaira, valamint a temető területén található sírkövekre.

(3) A műemléki védelem elrendelésének a célja: az eredeti állapotban fennmaradt temető megőrzése, egységének biztosítása.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V., Nádor u. 16. szám, 24579 hrsz. alatti ingatlanon álló épületet.

(2) A védettség elrendelésének célja az 1910-ben időtálló és nemes anyagokból épített, eredeti funkcióját szinte mindvégig megtartó banképületnek, mint a magyar banki kultúra építészeti-belsőépítészeti értékeinek megóvása.

(3) A védetté nyilvánítással a környező épületek nem válnak műemléki környezetté.

6. § (1) A Baranya megyei Pécsvárad, Kossuth u. 50. szám és a 939 hrsz. alatti, Rumszauer László tulajdonát képező lakóépület és a hozzá tartozó ingatlan városképi jelentőségű műemléki védettségét megszüntetjük.

(2) A védettség megszüntetésére azért került sor, mert az épület megsemmisült.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére