A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1994. (III. 22.) MüM rendelet

a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyására

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 106. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  A rendelet hatálya a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), továbbá az 1. számú mellékletben meghatározott szervekre (a továbbiakban: szerv) terjed ki.

2. § (1) A meghagyás indokoltságát a szerv részére rendkívüli állapot idejére meghatározott feladatok alapján kell megállapítani.

(2) A meghagyás csak a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges hadköteles állományra terjedhet ki. Alapvetően azoknak a tartalékosoknak a meghagyása kezdeményezhető, akik nagy vezetési vagy szakmai tapasztalatot, szakképesítést igénylő - rendkívüli állapot idején is feltétlenül szükséges - munkakörben dolgoznak, és pótlásuk más személyekkel nem oldható meg.

3. § (1) A szervezet működését jelentősen megváltoztató, a rendkívüli időszaki tevékenységben bekövetkező változás, illetve egyéb okok miatt a meghagyás módosítható, esetleg megszüntethető.

(2) A kijelölt szerveknél bekövetkezett minden olyan változásról, illetve okról, ami jelentős kihatással van a szerv rendkívüli állapotra vonatkozó feladataira, a szerv vezetője haladéktalanul tájékoztatni köteles a minisztériumot.

4. § (1) A II. és III. kategóriába tartozó szerv vezetője felméri és meghatározza azokat a munkaköröket, amelyek nélkül a szerv rendkívüli állapot idején feladatát ellátni nem tudja.

(2) A szerv vezetője az előbbiek alapján két példányban névjegyzéket készít, melyet a II. kategóriába tartozó szerv a honvédség vezérkari főnökének, a III. kategóriába tartozó szerv pedig a tartalékos lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) hadkiegészítő parancsnokságra küld meg. A névjegyzéket a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A hadkiegészítő parancsnokság a meghagyás végrehajtását a névjegyzék egyik jóváhagyott példányának visszaküldésével a szervnek igazolja.

(2) A meghagyásra kijelölt munkakörök (beosztások) jegyzékét és az ahhoz kapcsolódó névjegyzéket a szervnek a rendkívüli állapot idejére kidolgozott terveihez kell csatolni.

6. § (1) *  A szerv meghagyással kapcsolatos munkáját a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumon kívül a Foglalkoztatási Hivatal ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés során a kormányrendelet 108. §-ának (2) bekezdésében előírtak teljesítését kell vizsgálni. Az ellenőrzés megállapításait az erre a célra rendszeresített Ellenőrzési Naplóba kell bejegyezni, és kötelezni kell a szerv vezetőjét a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

7. § A meghagyási munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, annak szervezéséért és végrehajtásáért a szerv vezetője a felelős.

8. § * 

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 2/1994. (III. 22.) MüM rendelethez * 

Jegyzék a hadkötelesek meghagyásába bevont szervekről

II. kategóriába tartoznak:

Nemzetgazdasági Minisztérium, 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.

Foglalkoztatási Hivatal, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, 1024 Budapest, Margit krt. 85.

III. kategóriába tartoznak:

Sor-
szám
Megnevezés Cím
1. Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja 1051 Budapest, Bástya u. 35.
2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 6000 Kecskemét, Ady E. u. 18.
4. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2.
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 3500 Miskolc, Városház tér 1.
6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 6721 Szeged, Bocskai u. 10.
7. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 9021 Győr, Városház tér 3.
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4000 Debrecen, Piac u. 54.
10. Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2800 Tatabánya, Komáromi u. 6.
12. Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 11.
13. Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1117 Budapest, Karinthy F. út 3.
14. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4400 Nyíregyháza, Hősök u. 9.
16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 11.
17. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-13.
18. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.
19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.
20. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8700 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-9.
1. Észak-magyarországi Regionális Átképző Központ (ÉRÁK) 3531 Miskolc, Erenyő u. 39.
2. Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 4034 Debrecen, Vámospércsi u. 84.
3. Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 7624 Pécs, Pellérdi út 55.
4. Székesfehérvári Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 8002 Székesfehérvár, Seregélyesi út 93.
5. Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.
6. Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 5601 Békéscsaba, Pf. 29
7. Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ 1097 Budapest, Gyáli út 33-35.

2. számú melléklet a 2/1994. (III. 22.) MüM rendelethez

NÉVJEGYZÉK
a meghagyásra javasolt hadkötelesekről

A szervezet pontos címe, telefonszáma:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:


Fsz.

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Beosztása
(munkaköre)

Lakcíme
A hadkiegészítő
parancsnokság meg-
hagyásra vonatkozó
megjegyzése
1.
2.
3.
4.

Megjegyzés:

A névjegyzék a meghagyásra javasolt hadkötelesek állandó lakhelye szerinti - megyei - bontásban kerül kitöltésre.


  Vissza az oldal tetejére