A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/1994. (V. 31.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló - az 1991. évi XX. törvénnyel módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Békés megyei Békéscsaba megyei jogú városban lévő, a békéscsabai 934. számú tulajdoni lapon, 816 hrsz. alatt felvett 1 hektár, 1015 m2 területű, az Egyesült Izraelita Hitközség tulajdonában lévő izraelita temetőt.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a felhagyott temető délkeleti részén szinte teljesen egységes XIX. századi képet mutató emlékanyag további megőrzésének biztosítása.

2. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Békés megyei Szarvas város külterületén lévő - a szarvasi 10. számú tulajdoni lapon, 01294/3 hrsz. alatt felvett 25 hektár, 616 m2 területű, természetvédelmi terület „d” jelű alrészletén álló, állami tulajdonú Anna ligeti Csáky-kastélyt.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a magyarországi klasszicista és barokk kastélyépítészet hagyományait a századelő óta érintetlenül őrző eklektikus épület építészeti értékeinek megóvása, és a város történetében betöltött fontos szerepe alapján az épülettel harmonizáló használatának biztosítása.

(3) Az egyedi védelem az ingatlan egészére nem terjed ki, a 01294 hrsz.-ú ingatlan műemléki környezetté válik.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a 15547 törzsszámon nyilvántartott műemlék jellegű Budapest VI. ker., Andrássy út 39. (volt Népköztársaság útja 39., Paulay Ede u. 54.) számú, a Centrum Áruházak Kft. tulajdonában lévő áruház épületét. A védettség kiterjed a Budapest VI. kerületi, 1170. számú tulajdoni lapon, 29380 hrsz. alatt nyilvántartott, 1264 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A magasabb védettségi fokozat elrendelésének célja az 1884-ben Petschacher Gusztáv tervei szerint épült egykori Párizsi Nagyáruház építészeti értékeinek fokozottabb védelme, különös tekintettel a különleges értékű Lotz-terem kialakítására.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest II. ker., Völgy u. 9-11. számú, a Magyar Állam tulajdonában és az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet kezelésében lévő épületet. A védettség kiterjed a Budapest II. kerületi, 1001. számú tulajdoni lapon, 11468 hrsz. alatt nyilvántartott 10 778 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja az 1912-ben épült szecessziós villaépület, az egykori Sándor-nyaraló építészeti, belsőépítészeti értékeinek védelme, megőrzése.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V. ker., Veres Pálné u. 17-19. számú, a Fővárosi V. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületet. A védettség kiterjed a Budapest V. kerületi, 235/0. számú tulajdoni lapon, 23972 hrsz. alatt nyilvántartott 1737 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja az 1909-ben Fellner Sándor tervei alapján az egykori „Tökölijánum” helyén megépült épület építészeti értékeinek megőrzése, különös tekintettel az épület udvarán elhelyezett klasszicista szoborcsoport védelmére.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest XIII. ker., Váci út 201. számú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épületet. A védettség kiterjed a Budapest XIII. kerületi, 1143. számú tulajdoni lapon, 26000/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 4011 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a századfordulót megelőző években épült villamos kocsiszínnek, mint a korszak ipari építészete városképet jelentős mértékben befolyásoló jellegzetes példája, építészeti értékeinek védelme.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest VI. ker., Andrássy út 29. számú, a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő épületet. A védettség kiterjed a VI. kerületi 1128. számú tulajdoni lapon, 29335 hrsz. alatt nyilvántartott 627 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja az 1884-ben Ray Rezső Lajos tervei alapján épült neoreneszánsz architektúrájú épület építészeti értékeinek védelme, különös tekintettel a földszinten lévő Művész cukrászda belső termeire.

8. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V. ker., Nyáry Pál u. 8. számú, a Fővárosi V. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületet. A védettség kiterjed az V. kerületi, 242. számú tulajdoni lapon, 23981 hrsz. alatt nyilvántartott, 194 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja az 1815-ben Brein Fülöp tervei alapján épült klasszicista lakóépület építészeti értékeinek védelme.

9. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Százhalombatta-Dunafüred határán elhelyezkedő római katonai tábor területét. A védettség kiterjed a Százhalombatta 6. számú tulajdoni lapon, 132/6 hrsz. alatt nyilvántartott, 3 hektár 70 m2 nagyságú és a 2/0 számú tulajdoni lapon, 0128/7 hrsz. alatt nyilvántartott, 6 hektár 4301 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja az egyik legépebben fennmaradt római katonai tábor, történeti-régészeti jelentőségű védett területének fokozottabb műemléki védelme.

10. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épület értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló, módosított 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére