A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/1994. (VI. 28.) KTM rendelet

az államot megillető elővásárlási jog gyakorlására jogosult szervezet kijelöléséről

Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 30. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az erdőbirtokossági társulat használatában álló, természetvédelmi oltalom alá vont erdőterület tulajdonjogának átruházása esetén az államot megillető elővásárlási jogot az erdőterület fekvése szerint illetékes nemzeti park igazgatóság, illetőleg természetvédelmi igazgatóság gyakorolja.

2. § Ez a rendelet 1994. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére