A jogszabály mai napon ( 2024.04.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/1994. (X. 28.) IKM rendelet

a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről

A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A gázszolgáltató, a gázértékesítő és a villamos energia szolgáltatója (a továbbiakban együtt: szolgáltató) a fogyasztókat érintő kérdésekben köteles együttműködni a (2) bekezdés szerinti fogyasztói társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel és a (3) bekezdés szerinti fogyasztói érdeket képviselőkkel (a továbbiakban együtt: társadalmi képviselő).

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezete az a társadalmi szervezet, illetőleg azok szövetsége, amelyet a fogyasztók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján kifejezetten a fogyasztók érdekképviselete céljából hoztak létre, és annak megfelelően működtetnek.

(3) A település vagy településrész földgáz- és villamosenergia-ellátásában érdekelt helyi önkormányzatot, valamint a közösségi cél megvalósítása érdekében tevékenykedő, a szolgáltatás szempontjából közös jellemzőkkel rendelkező fogyasztók közösségét (pl. lakás-, üdülő-, garázsszövetkezet, lakásbérlők közössége, társasháztulajdoni közösség), illetőleg ezek megbízottját fogyasztói érdeket képviselőknek kell tekinteni.

2. § (1) A szolgáltató a társadalmi képviselővel az illetékességükbe tartozó, a fogyasztókat érintő kérdésekben az együttműködést nem tagadhatja meg, azok részére köteles a közérdekű adatokat - az állami vagy szolgálati titkot képezők kivételével - hozzáférhetővé tenni, a fogyasztókat érintő tervezett intézkedésekről tájékoztatást adni.

(2) A fogyasztók által kezdeményezett egyéni ügyekben a társadalmi képviselő a fogyasztót nem képviselheti, ilyen ügyek irataiba csak a fogyasztó beleegyezésével tekinthet bele.

3. § (1) Az együttműködés, a közvetlen kapcsolattartás biztosítására fogyasztói (ügyfélszolgálati) irodákat kell működtetni.

(2) Fogyasztói (ügyfélszolgálati) irodák illetékességi (működési) területét a szolgáltató határozza meg.

4. § (1) A társadalmi képviselő által felvetett ügyekben a szolgáltató ügyintézési határideje 30 nap.

(2) Ha a társadalmi képviselő és a szolgáltató között a fogyasztókat érintő vitás ügyben egyezség nem jön létre, annak létrehozására, vagy döntés miatt a szolgáltató köteles a vitás ügyet a Magyar Energia Hivatalhoz terjeszteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.