A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1994. évi LXXXV. törvény

a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, az 1961. évi április hó 18. napján kelt szerződésben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet *  intézményeire, tisztségviselőire és alkalmazottaira, a részt vevő államok képviselőire és az EBEÉ missziók tagjaira való kiterjesztéséről * 

Az Országgyűlés

megerősítve Magyarország elkötelezettségét a béke, a biztonság, az igazságosság, valamint a baráti kapcsolatok és az együttműködés további fejlesztése mellett,

szem előtt tartva azt a növekvő szerepet, melyet az EBEÉ az államok közötti bizalomerősítés és sokoldalú együttműködés, valamint a válságok kezelésében betölt,

figyelemmel az EBEÉ részt vevő államaiban az EBEÉ intézményeinek, személyi állományuknak és az EBEÉ misszióinak szerteágazó tevékenységére és annak fontosságára, hogy minden részt vevő állam megfelelő bánásmódban részesítse ezen intézményeket, személyeket és missziókat,

a következő törvényt hozza: * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel kiterjeszti a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, az 1961. évi április hó 18. napján kelt szerződésben *  biztosított kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet intézményeire, tisztségviselőire és alkalmazottaira, a részt vevő államok képviselőire, továbbá az EBEÉ missziók tagjaira és ezek családtagjaira, ha a kedvezményezettek nem magyar állampolgárok, illetve nem állandó magyarországi lakosok.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére