A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/1995. (IV. 13.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megváltoztatásáról

Az építésügyről szóló - az 1992. évi XX. törvénnyel módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyhalász községben, az Arany János u. 60. szám alatt lévő volt Csuha-Kállay-kúriát.

(2) A védelem kiterjed a nagyhalászi 3360. számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 1621/3 helyrajzi számú, 2239 m2 területű ingatlanra és a rajta lévő épületre.

(3) A műemléki védettség célja a magyar történelemben fontos szerepet játszó Csuha és Kállay család építészetileg is értékes épületének megőrzése a jövő számára.

2. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vásárosnamény városban, a Jókai Mór u. 59. szám alatt lévő Eötvös-kúriát.

(2) A védelem kiterjed a vásárosnaményi 1037. számú tulajdoni lapon nyilvántartott 969 helyrajzi számú, 4041 m2 területű ingatlanra és a rajta lévő kúriára.

(3) A műemléki védettség elrendelésének célja az Eötvös-család által építtetett, városképi szempontból is értéket képviselő épület megőrzése.

3. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Mosonmagyaróvár, Deák Ferenc tér, Magyar u., Kereszt u. által határolt területen, a Lajta folyón átnyúló egykori főhercegi malom épületét. A védettség kiterjed a mosonmagyaróvári 192. számú tulajdoni lapon, 105 helyrajzi szám alatt és a 193. számú tulajdoni lapon, 106 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 4093 m2, illetve 4390 m2 nagyságú ingatlanok teljes területére.

(2) A műemléki védelem célja a város legkorábbi - a XVII. század közepéről származó, ma is álló volt főhercegi - malom épületegyüttesének védelme.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Fejér megyei Alcsútdoboz községben található műemlék jellegű egykori Habsburg-kastélyt és a hozzá tartozó parkrészt.

(2) A védettség kiterjed az alcsútdobozi 3/0. számú tulajdoni lapon 071/6, 071/8, 072 és 076 helyrajzi szám alatt, a 13. tulajdoni lapon 077/2 helyrajzi szám alatt, az 1357. számú tulajdoni lapon 071/3 helyrajzi szám alatt, az 1481. számú tulajdoni lapon 071/4 helyrajzi szám alatt és az 1578. számú tulajdoni lapon 077/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok teljes területére, mint az egykori kastélyhoz szervesen hozzá tartozó parkrészletekre.

(3) A védelem célja az együttes (a kastély és a park) egyes, összetartozó elemeinek változatlan módon és formában történő megőrzése, illetve helyreállítása.

(4) Az egykori Habsburg-kastélynak és parkjának műemléki környezetévé nyilvánítjuk az alábbi, a Fejér megyei Alcsútdoboz község külterületén található ingatlanokat:

Tulajdoni lap száma Helyrajzi szám
824. 033/8
818. 033/13
821. 033/14
822. 033/15
1489. 033/22
825. 033/23
3/0. 033/24
1715. 033/25
3/0. 051/3
3/0. 051/4
1724. 051/5
1743. 051/6
3/0. 051/7
1. 042
3/0. 048
10. 050

5. § A jelen rendeletben a műemléki védettség alá helyezett épület értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére