A jogszabály mai napon ( 2020.04.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet

a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a felhasználók érdekének védelmében - a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a motorhajtó anyagokra,

b) * 

c) az egyéb kőolajtermékekre

(a továbbiakban együtt: termék).

(2) *  Az (1) bekezdésben felsorolt termékek belkereskedelmi forgalomban csak akkor értékesíthetők, ha minőségük megfelel a mellékletben foglalt nemzeti nemzeti szabvány követelményeinek vagy azokkal egyenértékű más műszaki megoldásnak. * 

(3) *  Ólmozott motorbenzint a belföldi közúti közlekedésben motorhajtó anyagként felhasználni nem szabad.

(4) *  Nem terjed ki a rendelet hatálya a gépjárművek, a hajók és a repülőgépek saját üzemanyagtartályában (tartályaiban) a határ átlépésekor levő, nem forgalmazásra szánt hajtóanyagra, valamint a vezetékes földgázra.

2. § (1) *  A belföldön gyártott vagy a külföldről behozott termék minősítésére és a minőség tanúsítására kijelölt intézet (a továbbiakban: intézet) *  díj ellenében jogosult. Minőségtanúsítás nélkül a terméket belföldi forgalomban értékesíteni tilos.

(2) *  Az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszerrel bíró, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek és külföldi akkreditált laboratórium minőségtanúsítványa alapján az (1) bekezdés szerinti intézet - külön vizsgálat nélkül - tanúsítja a termék minőségét.

(3) Amennyiben a minősítést kérő nem tudja bizonyítani, hogy a tanúsítványt a (2) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezetnél vagy laboratóriumban állították ki, vagy nem bizonyítható, hogy a tanúsítvány az adott árumennyiségre vonatkozik, a minősítést kérő köteles a minőségtanúsítást az intézetnél díj ellenében elvégeztetni.

(4) Az intézet a kiadott tanúsítványokról naprakész nyilvántartást köteles vezetni, és hozzáférhetővé tenni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napjától számított 8. napon lép hatályba; egyidejűleg a 21/1994. (IX. 8.) IKM rendelet és az azt módosító 39/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet hatályát veszti.

Melléklet a 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelethez * 

A rendelet hatálya alá tartozó termékek jelenleg érvényes szabványai

Termékek Szabvány
a) Cseppfolyós gázok
- Propángáz, butángáz,
energetikai célú pébégáz MSZ 1601
Propángáz
Butángáz
Pébégáz
- Pébégáz, motorhajtóanyag MSZ EN 589
b) *  Benzinek
- Motorbenzinek
normál EN-91
szuper ESZ-95
szuperplusz ESZ-98
- Repülőbenzin MSZ 10869
RB-80; RB-100; RB-100LL
- Különleges benzinek
- - Speciális benzinek: MSZ 1044
60/95; 80/110; 60/140 jelű
benzinek,
Vegyvizsgáló benzin
- - Lakkbenzin MSZ 1623
- - Aromás anyag mentes lakkbenzin MSZ 2043
- - Gyógybenzin
(VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerint)
c) Aromás szénhidrogén
- benzol MSZ 1643-1
- toluol MSZ 1644
- xilolok MSZ 1645
- orto-xilol MSZ 15969
d) Petróleumok
- petróleum (világító) MSZ 10871
- gázturbinás légi járművek tüzelőanyagai
JET A-1; JET-A; JET-B MSZ 10870
e)-f) * 

  Vissza az oldal tetejére