A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

73/1995. (VI. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén megvalósuló gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény 1995. március 1-jén lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. március 1-jén aláírt, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén megvalósuló gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén megvalósuló gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

attól a törekvéstől vezérelve, hogy fejlesszék és elmélyítsék a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködést, a mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának, tárolásának és értékesítésének területén,

abban a meggyőződésben, hogy az együttműködés a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén hozzájárul a két ország közötti viszony további javulásához,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek mindegyike a bizalom, egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján, törvényeikkel összhangban valósítja meg az együttműködést.

2. Cikk

A Felek közötti gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés fő irányai a következők lesznek:

1. Konzultáció és közreműködés a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az értékesítési szférában megvalósítandó reformok, a privatizáció és a piaci struktúrák létrehozása területén.

2. Növénytermesztés: mezőgazdasági növények termesztése, korszerű technológiák, növényi genetikai alapok és a környezetkímélő növényvédelmi módszerek és eszközök kölcsönös felhasználásával, nemesítés, vetőmagtermesztés.

3. Kertészet és szőlészet.

4. Állattenyésztés: nagy hozamú tenyészállatok tenyésztése, tartása és takarmányozása az élenjáró technológia alkalmazásával.

5. Állatorvostudomány.

6. Biotechnológia: a gén-engineering módszereinek alkalmazása tenyészállatok és növények hozamának növelésére, betegségekkel szembeni ellenállóképességük fokozására, új mezőgazdasági növényfajták létrehozására.

7. Feldolgozó- és élelmiszeripar a növénytermesztési, zöldség- és gyümölcs-, állattenyésztési (tej és hús) termékek feldolgozása, élelmiszerek szállítása, csomagolása, kiszerelése és tárolása.

8. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés gépesítése és automatizálása:

- új gyártási technológiák kifejlesztése és alkalmazása, mezőgazdasági gépek közös gyártása és kipróbálása (vetőgépek, permetezőgépek, talajmegmunkáló gépek, takarmánybetakarító, zöldség-, gyümölcsbetakarító és más gépek), feldolgozó- és élelmiszeripari berendezések;

- megújítható energiaforrások alkalmazása a mezőgazdaságban.

9. Energia- és költségtakarékos technológiák alkalmazása.

10. Környezetvédelem a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén.

11. Szakemberek képzése és átképzése.

A Felek közötti megegyezés alapján egyéb irányú együttműködés is meghatározható.

3. Cikk

A Felek elő fogják segíteni a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára szükséges mezőgazdasági alapanyagok és termékek előállítását, azok termelését és feldolgozását, valamint anyagok és berendezések kölcsönösen előnyös kereskedelmi forgalmát és annak bővítését.

4. Cikk

A Felek közötti együttműködés a következő formákban valósul meg:

1. Tudományos műszaki-technikai információk, tudományos kutatási eredmények cseréje, szemináriumok, szimpóziumok, kiállítások szervezése.

2. Közös kutatás és fejlesztés.

3. Vegyes vállalatok alapításának és termelési kooperáció létrehozásának elősegítése.

4. Vetőmagvak, szaporítóanyagok, kemikáliák, biológiai anyagok, új gépmintadarabok, berendezések és kutató műszerek cseréje kísérletek végzése céljából.

A Felek megállapodása szerint további együttműködési formák is meghatározhatók.

5. Cikk

A vetőmagminták, technika és más termék, valamint publikált információk cseréje a Felek szellemi tulajdon védelmére vonatkozó törvényeivel összhangban történik térítésmentesen vagy más, megegyezés szerinti feltételekkel.

A tudományos kutatók, szakemberek, diákok és gyakornokok cseréje viszonosság alapján valósul meg. A Felek ezenkívül elő fogják segíteni delegációk látogatását olyan feltételekkel, hogy minden költséget a küldő Fél visel.

6. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket a Magyar Fél részéről a Magyar Köztársaság Földművelésügyi Minisztériuma, a Belarusz Fél részéről a Belarusz Köztársaság Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma koordinálja.

A Felek az Egyezmény megvalósítására Magyar-Belarusz Közös Munkacsoportot hoznak létre, amely készíti és megvizsgálja az együttműködés projektjeit és programjait, javasolja a teljesítés rendjét, valamint az azt megvalósító intézményeket és szervezeteket.

A Munkacsoport évente, felváltva, a Felek országaiban tartja üléseit.

7. Cikk

A Felek a gazdasági és műszaki-tudományos együttműködés minden egyes esetében külön jegyzőkönyvben határozzák meg az előirányzott, komplex, kölcsönös intézkedéseket.

8. Cikk

Az Egyezmény az aláírása napján lép hatályba és meghatározatlan időre szól. Az Egyezmény még hat hónapig marad érvényben attól a naptól kezdve, hogy a Felek egyike írásban értesíti a másik Felet arról a szándékáról, hogy az Egyezményt felmondja.

Készült Budapesten, 1995. március 1-jén két példányban, mindegyik magyar, belarusz és orosz nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. március 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére