A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/1996. (VII. 25.) MKM rendelet

a Magyar Köztársaság címerének a művelődési és közoktatási miniszter ágazati irányítása alá tartozó kulturális intézmények általi használatáról

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A költségvetési szervként működő kulturális intézmények feladataik ellátása során a Magyar Köztársaság címerét használhatják.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából kulturális intézmény:

a) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium közvetlen irányítása alatt álló közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és egyéb kulturális intézmények,

b) az a) pontba nem tartozó, költségvetési szervként működő kulturális intézmények közül a művelődési otthonok, az általános művelődési központok, a könyvtárak, a múzeumok, a levéltárak és a színházak.

(3) A címerhasználati jogosultság kiterjed a címernek az intézmények épületein, helyiségeiben történő elhelyezésére, valamint az intézmények hivatalos iratain és bélyegzőin történő feltüntetésére.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére