A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. §-a (8) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Környezetvédelmi megbízottként (a továbbiakban: megbízott) alkalmazható az a személy, aki

a) megfelel az e rendeletben meghatározott képesítési előírásoknak;

b) * 

c) nem esik a Kt. 108. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kizáró rendelkezés hatálya alá.

2. § A megbízott képesítési feltétele:

a) *  a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete A) csoportba sorolt tevékenységek esetén

- környezetmérnöki képesítés; vagy

- felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és felsőfokú környezetvédelmi képesítés; vagy

- felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és 3 év környezetvédelem területén szerzett gyakorlat;

- hulladékgazdálkodási technológus (OKJ-szám: 55 5470 01) képesítés; vagy

- környezet és hidrotechnológus (OKJ-szám: 54 5470 01) képesítés;

b) * 

c) *  az R. mellékletében a B) csoportba sorolt tevékenységek esetén legalább az alább felsorolt középfokú környezetvédelmi képesítések valamelyike:

- környezetvédelmi szakelőadó (OKJ-szám: 53 5470 03),

- hulladékkezelő technikus (OKJ-szám: 52 5470 01),

- környezetvédelmi méréstechnikus (OKJ-szám: 52 5470 02),

- környezetvédelmi technikus (szakmacsoport szerint) (OKJ-szám: 52 5470 04),

- települési környezetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 05),

- természetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 06),

- környezet- és vízgazdálkodási technikus (OKJ-szám: 52 5842 01),

- víz- és szennyvíztechnológus (OKJ-szám: 52 5842 02),

- közlekedésépítő, környezetvédő technikus (OKJ-szám: 52 5832 03),

valamint az 1993 előtt iskolarendszerű képzésen kívül szerzett, államilag elismert kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés [középfokú környezetvédelmi szaktanfolyam a 10/1984. (VIII. 8.) IpM rendelet alapján], továbbá az 1997. december 31-ig megszerzett környezeti asszisztens (OKJ-szám: 52 5470 03) képesítés. A kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés és a környezeti asszisztens képesítés 2005. július 31-ig fogadható el, kivéve, ha a megbízottnak a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig ezen időponttól 3 évnél kevesebb idő van hátra.

3. § A 2. § a)-b) pontjában meghatározott képesítési előírást - ha a foglalkoztatása munkaviszony keretében történik - e rendelet hatálybalépését követő 3 év elteltével kell érvényesíteni, illetőleg ez esetben a képesítési előírás nem követelhető meg, ha a megbízottnak a nyugdíjkorhatár eléréséhez 5 évnél kevesebb idő van hátra.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.