A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/1996. (I. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, Brüsszelben, 1995. július 13. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. december 21-én megtörtént.)

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, Brüsszelben, 1995. július 13. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyvet és az aláíráskor tett Nyilatkozatot e rendelettel kihirdeti.

2. § A Kiegészítő Jegyzőkönyv és a Nyilatkozat magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország)

egyrészről és

az Európai Közösség és az Európai Atomenergia Közösség (a továbbiakban: Közösség),

másrészről,

tekintettel arra, hogy Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírták, egyrészről a Magyar Köztársaság, másrészről az Európai Közösségek és tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodást (a továbbiakban: Európai Megállapodás);

tekintettel arra, hogy az Európai Megállapodás 1. Cikkében foglalt célok magukban foglalják a Magyarországnak a Közösséghez történő fokozatos integrációját elősegítő megfelelő keret létrehozását;

tekintettel arra, hogy Magyarország és a Közösség az Európai Megállapodás VI. és VII. Címében megállapodott a gazdasági és kulturális együttműködés előmozdításában;

tekintettel arra, hogy az Európai Tanács az 1993. június 21-22-i koppenhágai ülésén üdvözölte a társult országoknak felkínált azt a lehetőséget, hogy a Közösség programjaiban az európai megállapodások szerint részt vegyenek;

tekintettel arra, hogy az Európai Tanács Elnökségének az Európai Tanács 1993. június 21-22-i üléséről elfogadott következtetései szerint a társult országokkal történő jövőbeli együttműködésnek a taggá válás célkitűzését kell szolgálnia, miután az most már elfogadást nyert, és ennek az együttműködésnek - az integráció előmozdítása céljából - magában kell foglalnia a társult országoknak a közösségi programokban való részvételét;

elhatározta ennek a Jegyzőkönyvnek a létrehozását, és e célból kijelölte meghatalmazottait:

A Magyar Köztársaság Kormánya:

Juhász Endre urat, nagykövetet,

a Magyar Köztársaság Európai Közösségek melletti Missziójának vezetőjét;

Az Európai Közösség:

Francisco Javier Elorza Cavengt urat, nagykövetet,

a Spanyol Királyság állandó képviselőjét, az Állandó Képviselők Bizottságának elnökét;

Az Európai Atomenergia Közösség:

Günter Burghardt urat,

az Európai Közösségek Bizottsága Külpolitikai Kapcsolatok Főigazgatósága főigazgatóját;

akik, miután jónak és megfelelőnek tartott meghatalmazásaikat kicserélték, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Magyarország részt vehet a közösségi keretprogramokban, különleges programokban, projektumokban vagy egyéb akciókban az alábbi területeken:

- kutatás és technológiai fejlesztés,

- információs szolgáltatások,

- a környezet,

- oktatás-, képzés és ifjúságügy,

- szociálpolitika és egészségügy,

- fogyasztóvédelem,

- kis- és közepes méretű vállalkozások,

- idegenforgalom,

- kultúra,

- az audiovizuális szektor,

- polgári védelem,

- a kereskedelmi forgalom megkönnyítése,

- energia,

- közlekedés és

- a kábítószer-kereskedelem és kábítószer-élvezet elleni küzdelem.

A Felek megállapodhatnak abban, hogy újabb területekkel bővítik a fenti listát ott, ahol úgy látják, hogy ez kölcsönösen érdekükben áll, vagy hozzájárulhat az Európai Megállapodás céljainak megvalósításához.

2. Cikk

Az 1. Cikkben felsorolt tevékenységekben már folyamatban lévő magyar részvételt nem érintve, az Európai Megállapodás által létrehozott Társulási Tanács határozza meg az 1. Cikkben felsorolt tevékenységekben történő magyar részvétel módozatait és feltételeit.

3. Cikk

Az 1. Cikkben felsorolt tevékenységekhez való magyar pénzügyi hozzájárulás azon az elven alapul, hogy Magyarország viseli saját részvételének költségeit.

Ha szükséges, a Közösség eseti alapon, az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó szabályoknak megfelelően határozhat a magyar hozzájárulás kiegészítéséről.

A Felek megállapodhatnak abban, hogy az Európai Megállapodás pénzügyi együttműködésről szóló VIII. Címének megfelelő rendelkezéseit alkalmazzák.

4. Cikk

A Jegyzőkönyv azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az e célból szükséges eljárások befejezéséről.

5. Cikk

Ez a Jegyzőkönyv kiegészítésül szolgál Magyarország és a Közösség között létrejött Európai Megállapodáshoz. Ennek megfelelően annak összes általános, intézményi és záró rendelkezése e Jegyzőkönyv hatálybalépését követően alkalmazásra kerül.

6. Cikk

Ez a Jegyzőkönyv két eredeti példányban készült magyar, angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven; e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Készült Brüsszelben, az ezerkilencszázkilencvenötödik év július hó tizenharmadik napján.”

„A Magyar Köztársaság Kormányának Nyilatkozata

E Jegyzőkönyv 2. és 3. Cikkében foglaltak végrehajtásakor kiemelkedő figyelmet kell fordítani az Európai Gazdasági Térről szóló Megállapodás 31. és 32. Jegyzőkönyvében lefektetett szabályok és elvek megfelelő alkalmazására.”

3. § Ez a rendelet 1996. február 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére