A jogszabály mai napon ( 2024.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

az otthoni szakápolási tevékenységről

Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról szóló 114/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  (1) Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.

(2) Az otthoni hospice ellátás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakellátás.

(3) Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatokat az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

(5) Otthoni szakápolási és otthoni hospice ellátási tevékenységet a 2. számú melléklet szerinti feltételek megléte esetén lehet végezni.

2. § (1) Szakápolási feladatokat az az ápoló láthat el, aki rendelkezik az alábbi szakképesítések valamelyikével:

a) diplomás ápoló vagy más egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező személy, amennyiben ápolói szakképesítése és ápolásban szerzett legalább 3 éves gyakorlata van,

b) ápoló (OKJ 60 4 3210 12 1 0 04),

c) szakápoló.

(2) *  Az otthoni szakápolást végző szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője főiskolai szintű diplomás ápolói, alapfokozatot nyújtó ápolói, egyetemi szintű vagy mesterfokozatot adó okleveles ápolói vagy egészségügyi főiskolán szerzett intézményvezetői, szakoktatói szakképzettséggel, illetve OKJ ápoló képesítéssel rendelkező ápoló lehet, aki legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője palliatív jártassággal rendelkező szakorvos is lehet.

(3) *  Orvos által előírt

a) *  gyógytornát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógytornász,

b) *  ultrahang- és elektroterápiás kezelést legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező fizioterápiás asszisztens és/vagy gyógytornász,

c) beszédterápiát logopédus,

d) *  dietoterápiát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus,

e) * 

végezhet.

(4) *  Az otthoni hospice ellátás - a (2)-(3) bekezdésben foglaltakon túli - személyi feltételeit külön jogszabály tartalmazza.

3. § *  (1) Az otthoni szakápolást és az otthoni hospice ellátást végzőt a működtető a 3. számú melléklet szerinti arcképes igazolvánnyal látja el. A tevékenységet csak arcképes igazolvánnyal rendelkező személy végezheti.

(2) Az otthoni szakápolási tevékenységet és az otthoni hospice ellátási tevékenységet végző ápoló feladatai ellátása során az általa ellátott személyekről a 4. számú melléklet szerinti ápolási dokumentációt vezeti (otthoni hospice ellátás esetén a logopédiai dokumentációs lap, otthoni szakápolás esetén a fájdalom felmérő lap kivételével).

(3) Az otthoni szakápolás és az otthoni hospice ellátás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat vezetője és az elrendelő orvos kiállítja az 5. számú melléklet szerinti otthoni szakápolást/otthoni hospice ellátást lezáró lapot, amelynek egy példányát a beteg részére átadja.

(4) Otthoni parenterális táplálás végzése esetén az ellátást végző orvos, illetve ápoló a 6. számú mellékletben meghatározott tartalommal vezeti az otthoni parenterális táplálás felmérő és követő lapját.

4. § Ez a rendelet 1996. augusztus 22. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez

Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok

1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.

2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.

3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.

4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.

5. *  Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.

6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.

7. *  Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.

8. *  Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,

- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,

- hely- és helyzetváltoztatás segítése.

9. *  Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:

- UH inhalálás, légzésterápia,

- szívó alkalmazása,

- oxigénterápia.

10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.

11. *  A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.

12. *  Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.

13. *  A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:

- a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,

- ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,

- rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

14. *  Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.

1/A. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez * 

Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok

1. Alap- és szakápolási tevékenységek

2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok

3. Gyógytorna

4. Fizioterápia

5. Szociális tevékenységek szervezése

6. Diétás gondozás, tanácsadás

7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra)

8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)

2. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez * 

Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetésének tárgyi feltételei

1. Működtetés központja:

1.1. irodahelyiség a legszükségesebb bútorokkal ellátva,

1.1.1. kommunikációs lehetőség: telefon vagy személyhívó,

1.1.2. számítógép, nyomtatóval,

1.2. védőruha.

2. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás során használt anyagok és eszközök

2.1. Nővértáska tartozékai

2.1.1. Vérnyomásmérő

2.1.2. Phonendoscop

2.1.3. Garatlámpa (pupilla lámpa)

2.1.4. Steril egyszerhasználatos fecskendők

2.1.5. Streil tűk, szárnyas tűk, perifériás véna katéterek

2.1.6. Bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz dezinficiensek

2.1.7. Steril kötszerek

2.1.8. Steril ollók

2.1.9. Steril anatómiai csipesz

2.1.10. Stranguláló gumi

2.1.11. Ragtapasz

2.1.12. Vatta

2.1.13. Testhőmérő

2.1.14. Spatula

2.1.15. Mérőszalag

2.1.16. Vesetál

2.1.17. Védőruha, védőkötény, védősapka, cipővédő

2.1.18. Arcmaszk

2.1.19. Steril és nem steril gumikesztyű, fólia kesztyű

2.1.20. Egyszer használatos kéztörlő

2.1.21. Elsődleges veszélyes hulladék gyűjtő doboz

2.2. A szolgáltatónak rendelkeznie kell a következő eszközökkel:

2.2.1. Steril infúziós szerelékek

2.2.2. Steril szondák

2.2.3. Steril hólyag- és váladék leszívó katéterek

2.2.4. Steril katéter csúsztató

2.2.5. Steril beöntő felszerelés vagy beöntő felszerelés steril beöntő csővel

2.2.6. Infúziós pumpa (parenterális táplálás és hospice ellátás esetén)

2.2.7. Vizeletvizsgálati tesztcsík

2.2.8. Vércukorszintmérő tesztcsíkkal

2.2.9. Hajmosó felszerelés

2.2.10. Elektroterápiás készülékek: hordozható ingeráram készülék, hordozható terápiás UH készülék és kombinált készülékek - amennyiben a szolgáltató gyógytorna, fizioterápia szolgáltatást nyújt

2.2.11. Inhalátor

2.2.12. Hordozható váladékszívó

2.2.13. A használt sterilizálandó eszközök szállítására, mechanikus tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló eszközök, tárolók - amennyiben a szolgáltató alkalmaz sterilizálandó eszközöket

2.2.14. Logopédiai eszközök - logopédiai szolgáltatás nyújtása esetén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint

2.2.15. Szögmérő és a gyógytornászok egyéb eszközei, amennyiben a szolgáltató gyógytorna, fizioterápia szolgáltatást nyújt

3. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez * 

SZOLGÁLTATÓ:
NÉV:
fénykép
Szakképesítés:
Működési engedély száma:
NEAK szerződés száma:
Dátum ...........................................
........................................
aláírás

4. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez * 

I/1. ÁPOLÁSI ANAMNÉZIS

Beteg neve: ................................................................................................... TAJ: .................................................
A beteg legközelebbi hozzátartozója:* ... ............................................................ telefonszáma: ...................................
Háziorvos neve: .................................................................................................... telefonszáma: ...................................
GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉG: ..................................................................................................................................
ALLERGIA: ....................................................................................................................................................................
ALKAT FNO b530□**
□ arányos □ túltáplált □ hiányos-csonkolt □ sovány
RR: ............... HGMM PULZUS: .... .../PERC HŐMÉRSÉKLET: °C
BŐR FNO b810□**
□ ép □ kiütés □ decubitus □ seb □ oedema/lymphoe. egyéb: ............................................................................
LÉGZÉS FNO b440□**
□ normál □ tachypnoe □ bradypnoe □ apnoe
□ cyanosis □ dyspnoe: □ nincs □ van □ nyugalmi ortopnoe
KÖHÖGÉS: □ van □ nincs □ improduktív □ produktív köpet: ......................
□ Tracheostoma □ oxigén készülék használata
MOZGÁS FNO b710□**
helyzetváltoztatás: □ járóképes □ segítséggel □ járóképtelen □ segédeszköz □ egyensúlyzavar □ fekvő
végtagok: □ fiziológiás mozgás □ mozgáskorlátozott □ paresis j, b kéz; j, b láb □ plégia j, b kéz; j, b láb
□ orthostaticus hypotonia
* Szükség esetén a hozzátartozó beleegyezésével tölthető ki.
ÉRZÉKELÉS látás: FNO b210□** hallás: FNO b230□**
látás □ normál csökkent: ................... □ vak
hallás □ normál □ csökkent □ siket
TÁPLÁLKOZÁS FNO b510□**
étvágy: □ kielégítő/normális □ fokozott □ csökkent □ nincs
fogazat: □ saját □ hiányos: részben, teljesen, protézis szájüreg állapota: ...............................
étrend: □ normál diéta: ....................................................................................................................
nyelési, rágási nehézség: □ nincs □ van ...................................................................................
étkezés: □ önálló □ segítéssel □ csak etetéssel □ szondatáplálás □ parenterális táplálás
emésztés: □ fiziológiás □ hányinger □ hányás □ puffadás egyéb:
stoma: □ nincs □ van, helye:

I/2.

MENTÁLIS ÁLLAPOT FNO b139□**
beszéd: □ jól érthető □ nehezen érthető □ beszédhiba □ nem érthető □ aphonia
beszéd megértés: □ jó □ részleges □ nem érti
tájékozódás térben/időben: □ igen □ nem □ esetenként
emlékezet: □ jó □ gyengült □ rossz
érzelmi állapot: □ nyugodt □ közömbös □ változó □ zárkózott □ nyugtalan
□ feszült □ agresszív □ elkeseredett □ befelé forduló □ elutasító
tudatállapot: □ éber □ zavart □ aluszékony □ eszméletlen
ALAPÁPOLÁSI IGÉNY
mosakodás d510□** WC használat d530□** öltözködés d540□** étkezés d550□**
□ önálló □ segítséggel □ teljes ellátást igényel
FÁJDALOM FNO b280□**
0 - nincs fájdalom 1 - kissé fáj 2 - mérsékelt fájdalom 3 - nagyon fáj 4 - elviselhetetlenül fáj
(Keele-féle skála)
EMÉSZTÉS FNO b520□**
□ hányinger □ hányás □ hasmenés □ székrekedés □ puffadás egyéb: ...................................
KIVÁLASZTÁS/ÜRÍTÉS vizelet: FNO b620□** széklet: FNO b525□**
vizelet: □ fiziológiás □ katéter □ incontinens
széklet: □ fiziológiás □ incontinens □ szorulás
□ hasmenés
ALVÁS FNO b134□**
□ fiziológiás □ nehezen alszik el □ alvásideje rövid □ csak gyógyszerrel egyéb: ......................................
KOMMUNIKÁCIÓ FNO d310□**
□ jól kommunikál □ nehezen fejezi ki magát □ nem tudja kifejezni magát
Dátum:
.......................................................
** FNO jelölésnél az üres négyzetbe: 0 - nincs probléma; 1 - enyhe probléma; 2 - mérsékelt probléma; 3 - súlyos probléma; 4 - teljes probléma

II. SZAKÁPOLÁS/HOSPICE ELLÁTÁS TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

(Kitöltése felvételkor és állapotváltozás esetén kötelező)

Terápiás rendelkezések* gyógyszerek (neve, adagja, gyakorisága, a bejuttatás módja):
kezelési utasítások:
Ápolási diagnózis és ápolási szükséglet
Várható eredmények
A tervezett ápolás szakápolás:
megoszlása és gyakorisága ........................................................................................................................................
gyógytorna:
........................................................................................................................................
elektroterápia:
........................................................................................................................................
logopédia:
........................................................................................................................................
Otthoni hospice ellátás esetén fájdalomcsillapítás:
kitöltendő (a fentieken túl) .......................................................................................................................................
mentálhigiénés gondozás, tanácsadás:
........................................................................................................................................
diétás gondozás, tanácsadás:
........................................................................................................................................
szociális tevékenységek szervezése:
........................................................................................................................................
Dátum:
.......................................................
P. H.
....................................................... .......................................................
szakápoló elrendelő orvos

ÁPOLÁSI LAP

Azonosítószám: ............................................ sorszáma: ......................
(vagy a beteg neve)
Elvégzett tevékenységek A beteg aktuális állapota, aláírás
Dátum és gyógyszerelés mért paraméterek, észrevételek Érkezés/távozás ideje ápoló beteg/
hozzátartozó

SEBÁLLAPOT FELMÉRŐ LAP

Beteg neve:

TAJ:

Decubitus lokalizáció:

J: jobb oldal B: bal oldal M: mindkét oldal
DECUBITUS RIZIKÓ FELMÉRÉS (Bővített Norton-skála)
Kooperá-
ciós készség, motiváció
Élet-
kor
Bőr állapota Kísérő
beteg-
ségek
Általános állapot Mentális státusz Aktivitás Mobilitás Inkontinencia
álla-pot-válto- Jó (4) 10 év alatt (4) Ép, sértetlen (4) Nincs (4) Jó (4) Éber (4) Járóképes (4) teljes (4) nincs (4) Ösz-
szes pont-
zás dátu-
mai
Kissé csökkent
(3)
11-30 év (3) Száraz, hámló (3) Köny-
nyebb (3)
Kielégítő
(3)
Fásult
(3)
Járás segítséggel (3) kissé akadályozott (3) alkalom-
szerű (3)
szám:
Részleges (2) 31-60 év (2) Nedves nyirkos (2) Közép-
súlyos (2)
Rossz (2) Zavart
(2)
Kerekes szék szükséges (2) nagyon akadályozott (2) gyakori - vizelet (2)
Nincs (1) 61 év felett (1) Sérült, repedezett, allergiás (1) Súlyos (1) Nagyon rossz (1) Kábult, öntudat-
lan (1)
Ágyban fekvő
(1)
immobil (1) teljes vizelet - széklet (1)
Orvosi diagnózis:
Felvétel ideje:
Decubitus kialakulásának helye: Otthonában
Más intézményben
Decubitus kialakulásának időpontja:
Dátum,
aláírás
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lokalizáció
Stádium
Seb mérete
Seb mélysége
Sebfelszín jellemzői:
Necrotikus
Lepedékes
Sarjadzó (piros)
Hámosodó
Gombával fert.
Fertőzött seb
Váladék jellemzői:
Serosus
Haemo-serosus
Purulens
Szagtalan
Bűzös
Váladék mennyisége:
Nincs
Minimális
Közepes
Sok
Sebszél jellege:
Aláterjedt
Üreges
Oedemás
Ekzemás
Hyperaemiás
Ép
Norton pontszám
Mikrobiológiai vizsgálat:
Mintavétel ideje:
Mintavétel helye:
Vizsgálat eredménye:
Alkalmazott terápia:
Kezelőorvos aláírása: .................................

FIZIOTERÁPIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP

A beteg neve: ................................................................... nyilvántartási szám: ........................................
TAJ száma: ......................................................................
Elrendelése: .....................................................................
Gyógytorna elrendelését indokoló diagnózis: ...........................................................................................
Elrendelt tevékenység: ..............................................................................................................................
vizit száma: ........................................................... gyakorisága: ..............................................................
Elektroterápia elrendelését indokoló diagnózis: .......................................................................................
Elrendelt tevékenység:
....................................................................................................................................................................
vizit száma: .......................................................... gyakorisága: ...............................................................
Kísérőbetegség/szövődmény diagnózisa (diagnózisai): ............................................................................
Sebészeti beavatkozás dátuma: .................................................................................................................
diagnózisa: .................................................................................................................................................
Megengedett terhelés mértéke: ..................................................................................................................
/nincs megkötés
Fájdalom helye: ..................................................... jellege: ......................................................................
erősség: gyenge 1, közepes 2, erős 3.
Segédeszközök, protézisek:
Járási segédeszköz: nem szükséges/szükséges, fajtája ..............................................................................
Protézisek:
külső protézis (protézisek): .......................................................................................................................
belső protézisek: ........................................................................................................................................
sínek: .........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
egyéb: ........................................................................................................................................................
Alkalmazandó fizioterápiás eljárások:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum: ...................................
...............................................................
elrendelő orvos

Ízületi mozgásvizsgálat

Vizsgált ízület neve Vizsgálat iránya, mértéke fokokban (flex., ext., abd., add., rot.) Korlátozottság oka
(fájd. kontr., pszich. stb.)
Elért eredmény

Izomtónus vizsgálat

Érintett terület Hypotonia Normális tónus Hypertonia Elért eredmény

Izomerő vizsgálat

Érintett izom neve 0 1 2 3 4 5 Elért eredmény
0 = nincs működés, 1 = nonproduktív működés, 2 = gravitáció kikapcsolásával, 3 = gravitáció ellenében, 4 = ellenállással,
5 = teljes értékű működés

Rehabilitációs felmérés és értékelés

Helyzetváltoztatás Önállóan Segédeszközzel Külső segítséggel Elért eredmény
ágyban helyzetváltoztatás
fekvésből felülés
ülésből felállás
lakáson belül
lépcsőn
lakáson kívül
közlekedési eszközzel
étkezés
személyi higiéne (fürdés, WC, öltözködés)
Alsó végtag funkció: normális/kóros: sántítás, iránytartás, egyéb járáshiba:
.................................................................................................................................................................
Felső végtag funkció: normális/kóros: fogáserősség, minőség, szenzibilitás:
.................................................................................................................................................................
Egyéb funkcionális vizsgálathoz fűződő megjegyzések (izomtónus):
.................................................................................................................................................................
Mozgásterápia célja:
.................................................................................................................................................................

Gyógytornász/fizioterapeuta vizitlap

Beteg neve: .............................................................................................................................................
Azonosító száma: .......................................................... lapsorszám: ....................................................
Dátum Időráfordítás Végzett tevékenység leírása Észrevételek Aláírás
szakdolgozó beteg
Dátum:* ..........................................
........................................................
gyógytornász aláírása
* Folyamatos ellátás lezárásának dátuma.

LOGOPÉDIAI DOKUMENTÁCIÓS LAP
(csak otthoni szakápolási ellátás során)

A beteg neve/azonosító száma:
....................................................................................................................................................................
Felvétel dátuma:
....................................................................................................................................................................
Logopédus neve:
....................................................................................................................................................................
telefonszáma: .............................................................................................................................................
Az agyi történés időpontja:
....................................................................................................................................................................

Vizsgálati dokumentumok
(A csatolt dokumentum aláhúzandó)

A logopédiai vizsgálati dokumentumok:
anamnézis - Token-teszt - WAB-teszt - jelen állapot leírása - írásminta - rajzminta - hangfelvétel
Az orvosi vizsgálatok dokumentációja:
zárójelentés - konzulens szakorvosi vélemények - neuropszichológus, pszichológus véleménye
Kiegészítő vizsgálatok dokumentumai:
környezettanulmány - kontaktusteremtés - figyelmi állapot
Érzékelés - észlelés: hallás - látás
Mozgásállapot:
nagymozgások: mozgás térben - egyensúlyérzék
finommozgások: kézmotorika - diszpraxia
Kísérő tünetek: ..........................................................................................................................................

Logopédiai diagnózis*
(Western Aphasia Battery alapján)

Nonfluens: globális afázia, Broca afázia, transzkortikális motoros afázia, izolációs afázia
Fluens: vezetéses afázia, Wernicke afázia, transzkortikális szenzoros afázia, anómikus afázia
* A megfelelő aláhúzandó.

Logopédiai munkanapló

Beteg neve: ...................................................................................... lapsorszám: .....................................
Azonosító száma: ......................................................................................................................................
Dátum A foglalkozás anyaga Megjegyzés Időráfordítás Aláírás
logopédus beteg
Dátum:* ...........................................
...............................................................
logopédus aláírása
* A folyamatos ápolási eset lezárásának dátuma.

Elért eredmények összefoglalása

Teljesített vizitek száma: ...........................................................................................................................
Javult funkciók, utógondozás:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum: ..........................................
...............................................................
logopédus aláírása

IV. FÁJDALOM FELMÉRŐ LAP

(csak otthoni hospice ellátás során)

Beteg neve:
......................................................................................................................................................................................
TAJ:
......................................................................................................................................................................................
Fájdalom mérő skála
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nincs fájdalom Elvisel-
hetetlen fájdalom
A fájdalom jellemzői
Mi okozza/fokozza a fájdalmat?
Fájdalom
Kezdete:
Időtartama:
Gyakoriság:
Fájdalom osztályozása
Akut Krónikus
Áttöréses fájdalma van-e?
Igen □ Nem □
Jellemezze a fájdalmat
Felszínes Lüktető Zsibbadt
Mély Sajgó Szúró
Kisugárzó Égető Éles
Görcsös Hasogató Tompa
Befolyásolja-e a fájdalom
Étvágyát Fizikai aktivitását
Figyelmét Érzelmét
Kapcsolatait Alvását
A fájdalom helye
Milyen fájdalomcsillapítót szed?
A gyógyszerek milyen mértékben csökkentik a fájdalmat?
Nem hat □ Mérsékeli □ Megszünteti □
Megjegyzés/észrevétel
Dátum: .....................................................
..................................................
Aláírás

5. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez * 

OTTHONI SZAKÁPOLÁST/OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁST LEZÁRÓ LAP

Beteg neve: ................................................................................. TAJ: .....................................................
A teljesített napok megoszlása: .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Az ápolás során bekövetkezett változások, elért eredmények: .................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Javult funkciók: .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Állapotromlás oka: ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kórházba kerülés oka, időpontja: ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Exitus oka, időpontja: ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ápolás befejezésének oka, időpontja: .......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a fent nevezett és általam kezelt beteg számára az előírt szakápolás/otthoni hospice szolgáltatások teljesítése megtörtént, végrehajtását rendszeresen ellenőriztem.
Dátum: ...................................
...............................................................
az ápolásért felelős szolgálat
vezetőjének aláírása
Ellenőriztem, jóváhagyom:
Dátum: ...................................
P. H.
...............................................................
az elrendelő orvos aláírása
.........................................................
beteg (törvényes képviselő) aláírása

6. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez * 

OTTHONI PARENTERÁLIS TÁPLÁLÁS FELMÉRŐ ÉS KÖVETŐ LAP
tartalmi szempontok

1. A tápláltsági állapot felmérése
2. Táplálkozás felmérése
3. Ápolási anamnézis, szükséglet felmérése
4. Környezet felmérése
5. Családi támogatottság felmérése
6. A beteg együttműködő készségének felmérése
7. Terápiás terv:
a) Napi energiaszükséglet, alapanyagok aránya, speciális szükséglet
b) Enterális (napi kalória bevitel, mennyiség, minőség, napi beosztás)
c) Parenterális (alkalmankénti kalóriabevitel, összetétel: alapanyagok, vitaminok, nyomelemek, elektrolitok, egyéb tápanyag farmakonok)
d) Tápláltsági állapot ellenőrzésének tervezett gyakorisága
e) Centrális vénás kanül ellenőrzésének gyakorisága
f) Centrális vénás kanül okozta lehetséges fertőzés ellenőrzésének gyakorisága és módja
8. Megvalósítás:
a) Alkalmanként bevitt tápoldat + kiegészítő vitaminok, nyomelemek, elektrolitok, egyéb tápanyag farmakonok, infúziók
b) Ellenőrzés:
Testsúly
Egyéb tápláltsági paraméterek
Táplálkozás
Széklet
Vizelet
Laboratóriumi vizsgálatok: vér-, vizeletcukor, vérkép, albumin, kreatinin, carbamid, cholesterin, triglicerid, májenzimek, alvadási faktorok, alkalikus phosphatase, cholinesterase, kreatin kinase, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, CRP, egyéb akut fázis fehérje
Csontdensitometria
Centrális vénás kanül
- Átjárhatóság
- A kanül bemenet környéke
- Haemocultura (feltételezett fertőzés esetén)
9. Tervezett vizitszám:
Dátum: ...........................................
P. H.
.....................................
szakápoló
..........................................
elrendelő orvos