A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/1996. (X. 9.) NM rendelet

a Magyar Köztársaság címerének a népjóléti miniszter ágazati irányítása alá tartozó egyes intézmények általi használatáról

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 21. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A népjóléti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények feladataik ellátása során a Magyar Köztársaság címerét használhatják.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény a szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó költségvetési szervként működő állami, önkormányzati intézet, intézmény.

(3) A címerhasználati jogosultság kiterjed a címernek az intézmények épületein, helyiségeiben történő elhelyezésére, valamint az intézmények hivatalos iratain és bélyegzőin történő feltüntetésére.

2. § Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére