A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet

a nyári időszámítás alkalmazásáról

A Kormány a nyári időszámítás alkalmazásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A nyári időszámítást minden év március utolsó vasárnapjától október utolsó vasárnapjáig kell alkalmazni.

(2) Az órákat március utolsó vasárnapján kettő órakor három órára, október utolsó vasárnapján három órakor kettő órára kell állítani.

(3) A nyári időszámítás kezdő és záró időpontjában munkát végző - nem havibéres - munkavállalók munkabérét a tényleges teljesítmény, illetőleg a ténylegesen ledolgozott munkaidő alapján kell elszámolni.

(4) A nyári időszámítás kezdő és záró időpontjáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter a Magyar Közlönyben, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben tájékoztatót ad ki. * 

2. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai között társulás létesítéséről, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás - kihirdette az 1994. évi I. törvény - a jogszabályok közelítéséről szóló III. fejezete 67. Cikkének megfelelően összhangban van az Európai Parlament és a Tanács által kiadott „A nyári időszámítás alkalmazásáról” szóló 94/21/EK irányelvével.