A jogszabály mai napon ( 2024.05.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. §-a (7) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A környezethasználó az e rendelet mellékletében (a továbbiakban: melléklet) felsorolt környezethasználatok [Kt. 4. § i) pont] végzése esetén környezetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: megbízott) köteles foglalkoztatni. * 

(2) A több telephelyet is üzemeltető, illetve a tevékenységén belül több környezethasználatot is végző környezethasználó a feladat ellátását egy megbízottal is biztosíthatja.

2. § * 

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Melléklet a 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelethez * 

KSH
beso-
rolás
A) B)
0110 Növénytermelés és kertészet, 500 ha felett
0120 Állattenyésztés
- 2000 sertés férőhely felett
- 500 marha férőhely felett
- baromfitartás 50 000 db felett
10 Szénbányászat Tőzegkitermelés
11 Kőolaj és földgázkitermelés beleértve a kutatófúrásokat is
12 Uránércbányászat
13 Fémtartalmú ércek bányászata
14 Egyéb bányászat
1511
1512
Húsfeldolgozás 5000 t/év késztermék előállításától Húsfeldolgozás 500-5000 t/év késztermék-előállítás között
1511
1512
Önállóan létesített vágóhíd élő állatra számított 13 000 t/év kapacitás felett Önállóan létesített vágóhíd élő állatra számított 2500-13 000 t/év kapacitás között
1514 Növényolajgyártás a hidegsajtolásos technológiával történő növényolaj-előállítás kivételével
1520 Tejtermékek gyártása 500 000 l/nap felett
1532 Keményítőgyártás
1542 Cukorgyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett
1549 Élesztőgyártás
155 Szesz és szeszesital-gyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett Szesz- és szeszesital-gyártás 50-750 m3/nap szennyvízmennyiség között
171 Textilkikészítés 15 millió m2/év felett Textilkikészítés 1-15 millió m2/év között
1831
1911
Nyersbőrcserzés, -kikészítés 1000 t/év nyersbőrfelhasználástól Nyersbőrcserzés, -kikészítés 100-1000 t/év nyersbőrfelhasználás között
2012 Farost-, faforgácslemez-gyártás
2101 Cellulóz- és papírgyártás, a kézzel merített papírgyártás kivételével
2222 Nyomdaipari szolgáltatás 10 millió m2/év felett
2310 Kőolaj-feldolgozás 15 000 t/év késztermék felett Kőolaj-feldolgozás 300-15 000 t/év késztermék esetén
2320 Kokszgyártás
2411 Ipari gáz gyártás
2412 Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 800 t/év felett, illetve a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és 888/1995. OTH és 888-2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 500 t/év felett Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 5-800 t/év között, illetve a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és 888/1995. OTH és 888-2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 5-500 t/év között
2413 Műtrágyagyártás
2414 Műanyag alapanyaggyártás
2421 Növényvédőszer-gyártás
2422 Festék- és bevonóanyag-gyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól Festék- és bevonóanyag-gyártás 100-5000 t/év késztermék-előállítás között
2423 Gyógyszergyártás - 50 főnél többet foglalkoztató üzem esetén Gyógyszergyártás - 50 főnél kevesebb alkalmazott esetén, kivéve a gyógyszertári tevékenységet
2424 Tisztító- és testápolószer-gyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól Tisztító- és testápolószer-gyártás 100-5000 t/év késztermék-előállítás között
2429 Egyéb vegyi áruk gyártása 1000 t/év késztermék-előállítástól
2429 Lőpor-, robbanószer- és lőszergyártás
2429 Aktívszén- és műszéngyártás
2429 Kopogásgátló készítmények gyártása 5 t/év felett
2429 Fagyásálló anyagok gyártása 5 t/év felett
2429 Hidraulikus áttételekben használatos folyadékok gyártása 5 t/év felett
2429 Ragasztók gyártása 5 t/év felett
2430 Vegyi szálak gyártása
2510 Gumitermékek gyártása 1000 t/év felett
2520 Műanyag termékek gyártása 1000 t/év felett
2610 Üveg és üvegtermékek gyártása
2620 Nem építési célú kerámiatermékek gyártása 5000 t/év termék felett
2631 Építési célú kerámiatermékek gyártása 10 000 t/év felett
2632 Tégla- és cserépgyártás 10 000 t/év felett
2640 Tűzálló kerámiatermékek gyártása 20 000 t/év termék felett
2651 Cementgyártás Mészgyártás 5000 t/év felett
2652 Azbesztcement termékek gyártása
2690 Azbeszttartalmú termékek előállítása 100 t/év felett
2690 Ásványi szigetelő anyagok gyártása 1000 t/év felett
2690 Aszfaltból és hasonló anyagokból készített termékek gyártása 1000 t/év felett
2690 Üveggyapot termékek gyártása
2711 Vaskohászati alapanyaggyártás
272 Könnyű- és színesfém kohászat
273 Öntöde, vas- és acélöntödénél 40 t/nap, alumínium- és egyéb színesfémöntödénél 5 t/nap kapacitás felett Öntöde, vas- és acélöntödénél 10-40 t/nap, alumínium- és egyéb színesfémöntödénél 2-5 t/nap kapacitás között
2852 Fémek felületkezelése (zsírtalanítás, galvanizálás) 20 000 m2/év felület kezelésétől Fémek felületkezelése (zsírtalanítás, galvanizálás) 500-20 000 m2/év felületnagyságig
3130 Szigetelt vezeték és kábel gyártása 10 000 t/év felett
3140 Akkumulátorgyártás 1500 db/nap felett Akkumulátorgyártás 1500 db/nap alatt
3150 Fényforrás- és világítóberendezés-gyártás
3210 Nyomtatott áramkör 10 em2/év előállítása felett Nyomtatott áramkör 2-10 em2/év előállítása között
3410 Közúti gépjárműgyártás
3420 Járműkarosszéria- és pótkocsigyártás
3511 Hajógyártás legalább 20 m, fémből készült hajótestek vagy szekciók gyártásával, nagyjavításával
3520 Vasúti járműgyártás
37 Hulladékok hasznosítása (nyersanyag kinyerése hulladékokból) 100 t/év felett
4010 Regionális villamos távvezeték rendszer 120 kV-tól, beleértve a transzformátor állomásokat
4010 Atomerőmű
4010 Hőerőmű: Hőerőmű:
- 150 MW termikus teljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, - 50-150 MW termikus teljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén
- 250 MW termikus teljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén - 50-250 MW termikus teljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén
4010 Vízerőmű 20 MW villamos teljesítmény felett
4010 Távfűtőmű: Távfűtőmű:
- 150 MW hőteljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén, - 50-150 MW hőteljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén
- 250 MW hőteljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén - 50-250 MW hőteljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén
4020 Regionális földgáz elosztó vezetékrendszer 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól
4100 Víztermelés, -kezelés és -elosztás 5000 m3/nap felett Víztermelés, -kezelés és -elosztás 5000 m3/nap kapacitásig
4100 - Víztározás - 700 ezer m3 befogadóképességtől vagy 2 m-es gátmagasságtól
4520 Mélyépítő-ipari tevékenység során keletkező hulladékok kezelése 100 t/év felett
5021
5029
- Közúti gépjárműjavító telep 50 db egy időben javítható járműtől
5041 Gépjármű-üzemanyag nagykereskedelem
6010 Vasúti szállítás, vasúti igazgatóságonként
602 Közúti és egyéb szárazföldi szállítás 1200 t teherszállítási kapacitás felett, illetve taxi (6025) kivételével
612 Kikötő, hajórakodó 500 et/év árukapacitás fölött; és vízi áruszállítás 500 et/év kapacitás fölött
62 Légi szállítás - azon szervezeteknél, ahol 15-nél több motoros légi járművet tartanak üzemben, saját üzemanyag kiszolgálással és műszaki karbantartással
631 Közlekedési pályák üzemeltetése 50 ezer vagy ennél nagyobb lélekszámú település esetén
6314 Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás napi 80 motoros légi jármű által teljesített műveletszámtól
6320 Vasúti gépjárműjavító telep 30 egy időben befogadott járműtől
7310 Kutató vagy oktató atomreaktor 1 kW folyamatos hőteljesítménytől
7494 Fotóüzem 15 000 m2/év fotófilm előhívástól, vagy 50 000 m2/év papírkópia készítésétől
851 Kórházak, klinikák 400 ágy felett. Gyógyszer nagykereskedelem gyógyszer kicsomagolás és/vagy szétmérés esetén
9011 Szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap szennyvíz tisztításától, kommunális szennyvíztisztító telep 10 000 m3/nap szennyvíz tisztításától Szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap kapacitás alatt, kommunális szennyvíztisztító telep 10 000 m3/nap alatt
9011 Önállóan létesített szennyvíziszap lerakó 100 t/év szárazanyagtól
9012 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása 2000 m3/hó szállítási teljesítmény fölött
9012 Szennyvízleürítő és ürítő kezelő telep 100 m3/nap kapacitástól
9021 Települési szilárd hulladékok szállítása 2000 lakosnál nagyobb gyűjtési teljesítmény esetén
9021 Települési szilárdhulladék-lerakó 20 000 m3/év kapacitás felett Települési szilárdhulladék-lerakó 20 000 m3/év alatt
9021 Települési és nem veszélyes termelési hulladékot égető mű
9022 Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év felett Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év mennyiségig
9022 Veszélyes hulladékot égető mű
9022 Veszélyes hulladék égetése nem erre specializált berendezésben, 100 kg/üzemóra veszélyes hulladék égetésétől
9022 Veszélyes hulladék tárolók
9022 Veszélyes hulladék lerakótelep
9029 Önállóan létesített radioaktív hulladék kezelő- és tárolótelep
9301 Mosás és vegytisztítás 1000 t/év felett Mosás és vegytisztítás 1000-10 000 t/év között
„A” típusú izotóplaboratórium