A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

132/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1996. január 16-án aláírt, a magyar-ukrán határon lévő közúti Tisza-híd átépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1996. év június hó 10. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1996. január 16-án aláírt, a magyar-ukrán határon lévő közúti Tisza-híd átépítéséről szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán határon lévő közúti Tisza-híd átépítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Felek) továbbfejlesztve az 1995. május 19-én kelt Emlékeztetőben rögzítettek feltételeit a közúti Tisza-híd (a továbbiakban: híd) átépítéséről Záhony-Csap határátkelőnél, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A meglévő híd állapotának romlásával kapcsolatosan szükségessé vált a híd teherbíró-képességét és megbízhatóságát célzó átépítése, a munkák megfelelő sorrendiségének betartásával.

2. Cikk

A hídállapot további romlásának megelőzése, valamint túlterhelésének megakadályozása érdekében a Felek folyamatosan intézkednek a hídon elrendelt követési távolság betartására, illetve a várakozás megtiltására a hídon.

3. Cikk

A híd átépítését legkésőbb 1997 első felében teljes egészében be kell fejezni. A Felek mindent megtesznek az átépítési munkák lerövidítése érdekében.

4. Cikk

A híd átépítése a meglévő tartópilléreken a kiegészítő hídszerkezet megépítéséből, valamint a hídszerkezet felújításából áll, amely növelni fogja a híd teherbíró- és áteresztőképességét.

A híd kiegészítő szerkezetének építését, nemzetközi pályázat kiírása nélkül az ukrán fél, a meglévő hídszerkezet felújítását a magyar fél végzi.

5. Cikk

A kiegészítő hídszerkezet építése az Eurokód követelményeinél nem alacsonyabb normák szerint történik. A mértékadó terhelés: B. osztály - a magyar normák A-11 és NK-80 - az ukrán normák szerint. Az új hídszerkezet és a felújítás terveit a munkálatok megkezdése előtt jóvá kell hagynia mindkét ország illetékes hatóságának.

6. Cikk

A közúti forgalom legkisebb zavarása érdekében a híd átépítése két szakaszban történik:

- első szakasz: az új kiegészítő szerkezetek megépítése,

- második szakasz: a forgalomnak az új hídszerkezetre való átirányítása után - a meglévő hídszerkezet felújítása.

7. Cikk

A híd a Felek egyenlő mértékű (50-50%) tulajdona. A tulajdonmegosztás vonala egybeesik a Felek közötti közös határ vonalával. A hídrészek értékét és üzemeltetésének, valamint fenntartásának feltételeit a Felek közötti, a híd átépítése után kötött külön szerződés fogja szabályozni.

8. Cikk

A híd átépítését a Felek paritásos alapon finanszírozzák. A hídfelhajtó szakaszokat - a határellenőrző pontok és a hídfők között - a Felek saját költségükön építik át.

9. Cikk

A Felek elismerik, hogy a híd teherbíró- és áteresztőképességének növelésére irányuló átépítése után szükségtelenné válik az új híd megépítése, amelyet az 1995. május 19-én kelt Emlékeztetőben rögzítettek.

10. Cikk

A Felek a Megállapodás végrehajtásával a Magyar Köztársaságban a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumát, Ukrajnában Ukrajna Közlekedési Minisztériumát bízzák meg.

A Megállapodás akkor lép hatályba, amikor az ehhez szükséges belső jogszabályok végrehajtásáról a Felek között a jegyzékváltás megtörtént.

Készült Budapesten, 1996. január hó 16. napján, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. június 10-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére