A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/1997. (V. 28.) KTM rendelet

a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  Az R.-ben meghatározott környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységet végezhet

a) az a természetes személy, a külön jogszabály szerint szakértői tevékenység végzésére jogosult, illetve

b) az a gazdálkodó szervezet, amelynek a külön jogszabály szerint szakértői tevékenység végzésére jogosult tagja vagy alkalmazottja a környezeti állapotvizsgálatban részt vesz.

2. § Egy meghatározott állapotvizsgálatot (részleges állapotvizsgálatot) több szakértő együttesen is elkészíthet.

3. § *  A környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenység végzésére az FR 5. §-át kell megfelelően alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.