A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Balaton-felvidéki Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) néven a Balaton-felvidéken, a Keszthelyi-hegységben, valamint a Balaton DNy-i medencéjében lévő 15 657,6 hektár, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, illetve a Nemzeti Park területéhez csatolom a már védetté nyilvánított 41 038,9 hektár, a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú mindösszesen 56 696,5 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Nemzeti Parkból fokozottan védetté nyilvánítom a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 814,2 hektár kiterjedésű területet. Az e rendelet hatálybalépése előtt is fokozottan védett, a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 9657,4 hektár kiterjedésű területtel együtt a Nemzeti Park fokozottan védett területe összesen 10 471,6 hektár.

(3) Az (1) bekezdés alapján a Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területeken a tájvédelmi körzet, illetve a természetvédelmi terület elnevezéseit megszüntetem, ezek jegyzékét az 5. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek a felszíni és felszín alatti vizek és vízkészleteknek, a Balaton és vízgyűjtőjének, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása.

(2) A Nemzeti Park területén meglévő országos közutak és vasútvonalak üzemeltetési, fenntartási, valamint felújítási feladatait a természetvédelmi célokkal összhangban kell biztosítani. * 

3. § (1) A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését a Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság jogutódjaként, az e rendelettel létrehozott Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) Ahol miniszteri rendelet Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóságot említ, azon Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot kell érteni.

(3) * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

I. E rendelettel védetté nyilvánított területek

Alsóörs

012, 013, 024–026, 034, 867/1–3, 889/1–2, 980/1–2, 981/1–2, 982/1–2, 983/1–2, 984, 985/2, 993/1–5, 994, 995/2

Ábrahámhegy

021–023, 024/1, 024/31–32, 025/23, 025/32–33, 026, 027/a–c, 028, 029/1–3, 029/5–9, 030, 031/1–7, 086/1/b, 087/1, 087/2/a–b, 088/a–b, 089, 090/1, 090/3, 091/19–20

Badacsonytomaj

0272/1–2, 0273/1, 0273/13–32, 0274/1–2, 0275/7, 0275/12, 0277/1, 0277/3, 0277/8, 0277/14–19

Balatonakali

04/3, 04/10–12, 04/14–15, 0118/1–3, 0120/4, 0122/8, 0122/17–21, 0122/23–24, 0122/27–31, 0123/2–5, 0123/14, 0153/26, 0153/28–30, 0153/32, 0153/34, 0153/36, 0153/40, 0153/50

Balatonalmádi

0113/5, 2313/5–6, 2313/8, 2313/11, 2313/14, 2712/2, 2713, 2721/7–10

Balatoncsicsó

02–018/14, 010–0110/9, 0111-ből 12 D, 16 A2, B, NY2, 19 C2, NY2, 20 C2, NY2, 21 C, D2, E, NY2, 115 A2, B, C, NY erdőrészletek, 0114-ből 14 erdőtag,13 B, NY2 erdőrészletek, 0115-ből 12 UT2 erdőrészlet, 0120/2, 0126–0129, 0130–0138, 0140–0154/4, 0159–0176, 0186–0199, 0200/1–0243/6, 1101–1255, 1401–1409, 1501–1569/4, 1701–1783, 1901/2–1920

Balatonederics

090/a–b, 091/1/a–d, 091/2–3, 092/a–c, 094, 095/a–b, 0105–0108, 0159/2, 0160/1–2, 0161, 0162/1–5, 0163/1–19

Balatongyörök

02/1–41, 02/43, 02/46–49, 03–09, 096, 098/1–2, 099, 0100, 0103, 0104/1–38, 0104/40–43, 0106/2–4, 0106/7–9, 0107, 0108/2–6, 0108/24–31, 0109/1–2, 0110/1–3, 0110/24–31

Balatonszepezd

02/16–19, 03/1–4, 04/3, 405/1–7, 407/1–2, 408/1–2, 409, 452/6, 452/12, 484, 486/1–3, 487/1–4, 488/2–3

Csopak

167/2–3, 171, 173/1–2, 177

Gyenesdiás

029/1, 029/2/a–c, 030/a–c, 031/2, 032/4–6, 032/9–11, 033/1–2, 034/2, 035, 036

Gyulakeszi

035, 036, 038–047, 049–054, 059–061/1

Hegymagas

02, 03/a–l, 04, 05/1–2, 06/1, 06/2/a–g, 07/2–18, 08, 09/a–t, 010, 011/2–4, 011/6/a–c, 011/7–12, 011/13/a–d, 012, 013/2, 013/4–16, 013/17/a–b, 013/18–19, 014

Kapolcs

0232–0233/6

Karmacs

0191–0193, 0194/1–3, 0195, 0197, 0198/a–g, 0199/a–b, 0200, 0201, 0202/a–c, 0203, 0204, 0205/a–b, 0206, 0207, 0209, 0210, 0212

Keszthely

072/a–f, 073, 074/a–f, 075/1–3, 080/6–7, 081/1–2, 082, 083/1, 083/3/a–b, 084, 085/1, 085/2/a–b, 086/a–d, 087, 088

Kisapáti

09, 010/2–3, 010/5, 010/7/a–b, 010/9, 010/11/a–d, 010/12–20, 011–013, 014/2–5, 014/9–19, 014/20/a–f, 015, 016/2, 016/3/a–j, 016/4–6, 017, 018, 019/a–d, 020, 021/1, 021/3–7, 022, 023/1–10, 023/11/a–b, 023/12/a–c, 023/13/a–c, 023/14/a–b, 024, 575, 688, 697/1–3, 698, 1183, 1214/3

Kővágóörs

1469, 1470, 1471/1–2, 1472/1–2, 1480/1–4, 1481/1, 1481/3–4

Lesencefalu

02–072/2, 078/1–089, 401–1727

Lesencetomaj

02, 015/1–2, 016, 017, 019/a–d, 022, 024/1, 0129/1–2, 0130, 0140, 0141/a–b, 0144, 0145, 0146/1–6, 0147/1/a–b, 0147/2, 0148, 0149/1–2, 0150/1/a–f, 0150/2–4, 0151, 0152/a–b, 0153–0157, 0158/a–f, 0159/1, 0166/1, 0167, 0168/1, 0169, 0170–0175, 0176/1–2, 0177/1–2, 0178/1–2, 0179, 0180/1/a–c, 0180/2/a–c, 0181–0183, 0184/1, 0185/2, 0185/4–5, 0186/1/a–b, 0186/3, 0187–0189, 0190, 0191, 0192/1–10, 0193–0195, 0198, 0199, 0204–0207, 0210–0217, 0218/a–b, 0219, 0220/1–28, 0221, 0236, 0237/2–24, 0244, 0245/1–4, 0245/6–14, 0245/16–17, 0249, 0250/1–13, 0251/a–b, 0254, 0255/1–5, 0258, 0259/a–d, 0260, 0261/1–10, 0262, 0265, 0266/1–5, 0268, 0269/a–j, 0270, 0271/a–b, 0272–0277, 0278/a–c, 0279–281, 0282/a–b, 0283, 0284/1–3, 0284/4/a–b, 0284/5–12, 0306, 0310/2, 0311/1–4, 0312, 0313/1–12, 0313/13/a–d, 0313/15–16, 0313/17/a–b, 0313/18/a–b, 0313/19, 0313/20/a–b, 0313/21, 0332, 0333/1, 0334, 0337, 0338/1/a–b, 0338/2/a–b, 0338/3/a–b, 0338/4–6, 0339, 0340/1–2, 0341/1–3, 0342/1, 0343/1–2, 0344/1–2, 0345/1–2, 0346/2–4, 0347, 0348/1–2, 0349/2, 0349/5, 0349/14–17, 0351/a–b, 0352, 0354/2–4, 0355/1–2, 0355/3/a–c, 0355/4/a–c, 0355/5/a–c, 0355/6/a–b, 0355/7, 0356–0358, 0359/1–37, 0359/38/a–b, 0359/39–40, 0360, 0362–0364, 0365/1–5, 0365/6/a–b, 0366, 0367/a–h, 0368/a–b, 0369, 0370/1–2, 0371, 0372/a–b, 0374/1–2, 0375/1–2, 0376/2/a–b, 0376/3, 0376/4/a–b, 0376/5/a–b, 0376/6–7, 0378, 0379, 0380/1–2, 0381/1/a–b, 0381/2–3, 0381/4/a–b, 0381/5/a–b, 0382, 0384/1–2, 0385, 0386, 0387/1/a–b, 0387/2, 0388, 0389, 0390/a–c, 0391, 0392, 0393/a–b, 0395, 0396/1, 0396/3/a–b, 0396/4–10, 0398/1, 0398/3–4, 0399–0402, 0403/1/a–b, 0403/2/a–b, 0404/2–3, 0404/5, 0404/6/a–g, 0404/8–9, 0404/10–21, 0404/22/a–c, 0405, 2052–2058, 2059/1–2, 2060, 2061/2–4, 2062–2064, 2065/1–2, 2065/3/a–c, 2065/4–5, 2081–2083, 2084/1/a–b, 2084/2/a–b, 2084/3/a–c, 2084/5, 2084/7

Nagygörbő

041/8, 041/10, 046/1, 046/3, 047/2/a–c, 047/3–4, 047/5/a–f, 057/a–g

Nemesgulács

02/1–2, 03–09, 010–013/8, 043–052/2

Nemesvita

A község teljes kül- és belterülete.

Óbudavár

A község teljes belterülete. 02/1–017/9, 020–026, 030–033/b, 043/b, 047–082, 201–274

Paloznak

017/3, 017/6–7, 017/19–21, 017/24, 019, 020/21–22, 020/25–26, 020/29, 020/33, 020/50, 020/63, 020/82

Raposka

02, 03/1–9, 03/10/a–b, 03/11, 04, 05/1–2, 06/1–7, 07, 08/1–4, 08/5/a–b, 08/6–7, 09/1–2, 010–013, 014/1–10, 015, 016/a–b, 017, 018/a–b, 019, 020/a–b, 021/19, 022/1/a–b, 022/2–5, 023/1–2, 024, 025/6, 025/7/a–b, 025/8, 026, 027/1–3, 028/1, 028/4–7, 030/1–8, 032, 033/1–3, 035–037, 038/1–2, 039/1, 039/2/a–d, 040, 041, 042/a–b, 043, 044, 046/3–6, 047, 048/1–2, 049/1–5, 050, 051/1–4, 052–054, 055/1, 055/2/a–b, 056, 057, 058/6–12, 058/13/a–b, 058/14–15, 059, 067/3/a–b, 067/4/a–b, 067/5/a–b, 067/6/a–b, 068, 069/1–3, 070, 071/1–2, 071/4–7, 072, 073/3, 073/4/a–b, 073/5–6, 074/1, 075, 076, 077/1, 077/3–5, 077/6/a–b, 078/1/a–b, 078/2/a–b,

Rezi

0114/2, 0132/1/a–b, 0138/2/a–c, 0138/4, 0138/6–7, 0141/1, 0143, 0144/3, 0144/5, 0144/6/a–c, 0144/7/a–b, 0144/8/a–g, 0144/9/a–j, 0144/10/a–h, 0146–0148, 0149/1/a–c, 0149/2/a–b, 0149/3/a–h, 0149/4/a–h, 0150/a–d

Révfülöp

03, 04/1–2, 05/1–2, 06/1–2, 07, 08, 10/1

Szentantalfa

06–019, 022–035/2, 036/7–038, 039, 054, 062–096/7, 0112/39–0112/109, 0120, 0172–0205/4, 501/2–846

Szentjakabfa

02–03/2a, 07/1–014, 019, 031/2, 033/2/c, 033/3–034/2, 035/4–039, 042, 048/2/d

Tagyon

02, 048/3–067/2, 071, 096/2–096/24, 098/2, 501/2–518/4, 601/1–760

Tapolca

045/8–9, 046/5–6, 046/8/a–d, 046/9/a–c, 047, 048/a–b, 049, 050/3, 051/1, 051/2/a–b, 051/3–4, 052, 053/1/a–c, 053/2–4, 054/1–2, 055, 056/a–b, 057, 058, 059/1–2, 060, 061/a–b, 062, 063, 064/1–3, 065, 066/1–3, 067, 083, 084, 087, 088/1–12, 089, 090/1–13, 091, 092/a–c, 093, 094, 095/a–b, 096, 0105, 0106/1–2, 0107–0109, 0110/2

Vállus

01, 02, 04/1/a–b, 04/2/a–b, 05, 06/a–c, 07, 08/1–4, 09, 010/1–2, 010/5–6, 012/a–g, 013, 019/1/a–b, 019/2, 020–022, 033/1–3, 034, 035, 036/1–2, 037–039, 040–042, 043/a–b, 044–046, 047/a–c, 048–053, 054/1/a–b, 054/2–9, 055, 056/12, 058–063, 064/a–h, 065–067, 068/1/a–b, 068/2–3, 068/4/a–c, 069/1/a–c, 070, 071

Várvölgy

029, 032/2, 033/1–2, 034, 035/2, 036/1, 036/2/a–b, 037/1/a–b, 037/2, 038, 044/2, 044/3/a–t, 045, 056, 057/1/a–b, 057/2–4, 057/6, 057/7/a–b, 058, 059/1/a–k, 059/3–5, 060/1, 060/2/a–b, 061/1–2, 062, 063, 064/a–g, 067, 068, 069/1, 069/2/a–d, 072, 073/1/a–c, 073/2–3, 074/1, 074/4, 074/5/a–c, 074/6, 075, 076/2–5, 077/1–2, 077/4/a–b, 077/6/a–d, 078/1, 078/3–4, 087, 088/1, 088/2/a–b, 088/5, 089/4–5, 089/7–11, 090/1

Vigántpetend

043/2–048

Vindornyafok

02/1/a–b, 02/2, 04, 06/a–c, 07, 012–014, 015/2, 016–019, 020/2, 021, 022/34, 023–030, 031/a–c, 036, 037/a–b, 040, 041/1/a–c, 041/2, 043/a–c, 044, 046–048, 051, 052/a–b, 054/a–b, 055/3, 055/6–9, 058/1–18, 058/21–24, 059/1–2

Vindornyalak

010/2, 010/3/a–b, 010/4–7, 09, 011, 013, 014, 015/1, 015/2/a–d, 016, 017/1, 017/2/a–b, 018–020, 021/2–5, 024/4, 026, 027/a–c, 029/5–30, 031/3–4, 035/1, 035/2/a–b

Vindornyaszőlős

036/13, 036/17, 066, 077, 078/a–b, 080, 081, 088, 089/10, 089/11/a–b, 090, 092–095, 096/1/a–b, 096/2–4, 097/1/a–b, 097/2/a–b, 098

Zalaszántó

03/6/a–b, 03/7–21, 04/3, 05/a–b, 08/2, 08/4, 08/5/a–b, 09, 010/1/a–b, 010/2/a–c, 011, 012, 013/1/a–c, 013/2–3, 013/4/a–d, 013/5–7, 013/8/a–c, 013/9, 014, 015, 016/a–d, 017/2, 017/4, 017/5/a–b, 017/6, 017/7–8, 019/2, 022, 024, 026/1–2, 027/1, 027/3–5, 029/4–7, 032/1–4, 033/1–4, 033/6/a–c, 033/7/a–c, 033/8, 033/12–14, 034, 038/1, 038/4–13, 039/1–4, 040/1–3, 041/a–d, 042, 043/a–d, 045/1/a–d, 045/2–9, 045/11–12, 045/15–23, 045/24/a–b, 045/25/a–b, 045/26–31, 045/32/a–b, 048, 049, 050, 051/1–2, 052/1–3, 052/6–7, 054, 055, 057/1–4, 058/1–2, 059, 061/1, 061/3, 062/1/a–c, 062/2, 063/1–2, 064, 065/1/a–b, 065/2/a–b, 066, 067/a–b, 068, 070, 072, 073/1–3, 074/1–8, 075/a–b, 078/1/a–b, 078/2, 079/2–5, 080, 081/1–5, 082, 083, 084/1–5, 085/a–b, 087/1–4, 088/a–d, 089/1–3, 090/1–3, 091/1/a–c, 091/2, 092, 093/a–d, 094, 095, 099/1/a–b, 099/2, 0103/2–3, 0105/2, 0119, 0120/a–h, 0121, 0122/2–4, 0122/13, 0123/1/a–b, 0123/2, 0124, 0125/1/a–b, 0125/2, 0126/1–9, 0127/2, 0129, 0130/1–2, 0131, 0132/a–b, 0132/2, 0133/1, 0135/1, 0136/a–b, 0137/2–3, 0139, 0140/1/a–b, 0140/2/a–c, 0140/4/a–b, 0141, 0143/1–2, 0143/3/a–c, 0144, 0145, 0147/1, 0151, 0152/1–2, 0153/1–3, 0154, 0155/1–4, 0156, 0158/1/a–c, 0158/2, 0160/1/a–f, 0160/2, 0161, 0162, 0167/2–11, 0170, 0172

Zánka

017/4, 0156/1–0174/11, 552/1–2, 2301–2429

2. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez * 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

II. A korábban védetté nyilvánított területek

Aszófő

033–034, 036/1, 037–039, 040/12–13, 044/2–048/6, 065/3–20, 066–071, 074–075, 076/2–4, 077/1–2, 078/1–2, 079–080, 081/3, 081/6–7, 081/9–13, 082/1–3, 083/4–33, 088/1–2, 089/1/a–d, 090–091, 094, 095/a–h, 096–097, 1001–1124

Ábrahámhegy

0110/10, 0114/13, 0114/34

Badacsonytomaj

1–1607/3, 2193/2–2955, 02/1–0264/2, 0267/4–0271, 0279/2–0320

Badacsonytördemic

A község teljes belterülete, 02/1–024/2, 039/1–0100

Balatonberény

02/6–7, 02/12, 02/13/a–c, 02/18, 02/23/b-h, 06/22/a–b, 09, 010, 012, 013, 014/a–d, 015, 016/a–b, 017/a–c, 018, 019, 020/3–6, 021/a–m, 022, 023/a–b, 024/a–l, 065, 066, 068, 069, 070/a–b, 071

Balatonederics

025/1, 025/2, 026/2–5, 036/2–6, 036/8–10, 038, 0110–0156

Balatonfüred

035/5, 035/15, 035/18, 036/2–5, 037/1, 037/2, 038, 095/18, 096, 097, 099–0102, 0107

Balatongyörök

057, 059, 060–062, 063/a–g, 064–067, 068/a–f, 069/a–m, 070/1/a–r, 070/2/a–c, 071/1/a–g, 071/2/a–c, 072, 073, 076, 081

Balatonhenye

A község teljes kül- és belterülete.

Balatonmagyaród

02/1, 04, 022–024, 025/a–f, 026, 027/1/a–c, 027/2, 028/1–2, 030/1/a–d, 030/2, 035/1, 036/1, 036/2/a–b, 037–039, 042, 043, 044/a–b, 045, 046, 047/1–13, 048/a–b, 049, 050, 051/1, 052, 062/1, 072/2, 073/3, 073/7/a–c, 073/10/a–h, 073/11–19, 073/20/a–d, 073/21–22, 073/23/a–f, 073/24, 073/25/a–f, 073/26, 078, 080, 081/1/a–f, 082, 083/1/a–g, 084–086, 087/a–b, 088, 089, 251/2, 251/5–7, 251/16–24

Balatonszentgyörgy

0106/a–b, 0107, 0109–0114, 0115/1/a–j, 0115/2, 0117, 0118, 0119/1/a–b, 0119/2–3, 0120, 0121/1–4, 0122/2/a–c, 0122/3, 0122/4/a–m, 0123, 0124/2–3, 0124/4/a–b, 0125/1–4, 0126/1–2, 0127, 0129, 0131/b

Balatonszőlős

A község teljes belterülete, 02–04/2, 06/1–2, 07–09, 010/3/a–d, 010/5, 057–076/2, 080/1–0120, 585–718, 730–737, 743, 744/2, 750/1–773/3, 778/2–944

Balatonudvari

02/7–8, 02/16–19, 04/1–7, 022, 028/1, 051/2–051/6, 060/3–063, 074/1–10, 076/1–3, 095/3–4, 567/2, 569/2, 570/2, 571/2–4, 710/5–9, 711/1–2, 717/1–2, 718/2, 1001–1100, 1101–1208/2

Csopak

0201/6, 0201/8–9, 0201/16, 0202, 0211, 0212/1, 0225/6, 0225/12, 0225/20, 0225/27, 0225/37, 0225/63, 0225/66–75, 0225/78–102, 0225/104–114, 0225/116–127, 0225/129–130

Dörgicse

A község teljes belterülete, 039/1–049/2, 050–099, 0105–0120, 0132, 0140–0144, 0145/7, 0146, 0148/1–2, 0150–0161, 0238, 0242–0247, 0259–0260, 0263–0264, 0266/1–0295, 1001–1020, 1281–1414, 1601–1679

Esztergályhorváti

0115/3–6, 0116, 0117, 0119, 0130/1, 0141/1–2, 0143/2, 0144, 0145/1–2, 0146, 0147/a–b, 0149–0153, 0154/a–f, 0155/2/a–n, 0155/3–4, 0233/1, 0233/3, 0234–0236, 0237/3/a–b, 0238, 0239/1, 0251

Főnyed

010–013, 015, 016, 017/4–29, 017/31–36, 018, 021–023, 024/a–c, 025, 026, 027/a–b, 028

Garabonc

03, 04, 05, 06, 07, 08/a–b, 09/1/a–b, 09/2–3, 09/5, 09/6/a–b, 09/7/a–b, 09/8, 015–017, 018/a–d, 019, 020/1/a–b, 020/2–4, 021, 022/1–2, 023, 025/1, 025/3/a–c, 025/4, 026, 027/1/a–c, 027/2–6, 038/1–2, 039, 040–042, 043/a–b, 044, 045/1/a–f, 045/2/a–f, 046, 047/a–m, 048/4–5, 048/9, 048/12, 048/13/a–b, 048/15, 048/16/a–d, 048/17/d–l, 048/18/a–b, 048/19/a–k, 048/21, 049, 050–052, 053/a–t, 054/a–f, 055, 056/a–c, 057, 058/a–c, 059, 060/1–6, 060/7/a–f, 061, 062/a–b, 063/1–12, 064, 065/a–c

Gyenesdiás

038/1/a–b, 038/2–3

Gyulakeszi

054–082, 089–095, 401–1121

Hegyesd

056, 085/5–0137

Hegymagas

601/1–1305, 016–059/2

Kapolcs

02–095, 0248–0259, 6001/1–6098

Káptalantóti

A község teljes külterülete.

Kékkút

A község teljes kül- és belterülete.

Keszthely

0305, 0371, 0372/1–2, 0373/1–2, 0374/1/a–r, 0374/4/a–n, 0374/5/a–k, 0374/6/a–h, 0374/7/a–l, 0374/8–9, *  0374/10/a–p, 0374/11, 0375/1, 0376/3/a–p, 0376/4/a–z, 0377/1–2, 0378/3, 0378/6/a–c, 0378/7–9, 0378/10/a–b, 0378/11, 0379/3, 0379/5–6, 0380, 0381/a–d, 0382, 0383/a–c, 0384/1/a–d, 0384/2, 0384/3/a–c, 0384/4/a–f, 0384/5–6, 0386, 0390, 0391/a–h, 0394, 0395/a–b, 0396, 0397/a–f, 0398, 0399/5/a–c, 0399/6, 0399/7/a–h, 0399/8, 0399/10–11, 0400, 0401/1/a–c, 0401/2, 0403/4, 0403/5/a–b, 0403/6/a–b, 0403/7/a–b, 0403/8, 0404/1–2, 0405/1, 0405/3/a–b, 0406, 0407/1, 0407/2/a–h, 0409/1, 0410, 0443/3–5, 0451/a–d, 0452/a–l, 0453/a–b, 0457, 0458/1/a–b, 0458/2, 0459, 0468/2, 0468/11, 0468/17–18, 0471/1–3, 0472, 0473/1–2, 0475, 0476/1–2, 0477, 0478/1/a–b, 0479/1/a–f, 0480, 0481/2/a–c, 0481/3/a–c, 0482/2, 0482/3/a–d, 0483/1

Kisapáti

02–09, 025–049, 501–1270

Kővágóörs

1–666, 02/1–0190/3, 0190/11–30, 0217–0225

Köveskál

A község teljes kül- és belterülete.

Lesenceistvánd

044/2

Lesencetomaj

020, 021

Mencshely

020–022, 024–027, 029/1–039, 052–062/2, 080/3–39, 074/1–079/2, 091–092, 094–095, 2106–2150, 2180/1–2245/2, 2247, 2249–2250, 2309–2325/8

Mindszentkálla

A község teljes belterülete, 02–039, 040/2, 042/1–050, 051/2–053, 501–1314/4

Monostorapáti

08/2–010/13, 011/2/a, 0107/1–0137, 0142/2–0153, 0154/9, 0191–0211, 1001/1–1621/3

Monoszló

A község teljes kül- és belterülete.

Nagyrada

04/1–2, 04/3/a–k, 04/4/a–f, 05–07, 08/2/a–g, 08/6/a–h, 08/7–8, 08/9/a–j, 09, 08/10, 08/11/a–c, 010/1/a–c, 010/4/a–n, 010/5–6, 011–014

Nemesgulács

014–042, 502–871

Nemesvita

0116/3–6, 0118/1/a–b, 0118/2, 0118/5–10, 0118/13, 0119, 0122/1, 0122/3, 258, 834

Óbudavár

49/2, 83/1

Örvényes

03/2–4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2–3, 08/5, 08/7–8, 09, 010, 011/1–2, 012/2–3, 012/5–6, 013/2–5, 014/2, 015, 016, 017/3–5, 019, 021/2–3, 022, 023/1, 032–034, 035/2, 036/a–b, 036/d, 037–042, 050–058, 070–073, 074/1–2, 075/3, 076/6–8, 076/10, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő, 12,86 hektár kiterjedésű területrész, 401/2–561

Pécsely

A község teljes kül- és belterülete.

Raposka

060–062, 064–067/2, 201–460

Salföld

1–119, (teljes belterület) 02/1–052, 066–0110

Sármellék

026/1, 026/6, 026/8/a–b, 027, 028/a–f, 029, 030/1/a–p, 030/2–3, 031/a–m, 032, 033/a–v, 034, 035, 036/a–f, 037, 039/1–5, 040–042, 043/1/a–s, 043/2–3, 044, 045/a–c

Sávoly

056/a–b, 057, 058/1–2, 059, 060/a–b, 062/a–b, 063, 064/a–b, 065–068, 069/a–b, 070/a–c, 071/2, 071/3/a–b, 071/4/a–b, 072, 082, 083/a–d, 084, 085/2–18, 086/a–b, 087, 088/1–16, 089/13, 096/a–d, 097/1–4, 098, 099, 0100–0102, 0103/a–h, 0104, 0105/a–g, 0115/a–b, 0116/a–c, 0118/a–c, 0119/a–b, 0120/a–b, 0121–0123, 0124/a–b, 0125, 0128, 0129/1/a–f, 0129/2, 0129/3/a–c, 0129/4, 0129/5/a–b, 0129/6, 0130/1/a–b, 0130/2, 0131, 0133

Szentbékkálla

A község teljes kül- és belterülete.

Szigliget

A község teljes kül- és belterülete.

Szőkedencs

069, 095, 0117/a–k, 0118, 0119/a–j, 0120, 0121/a–c, 0122/a–c, 0123/a–g, 0124

Tapolca

07–010, 012, 017–042, 0533–0549/4, 0552, 0567–0578, 0584, 6402–7199, 7708–7888

Tihany

A község teljes kül- és belterülete a 0140/3, a 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re és K-re elhelyezkedő 1414,39 hektár kiterjedésű területrész, valamint a 0140/16/b–d, f–h, j–m kivételével

Vállus

015, 025–029, 030/a–d

Vászoly

A község teljes kül- és belterülete.

Vonyarcvashegy

045–047, 049–052

Vörs

02/1/a–d, 03, 04/1/a–c, 04/2–4, 05, 037–039, 040–042, 043/1–2, 044–051, 052/a–c, 053–056, 057/1–2, 058, 059/3, 061, 062/2, 067/a–d, 081/a–m, 084, 092/1, 094, 095/a–b, 096/1–5, 097, 0101/a–b, 0102/a–b, 0105

Zalakomár

0154, 0168–0170, 0171/a–c, 0172, 0173/a–c, 0174/1/a–g, 0175, 0179, 0180/1/a–h, 0180/2–9, 0181/4–5, 0181/6/a–h, 0183–0185, 0186/a–d, 0187, 0188/a–d, 0189, 0190/a–b, 0191/a–c, 0192–0198, 0257

Zalaszabar

02–04, 05/a–g, 06, 07/a–d, 08, 09/a–g, 010, 011/a–b, 012, 013/a–c, 018/a–b, 019/2–3, 019/5–6, 019/7/a–j, 019/8–10, 020, 021/a–h, 022, 023/a–f, 024

Zalaszántó

03/6–21, 03/30, 03/35, 03/37, 04/1, 05, 08/2, 08/4–013/1, 013/4–6, 013/8, 014–016, 017/7–8, 017/19, 196/5, 196/6

Zalavár

08/a–m, 09/a–h, 010, 011, 012/a–f, 013, 014/a–b, 015/1–2, 016–020, 021/a–s, 022/1–2, 023/1–2, 026, 037/a–c, 039/1–4, 040, 044/1–2, 044/3/a–b, 045–048, 049/1–4, 050/a–j, 051, 052/a–b, 053–056, 057/a–d, 058, 059, 078, 079/1–49, 080/a–k, 081, 082, 083/1, 083/2/a–k, 084–086, 087/1/a–f, 087/3/a–m, 087/3/A, 087/5/a–c

3. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

I. E rendelettel fokozottan védetté nyilvánított területek

Balatonederics

036/2

Balatongyörök

069-ből 22, 23 erdőtagok, 070-ből 34 NY, 45 NY, 47 NY erdőrészletek

Gyenesdiás

029/2

Keszthely

074-ből 58 D, NY erdőrészletek, 59, 64 erdőtagok, 085/2-ből 83, 84 erdőtagok, 086-ból 15 erdőtag

Nagygörbő

041/10-ből 1 A erdőrészlet, 046/1, 046/3

Rezi

0138/1-ből 68 A, B, C, D, F, NY, TN erdőrészletek, 0144/3-ból 5, 6 erdőtagok, 0144/5-ből 1 erdőtag, 0144/6-ból 7 erdőtag, 0144/7, 0144/8-ból 13 A, C, D, NY, 16 B, NY, TI erdőrészletek, 17 erdőtag, 0144/9-ből 18 A, B, C, D, NY erdőrészletek, 19, 25 erdőtagok, 30 C, NY, 31 A, B, 34 B, NY erdőrészletek

Tapolca

0106/2, 0107

Vindornyafok

013, 014, 016–019, 020/2, 021, 022/34, 023–025

Vindornyaszőlős

036/13, 066, 081, 088, 089/11

Zalaszántó

013/4/b–d, 045/12-ből 42 C erdőrészlet, 045/13, 045/14, 045/15-ből 39 A erdőrészlet, 045/20-ból 50 D erdőrészlet, 045/23-ból 45 D erdőrészlet

4. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez * 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

II. A korábban fokozottan védetté nyilvánított területek

Aszófő

033/f, 034, 036/1/a–b, 037–038, 039-ből 1 A, F, TI erdőrészletek, 077/1–2, 079, 080, 081/9

Badacsonytomaj

035/28, 038/4–11, 038/22, 061/48, 061/72, 063/2, 064/2–3, 065/1, 066/1, 0259, 0261, 0263/3, 0263/5, 0263/7, 0263/8

Badacsonytördemic

043/3, 043/6, 043/7

Balatonederics

036-ból 4/,E, 5/F–G erdőrészletek

Balatongyörök

070-ből 34/A, 45/A, 47/A erdőrészletek

Balatonhenye

0110/5, 0118/17

Balatonmagyaród

04, 073/3, 073/7/a–c, 073/10/a–h, 073/11–16

Balatonszentgyörgy

0115/2

Balatonszőlős

0103/b, 0105/1/b-c, 0109/2/b, 0112/1/p

Esztergályhorváti

0115/3–4, 0251,

Főnyed

025, 028

Garabonc

048/5, 048/9, 048/12, 048/13/a–b, 048/15, 048/16/a–d

Gyulakeszi

070, 077/2

Gyenesdiás

038-ból 17/A, erdőrészlet, 039-ből 29/C–E, 30/B–C erdőrészletek

Hegymagas

016, 017, 019, 020, 814/3–6, 1301/1–1305

Kapolcs

028/1, 036/1, 043/f, 048/4, 048/6, 050, 051, 052

Káptalantóti

0100/55, 0136/1–6, 0278/1–0280, 0282–0285, 0290/b, 0292, 1422/1, 1439, 1443, 1444

Kékkút

045/2, 045/5–10, 045/15–46

Keszthely

0399/7/a–h

Kisapáti

049, 775–796, 1021–1047, 1060/1–3

Kővágóörs

04

Köveskál

0322/3, 0324/4, 0325/2, 0326, 0327/1–3

Monostorapáti

0144/52/a–b, 0145, 0147/3

Monoszló

086/1–2

Nagyrada

08/2/a–g, 08/6/a–h, 08/7–8, 08/9/a–j, *  08/10, 08/11/a–c

Nemesgulács

022, 023, 025, 027/2–4, 037

Örvényes

075/3, 076/7, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő 12,86 hektár kiterjedésű területrész

Pécsely

0190/2-ből 1 B, 0191/2/b, 0192, 0193/b, 0197, 0202/2/a, 0202/2/c

Raposka

065, 066

Salföld

06, 066, 067, 071/3, 0103–0110

Sármellék

039/1–5

Szentbékkálla

04/8, 011, 012/2

Szigliget

2, 06, 07, 017/2–8, 017/11–13, 0142, 0144/1–2, 0145, 0146/1, 0147

Tapolca

027, 027/a–b, *  0584, 6564–6570

Tihany

035/1–2, 039/5–6, 039/8, 061/1, 062, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő, 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n

Vászoly

055/1/a–c, 079/2, 082

Zalakomár

0169, 0170, 0172, 0173/a–b, 0175, 0180/1/a–h, 0180/2–9, 0181/4, 0181/6/a–h

Zalaszabar

019/2–3, 019/5–6, 019/7/a–j, 019/8–10

Zalavár

022/2, 023/1–2, 026

5. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területek jegyzéke a jogforrások megjelölésével

1. Badacsonyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1978. OKTH határozata a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 17/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes, fokozottan védett területek kijelöléséről.]

2. Káli-medence Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezése a Káli-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

3. Keszthelyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezése a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 14/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről.]

4. Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1986. (XII. 10.) OKTH rendelkezése a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

5. Tihanyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Természetvédelmi Tanács 392/1952. számú határozata. A környezetvédelmi miniszter 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelete a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról.]

6. Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet

[A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelete a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

7. Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 9/1992. (III. 25.) KTM rendelete a Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület létesítéséről.]

8. Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi miniszter 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelete a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról.]

9. Hegyesdi Vár-hegy

[A Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 142/1980. VB határozata a Hegyesdi Vár-hegy megyei jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

10. Óbudavári Mosóház-forrás

[A Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 162/1979. VB határozata az Óbudavár Mosóház-forrás megyei jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

11. Kovácsi-hegy és környéke, valamint a „Kisharasztos”

[Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 9/1996. (IX. 4.) rendelete a Kovácsi-hegy és környéke, valamint a „Kisharasztos” helyi védelem alá helyezéséről.]

12. Hermántói-hegy, Zalaszántó

[Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 1/1996. (III. 12.) rendelete a Hermántó és környéke, valamint a zalaszántói 0106/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő mammutfenyő helyi védelem alá helyezéséről.]

13. Fekete-hegy, Balatongyörök

[Zala Megyei Tanács 1/1987. rendelete egyes területek védetté nyilvánításáról.]

14. Nemesvitai Diófás-erdő, Csom-árok, Eberi-vízmosás, keresztes tárnics élőhelye, bíboros kosbor élőhelye, valamint belterületi épületek és épületegyüttesek.

(Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1996. (VII. 4.) rendelete Nemesvita Települési Önkormányzat Közigazgatási területén lévő műemlékek és természeti értékek védelméről.]