A jogszabály mai napon ( 2021.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/1997. (XII. 29.) MKM-PM együttes rendelet

a művészeti tevékenységet folytató magánszemély egyes költségeiről szóló rendelkezések alkalmazási feltételeiről

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 81. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a művelődési és közoktatási miniszter és a pénzügyminiszter a következőket rendeli el:

1. § Az Szja tv. 3. számú mellékletének I. 22. pontjában, valamint 11. számú mellékletének I. 26. pontjában meghatározott költség (a továbbiakban: a művész jellemző költsége) az önálló tevékenység (ideértve az egyéni vállalkozói tevékenységet is) keretében, a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény szerint szerzői jogi védelem alá tartozó művészi alkotás ellenértéke címen eredeti jogosult által elért bevétellel szemben, vagy egyébként az említett törvény szerint védelemben részesített előadóművészi vagy a művészi alkotómunkával rokon más tevékenység ellenértéke címén elért bevétellel szemben számolható el.

2. § A művész jellemző költségének elszámolásánál a Szja tv. bevételekre és költségekre vonatkozó általános szabályait, valamint a 2. és 3., illetőleg 10. és 11. számú melléklet rendelkezéseit a 3-5. §-okban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

3. § A művész jellemző költsége címén felmerült kiadás ötven százalékban számolható el, ha az részben az 1. §-ban említett magánszemély személyes vagy családi szükségletét kielégítő termék vagy szolgáltatás megszerzése érdekében merült fel.

4. § A művész jellemző költsége elszámolásának feltétele, hogy arról - az elévülési időn belül - utólag is megállapítható legyen az 1. §-ban említett művészeti alkotással, illetőleg alkotómunkával, valamint előadóművészi tevékenységgel való kapcsolat.

5. § A művész jellemző költségei közül a művészeti tevékenységgel összefüggő szakmai képzés kiadásának minősül az iskolai rendszerű oktatáson kívül szervezett, az 1. §-ban említett művészeti alkotáshoz, illetőleg alkotómunkához, valamint az előadóművészi tevékenységhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati tanfolyam, előadás, tapasztalatcsere részvételi díja, ideértve az előadóművész tevékenységének folytatásához közvetlenül, rendszeresen szükséges (hangképzési, korrepetálási, beszédtechnika-, tánc- és mozgástechnika-szintentartási stb.) kiadásokat is.

6. § Ez a rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1998. január 1-jétől keletkező jövedelmekre, illetőleg adókötelezettségekre kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére