A jogszabály mai napon ( 2021.01.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/1997. (X. 21.) BM-FM együttes rendelet

határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről

A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendeljük el:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed Magyarország területén a magyar állampolgárokra, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - Magyarország területén tartózkodó külföldiekre, továbbá a magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Határterületen történő vadászat

2. § (1) Az államhatártól számított 5 km-en belüli társas vadászatot a területileg illetékes határőr igazgatóságon vagy határrendészeti kirendeltségen *  írásban - a vadászatot megelőzően legalább 3 munkanappal - be kell jelenteni.

(2) *  A társas vadászatra vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a vadászatvezető nevét, lakcímét;

b) a vadászok és egyéb résztvevők számát;

c) a vadászat pontos helyét;

d) a vadászat kezdetének és befejezésének várható időpontját;

e) a társas vadászaton használt gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, színét.

(3) *  A vadászatvezetőnek a vadászat megkezdése előtt tájékoztatnia kell a vadászaton résztvevőket az államhatár rendjére vonatkozó szabályokról is.

(4) *  Az államhatártól számított 1000 m-en belül hajtóvadászatot az államhatár irányába szervezni tilos.

(5) *  Az egyéni vadászatot az államhatártól számított 1000 méteren belül - annak megkezdése előtt legalább 6 órával - a vadásznak távbeszélőn, telefaxon vagy személyesen be kell jelentenie a területileg illetékes határrendészeti kirendeltségen. *  A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a vadász nevét, lakcímét;

b) a vadászaton vele együtt résztvevők számát;

c) a vadászat pontos helyét;

d) a vadászat kezdetének és befejezésének várható időpontját;

e) a vadászaton használt gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, színét.

(6) *  A vadászat során a lőirányt úgy kell megválasztani, hogy a lőfegyver használata ne eredményezze az államhatáron történő átlövést.

(7) *  Sebzett vad szomszédos ország területére való átjutása, személyek államhatáron való áttévedése, határrendsértés esetén a helyszín változatlan hagyása mellett azonnal értesíteni kell az illetékes határrendészeti kirendeltséget. * 

3. § * 

4. § * 

Vegyes rendelkezések

5. § Ez a rendelet 1997. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően bejelentett ügyekben kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére