A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

162/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás megkötésére Tokióban, 1997. április 21-én jegyzékváltás formájában került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó 1997. április 21-én kelt jegyzékeket e rendelettel kihirdeti.

2. § A szóbeli jegyzékek magyar nyelvű szövege a következő:

a) „A Magyar Köztársaság Nagykövetsége Japán Külügyminisztériumának.

Szóbeli jegyzék

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki Japán Külügyminisztériumának, és van szerencséje tájékoztatni, hogy a Magyar Köztársaság és Japán közötti utazások, valamint kereskedelmi és kulturális kapcsolatok elősegítésére, viszonossági alapon kész 1997. június 21-től a Magyarországra belépni szándékozó japán állampolgárok részére a vízum és a vízumdíj eltörlésére irányuló következő intézkedéseket bevezetni:

(1) Azon japán állampolgárok részére, akik érvényes japán útlevéllel rendelkeznek és egybefüggően kilencven napot meg nem haladó tartózkodásra kívánnak belépni Magyarországra, ezt vízum beszerzése nélkül megtehetik.

(2) Az (1) bekezdésben említett vízummentesség nem vonatkozik azon japán állampolgárokra, akik Magyarországra munkavállalás, állandó letelepedés, hivatás vagy más foglalkozás gyakorlása, vagy hasznot hajtó nyilvános szórakoztatás (sportot is ideértve), illetőleg kilencven napot meghaladó folyamatos tartózkodás céljából szándékoznak beutazni.

(3) A vízumkérelemért és a kiadott vízumért a magyar diplomáciai és konzuli hatóságok semmilyen vízumdíjat nem kérnek.

(4) Az (1) bekezdésben említett vízumkötelezettség eltörlése nem mentesíti a japán állampolgárokat attól, hogy betartsák a belépésre, tartózkodásra, letelepedésre, kilépésre és más ügyekben a külföldiekre vonatkozó magyar törvényeket és előírásokat.

(5) A Magyar Köztársaság Kormánya fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a beléptetést, vagy a Magyarországon való tartózkodást a nemkívánatos japán állampolgároktól.

(6) A Magyar Köztársaság Kormánya fenntartja magának a jogot, hogy a közbiztonságot, a közrendet és közegészségügyet érintő okokból egészében vagy részlegesen felfüggessze fenti rendelkezéseit. A rendelkezések bármilyen felfüggesztését diplomáciai úton azonnal közlik Japán Kormányával.

(7) A Magyar Köztársaság Kormánya, ha fenti rendelkezéseket megszünteti, akkor arról Japán Kormányát diplomáciai úton egy hónappal előbb értesíti.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége megragadja az alkalmat, hogy őszinte nagyrabecsülését fejezze ki Japán Külügyminisztériumának.”

b) „Japán Külügyminisztériuma a Magyar Köztársaság Nagykövetségének.

Szóbeli jegyzék

Japán Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének, és van szerencséje tájékoztatni, hogy Japán Kormánya Japán és a Magyar Köztársaság közötti utazások, valamint a kereskedelmi és kulturális kapcsolatok elősegítésére, viszonossági alapon kész 1997. június 21-től a Japánba belépni szándékozó magyar állampolgárok részére a vízum és a vízumdíj eltörlésére irányuló következő intézkedéseket bevezetni:

(1) Azon magyar állampolgárok részére, akik érvényes magyar útlevéllel rendelkeznek és egybefüggően kilencven napot meg nem haladó tartózkodásra kívánnak belépni Japánba, ezt vízum beszerzése nélkül megtehetik.

(2) Az (1) bekezdésben említett vízummentesség nem vonatkozik azon magyar állampolgárokra, akik Japánba munkavállalás, állandó letelepedés, hivatás vagy más foglalkozás gyakorlása, vagy hasznot hajtó nyilvános szórakoztatás (sportot is ideértve), illetőleg kilencven napot meghaladó folyamatos tartózkodás céljából szándékoznak beutazni.

(3) A vízumkérelemért és a kiadott vízumért a japán diplomáciai és konzuli hatóságok semmilyen vízumdíjat nem kérnek.

(4) Az (1) bekezdésben említett vízumkötelezettség eltörlése nem mentesíti a magyar állampolgárokat attól, hogy betartsák a belépésre, tartózkodásra, letelepedésre, kilépésre és más ügyekben a külföldiekre vonatkozó japán törvényeket és előírásokat.

(5) Japán Kormánya fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a beléptetést, vagy a Japánban való tartózkodást a nemkívánatos magyar állampolgároktól.

(6) Japán Kormánya fenntartja magának a jogot, hogy a közbiztonságot, a közrendet és közegészségügyet érintő okokból egészében vagy részlegesen felfüggessze fenti rendelkezéseit. A rendelkezések bármilyen felfüggesztését diplomáciai úton azonnal közlik a Magyar Köztársaság Kormányával.

(7) Japán Kormánya, ha fenti rendelkezéseket megszünteti, akkor arról a Magyar Köztársaság Kormányát diplomáciai úton egy hónappal előbb értesíti.

Japán Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy őszinte nagyrabecsülését fejezze ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének.”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1997. június 21. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére