A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/1998. (VI. 17.) NM rendelet

a művi meddővétételről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének f) és p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A nemző-, illetőleg fogamzásképességet megakadályozó művi meddővétételre irányuló műtét (a továbbiakban: művi meddővététel) során a legkisebb mértékű beavatkozással járó, de az adott esetben a terhesség meggátolására leginkább alkalmas műtéti megoldás alkalmazható.

(2) A művi meddővététel során az ivarmirigyeket eltávolítani vagy károsítani, továbbá a nemző-, illetve fogamzóképesség végleges elvesztését eredményező egyéb műtéti beavatkozást elvégezni csak indokolt esetben

a) a beteg egészségének megőrzése, lehetséges mértékű helyreállítása, ha ez nem lehetséges,

b) az egészségromlás mérséklése

érdekében lehet.

2. § (1) A művi meddővététel iránti kérelmet a beavatkozás elvégzésére jogosult intézménynél kell benyújtani. Egészségügyi indok esetén a kérelemhez csatolni kell a művi meddővétételt indokoló betegséget kezelő intézménynek a 4. § (1) bekezdés szerinti szakvéleményét is.

(2) A kérelem a műtét elvégzése előtt - szóban is - visszavonható, a visszavonás tényét az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell.

3. § (1) *  A családtervezési célból végzendő művi meddővétételnek az Eütv. 187. § (1a) bekezdésében meghatározott feltételét a kérelmező személyazonosításra szolgáló igazolványának adataiból, továbbá vér szerinti gyermekeinek születési anyakönyvi kivonataiból kell megállapítani.

(2) A műtét bármely egészségügyi szolgáltatónál elvégezhető, amely a szülészeti-nőgyógyászati, illetve urológiai ellátás nyújtására jogosult.

4. § (1) A művi meddővététel egészségügyi indokból - a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a beteget egyébként ellátó bármely fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szülészeti-nőgyógyászati, illetőleg urológiai osztályán elvégezhető, a betegség szerint szakmailag illetékes fekvőbeteg-gyógyintézeti, klinikai osztály javaslata alapján.

(2) A művi meddővététel genetikai indokból csak a - melléklet szerinti - Regionális Genetikai Központ szakmai véleménye alapján, az (1) bekezdés szerinti egészségügyi intézményekben végezhető el.

5. § *  A művi meddővététel iránti kérelem benyújtása és a műtét elvégzése között legalább az Eütv. 187. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamnak kell eltelnie, kivéve, ha a műtét rövidebb időn belüli elvégzését,

a) szülészeti esemény vagy más műtéti esemény lehetővé teszi, illetőleg

b) az időközben bekövetkező terhesség a nő életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy ebből a terhességből nagy valószínűséggel egészséges gyermek nem születne.

6. § (1) A beavatkozás megkezdését megelőzően a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató kijelölt orvosa a kérelmezőt - házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő kérelmező esetén egyidejűleg a házastársat (élettársat) is - az Eütv. 13. §-ában meghatározottakon kívül tájékoztatja

a) a fogamzásgátlás egyéb lehetőségeiről, valamint

b) a beavatkozás jellegéről, lehetséges kockázatairól és következményeiről, illetve

c) a beavatkozás elvégzése esetén egy későbbi gyermekvállalás lehetőségeiről.

(2) Egészségügyi indokra tekintettel elvégezni kívánt művi meddővététel esetében a tájékoztatásnak az (1) bekezdésben foglaltakon túl ki kell terjednie a művi meddővététel hiányában vagy az 5. § szerinti várakozási idő alatt bekövetkező terhesség várható következményeire.

7. § Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a művi meddővétételről szóló 12/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet hatályát veszti.

Melléklet a 25/1998. (VI. 17.) NM rendelethez

A 4. § (2) bekezdés szerinti vélemény adására jogosult Regionális Genetikai Központok

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Baross u. 27.

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, II. Számú Gyermekgyógyászati Klinika 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1135 Budapest, Szabolcs u. 35.

Debreceni Orvostudományi Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Pécsi Orvostudományi Egyetem, Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet 7623 Pécs, József A. u. 7.

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Orvosgenetikai Intézet 6725 Szeged, Somogyi u. 4.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Orvosgenetikai Központ 9002 Győr, Magyar u. 8.


  Vissza az oldal tetejére