A jogszabály mai napon ( 2020.10.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

165/1998. (X. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Egyezmény kiegészítése tárgyában, Budapesten, 1997. november hó 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény hatálybalépéséről szóló jegyzékváltás 1998. június hó 12. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, 1992. év augusztus hó 21. napján létrejött, a 61/1993. (IV. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett Egyezmény kiegészítése tárgyában, Budapesten, 1997. november hó 12. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Egyezmény kiegészítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya között, Felsőszölnökön, 1992. augusztus 21-én aláírt, a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Egyezményt a megváltozott körülményekhez igazítsa, megállapodott abban, hogy a személyi igazolványt is az államhatár átlépésére szolgáló okmányok közé sorolja, az alábbiak szerint:

1. Cikk

Az 1. Cikk szövege az „Egyik Szerződő Fél érvényes úti okmánnyal” rész után a „vagy érvényes személyi igazolvánnyal” szöveggel egészül ki.

2. Cikk

A 7. Cikk szövege az „elvesztették úti okmányukat” rész után a „vagy személyi igazolványukat” szöveggel egészül ki.

3. Cikk

A 9. Cikk második bekezdésének szövegében az „érvényben lévő úti okmányait” utáni rész a „vagy személyi igazolványát” szöveggel egészül ki.

A 9. Cikk második bekezdésében a „vagy új típusú úti okmányt” utáni rész a „vagy személyi igazolványt” szöveggel egészül ki.

4. Cikk

A Szerződő Felek legkésőbb a jelen Egyezmény aláírását követő harminc napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak az érvényben lévő személyi igazolványok mintapéldányait.

5. Cikk

Az Egyezmény azt követő 15. napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen, jegyzékváltás útján értesítik egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső feltételeknek eleget tettek.

Készült Budapesten, 1997. november 12. napján, két eredeti, magyar és szlovén nyelvű példányban, mindkettő egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. évi június hó 27. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére