A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet

a résidőkiosztás egységes szabályairól a koordinált repülőtereken

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 63. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya - a résidőkiosztás egységes szabályairól szóló, a Tanács 95/93/EGK rendeletének végrehajtásaként - a résidőkiosztással összefüggésben a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), illetve a légi közlekedési hatóság által végzett feladatokra terjed ki.

2. § * 

A repülőtéri koordináció feltételei

3. § (1) A miniszter a nemzetközi kereskedelmi repülőteret [Lt. 37. § (2) bek.] vagy bármely kereskedelmi repülőteret [Lt. 37. § (1) bek. aa) pont] koordinált repülőtérré jelölheti ki, ha ott - a repülőtér igénybevétele tekintetében - betartják az átláthatóság, semlegesség és egyenlő elbánás alapelveit.

(2) * 

(3) *  Ha a kapacitáselemzés a Koordinációs Bizottsággal történt konzultáció után nem mutat lehetőséget a súlyos kapacitásproblémák rövid távon történő megoldására, a miniszter az adott repülőteret teljesen koordinált repülőtérré nyilvánítja azokra az időszakokra, amelyeken a kapacitásproblémák felmerülnek.

(4) Ha egy teljesen koordinált repülőtéren a tényleges vagy tervezett forgalom lebonyolításához elegendő a kapacitás, abban az esetben a miniszter a teljesen koordinált repülőtér státuszát megszünteti.

A koordinátor

4. § (1) *  A miniszter a repülőteret rendszeresen használó légifuvarozókkal, az őket képviselő szervezetekkel és a repülőtér üzemben tartójával történt konzultáció után egy természetes vagy jogi személyt repülőtéri koordinátorrá nevez ki, aki (amely) alaposan ismeri a légifuvarozók menetrendi egyeztetésének folyamatát.

(2) A miniszter biztosítja, hogy a koordinátor az e rendelet szerinti feladatait függetlenül végezze.

(3)-(8) * 

Koordinációs Bizottság

5. § (1) A miniszter biztosítja, hogy koordinált és a teljesen koordinált repülőtérré nyilvánított repülőtéren Koordinációs Bizottság segítse tanácsadói minőségben a koordinátor munkáját.

(2) *  A Koordinációs Bizottság tagjai: az érintett repülőtér üzemben tartója, a légiforgalmi irányítás, a légiközlekedési hatóság, a repülőteret rendszeresen használó légifuvarozók, az őket képviselő szervezetek, a rendőri, a tűzoltói és repülésvédelmi szolgálatok, továbbá a nemzetközi forgalomban részt vevő járatok esetén a Vám- és Pénzügyőrség képviselői.

(3) * 

6. § * 

7. § * 

8. § * 

Belföldi légijáratok

9. § *  (1) A miniszter egy teljesen koordinált repülőtéren a Tanács 95/93/EK rendeletének 9. cikkében foglalt feltételek mellett fenntarthat bizonyos résidőket a belföldi menetrend szerinti légi járatok számára.

(2) A légi közlekedési hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot azon útvonalak listájáról, amelyekre vonatkozóan a miniszter az (1) bekezdésnek megfelelően résidő fenntartásáról rendelkezett.

Résidőtartalék

10. § (1)-(5) * 

(6) Ha az új belépőnek továbbra is súlyos problémái vannak, a légiközlekedési hatóság összehívja a repülőtéri Koordinációs Bizottságot.

(7)-(8) * 

Általános előírások

11. § *  A légi közlekedési hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot, ha tudomást szerez arról, hogy a Tanácsnak a Közösségi területeken a résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK rendelete 12. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a légi fuvarozók súlyos nehézségekkel szembesülnek, amikor az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik ország repülőterére kívánnak bejutni.

Záró rendelkezések

12. § (1) * 

(2) Ez a rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet az 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelethez

Koordinált repülőtér

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér

2. számú melléklet az 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére