A jogszabály mai napon ( 2021.10.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet

a Könyvtári Intézet jogállásáról

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 60. §-ának (4) bekezdésében (a továbbiakban: Törvény) foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Könyvtári Intézet (a továbbiakban: Intézet) az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) részjogkörű belső szervezeti egysége, amelynek élén igazgató áll.

(2) Az Intézet önállóan rendelkezik a Törvényben és az OSZK alapító okiratában meghatározott feladataihoz rendelt előirányzatok felett.

(3) Az Intézet részletes feladatait, szervezetét és működését az OSZK belső szabályzataiban kell szabályozni.

2. § (1) Az Intézet igazgatóját az OSZK főigazgatója a miniszter egyetértésével bízza meg.

(2) Az Intézet magasabb vezetői: az igazgató és - főosztályvezetői besorolással - az osztályvezetők.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az OSZK szervezetében működő Könyvtártudományi és Módszertani Központ megszűnik.

(2) Az Intézet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket elsősorban a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1999. december 31-i létszámából és e rendelet hatálybalépésekor meglévő tárgyi feltételeiből kiindulva kell kialakítani.


  Vissza az oldal tetejére