A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet

a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról

A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 60. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Fehérvárcsurgó községben lévő Károlyi-kastélyegyütteshez tartozó 591, 592, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 611, 612, 618 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Fehérvárcsurgó községben lévő Károlyi-kastélyegyütteshez tartozó, az Országos Műemléki Felügyelőség 3.457/89. sz. határozata alapján műemléki környezetként nyilvántartott 023/5, 023/6 és 615/1 helyrajzi számú ingatlanokat.

(3) A fehérvárcsurgói kastélyegyüttes műemléki védelme az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ingatlanokkal, valamint az ÉM 1620-58/1950. határozatával műemlékké nyilvánított, korábban 023/4 hrsz. alatt nyilvántartott kastélyépülettel együtt a mellékletben felsorolt ingatlanokra terjed ki.

(4) A műemléki védelem az ingatlanok teljes területére, az azokon lévő épületekre, építményekre és ezek tartozékaira terjed ki.

(5) A kastélyegyüttes műemléki környezeteként a Fejér megyei Fehérvárcsurgó községben lévő 587, 588, 589, 590, 593, 596, 597, 598/1, 598/2, 616 és 617 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

2. § (1) A Fejér megyei Fehérvárcsurgó községben lévő 591, 592, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 611, 612, 615/1, 618 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében az államot elővásárlási jog illeti meg.

(2) A jelen rendelettel érintett egyedi védettségű épületeket, ingatlanokat a műemlékvédelmi bírság alapjául szolgáló érték szempontjából I. kategóriába sorolom.

(3) A védett épületeken, ingatlanokon reklám csak a műemlékvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.

(4) A védelem célja az 1844-ben, E. Heinrich Koch tervei alapján épült késő klasszicista Károlyi-kastély, a hozzá tartozó történeti kert és majorterület, az azokon lévő uradalmi melléképületek, kerti építmények építészeti, belsőépítészeti és kertépítészeti értékeinek megőrzése.

3. § A műemléki védelem alatt álló épületek és ingatlanok fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény szerint.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelethez

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemléki védettsége az alábbi ingatlanokra terjed ki:

Helyrajzi szám Terület (m2)
591 338 transzformátorház
592 1 280 majorterület, egykor a mosóház kertje
610/1 471 a történeti kerthez tartozó majorterület
610/2 18 280 a történeti kerthez tartozó majorterület
610/3 1 372 a történeti kerthez tartozó majorterület
610/4 19 871 a történeti kerthez tartozó majorterület
611 3 314 nagyistálló
612 1 457 mosóház
615/1 2 878 a nagyistálló előtti kert
618 653 kapusépület
023/5 222 709 kastélyépület a történeti kerttel, kerti építményekkel
023/6 209 670 történeti kert, benne csikóistálló és erdészház

  Vissza az oldal tetejére