A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 2000. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 13. számú Egyezményben foglaltakkal összhangban - a következőket rendeljük el:

1. § * 

2. § *  Az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kizárólag az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, illetve korlátozásokkal hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel.

3. § * 

3/A. § * 

4. § (1) *  Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)-(6) * 

1. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelethez * 

2. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelethez * 

3. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelethez * 

Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése
Korlátozás területe, módja
A. * 
B. * 
C. Halogénezett szénhidrogének Nem használhatók fel belső égésű motorok üzemanyagainak adalékanyagaként és tüzelőanyagok adalékanyagaként.
D. *