A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet

Ráckeve város területén műemléki jelentőségű terület védetté nyilvánításáról és műemléki környezetének kijelöléséről

A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 60. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Pest megyei Ráckeve város területén

a) műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a (2) bekezdésben leírt határon belül az 1. számú mellékletben felsorolt és a 3. számú mellékleten jelölt ingatlanokat,

b) műemléki környezetté nyilvánítom, mint az a) pont közvetlen környezetét, a 2. számú mellékletben felsorolt és a 3. számú mellékleten jelölt ingatlanokat.

(2) A műemléki jelentőségű terület határa:

Keleten az 55 hrsz. út csatlakozási pontjától a Dunapart vonala D-re az 567 hrsz. D-i határáig, majd ezen Ny-ra a 715 hrsz. DK-i sarkáig, innen É-ra a Szent János tér páros oldalának utcavonalán a Móricz Zsigmond utca páratlan oldalának utcavonalán a Gábor Áron utcáig - itt a 2503 hrsz. telek utcavonalán É-ra a Hunyadi János utcáig -, majd a 294-297 hrsz.-ú telkek hátsó határán a Keve utcáig. A 285 hrsz. utcavonalán, majd a 304, 307, 308, 310 hrsz.-ok É-i határán az Ady Endre utcáig - ennek páros oldali utcavonalán a 345-360 hrsz.-ig -, innen É-ra tovább az Ady Endre u. páros oldalának hátsó telekhatárain a 260 hrsz.-ú telektől a 83/1 hrsz.-ú telek ÉK-i sarkáig - innen a 83/1 hrsz.-ú telek É-i határa mentén az Erzsébet térig -, ezen át É-ra a Gárdonyi Géza sorig, majd annak Ny-i oldalán a 2940/2 hrsz.-ig, K-re fordulva a 2954/3 hrsz. telek É-i és K-i határán a 67. hrsz. telek ÉNy-i sarkáig, innen D-re a 68 hrsz. Ny-i és D-i határán a Kossuth Lajos utcáig, végül az 55 hrsz.-ú út É-i határán a Dunáig.

(3) A védetté nyilvánított közterületeken a védelem nem korlátozza az illetékes közúti hatóságoknak és kezelő szerveknek a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét.

2. § A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja, hogy a város fejlődése és rehabilitációja egységes, értékvédő szemlélettel történjen, a középkori sajátosan vízparti városszerkezet, a középkori eredetű rác kereskedőváros tovább élő épületállománya, valamint a J. L. Hildebrandt építette Savoyai-kastély védelme és a város szerves harmóniája megvalósuljon.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 7/2001. (III. 30.) NKÖM rendelethez

Ráckeve műemléki környezetének ingatlanjegyzéke, helyrajzi számok szerint

1
2/1
2/2
3
4
5
6
7
8/1
8/2
9
10
11
12
13
14
15/1 közterület
15/2 közterület
16
17
18
19 út
20
21
22
23
24
25
26
27 park
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 út
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 közterület
50
51
52
53
54
55 út a Kossuth u.-tól a Dunáig
62 út az 56 hrsz. déli vonalától
69
70
71
72
73
74
75
76/1 közterület
76/2 út
77/1
77/2
78
79
80
81
82 út
85
86
87
88/1
88/2
93
94
95
100
101
102
105
106
107
108
112
113
114
118 út a 178 hrsz. előtt
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137 út
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157 út
158 út a 159 és 160 hrsz. előtt
159
160
163
165
167
170
171
172
173
176
177
178
257 Petőfi út az Eötvös u.-tól az Ady u.-ig
294
295
296
297
298 út
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331 út a 310 hrsz.-tól délre
332
333
334
335
336 út
337
338 út
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
361
362
363
368
369
375
376/1
376/2
377
378
379
380
381
382 út
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395/1 tér
395/2 út
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412 út
413/1
413/2
414
415
416
417
418
419
420
421
422/1
422/2
423
424
425
426 út
427
428
429
430 út
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443/1
443/2
444/1
444/2
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
456
457
458
459
460/1
460/2 út
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473 út
474 út a 2503 hrsz.-tól az Ady u.-ig
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540/1
540/2
541 tér
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552 út az 597 hrsz.-ig
553
554
555
556
557
558
559
560
561 út
562
563
564
565
566
567
568 út
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578 út
579
580
581
582
583
584
585 út
652/1 tér
2954/1
2954/3
2975 közterület a 2954/3 hrsz. északi határáig

2. számú melléklet a 7/2001. (III. 30.) NKÖM rendelethez

Ráckeve műemléki környezetének ingatlanjegyzéke, helyrajzi számok szerint

83/1
83/2
84
89
91
92
96
97
98
99
103
104
109
110
111
115
116
117
118 út a 116 és 117 hrsz. előtt
158 út a 161 és 162 hrsz. előtt
161
162
164
168
169
174/1
174/2
175
179
180
181
207
208 út a 207 hrsz. előtt
210
211
212
257 út az Ady E. u.-tól a 213 hrsz.-ig
281
282
283
284
285
289
290
291
293
360
364
365
366
367
370
371
372
474 út a 2500-2502 hrsz. előtt
475/1
475/2
498
499
500
501/3
502/2
503/2
504/2
505/2
506/2
506/3 út az 507 hrsz. hátsó határáig
507/1
508/1
509/2
511
512
513
514 közterület a Móricz Zs. úttól az 514 hrsz. hátsó határáig
515
516
517
523
524
525
552 út az 597-603 hrsz.-ig
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
715
718 út a 721 hrsz. hosszán
721
722
723
724
725
726
727
728
729
2267 út a 723 és 725 hrsz. előtt
2502
2503
2504
2761 út a 2760 hrsz.-ig
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2808
2809
2823 út
2824
2825
2826
2827
2829
2830
Vörösmarty utca az 586, 587, 588 hrsz. előtt

3. számú melléklet a 7/2001. (III. 30.) NKÖM rendelethez


  Vissza az oldal tetejére