A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

202/2001. (X. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1999. november 9-én létrehozott vízummentességi Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2001. június 18-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1999. november 9-én jegyzékváltás útján létrehozott vízummentességi Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Magyar Köztársaság külügyminiszterének a Brazil Szövetségi Köztársaság külügyminiszteréhez 1999. november 9-én intézett szóbeli jegyzékének szövege a következő:

„Excellenciás Uram!

Van szerencsém tájékoztatni, hogy állampolgárainknak a másik országba való beutazása könnyítése céljából a Magyar Köztársaság Kormánya kész a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről Megállapodást kötni a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormányával az alábbi feltételek szerint:

1. Cikk

A Magyar Köztársaság érvényes magánútlevéllel rendelkező állampolgárai és a Brazil Szövetségi Köztársaság érvényes magánútlevéllel rendelkező állampolgárai mentesülnek a vízum beszerzése alól a másik Szerződő Fél államának területére való beutazáskor, ha tartózkodásuk nem haladja meg a 90 napot, és nem kívánnak ott munkát vállalni vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységet folytatni.

2. Cikk

Bármely Szerződő Fél államának az 1. Cikkben említett útlevelével rendelkező állampolgárai a másik Szerződő Fél államának területére a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetnek be.

3. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél államának érvényes magánútlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén 90 napot meghaladó időtartamot szándékoznak tölteni, oda be kívánnak vándorolni vagy ott munkát szándékoznak vállalni, illetve jövedelemszerző tevékenységet óhajtanak folytatni, továbbra is a megfelelő vízum előzetes beszerzésére kötelezettek.

4. Cikk

A vízumkötelezettség jelen Megállapodás által történő eltörlése nem mentesíti a Szerződő Felek államának állampolgárait az alól, hogy betartsák a fogadó államnak a beutazásra, a tartózkodásra és a kiutazásra vonatkozó jogszabályait.

5. Cikk

A Szerződő Felek minden különösebb formaság vagy költség nélkül visszafogadják államaik területére állampolgáraikat.

6. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél fenntartja magának azt a jogot, hogy megtagadja azon állampolgárok beutazását vagy tartózkodását államának területén, akik

a) veszélyeztetik a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, vagy

b) nem rendelkeznek a tartózkodással felmerülő költségek fedezéséhez szükséges elegendő anyagi eszközzel a tartózkodásuk teljes idejére.

7. Cikk

1. Bármelyik Szerződő Fél közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból részben vagy egészben felfüggesztheti - az 5. Cikk rendelkezéseit kivéve - jelen Megállapodás alkalmazását.

2. Mindegyik Szerződő Fél haladéktalanul, diplomáciai úton, írásban értesíti a másikat az alkalmazás felfüggesztésének bevezetéséről és megszüntetéséről is. Az említett intézkedések az értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvétele napján lépnek hatályba.

8. Cikk

1. Az egyik Szerződő Fél államának azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén veszítik el érvényes magánútlevelüket, az állampolgárságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiállított ideiglenes úti okmánnyal hagyhatják el az állam területét, vízum beszerzése nélkül, kivéve a jelen Megállapodás 3. Cikkében említett eseteket, amennyiben ezt a tartózkodás államának jogszabályai előírják.

2. Az 1. bekezdésben említett dokumentumok a Magyar Köztársaság részéről a „Hazatérési Igazolvány” és a Brazil Szövetségi Köztársaság részéről a „Brazil Szövetségi Köztársaságba visszatérésre jogosító engedély”.

9. Cikk

1. A Szerződő Felek a jelen Megállapodás aláírását követő legfeljebb 15 napon belül, diplomáciai úton kicserélik az érvényes útleveleik mintapéldányait.

2. Az érvényes útlevelek bármilyen módosítása esetén, a Szerződő Felek - a bevezetés előtt legalább 30 nappal - diplomáciai úton kicserélik az új útlevelek mintapéldányait a felhasználásukra vonatkozó információk közlésével.

10. Cikk

Jelen Megállapodás a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. nap eltelte után lép hatályba.

11. Cikk

Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, amit bármelyik Szerződő Fél felmondhat. Ez a Megállapodás az azt követő harminc nap eltelte után veszti hatályát, amikor a felmondásról szóló írásbeli értesítést diplomáciai úton a másik Szerződő Fél kézhez veszi.

Amennyiben a fenti javaslatok a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya számára elfogadhatóak, van szerencsém javasolni, hogy ez a Jegyzék és Őexcellenciája válaszjegyzéke Kormányaink között e tárgyban Megállapodást képezzen, mely a jóváhagyásról szóló jegyzékváltást követő 30. nap eltelte után lép hatályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Őexcellenciáját őszinte nagyrabecsülésemről biztosítsam.”

3. § A Brazil Szövetségi Köztársaság külügyminiszterének a Magyar Köztársaság külügyminiszteréhez 1999. november 9-én intézett portugál/angol nyelvű jegyzékének hivatalos magyar nyelvű fordításának szövege a következő:

„Excellenciás Uram!

Van szerencsém tájékoztatni, hogy állampolgárainknak a másik országba való beutazása könnyítése céljából a Magyar Köztársaság Kormánya kész a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről Megállapodást kötni a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormányával az alábbi feltételek szerint:

1. Cikk

A Magyar Köztársaság érvényes magánútlevéllel rendelkező állampolgárai és a Brazil Szövetségi Köztársaság érvényes magánútlevéllel rendelkező állampolgárai mentesülnek a vízum beszerzése alól a másik Szerződő Fél államának területére való beutazáskor, ha tartózkodásuk nem haladja meg a 90 napot, és nem kívánnak ott munkát vállalni vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységet folytatni.

2. Cikk

Bármely Szerződő Fél államának az 1. Cikkben említett útlevelével rendelkező állampolgárai a másik Szerződő Fél államának területére a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetnek be.

3. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél államának érvényes magánútlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén 90 napot meghaladó időtartamot szándékoznak tölteni, oda be kívánnak vándorolni vagy ott munkát szándékoznak vállalni, illetve jövedelemszerző tevékenységet óhajtanak folytatni, továbbra is a megfelelő vízum előzetes beszerzésére kötelezettek.

4. Cikk

A vízumkötelezettség jelen Megállapodás által történő eltörlése nem mentesíti a Szerződő Felek államának állampolgárait az alól, hogy betartsák a fogadó államnak a beutazásra, a tartózkodásra és a kiutazásra vonatkozó jogszabályait.

5. Cikk

A Szerződő Felek minden különösebb formaság vagy költség nélkül visszafogadják államaik területére állampolgáraikat.

6. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél fenntartja magának azt a jogot, hogy megtagadja azon állampolgárok beutazását vagy tartózkodását államának területén, akik

a) veszélyeztetik a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, vagy

b) nem rendelkeznek a tartózkodással felmerülő költségek fedezéséhez szükséges elegendő anyagi eszközzel a tartózkodásuk teljes idejére.

7. Cikk

1. Bármelyik Szerződő Fél közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból részben vagy egészben felfüggesztheti - az 5. Cikk rendelkezéseit kivéve - jelen Megállapodás alkalmazását.

2. Mindegyik Szerződő Fél haladéktalanul, diplomáciai úton, írásban értesíti a másikat az alkalmazás felfüggesztésének bevezetéséről és megszüntetéséről is. Az említett intézkedések az értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvétele napján lépnek hatályba.

8. Cikk

1. Az egyik Szerződő Fél államának azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén veszítik el érvényes magánútlevelüket, az állampolgárságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiállított ideiglenes úti okmánnyal hagyhatják el az állam területét, vízum beszerzése nélkül, kivéve a jelen Megállapodás 3. Cikkében említett eseteket, amennyiben ezt a tartózkodás államának jogszabályai előírják.

2. Az 1. bekezdésben említett dokumentumok a Magyar Köztársaság részéről a „Hazatérési Igazolvány” és a Brazil Szövetségi Köztársaság részéről a „Brazil Szövetségi Köztársaságba visszatérésre jogosító engedély”.

9. Cikk

1. A Szerződő Felek a jelen Megállapodás aláírását követő legfeljebb 15 napon belül, diplomáciai úton kicserélik az érvényes útleveleik mintapéldányait.

2. Az érvényes útlevelek bármilyen módosítása esetén, a Szerződő Felek - a bevezetés előtt legalább 30 nappal - diplomáciai úton kicserélik az új útlevelek mintapéldányait a felhasználásukra vonatkozó információk közlésével.

10. Cikk

Jelen Megállapodás a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. nap eltelte után lép hatályba.

11. Cikk

Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, amit bármelyik Szerződő Fél felmondhat. Ez a Megállapodás az azt követő harminc nap eltelte után veszti hatályát, amikor a felmondásról szóló írásbeli értesítést diplomáciai úton a másik Szerződő Fél kézhez veszi.

Amennyiben a fenti javaslatok a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya számára elfogadhatóak, van szerencsém javasolni, hogy ez a Jegyzék és Őexcellenciája válaszjegyzéke Kormányaink között e tárgyban Megállapodást képezzen, mely a jóváhagyásról szóló jegyzékváltást követő 30. nap eltelte után lép hatályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Őexcellenciáját őszinte nagyrabecsülésemről biztosítsam.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. július 19. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére