A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet

a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Bovin somatotropint és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinokat (a továbbiakban: somatotropin) belföldön forgalomba hozni, forgalmazni vagy felhasználni tilos.

2. § (1) Az, aki export célra somatotropint állít elő, vagy szerez be, nyilvántartást köteles vezetni az előállított vagy beszerzett és eladott somatotropin mennyiségéről, előállításának, beszerzésének, illetve eladásának idejéről, továbbá eladójáról és vevőjéről.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást öt évig meg kell őrizni. A nyilvántartást az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szakértőjével jogosult ellenőrizni.

3. § Somatotropint a 2. §-ban foglalt célra előállítani és importálni csak az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó engedéllyel szabad.

4. § (1) *  Somatotropint tudományos célú kísérletben felhasználni a NÉBIH engedélyével szabad.

(2) Somatotropin kísérleti célú alkalmazásakor, az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben a hormonkezelt állatok termelési adatait az országos állattenyésztési adatbankban elkülönítve kell gyűjteni, és azok a tenyészértékbecslés során nem vehetők figyelembe.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a Tanács bovin somatotropin forgalmazásáról és adminisztrációjáról és a Tanács 90/218/EGK határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló 99/879/EK határozatával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére