A jogszabály mai napon ( 2023.06.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2002. évi XXXIV. törvény

a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezménynek a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet közgyűlése által 1981. november 19-én az A.464(XII) számú határozattal, 1987. november 19. napján az A.626(15) számú határozattal, 1989. október 19. napján az A.678(16) számú határozattal és 1993. november 4. napján az A.736(18) számú határozattal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét e törvénnyel kihirdeti.

(A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése a Kormányközi Tengerészeti Tanácskozó Szervezet *  főtitkáránál Londonban, 1976. évi december hó 15. napján megtörtént. Az Egyezmény a Magyar Népköztársaság vonatkozásában 1977. július 15. napján lépett hatályba.)

2. § Az Egyezmény átdolgozott eredeti angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972

The Parties to the present Convention,

desiring to maintain a high level of safety at sea,

mindful of the need to revise and bring up to date the International Regulations for Preventing Collisions at Sea annexed to the Final Act of the International Conference on Safety of Life at Sea, 1960,

having considered those Regulations in the light of developments since they were approved,

have agreed as follows:

Article I

General obligations

The Parties to the present Convention undertake to give effect to the Rules and other Annexes constituting the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, (hereinafter referred to as „the Regulations”) attached hereto.

Article II

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. The present Convention shall remain open for signature until 1 June 1973 and shall thereafter remain open for accession.

2. States Members of the United Nations, or of any of the Specialized Agencies, or the International Atomic Energy Agency, or Parties to the Statute of the International Court of Justice may become Parties to this Convention by:

a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval;

b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or

c) accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (hereinafter referred to as „the Organization”) which shall inform the Governments of States that have signed or acceded to the present Convention of the deposit of each instrument and of the date of its deposit.

Article III

Territorial application

1. The United Nations in cases where they are the administering authority for a territory or any Contracting Party responsible for the international relations of a territory may at any time by notification in writing to the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as „the Secretary-General”), extend the application of this Convention to such a territory.

2. The present Convention shall, upon the date of receipt of the notification or from such other date as may be specified in the notification, extend to the territory named therein.

3. Any notification made in accordance with paragraph 1 of this Article may be withdrawn in respect of any territory mentioned in that notification and the extension of this Convention to that territory shall cease to apply after one year or such longer period as may be specified at the time of the withdrawal.

4. The Secretary-General shall inform all Contracting Parties of the notification of any extension or withdrawal of any extension communicated under this Article.

Article IV

Entry into force

1. a) The present Convention shall enter into force twelve months after the date on which at least 15 States, the aggregate of whose merchant fleets constitutes not less than 65 per cent by number or by tonnage of the world fleet of vessels of 100 gross tons and over have become Parties to it, whichever is achieved first.

b) Notwithstanding the provisions in sub-paragraph a) of this paragraph, the present Convention shall not enter into force before 1 January 1976.

2. Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede to this Convention in accordance with Article II after the conditions prescribed in sub-paragraph 1. a) have been met and before the Convention enters into force, shall be on the date of entry into force of the Convention.

3. Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede after the date on which this Convention enters into force, shall be on the date of deposit of an instrument in accordance with Article II.

4. After the date of entry into force of an amendment to this Convention in accordance with paragraph 4 of Article VI, any ratification, acceptance, approval or accession shall apply to the Convention as amended.

5. On the date of entry into force of this Convention, the Regulations replace and abrogate the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960.

6. The Secretary-General shall inform the Governments of States that have signed or acceded to this Convention of the date of its entry into force.

Article V

Revision conference

1. A Conference for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both may be convened by the Organization.

2. The Organization shall convene a Conference of Contracting Parties for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both at the request of not less than one-third of the Contracting Parties.

Article VI

Amendments to the Regulations

1. Any amendment to the Regulations proposed by a Contracting Party shall be considered in the Organization at the request of that Party.

2. If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Maritime Safety Committee of the Organization, such amendment shall be communicated to all Contracting Parties and Members of the Organization at least six months prior to its consideration by the Assembly of the Organization. Any Contracting Party which is not a Member of the Organization shall be entitled to participate when the amendment is considered by the Assembly.

3. If adopted by a two-third majority of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance.

4. Such an amendment shall enter into force on a date to be determined by the Assembly at the time of its adoption unless, by a prior date determined by the Assembly at the same time, more than one-third of the Contracting Parties notify the Organization of their objection to the amendment. Determination by the Assembly of the dates referred to in this paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting.

5. On entry into force any amendment shall, for all Contracting Parties which have not objected to the amendment, replace and supersede any previous provision to which the amendment refers.

6. The Secretary-General shall inform all Contracting Parties and Members of the Organization of any request and communication under this Article and the date on which any amendment enters into force.

Article VII

Denunciation

1. The present Convention may be denounced by a Contracting Party at any time after the expiry of five years from the date on which the Convention entered into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Organization. The Secretary-General shall inform all other Contracting Parties of the receipt of the instrument of denunciation and of the date of its deposit.

3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument, after its deposit.

Article VIII

Deposit and registration

1. The present Convention and the Regulations shall be deposited with the Organization, and the Secretary-General shall transmit certified true copies thereof to all Governments of States that have signed this Convention or acceded to it.

2. When the present Convention enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article IX

Languages

The present Convention is established, together with the Regulations, in a single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic. Official translations in the Russian and Spanish languages shall be prepared and deposited with the signed original.

In witness whereof the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed the present Convention.

Done at London this twentieth day of October one thousand nine hundred and seventy-two.

A tengeren történő összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi Egyezmény

Az ebben az Egyezményben részes Felek

azt kívánva, hogy a tengeren a biztonság magas szintjét fenntartsák,

tekintettel az 1960. évi „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi értekezlet zárójegyzőkönyvéhez csatolt, a tengeren történő összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok felülvizsgálatának és korszerűsítésének szükségességére,

megvizsgálva e Szabályokat a jóváhagyásuk óta bekövetkezett fejlődés fényében,

megállapodtak az alábbiakban:

I. Cikk

Általános kötelezettségek

Az ebben az Egyezményben részes Felek kötelezik magukat, hogy a tengeren történő összeütközések megelőzésére vonatkozó 1972. évi nemzetközi szabályokat (a továbbiakban: Szabályok) megállapító és ehhez az Egyezményhez csatolt előírásokat és további mellékleteket hatályba léptetik.

II. Cikk

Aláírás, megerősítés, elfogadás, jóváhagyás, csatlakozás

1. Ez az Egyezmény 1973. június 1. napjáig aláírásra, ezt követően pedig csatlakozásra áll nyitva.

2. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének vagy annak bármely szakosított intézményének tagállamai, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tagállamai vagy a Nemzetközi Bíróság Alapszabályaihoz csatlakozott Felek ennek az Egyezménynek a részeseivé válhatnak:

a) megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó fenntartás nélküli aláírással;

b) megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartásával való aláírással, amelyet megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás követ; vagy

c) csatlakozással.

3. A megerősítésről, elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló okiratot a Kormányközi Tengerészeti Tanácskozó Szervezetnél (a továbbiakban: Szervezet) kell letétbe helyezni. A Szervezet minden egyes okirat letétbe helyezéséről, és a letétbe helyezés időpontjáról köteles értesíteni azoknak az Államoknak a Kormányát, amelyek a jelen Egyezményt aláírták, vagy ahhoz csatlakoztak.

III. Cikk

Területi hatály

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete abban az esetben, ha valamely terület felett közigazgatást gyakorol, vagy bármely Szerződő Fél, ha valamely terület nemzetközi kapcsolataiért felel, a Szervezet Főtitkárához (a továbbiakban: Főtitkár) intézett írásbeli értesítéssel az Egyezmény alkalmazását bármikor kiterjesztheti az ilyen területre.

2. Az Egyezmény hatálya a bejelentés beérkezésének időpontjától, vagy a bejelentésben megjelölhető más időponttól kezdve terjed ki az abban megnevezett területre.

3. Az e Cikk 1. bekezdése alapján tett bármely bejelentést a bejelentésben említett bármely területre vonatkozóan vissza lehet vonni, és az Egyezmény kiterjesztése e terület vonatkozásában egy év múlva vagy a visszavonáskor esetleg meghatározott ennél hosszabb idő múlva érvényét veszti.

4. A Főtitkár az e Cikk alapján vele közölt minden kiterjesztésről, vagy bármely visszavonásról szóló bejelentésről köteles az összes Szerződő Felet értesíteni.

IV. Cikk

Hatálybalépés

1. a) Ez az Egyezmény tizenkét hónappal azt követően lép hatályba, amikor ahhoz legalább 15 olyan állam csatlakozik, amelynek együttes kereskedelmi hajóparkja darabszámban vagy űrtartalomban - aszerint, hogy melyiket érik el előbb - a világ 100 bruttó tonna és annál nagyobb űrtartalmú hajókból álló hajóterének legalább 65 százalékát teszi ki.

b) Az e bekezdés a) pontjának rendelkezéseitől függetlenül, ez az Egyezmény 1976. január 1. napja előtt nem lép hatályba.

2. Azoknak az Államoknak a tekintetében, amelyek a II. Cikknek megfelelően az Egyezményt még annak hatálybalépése előtt, de az 1. bekezdés a) pontjában előírt feltételek teljesülése után erősítették meg, fogadták el, hagyták jóvá vagy csatlakoztak ahhoz, a hatálybalépés időpontja az Egyezmény hatálybalépésének időpontja lesz.

3. Azoknak az Államoknak a tekintetében, amelyek az Egyezmény hatálybalépése után erősítették meg, fogadták el, hagyták jóvá ezt az Egyezményt vagy csatlakoztak ahhoz, a hatálybalépés időpontja az az időpont, amikor a II. Cikknek megfelelően okiratukat letétbe helyezték.

4. Az Egyezmény VI. Cikkének 4. bekezdése szerinti módosítás hatálybalépése után minden megerősítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás a módosított Egyezményre vonatkozik.

5. Az Egyezmény hatálybalépésének napjával a Szabályok a tengeren történő összeütközések megelőzésére vonatkozó 1960. évi nemzetközi szabályok helyébe lépnek és azokat hatályon kívül helyezik.

6. A Főtitkár az Egyezmény hatálybalépésének időpontjáról köteles értesíteni azoknak az Államoknak Kormányait, amelyek ezt az Egyezményt aláírták vagy ahhoz csatlakoztak.

V. Cikk

Felülvizsgáló értekezlet

1. A Szervezet Értekezletet hívhat össze azzal a céllal, hogy ezt az Egyezményt vagy a Szabályokat, vagy mindkettőt felülvizsgálja.

2. A Szerződő Felek legalább egyharmadának kérésére a Szervezet köteles összehívni a Szerződő Felek Értekezletét, hogy ezt az Egyezményt vagy a Szabályokat, vagy mindkettőt felülvizsgálják.

VI. Cikk

A Szabályok módosítása

1. Valamely Szerződő Fél által javasolt, a Szabályokra vonatkozó bármely módosítást az illető Fél kérésére a Szervezetben meg kell vizsgálni.

2. Ha az ilyen módosítást a Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottságában a jelenlévők és a szavazásban résztvevők kétharmados többséggel elfogadták, azt legalább hat hónappal a Szervezet Közgyűlésén történő megtárgyalás előtt minden Szerződő Félnek és a Szervezet Tagjainak meg kell küldeni. Azoknak a Szerződő Feleknek, akik a Szervezetnek nem tagjai, jogukban áll a Közgyűlésnek a módosítást tárgyaló vitájában részt venni.

3. Ha a Közgyűlésen jelenlevők és szavazásban résztvevők kétharmados többsége a módosítást elfogadta, a Főtitkár köteles azt minden Szerződő Félnek elfogadás céljából megküldeni.

4. Az ilyen módosítás a Közgyűlés által az elfogadáskor meghatározott időpontban lép hatályba, hacsak a Közgyűlés által ugyanakkor megállapított korábbi időpontig a Szerződő Felek több mint egyharmada arról nem értesíti a Szervezetet, hogy a módosítással kapcsolatban ellenvetései vannak. Az e bekezdésben említett időpontokat a Közgyűlés a jelenlévők és szavazásban résztvevők kétharmados többségével állapítja meg.

5. Hatálybalépéskor minden módosítás, valamennyi azon Szerződő Fél számára, amelyik a módosítást nem ellenezte, minden olyan korábbi rendelkezés helyébe lép, amelyre a módosítás vonatkozik és azt hatályon kívül helyezi.

6. A Főtitkár minden Szerződő Felet és a Szervezet minden Tagját köteles értesíteni bármilyen olyan kérdésről és közleményről, amelyet e Cikk alapján nyújtanak be, valamint arról az időpontról, amikor valamely módosítás hatályba lép.

VII. Cikk

Felmondás

1. Ezt az Egyezményt bármely Szerződő Fél az Egyezménynek reá nézve történt hatálybalépésétől számított öt év elteltével bármikor felmondhatja.

2. A felmondás a Szervezetnél letétbe helyezett okirattal történik. A Főtitkár köteles a felmondásról szóló okirat átvételéről és letétbe helyezésének időpontjáról az összes többi Szerződő Felet tájékoztatni.

3. A felmondás az okirat letétbe helyezése után egy évvel vagy az okiratban esetleg meghatározott későbbi időpontban lép hatályba.

VIII. Cikk

Letétbe helyezés és nyilvántartásba vétel

1. Ezt az Egyezményt és a Szabályokat a Szervezetnél kell letétbe helyezni és a Főtitkár arról minden, az Egyezményt aláírt vagy ahhoz csatlakozott Állam Kormányának hiteles másolatot köteles küldeni.

2. Amikor ez az Egyezmény hatályba lép, szövegét a Főtitkár köteles az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságának megküldeni, hogy azt az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően nyilvántartásba vegyék és közzétegyék.

IX. Cikk

Nyelvek

Ez az Egyezmény a Szabályokkal együtt egy angol és egy francia nyelvű példányban készült, mindkét szöveg egyaránt hiteles. Hivatalos orosz és spanyol nyelvű fordítást kell készíteni, és azokat az aláírt eredetivel együtt letétbe kell helyezni.

Ennek hiteléül a Kormányaiktól kellő felhatalmazással rendelkező alulírottak ezt az Egyezményt aláírták.

Készült Londonban, az ezerkilencszázhetvenkettedik év október hó huszadik napján.”

3. § (1) *  A törvény végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(2) *  Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy az Egyezményhez csatolt, a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokat, azok módosításait, illetve kiegészítéseit rendeletben tegye közzé. * 

4. § *  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.