A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2003. (XI. 5.) NKÖM rendelet

az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. § (1)-(2) bekezdései alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Dalmand (Tolna megye) 0192/5, 0192/6, 0192/12, 0192/13 szántó és gyep (legelő), 0192/7, 0192/8, 0192/9, 0192/10, 0192/11, 0192/14, 0192/15, 0192/16, 0192/17, 0192/18, 0202/15, 0202/16, 0202/17, 0202/18, 0202/19, 0205/53, 0205/54, 0205/55 hrsz. alatt nyilvántartott szántó, 0192/25, 0205/63 hrsz. alatt nyilvántartott erdő, 0194 hrsz. alatt nyilvántartott erdő és kivett, 0197, 0198 hrsz. alatt nyilvántartott halastó, 0199, 0205/56 hrsz. alatt nyilvántartott kivett, 0202/20 hrsz. alatt nyilvántartott erdő és gyep (legelő), 0205/61, 0205/62 hrsz. alatt nyilvántartott gyep (legelő), valamint Szakcs (Tolna megye) 050/8, 050/9, 050/10, 050/11, 050/12, 050/13, 050/14, 050/15, 050/16, 050/17, 050/18, 050/19, 050/20, 050/21 hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, természetben a Felsőleperd, illetve Gölösi malom részen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen római kori városi település maradványai találhatók, amelyek Pannonia római kori várostörténete szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A régészeti védelem célja a felszín alatt található régészeti emlékek megőrzése, kutathatóságuk és későbbi bemutathatóságuk biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

2. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Pécs II. ker. (Baranya megye) 16402, 16403, 16404, 16405, 16717, 16718, 16719, 16720/1, 16720/2, 16731, 16731/A/1, 16731/A/2, 16731/A/3, 16731/A/4, 16731/A/5, 16732 hrsz. alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat, valamint a 16716 hrsz. alatt nyilvántartott kivett (közterület) művelési ágú ingatlan 16717, 16718, 16719, 16727, 16732 hrsz., továbbá a 16727 hrsz. alatt nyilvántartott kivett (közterület) művelési ágú ingatlan 16719 és 16720/2 hrsz. menti szakaszát.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen az Ágoston rendi remeték által a XIII. században alapított templom és kolostor maradványai találhatók, amelyek középkori várostörténetünk és a koldulórendek magyarországi története szempontjából fokozott jelentőséggel bírnak. A régészeti védelem célja a részben feltárt, nagyrészt azonban a föld alatt található régészeti emlékek megőrzése, kutathatóságuk és későbbi bemutathatóságuk biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

3. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Vokány (Baranya megye) 0111/1, 0111/2, 0111/4, 0111/5, 0111/6 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett művelési ágú, természetben Vokány, Trinitáspusztán található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a XII. században létesült, írott forrásokból is ismert Szent Trinitás bencés kolostor maradványai találhatók, amelyek középkori magyar egyháztörténetünk szempontjából különös jelentőséggel bírnak. A régészeti védelem célja a részben feltárt, részben a felszín alatt található régészeti emlékek megőrzése, kutathatóságuk és későbbi bemutathatóságuk biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

4. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Ebes (Hajdú-Bihar megye) 0110/130 és 0110/132 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, természetben Ebes, Templomdomb területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen Ebes Árpádkori templomának, temetőjének és településének maradványai találhatók, amelyek helytörténeti és általános történeti szempontból is fokozott jelentőséggel bírnak. A régészeti védelem célja a régészeti emlékek megőrzése, kutathatóságuk és későbbi bemutathatóságuk biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

5. § (1) A védetté nyilvánítást az 1-4. §-okban meghatározott területen folytatott tevékenységeknek a régészeti örökség védelmével való összehangolása indokolja.

(2) * 

(3) Az 1-4. §-okban megjelölt ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére