A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet

a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól

A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 18. §-ának n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Takarmánykódex (Codex Pabularis Hungaricus) I. kötetének kötelező előírásait a Tv. hatálya alá tartozó takarmányokra és a takarmányokkal kapcsolatos tevékenységekre kötelező alkalmazni.

(2) A Magyar Takarmánykódex (Codex Pabularis Hungaricus) I. kötetének kötelező előírásait e rendelet következő mellékleteiben adom ki:

a) * 

b) a takarmányokban a nemkívánatos anyagok és termékek megengedett mennyiségeiről szóló 2. számú melléklet,

c) * 

d) a takarmányozásban felhasználható takarmány-adalékanyagokról szóló 4. számú melléklet,

e) * 

f) * 

g) *  a forgalomba hozott takarmánykeverékek jelölési előírásairól szóló 7. számú melléklet,

h) * 

i) * 

j) * 

k) *  a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott, a mikrobiológiai vizsgálat céljára szolgáló mintavételi eljárásról szóló 11. számú melléklet,

l) a hatósági takarmány-ellenőrzés szervezésének alapelveiről szóló 12. számú melléklet,

m) a különleges táplálási célokat szolgáló takarmányok alkalmazásáról, valamint a kutyák és macskák különleges táplálási célt szolgáló takarmányainak energiaérték számításáról szóló 13. számú melléklet,

n) * 

(3) *  E rendelet alkalmazásában:

a) melaszos takarmány: melasz felhasználásával előállított, legalább 14%, szacharózban kifejezett összcukrot tartalmazó kiegészítő takarmány;

b) nyalósó: tömbösített formában kiszerelt (préselt), az állatok ásványi anyag ellátásának kiegészítésére szánt takarmány-alapanyag vagy alapanyag mikroelem takarmány-adalékanyaggal, vagy -anyagokkal alkotott keveréke.

2. § *  (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

1. a Tanács 70/373/EGK irányelve (1970. július 20.) a takarmányok hatósági ellenőrzésénél alkalmazandó közösségi mintavételi és analitikai módszerek bevezetéséről,

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. a Bizottság 82/475/EGK irányelve (1982. június 23.) a kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányának címkézéséhez használható összetevő-kategóriák megállapításáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 91/334/EGK és 98/67/EK irányelve,

7. * 

8. a Tanács 87/153/EGK irányelve (1987. február 16.) a takarmányokban lévő adalékanyagok értékelésére vonatkozó iránymutatások meghatározásáról,

9. * 

10. a Tanács 90/167/EGK irányelve (1990. március 26.) a Közösségen belül a gyógyszeres takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására irányadó feltételek megállapításáról,

11. * 

12. * 

13. *  a Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2008/82/EK irányelve, 1070/2010/EU, 5/2014/EU és 1123/2014/EU rendelete,

14. a Tanács 95/69/EK irányelve (1995. december 22.) a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítményekés közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról, valamint a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 79/373/EGK és a 82/471/EGK irányelvek módosításáról, valamint az ezt módosító, a Tanács 1999/20/EK irányelve,

15. * 

16. a Bizottság 98/51/EK irányelve (1998. július 9.) a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló 95/69/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról,

17. a Bizottság 98/68/EK irányelve (1998. szeptember 10.) a 95/53/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében említett szabványdokumentum és a harmadik országokból származó takarmányoknak a Közösség területén történő bevezetése során alkalmazott ellenőrzések egyes szabályainak megállapításáról,

18. *  az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2005/8/EK, 2005/86/EK, 2005/87/EK, 2006/13/EK, 2008/76/EK, 2009/8/EK, 2009/141/EK, 2010/6/EU irányelve és 574/2011/EU, 277/2012/EU, 744/2012/EU, 107/2013/EU, 1275/2013/EU, 186/2015/EU rendelete,

19. a Bizottság 2004/116/EK irányelve (2004. december 23.) a 82/471/EGK tanácsi irányelvnek a Candida guilliermondii felvétele tekintetében történő módosításáról,

20. a Bizottság 95/10/EK irányelve (1995. április 7.) a különleges táplálási célokra szánt kutya- és macskaeledel energiaértékére vonatkozó számítási módszer meghatározásáról,

21. a Bizottság 85/382/EGK határozata (1985. július 10.) az n-alkánokon tenyésztett Candida-élesztőkből nyert fehérjetermékek takarmányokban történő felhasználásának betiltásáról,

22. a Bizottság 2001/25/EK határozata (2000. december 27.) bizonyos állati eredetű melléktermékek alkalmazásának megtiltásáról a takarmányokban,

23. * 

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:

1. a Bizottság 1436/98/EK rendelete (1998. július 3.) egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezéséről,

2. a Bizottság 2316/98/EK rendelete (1998. október 26.) új takarmány-adalékanyagok engedélyezéséről és néhány, már engedélyezett takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról,

3. a Bizottság 2374/98/EK rendelete (1998. november 3.) új takarmány-adalékanyagok engedélyezéséről,

4. a Bizottság 2785/98/EK rendelete (1998. december 22.) a Tanács 70/524/EGK irányelvének 9e. cikke (3) bekezdésében említett adalékanyagok engedélyezési időtartamának módosításáról,

5. a Bizottság 2786/98/EK rendelete (1998. december 22.) a Tanács 70/524/EGK irányelvének 9i. cikke (1) bekezdésében említett adalékanyagok engedélyezési időtartamának módosításáról,

6. a Tanács 2821/98/EK rendelete (1998. december 17.) a takarmány-adalékanyagokról szóló 70/524/EGK irányelvnek egyes antibiotikumok engedélyének visszavonása tekintetében történő módosításáról,

7. a Bizottság 639/1999/EK rendelete (1999. március 25.) egy új takarmány-adalékanyag engedélyezéséről,

8. a Bizottság 866/1999/EK rendelete (1999. április 26.) új takarmány-adalékanyagok és a takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezéséről,

9. a Bizottság 1245/1999/EK rendelete (1999. június 16.) új takarmány-adalékanyagok engedélyezéséről,

10. a Bizottság 1411/1999/EK rendelete (1999. június 29.) új takarmány-adalékanyagok és takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezéséről,

11. a Bizottság 1594/1999/EK rendelete (1999. július 20.) egy takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról,

12. a Bizottság 1636/1999/EK rendelete (1999. július 26.) takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezéséről,

13. a Bizottság 2293/1999/EK rendelete (1999. október 14.) egyes takarmány-adalékanyagok ideiglenes engedélyezésének meghosszabbításáról,

14. a Bizottság 2430/1999/EK rendelete (1999. november 16.) a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének az ilyen anyagok forgalomba hozataláért felelős személyekhez kötéséről,

15. a Bizottság 2439/1999/EK rendelete (1999. november 17.) a „kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek” csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok engedélyezési feltételeiről,

16. a Bizottság 2562/1999/EK rendelete (1999. december 3.) az antibiotikumok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének az ilyen anyagok forgalomba hozatalért felelős személyekhez kötéséről,

17. a Bizottság 2690/1999/EK rendelete (1999. december 17.) új takarmány-adalékanyagok engedélyezéséről,

18. a Bizottság 654/2000/EK rendelete (2000. március 29.) új takarmány-adalékanyagok, takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak és új adalékanyag-készítmények engedélyezéséről,

19. a Bizottság 1353/2000/EK rendelete (2000. június 26.) egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről, valamint új takarmány-adalékanyagok, takarmány-adalékanyagok új alkalmazásai és új készítmények ideiglenes engedélyezéséről,

20. a Bizottság 1887/2000/EK rendelete (2000. szeptember 6.) egy új takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről,

21. a Bizottság 2437/2000/EK rendelete (2000. november 3.) egy takarmány-adalékanyag végleges, illetve új takarmány-adalékanyagok ideiglenes engedélyezéséről,

22. a Bizottság 2697/2000/EK (2000. november 27.) rendelete a takarmány-adalékanyagok ideiglenes engedélyezéséről,

23. a Bizottság 418/2001/EK rendelete (2001. március 1.) új takarmány-adalékanyagok és takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak engedélyezéséről,

24. a Bizottság 937/2001/EK rendelete (2001. május 11.) takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak és új adalékanyag-készítmények engedélyezéséről, az ideiglenes engedélyek meghosszabbításáról, továbbá egy takarmány-adalékanyag 10 éves engedélyezéséről,

25. a Bizottság 1334/2001/EK rendelete (2001. július 2.) egy új takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről,

26. a Bizottság 2200/2001/EK rendelete (2001. október 17.) takarmány-adalékanyagok ideiglenes engedélyezéséről,

27. a Bizottság 2380/2001/EK rendelete (2001. december 5.) egy takarmány-adalékanyag 10 évre történő engedélyezéséről,

28. a Bizottság 1252/2002/EK rendelete (2002. július 11.) egy új takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről,

29. a Bizottság 256/2002/EK rendelete (2002. február 12.) új takarmány-adalékanyagok ideiglenes engedélyezéséről, egy takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyének meghosszabbításáról és egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről,

30. az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról, 7. cikk 4. bekezdés második mondata és 23. cikk

31. a Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról,

32. az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről,

33. *  a Bizottság 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) A 12. számú melléklet I. fejezetének 8. és 9. pontja, III. fejezetének 9. pontja, IV. és V. fejezete és a 12. számú melléklet Függeléke a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)–(4) * 

(5) E rendelet hatálybalépése előtt gyártott, a gyártás idején hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő takarmányok minőségmegőrzési idejük lejártáig hozhatók forgalomba, illetve használhatóak fel.

(6) *  Továbbra is forgalomba hozhatók, és a meglévő készletek kimerüléséig felhasználhatók a 13. számú mellékletben, és

a) az 5/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében is szereplő, a 767/2009/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdésében hivatkozott és a már 2010. szeptember 1-je előtt jogszerűen forgalmazható takarmánytípusok azon tételei, amelyeket 2014. július 27. előtt, vagy – kedvtelésből tartott állatoknak szánt eledelek esetében – 2016. január 27. előtt állítottak elő és címkéztek,

b) az 1123/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében is szereplő, 2014. november 11-ét megelőzően a 2008/38/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelő takarmánytípusok azon tételei, amelyeket 2015. május 12. előtt, vagy – kedvtelésből tartott állatoknak szánt eledelek esetében – 2016. november 12. előtt állítottak elő és címkéztek.

1. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

2. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

I. Fejezet

Határértékek a takarmányok nemkívánatos anyagai és egyéb szennyezői vonatkozásában

1. *  szervetlen szennyezőanyagok és nitrogénvegyületek

Nemkívánatos anyag Takarmányozásra szánt termékek Legnagyobb tartalom mg/kg-ban
(ppm), 12%-os nedvességtartalmú
takarmányra vonatkozóan
1. *  Arzén(1) Takarmány-alapanyagok kivéve a következőket: 2
– fűből, szárított lucernából és szárított lóheréből készült liszt, szárított cukorrépapép, szárított melaszos cukorrépaszelet 4
– pálmamagpogácsa 4(2)
– foszfátok és mésztartalmú tengeri algák, 10
– kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10); tengeri állatok mésztartalmú héja 15
– magnézium-oxid; magnézium-karbonát 20
– halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek 25(2)
– algaliszt és algalisztből nyert takarmány-alapanyagok. 40(2)
Jelölőanyagként használt vasrészecskék. 50
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok kivéve a következőket: 30
– réz-szulfát-pentahidrát; réz-karbonát; diréz-klorid-trihidroxid; vas-karbonát 50
– cink-oxid; mangán-oxid; réz-oxid. 100
Kiegészítő takarmányok kivéve a következőket: 4
– ásványi takarmányok; 12
– halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy algalisztet és algalisztből nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt kiegészítő takarmányok; 10(2)
– nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges táplálási célt szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetővé tevő formulációban előállított kiegészítő takarmányok, melyben a nyomelemek koncentrációja meghaladja a teljes értékű takarmányra megállapított maximális szint százszorosát. 30
Teljes értékű takarmányok kivéve a következőket: 2
– halaknak és prémes állatoknak szánt teljes értékű takarmányok 10(2)
– halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy algalisztet és algalisztből nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt teljes értékű takarmányok. 10(2)
2. *  Kadmium Növényi eredetű takarmány-alapanyagok 1
Állati eredetű takarmány-alapanyagok 2
Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok 2
kivéve a következőket:
– foszfátok. 10
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok 10
kivéve a következőket:
– réz-oxid, mangán-oxid, cink-oxid és mangán-szulfát-monohidrát. 30
A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok 2
Előkeverékek(6) 15
Kiegészítő takarmányok, 0,5
kivéve a következőket:
– ásványi takarmányok
= foszfortartalom < 7%(8) 5
= foszfortartalom ≥ 7%(8) 1% foszforban(8) 0,75;
maximum 7,5
– kedvtelésből tartott állatoknak szánt kiegészítő takarmányok 2
– nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges táplálási célt szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetővé tevő formulációban előállított kiegészítő takarmány, melyben a nyomelemek koncentrációja meghaladja a teljes értékű takarmányra megállapított maximális szint százszorosát. 15
Teljes értékű takarmányok, 0,5
kivéve a következőket:
– szarvasmarhának (kivéve borjaknak), juhoknak (kivéve bárányoknak), kecskéknek (kivéve gidáknak) és halaknak szánt teljes értékű takarmányok 1
– kedvtelésből tartott állatoknak szánt teljes értékű takarmányok. 2
3. *  Fluor(7) Takarmány-alapanyagok, kivéve a következőket: 150
– állati eredetű takarmány-alapanyagok, a tengeri rákfélék
(pl. krill) kivételével; tengeri állatok mésztartalmú héja;
500
– tengeri rákfélék, pl. krill; 3000
– foszfátok; 2000
– kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10); 350
– magnézium-oxid; 600
– mésztartalmú tengeri algák. 1000
Vermikulit (E 561). 3000
Kiegészítő takarmányok:
– foszfortartalom ≤ 4%(8); 500
– foszfortartalom > 4%(8). 1% foszforban 125(8)
Teljes értékű takarmányok, kivéve a következőket: 150
– sertésnek szánt teljes értékű takarmányok; 100
– baromfinak (kivéve csirkéknek) és halaknak szánt teljes értékű takarmányok; 350
– csirkéknek szánt teljes értékű takarmányok; 250
– szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok
-- laktációs; 30
-- egyéb. 50
4. *  Ólom(12) Takarmány-alapanyagok, kivéve a következőket: 10
– szálastakarmány(3); 30
– foszfátok, mésztartalmú tengeri algák és tengeri állatok mésztartalmú héja; 15
– kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10); 20
– takarmányélesztő. 5
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok, kivéve a következőket: 100
– cink-oxid; 400
– mangán-oxid, vas-karbonát, réz-karbonát. 200
A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok, kivéve a következőket: 30
– vulkáni eredetű klinoptilolit; nátrolit-fonolit; 60
Előkeverékek(6) 200
Kiegészítő takarmányok, kivéve a következőket: 10
– ásványi takarmányok; 15
– nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges táplálási célt szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetővé tevő formában előállított kiegészítő takarmányok, melyben a nyomelemek koncentrációja meghaladja a teljes értékű takarmányra megállapított maximális szint százszorosát. 60
Teljes értékű takarmányok. 5
5. *  Higany(4) Takarmány-alapanyagok, kivéve a következőket: 0,1
– halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek; 0,5(13)
– kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10); 0,3
Takarmánykeverékek, kivéve a következőket: 0,1
– ásványi takarmányok; 0,2
– halaknak szánt takarmánykeverékek; 0,2
– kutyáknak, macskáknak, díszhalaknak és prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek. 0,3
6. *  Nitrit(5) Takarmány-alapanyagok 15
kivéve a következőket:
– halliszt; 30
– szilázs;
– cukorrépából és cukornádból előállított, valamint keményítőgyártásból és alkoholtartalmú italok gyártásából származó termékek és melléktermékek.
Teljes értékű takarmányok, 15
kivéve a következőket:
– kutyáknak és macskáknak szánt, 20%-ot meghaladó nedvességtartalmú teljes értékű takarmányok.
7. *  Melamin(9) Takarmányok, kivéve: 2,5
– kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledel 2,5(11)
– a következő takarmány-adalékanyagok:
– guanidino-ecetsav (GAA)
– karbamid
– biuret
(*) A maximális szint a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek értékesítésre kerülő formájára értendő.

(1) A határértékek az összes arzéntartalomra utalnak.

(2) Az illetékes hatóságok kérésére a felelős gazdasági szereplőnek vizsgálatot kell végeznie annak bizonyítására, hogy a szervetlenarzén-tartalom 2 ppm-nél alacsonyabb. A Hizikia fusiforme alga esetében ez a vizsgálat különösen fontos.

(3) Szálastakarmánynak tekintendők az olyan takarmányozásra szánt termékek, mint a széna, a szilázs, a friss fű stb.

(4) A határértékek a teljes higanytartalomra utalnak.

(5) A határértékek nátrium-nitritben vannak kifejezve.

(6) Az előkeverékek tekintetében meghatározott határértékek nem a különböző állatfajok ólom- és kadmiumérzékenységét, hanem a legmagasabb ólom-kadmiumtartalmú adalékanyagokat veszik figyelembe. A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.) 16. cikkének rendelkezései szerint az emberi és állati egészség védelme érdekében az előkeverék gyártójának a felelőssége biztosítani, hogy az előkeverékekre meghatározott határértékek betartásán túl az előkeverék használati utasítása is összhangban legyen kiegészítő és a teljes értékű takarmányok esetében meghatározott határértékekkel.

(7) A határértékek a fluor egy adott analitikai módszerrel történő meghatározására vonatkoznak, melynek során a kivonás 1 N sósavval 20 percen át történik szobahőmérsékleten. Emellett a jelzett módszerrel bizonyíthatóan egyező extrakciós hatékonysággal rendelkező, azzal egyenértékű extrakciós eljárások alkalmazhatók.

(8) A foszfor %-os aránya 12% nedvességtartalmú takarmányra vonatkozik.

(9) A határérték kizárólag a melaminra vonatkozik. A későbbiekben vizsgálják meg, hogy a határérték kiterjedjen-e a szerkezetileg rokon cianursav, ammelin és ammelid vegyületekre is.

(10) *  A „kalcium- és magnézium-karbonát” a kalcium-karbonátnak és a magnézium-karbonátnak az a természetes keveréke, amelyet a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló, 2013. január 16-i 68/2013/EU bizottsági rendelet meghatároz.

(11) *  A maximális szint a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek értékesítésre kerülő formájára értendő.

(12) *  A kaolinittartalmú agyagban és a kaolinittartalmú agyagot tartalmazó takarmányban előforduló ólom meghatározására a maximális szint az ólom egy adott analitikai meghatározására vonatkozik, amely során az extrakció salétromsavban (5% m/m) történik 30 percen át forráshőmérsékleten. Bizonyíthatóan egyező extrakciós hatékonysággal rendelkező, egyenértékű extrakciós eljárások alkalmazhatók.

(13) *  a kutyáknak, macskáknak, díszhalaknak és prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek előállításához felhasznált halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek esetében a maximális szint nedves tömeg alapján alkalmazandó.

2. mikotoxinok


Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek
Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm),
12%-os nedvességtartalmú takarmányra
vonatkozóan
1. Aflatoxin B1 Takarmány-alapanyagok 0,02
Kiegészítő és teljes értékű takarmányok, 0,01
kivéve:
– tejelő teheneknek és borjaknak, tejelő juhoknak és bárányoknak, tejelő kecskéknek és gidáknak, valamint malacoknak és növendék baromfiknak szánt takarmánykeverékek 0,005
– szarvasmarhának (a tejelő tehenek és a borjak kivételével), juhoknak (a tejelő juhok és a bárányok kivételével), kecskéknek (a tejelő kecskék a gidák kivételével), sertéseknek (a malacok kivételével) és baromfinak (a növendék állatok kivételével) szánt takarmánykeverékek 0,02
2. Anyarozs
(Claviceps purpurea)
Őröletlen gabonaféléket tartalmazó takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek 1000

3. inherens növényi toxinok


Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek
Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm),
12%-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan
1. Szabad gosszipol Takarmány-alapanyagok, 20
kivéve:
– gyapotmag 5000
– gyapotmagpogácsa és gyapotmagliszt 1200
Teljes értékű takarmányok, 20
kivéve:
– szarvasmarhának (kivéve borjaknak) szánt teljes értékű takarmányok 500
– juhoknak (kivéve bárányoknak) és kecskéknek (kivéve gidáknak) szánt teljes értékű takarmányok 300
– baromfiknak (kivéve tojótyúkoknak) és borjaknak szánt teljes értékű takarmányok 100
– nyulaknak, bárányoknak, gidáknak és sertéseknek (kivéve malacoknak) szánt teljes értékű takarmányok 60
2. Hidrogén-cianid Takarmány-alapanyagok, 50
kivéve:
– lenmag 250
– lenmagpogácsa 350
– maniókatermékek és mandulapogácsa 100
Teljes értékű takarmányok, 50
kivéve:
– fiatal csirkéknek (< 6 hét) szánt teljes értékű takarmányok 10
3. Teobromin Teljes értékű takarmányok, 300
kivéve:
– sertésnek szánt teljes értékű takarmányok 200
– kutyáknak, nyulaknak, lovaknak és prémes állatoknak szánt teljes értékű takarmányok 50
4. Vinil-tiooxazolidon (5-vinil-oxazolidin- Baromfinak szánt teljes értékű takarmányok, 1000
2-tion) kivéve:
– tojótyúkoknak szánt teljes értékű takarmány 500
5. *  Illékony mustárolaj(1) Takarmány-alapanyagok 100
kivéve a következőket:
– Sárgarepcemag és a belőle készült termékek(*), mustármag(*) és repcemag, valamint az azok feldolgozásából származó termékek. 4000
Teljes értékű takarmányok, 150
kivéve a következőket:
– szarvasmarhának (kivéve borjaknak), juhoknak (kivéve bárányoknak) és kecskéknek (kivéve gidáknak) szánt teljes értékű takarmányok; 1000
– sertéseknek (kivéve malacoknak) és baromfinak szánt teljes értékű takarmányok. 500
(1) A maximális szintek allil-izotiocianátban vannak kifejezve.
(*) Az illetékes hatóságok kérésére a felelős gazdasági szereplőnek elemzést kell végeznie annak bizonyítására, hogy a teljes glukozinoláttartalom 30 mmol/kg-nál alacsonyabb. Analitikai referenciamódszer: EN-ISO 9167-1:1995.

4. szerves klórvegyületek (a dioxinok és a pcb-k kivételével)


Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek
Legnagyobb tartalom mg/kg-ban
(ppm), 12%-os nedvességtartalmú
takarmányra vonatkozóan
1. Aldrin(1) Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, 0,01(2)
2. Dieldrin(1) kivéve:
– zsírok és olajok 0,1(2)
– halaknak szánt takarmánykeverékek 0,02(2)
3. Kamfeklór Hal, más vízi állatok és az ezekből nyert termékek, 0,02
(toxafén) – a kivéve:
CHB 26, 50 és 62 – halolaj 0,2
indikátor kongenerek összege(3) Halaknak szánt teljes értékű takarmányok 0,05
4. Klórdán (a cisz- és Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, 0,02
transz-izomerek, kivéve:
valamint az
oxiklórdán összege,
klórdánban kifejezve)
– zsírok és olajok 0,05
5. DDT (a DDT-, a Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, 0,05
DDD- (vagy más néven TDE-) és kivéve:
DDE-izomerek összmennyisége DDT-ben kifejezve) – zsírok és olajok 0,5
6. *  Endoszulfán (az alfa- és béta-izomerek, valamint az endoszulfán-szulfát összege, endoszulfánban kifejezve) Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, kivéve a következőket: 0,1
– gyapotmag és annak feldolgozásából származó termékek, a nyers gyapotmagolaj kivételével 0,3
– szójabab és annak feldolgozásából származó termékek, a nyers szójababolaj kivételével 0,5
– nyers növényi olaj 1,0
– halaknak – kivéve a lazacalakúakat – szánt teljes értékű takarmányok 0,005
– lazacalakúaknak szánt teljes értékű takarmányok 0,05
7. Endrin (az endrin és a delta-ketoi- Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, 0,01
endrin összege, endrinben kifejezve) kivéve:
– zsírok és olajok 0,05
8. Heptaklór (a heptaklór és a heptaklór- Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, 0,01
epoxid összege, heptaklórban kifejezve) kivéve:
– zsírok és olajok 0,2
9. Hexaklór-benzén (HCB) Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, 0,01
kivéve:
– zsírok és olajok 0,2
10. Hexaklór-ciklohexán (HCH)
– alfa-izomerek Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, 0,02
kivéve:
– zsírok és olajok 0,2
– béta-izomerek Takarmány-alapanyagok, 0,01
kivéve:
– zsírok és olajok 0,1
Takarmánykeverékek, 0,01
kivéve:
– tejelő teheneknek szánt takarmánykeverékek 0,005
– gamma-izomerek Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, 0,2
kivéve:
– zsírok és olajok 2,0
(1) Önmagában vagy kombinálva, dieldrinben kifejezve.
(2) Az aldrin és a dieldrin maximális szintje, önmagában vagy kombinálva, dieldrinben kifejezve.
(3) Számozás a Parlar-rendszer szerint, akár CHB-, akár „Parlar”-előtaggal:
CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktaklórbornán,
CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonaklórbornán,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklórbornán

5. *  dioxinok és PCB-k

Nemkívánatos anyag Takarmányozásra szánt termékek Legnagyobb tartalom ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg-ban (ppt) (
1),
12%-os nedvességtartalmú takarmányra
vonatkozóan
1. Dioxinok [a poliklórozott Növényi eredetű takarmány-alapanyagok, 0,75
dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k) kivéve:
és poliklórozott dibenzo-furánok – növényi olajok és melléktermékeik. 0,75
(PCDF-ek) összege az Egészségügyi Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok 0,75
Világszervezet (WHO) toxicitási Állati eredetű takarmány-alapanyagok:
egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek – Állati zsiradék, a tejzsírt és a tojászsírt is beleértve; 1,50
(toxicitási egyenérték-tényezők, 2005)(2) alkalmazásával] – Egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket. 0,75
– Halolaj; 5,0
– Hal, egyéb vízi állatok és az ezekből nyert termékek, a halolaj és a 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények(3), valamint a rákliszt kivételével; 1,25
– 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények; rákliszt. 1,75
A kötőanyagok és csomósodásgátlók funkcionális csoportjába tartozó következő
takarmány-adalékanyagok: kaolinittartalmú agyag, vermikulit, nátrolit-fonolit, szintetikus
kalcium-aluminátok és üledékes eredetű klinoptilolit.
0,75
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok 1,0
Előkeverékek 1,0
Takarmánykeverékek, 0,75
kivéve:
– kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt takarmánykeverékek; 1,75
– prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek.
2. Dioxinok és dioxinjellegű PCB-k Növényi eredetű takarmány-alapanyagok, 1,25
összege (a poliklórozott kivéve:
dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k), a – növényi olajok és melléktermékeik 1,5
poliklórozott dibenzofuránok Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok 1,0
(PCDF-ek) és a poliklórozott Állati eredetű takarmány-alapanyagok:
bifenilek (PCB-k) összege) az – állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt, 2,0
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
toxicitási egyenértékében kifejezve,
– egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket, 1,25
a WHO-TEF-ek – halolaj, 20,0
(toxicitási egyenérték-tényezők, – hal, egyéb vízi állatok és az ezekből nyert termékek a halolaj és a 4,0
2005(2)) alkalmazásával) 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények kivételével(3),
– 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények. 9,0
A kötőanyagok és csomósodásgátlók funkcionális csoportjába tartozó következő takarmány-adalékanyagok: kaolinittartalmú agyag, vermikulit, nátrolit-fonolit, szintetikus kalcium-aluminátok és üledékes eredetű klinoptilolit 1,5
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok 1,5
Előkeverékek 1,5
Takarmánykeverékek, 1,5
kivéve:
– kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt takarmánykeverékek, 5,5
– prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek.
3. Nem dioxinjellegű PCB-k Növényi eredetű takarmány-alapanyagok 10
(a PCB 28, PCB 52, Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok 10
PCB 101, PCB 138, Állati eredetű takarmány-alapanyagok:
PCB 153 és PCB 180 – állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt, 10
(ICES – 6) összege (1)) – egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket, 10
– halolaj, 175
– hal, egyéb vízi állatok és az ezekből nyert termékek a halolaj és a 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények kivételével(4), 30
– 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények. 50
A kötőanyagok és csomósodásgátlók funkcionális csoportjába tartozó következő
takarmány-adalékanyagok: kaolinittartalmú agyag, vermikulit, nátrolit-fonolit, szintetikus
kalcium-aluminátok és üledékes eredetű klinoptilolit
10
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok 10
Előkeverékek 10
Takarmánykeverékek, 10
kivéve:
– kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt takarmánykeverékek, 40
– prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek.

(1) Felső határkoncentrációk: a felső határkoncentrációk kiszámításakor azt kell feltételezni, hogy a különböző kongénerek összes, a mennyiségi meghatározás határa alá eső értéke a mennyiségi meghatározás határával egyenlő.

(2) A dioxinok, furánok és dioxinjellegű PCB-k toxicitási egyenérték-tényezőit (TEF) tartalmazó táblázat:

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Vegyi Biztonsági Programja (IPCS) keretében 2005 júniusában Genfben tartott szakértői konferencia megállapításai alapján számított, a humán kockázatok felméréséhez használt WHO-TEF-értékek (Martin van den Berg és mtsai.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds (Dioxinok és dioxinjellegű vegyületek emberekre és emlősökre vonatkozó toxicitási egyenérték-tényezőinek az Egészségügyi Világszervezet által 2005-ben végzett újraértékelése). Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006).

Kongéner TEF-érték Kongéner TEF-érték
Dibenzo-para-dioxinok („PCDD-k”) és
dibenzo-para-furánok („PCDF-ek”)
„Dioxinjellegű” PCB-k: nem-orto-PCB-k +
mono-orto-PCB-k
2,3,7,8-TCDD 1
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Nem-orto-PCB-k
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03
OCDD 0,0003
Mono-orto-PCB-k
2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
OCDF 0,0003

Alkalmazott rövidítések: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = okta; „CDD” = klór-dibenzo-dioxin; „CDF” = klór-dibenzofurán; „CB” = klór-bifenil.

(3) A határértékek nem vonatkoznak a prémes állatoknak szánt takarmány előállítása céljából közvetlenül szállított és közbenső feldolgozás nélkül felhasznált friss halra és más vízi állatokra, azonban a kedvtelésből tartott állatok, illetve az állatkerti és cirkuszi állatok közvetlen etetésére vagy a kedvtelésből tartott állatoknak szánt takarmányok alapanyagaként felhasznált friss halra a 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg termék és a 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg termék, az ugyanilyen célra felhasznált halmájra pedig a 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg termék határérték vonatkozik. Az ezekből az állatokból (prémes állatok, kedvtelésből tartott állatok, állatkerti és cirkuszi állatok) előállított termékek és feldolgozott állati fehérjék nem kerülhetnek be az élelmiszerláncba, és nem használhatók élelmiszertermelés céljára tartott, hizlalt vagy tenyésztett haszonállatok takarmányozására.

(4) A határértékek nem vonatkoznak a prémes állatoknak szánt takarmány előállítása céljából közvetlenül szállított és közbenső feldolgozás nélkül felhasznált friss halra és más vízi állatokra, azonban a kedvtelésből tartott állatok, illetve az állatkerti és cirkuszi állatok közvetlen etetésére vagy a kedvtelésből tartott állatoknak szánt takarmányok alapanyagaként felhasznált friss halra a 75 μg/kg termék, az ugyanilyen célra felhasznált halmájra pedig a 200 μg/kg termék határérték vonatkozik. Az ezekből az állatokból (prémes állatok, kedvtelésből tartott állatok, állatkerti és cirkuszi állatok) előállított termékek és feldolgozott állati fehérjék nem kerülhetnek be az élelmiszerláncba, és nem használhatók élelmiszertermelés céljára tartott, hizlalt vagy tenyésztett haszonállatok takarmányozására.

6.  * káros botanikai szennyeződések

[Nemkívánatos anyag Takarmányozásra szánt termékek Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12%-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan]
1. Alkaloidákat, glükozidákat vagy más mérgező anyagokat külön-külön, illetve kombinációban tartalmazó gyommagvak és őröletlen vagy össze nem zúzott termések, beleértve:
– Datura sp.
Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek 3000
1000
2. Crotalaria spp Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek 100
3. Ricinus communis L., Croton tiglium L. és Abrus precatorius L. vetőmagja és pelyvája, valamint azok feldolgozott származékai(1) külön-külön, illetve kombinációban Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek 10(2)
4. Hántolatlan bükkmakk – Fagus sylvatica L. Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek A magvak és termések, illetve azok feldolgozott származékai csak mennyiségileg nem kimutatható, elenyésző mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban
5. Purgódió – Jatropha curcas L. Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek A magvak és termések, illetve azok feldolgozott származékai csak mennyiségileg nem kimutatható, elenyésző mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban
6. Az Ambrosia spp. magja Takarmány-alapanyagok(3),kivéve: 50
– közvetlen állati takarmányozásra nem használt köles (a Panicum miliaceum L. magja) és cirok (a Sorghum bicolor (L) Moench s.l. magja)(3). 200
Őröletlen gabonát és magvakat tartalmazó takarmánykeverékek 50
7. A következő növények magvai:
- Indiai mustár – Brassica juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.
- Szareptai mustár – Brassica juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. juncea
- Kínai mustár – Brassica juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
- Fekete mustár – Brassica nigra
(L.) Koch
- Abesszin mustár – Brassica carinata A. Braun
Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek A magvak csak mennyiségileg nem kimutatható, elenyésző mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban
(1) Amennyire mikroszkópos vizsgálattal megállapítható.
(2) A maghéjdarabokra is vonatkozik.
(3) Ha egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a gabonamagvakat és magokat őrlésre és zúzásra szánják, e műveleteket megelőzően nincsen szükség az Ambrosia spp.-t nem megfelelő szinteken tartalmazó gabonamagvak és magok megtisztítására, a következő feltételekkel:
– a szállítmányt teljes egészében az őrlő- vagy zúzóüzembe szállítják, és az őrlő-, illetve zúzóüzemet előre tájékoztatják az Ambrosia spp. magvaknak a szállítmányban magas szinten való jelenlétéről annak érdekében, hogy kiegészítő megelőző intézkedéseket hozhassanak a környezetben történő elterjedés megakadályozására, valamint
– egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy megelőző intézkedések történnek az Ambrosia spp. magvaknak az őrlő- vagy zúzóüzembe szállítás során a környezetben történő elterjedésének megakadályozására, valamint
– az illetékes hatóság jóváhagyja a szállítást, miután biztosította, hogy a fent említett feltételek teljesüljenek.
Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a szállítmányt az EU-ba történő belépését megelőzően meg kell tisztítani és a rostálásból visszamaradt anyagot megfelelően meg kell semmisíteni.

7. a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében előforduló engedélyezett takarmányadalékok

Legnagyobb tartalom mg/kg-
Kokcidiosztatikum Takarmányozásra szánt termékek(1) ban (ppm), 12%-os nedvességtartalmú
takarmányra vonatkozóan
1. Dekokvinát Takarmány-alapanyagok 0,4
Takarmánykeverék az alábbiak számára:
– tojószárnyasok és tojójércék (> 16 hét) 0,4
– brojlercsirkék a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a dekokvinát használata (befejező táp)
– egyéb állatfajok 0,4
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a dekokvinát használata nem engedélyezett 1,2

(2)
2. *  Diklazuril Takarmány-alapanyagok 0,01
Takarmánykeverékek az alábbiak számára:
– tojószárnyasok és tojójércék*** (> 16 hét); 0,01
– hízó- és tenyésznyulak a levágást megelőző időszakban, amikor a diklazuril használata tilos (befejező táp); 0,01
– egyéb állatfajok, a tojójércék*** (< 16 hét), a húshasznú csirkék, a gyöngytyúkok és a hízópulykák kivételével. 0,03
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a diklazuril használata nem engedélyezett (2)
3. Halofuginon-hidrobromid Takarmány-alapanyagok 0,03
Takarmánykeverék az alábbiak számára:
– tojószárnyasok, tojójércék és pulykák (>12 hét) 0,03
– brojlercsirkék és pulykák (<12 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a halofuginon-hidrobromid használata (befejező táp) 0,03
– egyéb állatfajok 0,09
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a halofuginon-hidrobromid használata nem engedélyezett (2)
4. *  Lazalocid-A-nátrium Takarmány-alapanyagok 1,25
Takarmánykeverékek az alábbiak számára:
– kutyák, borjak, nyulak, lófélék, tejhasznú állatok, tojószárnyasok, pulykák (> 16 hét) és tojójércék*** (> 16 hét); 1,25
– brojlercsirkék, tojójércék*** (< 16 hét) és pulykák (< 16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a lazalocid-A-nátrium használata (befejező táp); 1,25
– fácánok, gyöngytyúkok, fürjek és foglyok – kivéve a tojószárnyasokat – a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a lazalocid-A-nátrium használata (befejező táp); 1,25
– egyéb állatfajok. 3,75
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a lazalocid-A-nátrium használata nem engedélyezett. (2)
5. Maduramicin-ammónium-alfa Takarmány-alapanyagok 0,05
Takarmánykeverék az alábbiak számára:
– lófélék, nyulak, pulykák (>16 hét), tojószárnyasok és tojójércék (>16 hét) 0,05
– brojlercsirkék és pulykák (<16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a maduramicin-ammónium-alfa használata (befejező táp) 0,05
– egyéb állatfajok 0,15
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a maduramicin-ammónium-alfa használata nem engedélyezett (2)
6. Monenzin-nátrium Takarmány-alapanyagok 1,25
Takarmánykeverék az alábbiak számára:
– lófélék, kutyák, kiskérődzők (juh és kecske), kacsák, szarvasmarhafélék, tejhasznú szarvasmarha, tojószárnyasok, tojójércék (>16 hét) és pulykák (>16 hét) 1,25
– brojlercsirkék, tojójércék (< 16 hét) és pulykák (<16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a monenzin-nátrium használata (befejező táp) 1,25
– egyéb állatfajok
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a monenzin-nátrium használata nem engedélyezett 3,75

(2)
7. Narazin Takarmány-alapanyagok 0,7
Takarmánykeverék az alábbiak számára:
– pulykák, nyulak, lófélék, tojószárnyasok és tojójércék (>16 hét) 0,7
– egyéb állatfajok 2,1
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a narazin használata nem engedélyezett (2)
8. Nikarbazin Takarmány-alapanyagok 1,25
Takarmánykeverék az alábbiak számára:
– lófélék, tojószárnyasok és tojójércék (>16 hét)
– egyéb állatfajok 1,25
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a nikarbazin használata (önmagában vagy narazinnal kombinálva) nem engedélyezett 3,75

(2)
9. Robenidin-hidroklorid Takarmány-alapanyagok 0,7
Takarmánykeverék az alábbiak számára:
– tojószárnyasok és tojójércék (>16 hét) 0,7
– brojlercsirkék, hízó- és tenyésznyulak, valamint pulykák a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a robenidin-hidroklorid használata (befejező táp) 0,7
– egyéb állatfajok 2,1
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a robenidin-hidroklorid használata nem engedélyezett (2)
10. Szalinomicin-nátrium Takarmány-alapanyagok 0,7
Takarmánykeverék az alábbiak számára:
– lófélék, pulykák, tojószárnyasok és tojójércék (>12 hét) 0,7
– brojlercsirkék, tojójércék (<12 hét) és hízónyulak a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a szalinomicin-nátrium használata (befejező táp) 0,7
– egyéb állatfajok 2,1
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a szalinomicin-nátrium használata nem engedélyezett (2)
11. Szemduramicin-nátrium Takarmány-alapanyagok 0,25
Takarmánykeverék az alábbiak számára:
– tojó szárnyasok és tojójércék (> 16 hét) 0,25
– brojlercsirkék a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a szemduramicin-nátrium használata (befejező táp) 0,25
– egyéb állatfajok 0,75
Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a szemduramicin-nátrium használata nem engedélyezett (2)
(1) Az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.) keretében meghatározott engedélyezett szintek sérelme nélkül.
(2) Az előkeverékben előforduló anyag maximális szintje az a koncentráció, amely az előkeverékre vonatkozó használati utasítás betartása mellett nem haladhatja meg a takarmány tekintetében megállapított maximális szintek 50%-át.
(**) Az anyagnak az előkeverékre vetített határértéke az a koncentráció, amely a késztakarmány tekintetében megállapított legnagyobb megengedhető szinteknek – az adott előkeverékre vonatkozó használati utasítás betartása mellett – legfeljebb 50%-át eredményezi.
(***) E rendelet 2. számú mellékletének I/B fejezetében a „tojójérce” szó a házityúk állatfajnak az árutojás-termelő hasznosítási irányhoz tartozó, nőivarú egyedét jelenti a táblázatban jelölt életkorban.

II. Fejezet * 

Cselekvési küszöbértékek, amelyek elérése esetén az illetékes hatóság a 65/2012. VM rendelet 39. § (6) bekezdése értelmében vizsgálatot indít

Dioxinok és PCB-k

Nemkívánatos anyagok Takarmányozásra szánt termékek Cselekvési küszöbérték ng
WHO-PCDD/F-TEQ/
kg-ban (ppt) (
2), 12%-os
nedvességtartalmú
takarmányra vonatkozóan
Megjegyzések és további információk (például az elvég-
zendő vizsgálatok
jellegéről)
„1. Dioxinok [a poliklórozott Növényi eredetű takarmány-alapanyagok,
dibenzo-para-dioxinok kivéve: 0,5 (3)
(PCDD-k) és a poliklórozott – növényi olajok és melléktermékeik 0,5 (3)
dibenzo-furánok (PCDF-k) összege Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok 0,5 (3)
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Állati eredetű takarmány-alapanyagok:
toxicitási egyenértékében kifejezve, – állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt, 0,75 (3)
WHO-TEF-ek (toxicitási egyen-
értéktényezők, 2005) (1) alkalmazásával]
– egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket, 0,5 (3)
– halolaj, 4,0 (4)
– Hal, egyéb vízi állatok és az ezekből nyert termékek a halolaj, a 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények és a rákliszt kivételével; 0,75 (4)
– 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények; rákliszt. 1,25 (4)
A kötőanyagok és csomósodás gátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó
takarmány-adalékanyagok
0,5 (3)
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok 0,5 (3)
Előkeverékek 0,5 (3)
Takarmánykeverékek, 0,5 (3)
kivéve:
– kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt takarmánykeverékek, 1,25 (4)
– prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek.
2. Dioxinjellegű PCB-k (a poliklórozott Növényi eredetű takarmány-alapanyagok, 0,35 (3)
bifenilek (PCB-k) összege az kivéve:
Egészségügyi Világszervezet (WHO) – növényi olajok és melléktermékeik 0,5 (3)
toxicitási egyenértékében kifejezve, Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok 0,35
a WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték- Állati eredetű takarmány-alapanyagok:
tényezők, 2005 (1)) alkalmazásával – állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt, 0,75 (3)
– egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket, 0,35 (3)
– halolaj, 11,0 (4)
– hal, egyéb vízi állatok és az ezekből nyert termékek a halolaj és a 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények kivételével (3), 2,0 (4)
– 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények. 5,0 (4)
A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-
adalékanyagok
0,5 (3)
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-
adalékanyagok
0,35 (3)
Előkeverékek 0,35 (3)
Takarmánykeverékek, 0,5 (3)
kivéve:
– kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt takarmánykeverékek, 2,5 (4)
– prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek.

(1) A dioxinok, furánok és dioxinjellegű PCB-k toxicitási egyenérték-tényezőit (TEF) tartalmazó táblázat:

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Vegyi Biztonsági Programja (IPCS) keretében 2005 júniusában Genfben tartott szakértői konferencia megállapításai alapján számított, a humán kockázatok felméréséhez használt WHO-TEF-értékek (Martin van den Berg és mtsai.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors far Dioxins and Dioxin-like Compounds (Dioxinok és dioxinjellegű vegyületek emberekre és emlősökre vonatkozó toxicitási egyenérték-tényezőinek az Egészségügyi Világszervezet által 2005-ben végzett újraértékelése). Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006).

Kongéner TEF-érték Kongéner TEF-érték
Dibenzo-para-dioxinok („PCDD-k”) és
dibenzo-para-furánok („PCDF-ek”)
Dioxinjellegű” PCB-k: nem-orto-PCB-k +
mono-orto-PCB-k
2,3,7,8-TCDD 1
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Nem-orto-PCB-k
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB77 0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03
OCDD 0,0003
Mono-orto-PCB-k
2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
OCDF 0,0003

Alkalmazott rövidítések: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = okta; „CDD” = klór-dibenzo-dioxin; „CDF” = klór-dibenzofurán; „CB” = klór-bifenil.

(2) Felső határkoncentrációk: a felső határkoncentrációk kiszámításakor azt kell feltételezni, hogy a különböző kongénerek összes, a mennyiségi meghatározás határa alá eső értéke a mennyiségi meghatározás határával egyenlő.

(3) A szennyezés forrásának azonosítása. A forrás azonosítását követően – lehetőség szerint – megfelelő intézkedéseket kell tenni a szennyezés forrásának csökkentésére vagy megszüntetésére.

(4) Sok esetben előfordulhat, hogy nincs szükség a szennyezés forrásának vizsgálatára, ugyanis a háttérszint egyes területeken megközelíti vagy meg is haladja a cselekvési küszöbértéket. A cselekvési küszöbérték túllépése esetén azonban minden adatot – mintavételi időszak, földrajzi eredet, halfaj stb. – nyilvántartásba kell venni azon jövőbeli intézkedések tekintetében, amelyeknek célja az ezekben az állati takarmányozásra szánt anyagokban előforduló dioxinok és dioxinjellegű vegyületek jelenlétének kezelése.

3. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

4. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez

A takarmányozásban felhasználható adalékanyagokról

I. A takarmány-adalékanyag felhasználásának céljai:

a) kedvezően befolyásolja a takarmány-alapanyagok, takarmánykeverékek vagy az állati termékek tulajdonságait,

b) kielégítse az állat táplálóanyag igényeit vagy javítsa termelőképességét, befolyásolva a bélflórát vagy a takarmányok emészthetőségét,

c) segítse a különleges táplálkozási célok és szükségletek elérését, különös tekintettel az egyes takarmányozási időszakok tápanyag igényeire,

d) az állat ürüléke által okozott káros környezeti hatások megelőzésével, illetve csökkentésével javítsa az állatok környezetét.

II. A takarmányozásban felhasználható adalékanyagok csoportjai

1. A takarmányba keverhető állatgyógyászati készítmények

1.1. * 

2. Antioxidánsok

3. Ízjavító és étvágyfokozó adalékanyagok

4. Kötőanyagok, csomósodás gátló, és pergést elősegítő adalékanyagok

5. Emulgeátorok, stabilizátorok, töltőanyagok és koagulálószerek

6. Színezőanyagok, beleértve a pigmenteket

Egyéb színezékek

7. Hozamfokozók

8. Tartósítószerek

9. Savasságszabályzók

10. Nyomelemek

11. Vitaminok, provitaminok és olyan hasonló hatású anyagok, amelyek kémiailag egyértelműen leírhatók

12. Vízmegkötő anyagok

13. Enzimek

14. Mikroorganizmusok

15. Radionuklid megkötő anyagok

16. * 

Megjegyzés

A 6. oszlopban megadott adalékanyag koncentrációk 88% szárazanyag tartalmú teljes értékű takarmányokra vonatkoznak.

H = a Magyarországon engedélyezett és nyilvántartásba vett termékeket jelzi.

Adalékanyag Alkalmazás Egyéb rendelkezések
EK szám Megnevezés Kémiai név/leírás Állatfajok
vagy kategóriák
Állat kora
max.
Adalékanyag-
tartalom
mg/kg
min. max.
Várako-
zási
idő
a) alkalmazási korlátozások
b) takarmánytípusok
c) használati utasítások, ajánlások
d) előállítástól függő speciális tulajdonságok
e) speciális alkalmazások
2. Antioxidánsok
E 300
H
L-aszkorbinsav C6H8O6 minden 150 *  b) minden takarmány
E 320
H
Butil-hidroxi-anizol (BHA) C11H16O2 minden, kivéve kutya 150 *  b) minden takarmány
E 321
H
Butil-hidroxi-toluol (BHT) C15H24O minden, kivéve kutya 150 *  b) minden takarmány
E 324
H
Etoxikvin C14H19ON minden, kivéve kutya 150 *  b) minden takarmány
kutya magában 100,
BHA-val vagy
BHT-vel együtt
150
b) minden takarmány
E 302 Kalcium-L-aszkorbát C12H14O12Ca x 2H2O minden 100 *  b) minden takarmány
E 303 L-aszkorbinsav
5,6-diacetát
C10H12O8 minden b) minden takarmány
E 312 Dodecil-gallát C19H30O5 minden 100 *  b) minden takarmány
E 301 Nátrium-L-aszkorbát C6H7O6Na minden 100 *  b) minden takarmány
E 311 Okcil-gallát C15H22O5 minden b) minden takarmány
E 310 Propil-gallát C10H12O5 minden b) minden takarmány
E 304 L-aszkorbinsav -palmitát C22H38O7 minden b) minden takarmány
E 306
H
természetes eredetű magas tokoferoltartalmú kivonatok C29H50O2 minden b) minden takarmány
E 307 alfa-tokoferol szintetikus minden b) minden takarmány
E 309 delta-tokoferol szintetikus C27H46O2 minden b) minden takarmány
E 308 gamma-tokoferol szintetikus C28H48O2 minden b) minden takarmány
3. Ízjavító és étvágyfokozó adalékanyagok
3.1. Minden természetesen előforduló anyag és az azoknak megfelelő szintetikus anyagok H
3.2. Más szintetikus anyagok
E 954 I
H
Szaharin C7H5N3S malac 4 hónap 150
E 954 II
H
Szaharin kálciumsója C7H3NCaO3S malac 4 hónap 150
E 954 III
H
Szaharin nátriumsója C7H4NNaO3S malac 4 hónap 150
E 959
H
Neoheszperidin-dihidro-kalcon C28H36O15 malac
kutya
4 hónap 35
35
borjú 30
juh 30
4. Kötőanyagok, csomósodás gátló, pergést elősegítő adalékanyagok
E 558
H
Bentonit Montmorillonit, víztartalmú
Al-Mg-szilikát
max. dioxintartalom
500 pg/kg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg
minden 20 000 a) Keverése hozamfokozó, pulykák „black head” és kokcidiózis elleni szerekkel nem megengedett, kivéve az alábbiakat: Flavophospholipolt, Lazalocid-nátriumot, Maduramicin-ammoniumot. Monensin-nátriumot, Narasint, Nicarbasint, Robenidint, Salinomycin-nátriumot,
b) minden takarmány
E 598
H
Kalcium-aluminát, szintetikus 35 és 51% közötti Al2O3 tartalmú kalcium-
aluminátok elegye
Max. molibdéntartalom:
20 mg/kg
max. dioxintartalom
500 pg/kg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg
baromfi
nyúl
sertés
tejelő tehén
húsmarha
borjú
bárány és kecskegida
20 000
20 000
20 000
8 000
8 000
8 000
8 000
b) minden takarmány
b) minden takarmány
b) minden takarmány
b) minden takarmány
b) minden takarmány
b) minden takarmány
b) minden takarmány
E 552 Kalcium-szilikát, szintetikus max. dioxintartalom
500 pg/kg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg
minden b) minden takarmány
E 470 a Kalcium-sztearát C16H70O4Ca *  minden b) minden takarmány
E 516 Kalcium-szulfát-dihidrát CaSO4x2H2O *  minden 30 000 b) minden takarmány
E 330
H
Citromsav C6H8O7 minden b) minden takarmány
E 470 a Kálium-sztearát C18H35O2K *  minden b) minden takarmány
E 559 Kaolinit-agyag, azbesztmentes Természetes agyagásványok elegye, amelyeknek komplex víztartalmú alumínium-
szilikát tartalma legalább 65% és fő összetevője a kaolinit.  * 
minden b) minden takarmány
E 551 c
H
Kieselgur
(Diatomaföld, tisztított)
minden b) minden takarmány
E 551 a Szilikasavak, lecsapva és megszárítva minden b) minden takarmány
E 565
H
Ligninszulfát minden b) minden takarmány
E 554
H
Nátrium-alumínium-szilikát, szintetikus minden b) minden takarmány
E 470 a Nátrium-sztearát C18H35O2Na *  minden b) minden takarmány
E 599
H
Perlit Természetes nátrium-
alumínium-szilikát, hőexpandált, azbesztmentes * 
minden b) minden takarmány
E 562
H
Szepiolit Üledékes eredetű, víztartalmú magnézium-
szilikát, min. 60% szepiolit- és max. 30% montmorillonit-
tartalommal, azbesztmentes * 
minden 20 000 b) minden takarmány
E 563 Szepiolit-agyag Üledékes eredetű, víztartalmú magnézium-
szilikát, min. 40% szepiolit- és 25% illit-
tartalommal, azbesztmentes
minden 20 000 b) minden takarmány
E 551 b
H
Kolloid szilicium-dioxid minden b) minden takarmány
E 560 Szteatit, klorittartalmú Szteatit és klorit természetes elegye, azbesztmentes, az elegy tisztasága min. 85% * 
minden b) minden takarmány
E 561
H
Vermiculit Természetes magnézium-alumínium-vas-szilikát, hőexpandált, azbesztmentes, max. fluortartalom 0,3% * 
minden b) minden takarmány
EK szám Adalékanyag Kémiai leírás, név Állatfaj vagy
kategória
Maximum
életkor
Minimum
hatóanyag-
tartalom
teljes értékű
takarmány
mg/kg-onként
Maximum
hatóanyag-
tartalom
teljes értékű
takarmány
mg/kg-onként
Egyéb rendelkezések Az engedély
lejárati ideje
3. H Vulkánikus eredetű klinoptilolit Vulkánikus eredetű hidratált-kálcium-alumínium-szilikát amely minimum 85% klinoptilolitot és maximum 15% földpátot kvarc és szálmentes agyagot és csillámot tartalmaz. Maximum ólomtartalom: 80 mg/kg *  sertések 20 000 minden takarmány 2004. 04. 21
nyulak 20 000 minden takarmány 2004. 04. 21
baromfik 20 000 minden takarmány 2004. 04. 21
4.
H
Üledékes eredetű klinoptilolit Üledékes eredetű hidratált-kálcium-alumínium-szilikát amely minimum 80% klinoptilolitot és maximum 20% kvarc és szálmentes földpátot és csillámot tartalmaz.  *  hízósertések 20 000 minden takarmány 2004. 09. 26
broilercsirkék 20 000 minden takarmány 2004. 09. 26
broilerpulykák 20 000 minden takarmány 2004. 09. 26
kérődzők 20 000 minden takarmány 2004. 09. 26
lazac 20 000 minden takarmány 2004. 09. 26
E 535 Nátrium-vascianid Na4[Fe(CN)6]x10H2O minden állatfaj Maximum tartalom:
80 mg/kg NaCl
(vas-cianid anionként számolva)
2006. 03. 01
E 536 Kálium-vascianid K4[Fe(CN)6]x3H2O minden állatfaj Maximum tartalom:
80 mg/kg NaCl
(vas-cianid aniomként számolva)
2006. 03. 01
Adalékanyag Alkalmazás Egyéb rendelkezések
EK szám Megnevezés Kémiai név/leírás Állatfajok
vagy kategóriák
Állat kora
max.
Adalékanyag-
tartalom
mg/kg
min. max.
Várako-
zási
idő
a) alkalmazási korlátozások
b) takarmánytípusok
c) használati utasítások, ajánlások
d) előállítástól függő speciális tulajdonságok
e) speciális alkalmazások
5. Emulgeátorok, stabilizátorok, töltőanyagok és koagulálószerek
E 406
H
Agar-agar minden b) minden takarmány
E 400 Alginsav minden b) mindentakarmány
E 403 Ammónium-alginát minden, kivéve díszhal b) minden takarmány
E 404 Kalcium-alginát minden b) minden takarmány
E 482 Kalciumsztearoil-laktil 2-laktilát minden b) minden takarmány
E 466 (Cellulóz karboxi-metiléter Na sója) minden b) minden takarmány
E 407
H
Karrageen minden b) minden takarmány
E 499 Kassia-gumi kutya
macska
17 600
17 600
a) csak min. 20% nedvességtartalmú takarmányban
E 460 a
H
Cellulóz por minden b) minden takarmány
E 486
H
Dextrán minden b) minden takarmány
E 462 Etil-cellulóz minden b) minden takarmány
E 418
H
Gellan gumi Pseudomonas elodea
(ATCC 31466)-bó1
származó politetraszaharid,
amely glükózból,
glukuronsavból és ramnózból (2:1:1) áll
kutya, macska a) csak min. 20% nedvességtartalmú takarmányban
E 422
H
Glicerin minden b) minden takarmány
E 412
H
Guar-gumi (Guarmagliszt) minden 5 000 6) minden takarmány
E 414
H
Gumiarabikum minden b) minden takarmány
E 464 (Hidroxipropil)-metil-
cellulóz
minden b) minden takarmány
E 463 (Hidroxipropil)-cellulóz Szentjánoskenyér-liszt minden b) minden takarmány
E 410
H
minden b) minden takarmány
E 402 Kálium-alginát minden b) minden takarmány
E 322
H
Lecitin minden b) minden takarmány
E 421 Mannit minden b) minden takarmány
E 465 Metil-etil-cellulóz minden b) minden takarmány
E 461 Metil-cellulóz minden b) minden takarmány
E 460 Mikrokristályos cellulóz minden b) minden takarmány
E 472
H
Étkezési zsírsavak mono- és digliceridjeinek,
a) ecetsav-,
b) tejsav-,
c) citromsav-,
d) borkősav-,
e) monoacetil- és diacetil-borkősav
észterei
minden b) minden takarmány
E 477
H
1,2 propándiol és étkezési zsírsavak monoésztere, magában vagy diészterekkel keverve minden b) minden takarmány
E 471
H
Étkezési zsírsavak mono- és digliceridjei minden b) minden takarmány
E 401 Nátrium-alginát minden b) minden takarmány
E 470
H
Étkezési zsírsavak nátrium-, kálium- vagy kalciumsói, magában vagy keverve, amelyeket étkezési zsírokból vagy desztillált étkezési zsírsavakból nyertek minden b) minden takarmány
E 481 Nátrium
Sztearoillaktil-2-laktát
minden b) minden takarmány
E 440
H
Pektin minden b) minden takarmány
E 450 b Pentanátrium trifoszfát kutya, macska 5 000 b) minden takarmány
E 496
H
Polietilénglikol 6 000 minden 300 b) minden takarmány
E 475
H
Étkezési zsírsavak poliglicerin-észterei minden b) minden takarmány
E 497 Polioxipropilén-polioxictilén polimerek (molsúly: 6800-tól 9000-ig) minden 50 b) minden takarmány
E 432 Polioxietilén (20) szorbitán monolaurát minden 5 000 *  a) csak tejpótló tápszerben
E 433 Polioxietilén (20) szorbitán monooleát minden 5 000 *  a) csak tejpótló tápszerben
E 434 Polioxietilén (20) szorbitán monopalmitát minden 5 000 *  a) csak tejpótló tápszerben
E 435 Polioxietilén (20) szorbitán monosztearát minden 5 000 *  a) csak tejpótló tápszerben
E 436 Polioxietilén (20) szorbitán trisztearát minden 5 000 *  a) csak tejpótló tápszerben
E 490
H
1,3-propándiol tejelő tehén
húsmarha, borjú
12 000
36 000
b) minden takarmány
sertés, juh 36 000
kecske, baromfi 36 000 b) minden takarmány
E 405 1,2-propándiol-alginát minden b) minden takarmány
E 420
H
Szorbit minden b) minden takarmány
E 493 Szorbitán monolaurát minden b) minden takarmány
E 494 Szorbitán monooleát minden b) minden takarmány
E 495 Szorbitán monopalmitát minden b) minden takarmány
E 491 Szorbitán monosztearát minden b) minden takarmány
E 492 Szorbitán trisztearát minden b) minden takarmány
E 480 Sztearoil-2-laktil sav minden b) minden takarmány
E 483 Sztearoil tartrát minden b) minden takarmány
E 411 Tamarinclus magliszt minden b) minden takarmány
E 498 Polikondenzált ricinuszsírsavak részleges poliglikolésztere kutya b) minden takarmány
E 413 Tragant minden b) mindentakarmány
E 415
H
Xantángumi minden b) minden takarmány
E 473 Cukorészter (szacharidok és étkezési zsírsavak észtere) cukorglicerid (szacharidok és étkezési zsírsavak mono- és digliceridjeinek keveréke) minden b) minden takarmány
E 474 szacharóz gliceridjei minden b) minden takarmány
6. *  Színezőanyagok, beleértve a pigmenteket
6.7. Karotinoidok és xantofilek,
E 161 j
H
Asztaxantin C40H52O4 lazac/pisztráng és díszhalak 100 a) Alkalmazása hat hónapos kortól megengedett. A kantaxanthin asztaxantinnal adott keveréke megengedhető, feltéve, hogy a keverék összes koncentrációja a teljes értékű takarmányban a 100 mg/kg-ot nem haladja meg.
E 160 e
H
Béta-apo-8-karotinál C30H40O baromfi 80 * 
E 160 f
H
Béta-apo-8’-karotinsav etilésztere C32H44O2 baromfi 80 * 
E 160 a
H
ß-karotin C40H56 kanárimadár
E 160 c
H
Kapszantin C40H56O3 baromfi 80 * 
E 161 i Citranaxantin C33H44O tojótyúk 80 * 
E 161 c Kriptoxantin C40H56O baromfi 80 * 
E 161 b
H
Lutein C40H56O2 baromfi 80 * 
E 161 h
H
Zeaxantin C40H56O2 baromfi 80 * 
EK szám Adalékanyag Kémiai leírás, név Állatfaj vagy
kategória
Maximum
életkor
Minimum
hatóanyag-
tartalom
teljes értékű
takarmány
mg/kg-onként
Maximum
hatóanyag-
tartalom
teljes értékű
takarmány
mg/kg-onként
Egyéb rendelkezések Az engedély
lejárati ideje
12 Asztaxantinban gazdag
Phaffia rhodozyma
(ATCC 74219)
Elölt, a Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) által termelt élesztő-
koncentrátum amely adalékanyag kg-onként legkevesebb 4,0 g asztaxantint tartalmaz és etoxiquin tartalma maximum 2000 mg/adalékanyag kg
Lazac és pisztráng 100 A maximum tartalom asztaxantinban kifejezve. Alkalmazása hat hónapos kortól megengedett. A kantaxanthin, asztaxantinnal adott keveréke megengedhető, feltéve, hogy a keverék összes koncentrációja a teljes értékű takarmányban a 100 mg/kg-ot nem haladja meg. Az etoxiquin tartalmat is fel kell tüntetni. 2003. 12. 14
E 161 g Kantaxanthin C40H52O2 baromfiak, kivéve a tojótyúkot 25 A kantaxanthin más karotinoidokkal és a xantofillel adott keveréke megengedhető, feltéve, hogy a keverék összes koncentrációja a teljes értékű takarmányban a 80 mg/kg-ot nem haladja meg. Időkorlátozás nélkül
tojótyúkok 8 A kantaxanthin más karotinoidokkal és a xantofillel adott keveréke megengedhető, feltéve, hogy a keverék összes koncentrációja a teljes értékű takarmányban a 80 mg/kg-ot nem haladja meg. Időkorlátozás nélkül
pisztráng és lazac 25 Alkalmazása hat hónapos kortól megengedett.
A kantaxanthin xantofillel adott keveréke megengedhető, feltéve, hogy a keverék összes koncentrációja a teljes értékű takarmányban a 100 mg/kg-ot nem haladja meg.
Időkorlátozás nélkül
kutyák, macskák és díszhalak Időkorlátozás nélkül
A közösségi rendeletek alapján engedélyezett élelmiszer színezőanyagok, a Patent-kék V-t (E 131), a Briliantsav zöld BS-t (Lisszamin zöld) (E 142) és a kantaxanthint kivéve minden állatfaj vagy állat kategória, a kutyák és a macskák kivételével Csak az alábbiak feldolgozása során nyert takarmányokban megengedett:
a) élelmiszer-hulladékok, vagy
b) más alapanyagok, kivéve a gabona magvakat és a manióka lisztet, ezekkel a szerekkel denaturálva, vagy a technikai előkészítés alatt színezve a gyártás során szükséges azonosíthatóság biztosítására.
Időkorlátozás nélkül
kutyák Időkorlátozás nélkül
macskák Időkorlátozás nélkül
A közösségi rendeletek alapján engedélyezett kanta-xanthin, mint élelmiszer színezőanyag minden állatfaj vagy állat kategória, a baromfiak, a lazac, a pisztráng, a kutyák és a macskák kivételével Csak az alábbiak feldolgozása során nyert takarmányokban megengedett:
a) élelmiszer-hulladékok, vagy
b) más alapanyagok, kivéve a gabona magvakat és a manióka lisztet, ezekkel a szerekkel denaturálva, vagy a technikai előkészítés alatt színezve a gyártás során szükséges azonosíthatóság biztosítására.
Időkorlátozás nélkül
kutyák Időkorlátozás nélkül
macskák Időkorlátozás nélkül
pisztráng, lazac, és baromfiak, kivéve a tojótyúkot 25 Csak az alábbiak feldolgozása során nyert takarmányokban megengedett:
a) élelmiszer-hulladékok, vagy
b) más alapanyagok, kivéve a gabona magvakat és a manióka lisztet, ezekkel a szerekkel denaturálva, vagy a technikai előkészítés alatt színezve a gyártás során szükséges azonosíthatóság biztosítására.
Időkorlátozás nélkül
tojótyúkok 8 Csak az alábbiak feldolgozása során nyert takarmányokban megengedett:
a) élelmiszer-hulladékok, vagy
b) más alapanyagok, kivéve a gabona magvakat és a manióka lisztet, ezekkel a szerekkel denaturálva, vagy a technikai előkészítés alatt színezve a gyártás során szükséges azonosíthatóság biztosítására.
Időkorlátozás nélkül
Adalékanyag Alkalmazás Egyéb rendelkezések
EK szám Megnevezés Kémiai név/leírás Állatfajok
vagy kategóriák
Állat kora
max.
Adalékanyag-
tartalom
mg/kg
min. max.
Várako-
zási
idő
a) alkalmazási korlátozások
b) takarmánytípusok
c) használati utasítások, ajánlások
d) előállítástól függő speciális tulajdonságok
e) speciális alkalmazások
Egyéb színezékek
E 142
H
Brilliantsav zöld S (Lisszamin zöld) 4,4-bis (dimetil-amino)-
difenil-metilén-2-naftol-
3,6-diszulfonsav nátriumsója
minden állat a kutya és macska kivételével díszhalak a) csak az alábbiak feldolgozása során nyert takarmányokban megengedett:
1. élelmiszer-hulladékok;
2. denaturált gabonafélék és manióka liszt; vagy
3. más alapanyagok ezekkel a szerekkel denaturálva, vagy a technikai előkészítés alatt színezve a gyártás során szükséges azonosíthatóság biztosítására
kutya macska és díszhal b) minden takarmány
E 131
H
Patentkék V m-hidroxitetra-etil-
diamino-trifeuilkarbinol-
anhidrid diszulfonsavjának kálciumsója
minden állat a kutya és macska kivételével a) csak az alábbiak feldolgozása során nyert takarmányokban megengedett:
1. élelmiszer-hulladékok;
2. denaturált gabonafélék és manióka liszt; vagy
3. más alapanyagok ezekkel a szerekkel denaturálva, vagy a technikai előkészítés alatt színezve a gyártás során szükséges azonosíthatóság biztosítására.
b) minden takarmány
magevő díszmadarak 150
kisrágcsálók
kutya és macska
150
E 160b
H
Bixin C25H30O4 díszhal
E 141 Klorofil-réz-komplex C55H72CuN4O5
C55H70CuN4O6
díszhal
magevő díszmadarak 150
kisrágcsálók 150
E 172
H
Vas-oxidok Fe2O3 díszhal
E 127
H
Eritrozin C20H6I4O5Na2H2O díszhal
E 110 Sunset Yellow FCF C16H10N2O7S2Na2 díszhal
H magevő díszmadarak 150
kisrágcsálók 150
E 132
H
Indigotin (Indigokarmin) C16H8N2O8S2Na2 díszhal
E 153
H
Karbonfekete (növényiszén) C díszhal
E 124
H
Ponceau 4 R C20H11N2O10S3Na3 díszhal
E 102 Tartazin C16H9N4O9S2Na3 díszhal
H magevő díszmadarak 150
kisrágcsálók 150
EK szám Az adalékanyag
forgalomba
hozataláért felelős
cég azonosítószáma
Az adalékanyag
neve
(kereskedelmi
megnevezése)
Összetétel,
kémiai képlet, leírás
Állatfaj vagy
kategória
Maximum
életkor
Minimum
hatóanyag-
tartalom
táp kg-onként
Maximum
hatóanyag-
tartalom
táp kg-onként
Egyéb rendelkezések Az engedély
lejárati ideje
7. *  Hozamfokozók
1. BASF Aktiengesellschaft a DE RP 1 31401 Kálium-diformát (FormiTM LHS) Adalékanyag összetétel: Kálium-diformát, szilárd állapotú: min. 98%, Szilikát: maximum 1.5%, Víz: maximum 0.5% Aktív hatóanyag: Kálium-diformát, szilárd KH(COOH)2 CAS szám: 2064205-1 malacok (választott) 2 hónap 6 000 18 000 2005. 06. 30.
vágósertések 6 000 12 000 2005. 06. 30.
Adalékanyag Alkalmazás Egyéb rendelkezések
EK szám Megnevezés Kémiai név/leírás Állatfajok
vagy kategóriák
Állat kora
max.
Adalékanyag-
tartalom
mg/kg
min. max.
Várako-
zási
idő
a) alkalmazási korlátozások
b) takarmánytípusok
c) használati utasítások, ajánlások
d) előállítástól függő speciális tulajdonságok
e) speciális alkalmazások
8. Tartósítószerek
E 236 H Hangyasav CH2O2 minden b) minden takarmány
E 295 H Ammónium-formiát CH5O2N minden b) minden takarmány
E 284 H Bórsav C3H9O2N minden b) minden takarmány
E 296 H DL-almasav C4H6O5 minden b) minden takarmány
E 263 H Kálcium-acetát C4H6O4Ca minden b) minden takarmány
E 333 H Kálcium-citrát minden b) minden takarmány
E 238 H Kálcium-formiát C2H2O4Ca minden b) minden takarmány
E 327 H Kálcium-laktát C6H10O6Ca minden b) minden takarmány
E 282 H Kálcium-propionát C6H10O4Ca minden b) minden takarmány
E 203 H Kálcium-szorbát C12H14O4Ca minden b) minden takarmány
E 330 H Citromsav C6H8O7 minden b) minden takarmány
E 260 H Ecetsav C2H4O2 minden b) minden takarmány
E 297 H Fumársav C4H4O4 minden b) minden takarmány
E 214 Na-diacetát-benzoát C9H10O3 kedvtelésből tartott állatok b) minden takarmány
E 215 Na-etil-(p-hidroxi-benzoát) C9H9O3Na kedvtelésből tartott állatok b) minden takarmány
E 218 Metil-(p-hidroxi-benzoát) C8H8O3 kedvtelésből tartott állatok b) minden takarmány
E 219 Na-metil-(p-hidroxi-benzoát) C8H7O3Na kedvtelésből tartott állatok b) minden takarmány
E 216 Propil-(p-hidroxi-benzoát) C10H12O3 kedvtelésből tartott állatok b) minden takarmány
E 217 Na-propil-(p-hidroxi-benzoá) C10H11O3Na kedvtelésből tartott állatok b) minden takarmány
E 261 H Kálium-acetát C2H3O2 minden b) minden takarmány
E 332 H Kálium-citrát C6H7O7K minden b) minden takarmány
E 326 H Kálium-laktát C3H5O3K minden b) minden takarmány
E 283 H Kálium-propionát C3H5O2K minden b) minden takarmány
E 202 Kálium-szorbát C6H7O2K minden b) minden takarmány
E 336 Kálium-tartarátok minden b) minden takarmány
E 270 H Tejsav C3H6O3 minden b) minden takarmány
E 331 H Nátrium-citrát minden b) minden takarmány
E 262 Nátrium-diacetát C4H7O4Na minden b) minden takarmány
E 237 Nátrium-formiát CHO2Na minden b) minden takarmány
E 222 H Nátrium-biszulfit NaHSO3 kutya, macska 5001) b) minden takarmány, kivéve fel nem dolgozott húst és halat
E 223 H Nátrium-metabiszulfit Na2S2O5 kutya, macska 5002) b) minden takarmány, kivéve fel nem dolgozott húst és halat
E 337 Kálium-nátrium-tartarát C4H4O6KNax4H2O minden b) minden takarmány
E 325 H Nátrium-laktát C3H5O3Na minden b) minden takarmány
E 250 H Nátrium-nitrit NaNO2 kutya, macska 100 a) csak min. 20% nedvességtartalmú takarmány
E 281 H Nátrium-propionát C3H5O2Na minden b) minden takarmány
E 201 H Nátrium-szorbát C6H7O2Na minden b) minden takarmány
E 335 Nátrium-tartarát C4H4Na2O6 (di-Na-tartarát) minden b) minden takarmány
E 338 H Orto-foszforsav H3PO4 minden b) minden takarmány
E 490 H Propán-1,2-diol C3H4O2 propilénglikod, 1,2 propándiol kutya 53 000 b) minden takarmány
E 280 H Propionsav C3H6O2 minden b) minden takarmány
E 507 H Sósav HCl minden b) minden takarmány
E 313 Kénsav H2SO4 minden b) minden takarmány
E 200 H Szorbinsav C6H8O2 minden b) minden takarmány
E 334 H L-Borkősav C4H6O6 minden b) minden takarmány
EK szám Adalékanyag Kémiai leírás, név Állatfaj vagy
kategória
Maximum
életkor
Minimum
hatóanyag-
tartalom
teljes értékű
takarmány
mg/kg-onként
Maximum
hatóanyag-
tartalom
teljes értékű
takarmány
mg/kg-onként
Egyéb rendelkezések Az engedély
lejárati ideje
1 Nátrium-benzoát:
140 g/kg
Propionsav:
370 g/kg
Nátrium-propionát:
110 g/kg
Adalékanyag-összetétel:
Nátrium-benzoát: 140 g/kg
Propionsav: 370 g/kg
Nátrium-propionát: 110 g/kg
Víz: 380 g/kg
Malacok 3 000 22 000 A gabona tartósításánál a szokásos nedvességtartalomnál 15%-al többnek kell lennie. 2006. 08. 01
Aktív összetevők:
Nátrium-benzoát: C7H5O2Na
Propionsav: C3H6O2
Nátrium-propionát: C3H5O2Na
Tejelő tehenek 3 000 22 000 A gabona tartósításánál a szokásos nedvességtartalomnál 15%-al többnek kell lennie. 2006. 08. 01
Adalékanyag Alkalmazás Egyéb rendelkezések
EK szám Megnevezés Kémiai név/leírás Állatfajok
vagy kategóriák
Állat kora
max.
Adalékanyag-
tartalom
mg/kg
min. max.
Várako-
zási
idő
a) alkalmazási korlátozások
b) takarmánytípusok
c) használati utasítások, ajánlások
d) előállítástól függő speciális tulajdonságok
e) speciális alkalmazások
9. *  Savasság szabályzók
E 210 Benzol-sav C7H6O2 vágósertések 5 000 10 000 2007. 05. 25.
E 503 i Ammónium-karbonátok (NH4)2CO3
E 510 Ammónium-klorid NH4Cl
E 503 ii Ammónium-hidrogén-karbonát (NH4)HCO3
E 170 H Kalcium-karbonát CaCO3
E 341 Kalciun-hidrogénorto-foszfát CaHPO4
E 526 H Kalcium-hidroxid Ca(OH)2
E 529 H Kalcium-oxid CaO
E 540 Dikalcium-difoszfát Ca2P2O7
(dikalcium-pirofoszfát)
E 340 Dikálium-hidrogén-orto-foszfát K2HPO4
E 296 H DL almasav C4H6O5
E 500 H Nátrium-karbonát Na2CO3
E 450 (a) Dinátrium-dihidrogén-difoszfát Na2H2P2O7
(di-Napiro-foszfát)
E 039 Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát Na2HPO4
E 340 Kálium-dihidrogén-ortofoSzfát KH2PO4
E 501 H Kálium-hidrogén-karbonát KHCO3
E 525 H Kálium-hidroxid KOH
E 339 Nátrium-dihidrogén-oitofoszfát NaH2PO4
E 500 ii H Nátrium-hidrogén-karbonát NaHCO3
E 524 H Nátrium-hidroxid NaOH
E 350 Nátrium-malát (DL almasav sója) C4H5O5Na (C4H5O5Na almasav mononátrium sója)
E 500 iii Nátrium-szeszkvi-karbonát Na2CO3NaHCO3
E 450 (b) Pentakálium-trifoszfát K5P3O10
E 450 (b) Pentanátrium-trifoszfát K5P3O10
E 507 H Sósav HCl
E 513 H Kénsav H2SO4
E 450 (a) Tetrakálium-difoszfát K4P2O7
(tetra-K-pirofoszfát)
E 450 iii Tetranátrium-difoszfát Na4P2O7
(tetra-Na-piro-foszfát)
E 340 Trikálium-ortofoszfát K3PO4
E 339 Trinátrium-ortofoszfát Na3PO4
Adalékanyag Alkalmazás Egyéb rendelkezések
EK szám Megnevezés Kémiai név/leírás Állatfajok
vagy kategóriák
Állat kora
max.
Maximális összes
elemtartalom
takarmány-keverék
mg/kg
min. max.
Várako-
zási
idő
a) alkalmazási korlátozások
b) takarmánytípusok
c) használati utasítások, ajánlások
d) előállítástól függő speciális tulajdonságok
e) speciális alkalmazások
1 2 3 4 5 6 7 8
10. *  Nyomelemek
E 2 Jód (J) mint
H Kalcium-jodát, heptahidrát Ca(JO3)2 · 6H2O lófélék 4
H Kalcium-jodát, vízmentes Ca(JO3)2 halak 20
H Kálium-jodid KJ egyéb állatfajok és kategóriák 10
H Nátrium-jodid NaJ
E 7 Molibdén (Mo) mint minden 2,5
Ammonium-Molibdenát-4hidrát (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Nátrium-molibdát Na2MoO4 · 2H2O
E 8 Szelén (Se) mint minden 0,5
H Nátrium-szelenát Na2SeO4
Nátrium-szelenit Na2SeO3


EK szám


Elem


Az adalékanyag neve


Összetétel, kémiai
képlet, leírás
Az adott elem
megengedhető legnagyobb
tartalma a teljes
takarmányra vetítve
(mg/kg), illetve napi
bevitelének megengedhető
legnagyobb mennyisége
(mg/nap)


Egyéb
előírások


Az engedélyezési időtartam lejárata
E 1 Vas-Fe Vas-karbonát FeCO3 Juh: 500 mg/kg (össz) Kedvtelésből tartott állatok: 1250 mg/kg (össz)
Malacok a választást megelőző 1 hetes korig: 250 mg/nap
Egyéb állatfajok: 750 mg/kg (össz)
Időkorlátozás nélkül
Vas-klorid-tetrahidrát FeCl2 · 4H2O
Vas-klorid-hexahidrát FeCl3 · 6H2O
Vas-citrát-hexahidrát Fe3(C6H5O7)2 · 6H2O
Vas-fumarát FeC4H2O4
Vas-laktát, trihidrát Fe(C3H5O3)2 · 3H2O
Vas-oxid Fe2O3
Vas-szulfát-monohidrát FeSO4H2O
Aminósavak vas-kelát-hidrátja Fe(x)1-3 nH2O (x= bármely aminósav anionja, amelyet hidrolizált szója-fehérjéből nyertek) Molekulatömege nem haladhatja meg az 1500-t.
E 3 Kobalt-Co Kobalt-acetát-tetrahidrát Co(CH3COO)2 · 4H2O 2 (össz) Időkorlátozás nélkül
Elemi-kobalt-karbonát-mono-
hidrát
2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O
Kobalt-klorid-hexahidrát CoCl2 · 6H2O
Kobalt-szulfát-heptahidrát CoSO4 · 7H2O
Kobalt-szulfát-monohidrát CoSO4 · H2O
Kobalt-nitrát-hexahidrát Co(NO3)2 · 6H2O
E 4 Réz-Cu Réz-acetát-monohidrát Cu(CH3COO)2 · H2O Sertések:
1. 12 hetes korig: 170 (össz)
A címkén, illetve a kísérő okmányon fel kell tüntetni: Időkorlátozás nélkül
Elemi-réz-karbonát-monohidrát
Réz-klorid-dihidrát
Réz-metionit
CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O
CuCl2 · 2H2O
Cu(C5H10NO2S)2
2. egyéb sertés: 25 (össz)
Szarvasmarha:
1. a kérődzés beindulásáig:
1. Juhoknál, amennyiben a takarmány réztartalma meghaladja a 10 mg/kg-ot:
Réz-oxid CuO – tejpótlók: 15 (össz) „A takarmányban található réz
Réz-szulfát-pentahidrát CuSO4 · 5H2O – egyéb teljes értékű takarmány: 15 (össz) mennyiség bizonyos juh-
fajtáknál mérgezést okozhat.”
Rézkelátok-aminosav-hidrátja Cu(x)1-3 nH2O (x= bármely aminósav anionja, amelyet hidrolizált szójafehérjéből nyertek)
Molekulatömege nem haladhatja meg az 1500-t
2. egyéb szarvasmarha: 35 (össz)
Juh: 15 (össz)
Halak: 25 (össz)
Páncélos testűek: 50 (össz)
Egyéb fajok: 25 (össz)
2. Szarvasmarháknál a kérődzés beindulása után, amennyiben a réz mennyisége kevesebb, mint 20 mg/kg:
Réz-lizin-szulfát Cu(C6H13N2O2)2 · SO4 „A takarmányban található rézmennyiség rézhiányt okozhat a szarvasmarhákban a magas molibdén vagy foszfortartalmú legelőkön történő legeltetés során.” 2004. 03. 31.
E 5 Mangán-Mn Mangán-karbonát MnCO3 Halak: 100 (össz) Időkorlátozás nélkül
Mangán-klorid-tetrahidrát Mn Cl2 · 4H2O Egyéb állatfajok: 150 (össz)
Mangán-hidrogénfoszfát-trihidrát MnHPO4 · 3H2O
Mangán-oxid MnO
Mangano-oxid Mn2O3
Mangán-szulfát-tetrahidrát MnSo4 · 4H2O
Mangán-szulfát-monohidrát MnSo4 · H2O
Aminósav-hidrátok-mangán-kelátja Mn(x)1-3 · nH2O (x= bármely aminósav anionja, amelyet hidrolizált szója-fehérjéből nyertek) Molekulatömege nem haladhatja meg az 1500-t
Mangano-mangán-oxid MnO Mn2O3
E 6 Cink-Zn Cink-laktát-trihidrát Zn(C3H5O3)2 · 3H2O Kedvtelésből tartott állatok: 250 (össz) Időkorlátozás nélkül
Cink-acetát-dihidrát Zn(CH3COO)2 · 2H2O Halak: 200 (össz)
Cink-karbonát ZnCO3 Tejpótlók: 200 (össz)
Cink-klorid-monohidrát ZnCL2 · H2O Egyéb állatfajok: 150 (össz)
Cink-oxid ZnO Maximum ólomtartalom: 600 mg/kg
Cink-szulfát-heptahidrát ZnSO4 · 7H2O
Cink-szulfát-monohidrát ZnSO4 · H2O
A monósavak-hidrátjának-cink-kelátja Zn (x)1-3 · nH2O
(x= bármely aminósav anionja, amelyet hidrolizált szója-
fehérjéből nyertek)
Molekulatömege nem haladhatja meg az 1500-t
11. Vitaminok, provitaminok és olyan hasonló hatású anyagok, amelyek kémiailag egyértelműen leírhatók
E 672
H
A-vitamin mint
A-vitamin-készítmény
(al-transz-Retinol)
C20H30O5 hízóborjú

broilercsirke, pecsenyekacsa, húsbárány, hízósertés, hízópulyka
25 000 NE

13 500 NE
a) csak tejpótló borjútápszerben

b) minden takarmánykeverék, kivéve a növendékállatok takarmánykeverékeit
egyéb állatfajok és kategóriák b) minden takarmány
B1-vitamin mint
H Tiamin-hidroklorid készítmény C12H18Cl2N4OS minden b) minden takarmány
H Tiamin-hidroklorid hatóanyag C12H17N5O4S
Tiamin-mononitrát készítmény minden b) minden takarmány
Tiamin-mononitrát hatóanyag
minden

b) minden takarmány
B2-vitamin mint
H Riboflavin készítmény C17H20Cl2N4O6 minden b) minden takarmány
Riboflavin hatóanyag minden b) minden takarmány
B6-vitamin mint C8H12CINO3
H Piridoxin-hidroklorirl minden b) minden takarmány
készítmény minden b) minden takarmány
Piricloxin hidroklorid hatóanyag
H B12-vitamin mint C63H88CON14O14P minden b) minden takarmány
B12-vitamin-készítmény (cianokobalamin)
H C-vitamin mint
L-aszkorbinsav-2-glükozid C6H8O6 minden b) minden takarmány
L(+)-aszkorbinsav hatóanyag
H Aszkorbil-foszfát minden b) minden takarmány
Dikálium-L-aszkorbát-2-
szulfát
H Dinátrium-L-aszkorbát-2-
szulfát
C6H9O9P minden b) minden takarmány
C-vitamin-készítmény C6H6O9SK2 halak b) minden takarmány
C6H6O9SNa2 halak b) minden takarmány
minden b) minden takarmány
E 670
H
D-vitamin mint
D2-vitamin

C28H44O (ergokalciferol)

malac, borjú

10 000 NE
a) csak tejpótló borjú tápszerben, egyidejű D3-vitamin adagolás nem megengedett
marha, lófélék, juh 4000 NE a) egyidejű D3-vitamin adagolás nem megengedett
egyéb állatfajok és kategóriák, kivéve a szárnyasokat és halakat 2000 NE a) egyidejű D3-vitamin adagolás nem megengedett
E 671
H
D3-vitamin C27H44O
(Kolekalciferol)
malac, borjú 10 000 NE a) csak tejpótló borjútápszerben, egyidejű D2 vitamin adagolás nem megengedett
marha, juh, lófélék 4000 NB a) egyidejű D2-vitamin adagolás nem megengedett
broilercsirke, pulyka 5000 NE a) egyidejű D2-vitamin adagolás nem megengedett
egyéb szárnyasok és halak 3000 NE a) egyidejű D2-vitamin adagolás nem megengedett
egyéb állatfajok és kategóriák 2000 NE a) egyidejű D2-vitamin adagolás nem megengedett
E-vitamin mint C31H52O3 minden b) minden takarmány
H E-vitamin-készítmény (Tokoferolacetát)
H K1-vitamin (2-metil–3 fitil–1,4-naftohinon) C31H46O2 minden b) minden takarmány
H K3-vitamin mint
Menadion-hatóanyag
C11H8O2
2-metil-1,4-naftokinon
minden b) minden takarmány
H Menadion nátriumbiszulfit készítmény C11H8O2 NaHSO3 minden b) minden takarmány
H Menadion nátriumbiszulfit hatóanyag 2-metil-1,4-naftokinon
nátrium-hidrogén-szulfit
minden b) mindentakarmány
H Menadion nikotinsavamid-biszulfit-készítmény C17H16N2O6S
minden

b) minden takarmány
H Béta-karotin mint Béta-karotin-készítmény C40H56 minden b) minden takarmány

Betain mint
H Betain-készítmény C5H11O2N
Betain hatóanyag minden b) minden takarmány
minden b) minden takarmány
H Biotin mint C10H16O3 N2S
Biotin-készítmény
D(+)-biotin hatóanyag
minden
minden
b) minden takarmány
b) minden takarmány
H C18H32O10N2
H Kalcium pantotenát mint
Kalcium-D-pantotenát-
készítmény

minden

b) minden takarmány
H Kalcium-D-pantotenát hatóanyag minden b) minden takarmány
Kalcium-DL-pantotenát-
készítmény
minden b) minden takarmány
Kalcium-DL-pantotenát hatóanyag minden b) minden takarmány
H Kolin-klorid mint C5H14NOxCl
Kolin-klorid-készítmény minden b) minden takarmány
Kolin-klorid
hatóanyag

minden

b) minden takarmány
H Folsav mint C19H19N7O6
Folsavkészítmény minden b) minden takarmány
Folsav hatóanyag minden b) minden takarmány
Inozit mint C6H12O6
H Inozit hatóanyag minden b) minden takarmány
H L-carnitin mint
az amino-3-vajsav trimetilamin sója
C7H15O2NO3
(Carnitin)


minden


b) minden takarmány
Nikotinsav mint C6H5O2 N minden b) minden takarmány
H Nikotinsav-készítmény Nikotinsav
hatóanyag


minden


50 000


b) minden takarmány
H
Nikotinsavamid mint C6H6O2N minden b) minden takarmány
Nikotinsavamid-készítmény minden b) minden takarmány
Nikotinsavamid
hatóanyag
H p-aminobenzoesav mint
p-aminobenzoesav
hatóanyag (PABA)
C7H7NO2 minden b) minden takarmány
H Taurin kedvtelésből tartott állatok b) minden takarmány
12. Vízmegkötő anyagok
H Alumínium-szulfát
Szarvasmarha a) csak ásványi takarmányban
EK szám Az adalékanyag
megnevezése,
kereskedelmi neve
Kémiai név, leírás Állatfaj vagy
kategória
Maximum
életkor
Minimum
aktivitási
egység
teljes értékű
takarmány
kg-onként
Maximum
aktivitási
egység
teljes értékű
takarmány
kg-onként
Egyéb rendelkezések Az engedély
lejárati ideje
13. *  Enzimek
1.H
3-fitáz
EK. 3.1.3.8


NATUPHOS
Aspergillus niger (CBS 114.94) által termelt, 3-fitáz-készítmény, a szilárd és a folyékony készítmény fitázaktivitása legalább 5000 FTU/g.
1 FTU az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol szervetlen foszfátot egy perc alatt 5,5 pH mellett 37 °C-on nátrium-
fitátból felszabadít.
pulykáksertések (minden kategória)

csirkék
125 FTU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű
2003. 12. 14.
(minden kategória) takarmányban:
200–800 FTU
3. Legalább 0,3% fitát-
tartalmú, pl. 20% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2.H
3-fitáz EK. 3.1.3.3PHYTASE NOVO
Aspergillus oryzae (DSM 10 289) által termelt, 3-fitáz-készítmény, aktivitása legalább:
bevont: 2500 FYT/g
folyékony: 5000 FYT/g
1 FYT az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol szervetlen foszfátot egy perc alatt 5,5 pH mellett 37 °C-on nátrium-
fitátból felszabadít.
malacok 4 hónap 250 FYT 1000 FYT 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkevesék tárolási hőmérsékletét eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 500 FYT
3. Magas fitáttartalmú, pl. több mint 40% gabonát (kukoricát, árpát, zabot, búzát, rozsot, tritikálét), olajpogácsákat és hüvelyeseket tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
2. hízósertések 400 FYT 1000 FYT 1. A használati utasításban 2004. 06. 30.
brojlercsirkék 200 FYT 1000 FYT meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 500 FYT
3. Magas fitáttartalmú, pl. több mint 40% gabonát (kukoricát, árpát, zabot, búzát, rozsot, tritikálét), olajpogácsákat és hüvelyeseket tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
tojótyúkok 500 FYT 1000 FYT 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkevesék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 750 FYT
3. Magas fitáttartalmú, pl. több mint 40% gabonát (kukoricát, árpát, zabot, búzát, rozsot, tritikálét), olajpogácsákat és hüvelyeseket tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
3. Alfa-galaktozidáz
EC 3.2.1.22
Aspergillus oryzae (DSM 10 286) által termelt, Alfa-galaktozidáz-készítmény, aktivitása legalább:
folyékony:
1000 GALU/g
1 GALU az az enzim mennyiség, amely 1 mikromol p-nitrofenil-alfa-galaktopiranozidot egy perc alatt 5,5 pH mellett 37 °C-on hidrolizál.
brojlercsirkék 300 GALU 1000 GALU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 450 GALU
3. Magas oligoszaharid tartalmú, több mint 25% szójalisztet, gyapotmag pogácsát vagy borsót tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
4. Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6 Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt Endo-1,4-béta-glükanáz-
készítmény, aktivitása legalább: bevont 50 FBG/g
malacok 4 hónap 25 FBG 40 FBG 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, 2004. 06. 30.
H ENERGEX (Ronozyme VP 120L, – VP CT) folyékony: 120 FBG/g 1 FBG az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,0 pH mellett 30 °C-on árpa béta-glükánból felszabadít. eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 25 FBG
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú, pl. több mint 50% kukoricát vagy árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt, Endo-1,4-béta-glükanáz-
készítmény, aktivitása legalább:
bevont 50 FBG/g
folyékony: 120 FBG/g
1 FBG az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,5 pH mellett 37 °C-on árpa béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 10 FBG 100 FBG 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 20 FBG
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú, pl. több mint 60% kukoricát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 04. 01
5. Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8
Aspergillus oryzae (DSM 10 287) által termelt, Endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény, aktivitása legalább:
brojlercsirkék 80 FXU 200 FXU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási 2004. 06. 30.
H BIO-FEED WHEAT (Ronozyme WX L,
-WX CT)
bevont: 1000 FXU/g
folyékony: 650 FXU/ml
1 FXU az az enzimmennyiség, amely 7,8 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 6,0 pH mellett 50 °C-on azobúza arabinoxilánból felszabadít.
hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 150 FXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 50% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
brojlerpulykák 225 FXU 600 FXU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
225–600 FXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 50% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
malacok 4 hónap 200 FXU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 200 FXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 50% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
6. Endo-1,4-béta-xilanáz
EC 3.2.1.8
Endo-1,4-béta-glükanáz
EC 3.2.1.4
Humicola insolens (DSM 10 442) által termelt, Endo-1,4-béta-xilanázból és endo-1,4-béta-glükanázból álló készítmény, aktivitása legalább:
bevont: 800 FXU/g
75 FBG/g
brojlercsirkék 200 FXU

19 FBG
1000 FXU

94 FBG
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét; eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
H BIO-FEED PLUS mikrogranulált:
800 FXU/g
75 FBG/g
malacok 4 hónap 240 FXU

22 FBG
1000 FXU

94 FBG
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű talarmányban: 400 FXU, 38 FBG
folyékony: 550 FXU/g
50 FBG/g
1 FXU az az enzimmennyiség, amely 3,1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 6,0 pH mellett
50 °C-on azobúza arabinoxilán-ból felszabadít. 1 FBG az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,0 pH mellett 30 °C-on árpa béta-glükánból felszabadít.
hízósertések 200 FXU
19 FBG
800 FXU
75 FBG
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán és béta-glükán) tartalmú, pl. több 30% árpát és/vagy búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
7. Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

Endo-1,4-béta-glükanáz
EC 3.2.1.4
Aspergillus-niger (CBS 600.94) által termelt, Endo-1,4-béta-xilanázból és endo-1,4-béta-glükanázból álló készítmény, aktivitása legalább:
bevont:
36 000 FXU/g,
brojlercsirkék 3600 FXU
1500 BGU
12 000 FXU
5000 BGU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 04. 01.
H GRINDAZYM GP 15 000 BGU/g
folyékony:
36 000 FXU/g,
15 000 BGU/g
1 FXU az az enzimmennyiség, amely 0,15 mikromol xilózt egy perc alatt 5,0 pH mellett 40 °C-on azurinkeresztkötésű xilánból felszabadít.
1 BGU az az enzimmennyiség, amely 0,15 mikromol glükózt egy perc alatt 5,0 pH mellett 40 °C-on azurinkeresztkötésű béta-glükánból felszabadít.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban, keveréktakarmányban:
3600–6000 FXU
1500–2500 BGU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, 35% árpát és 20% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
7. malacok 4 hónap 6000 FXU
2500 BGU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
6000 FXU
2500 BGU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán és béta-glükán) tartalmú, 30% búzát és 30% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 04. 01.
brojlerpulykák 6000 FXU
2500 BGU
12 000 FXU
5000 BGU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
6000–12 000 FXU
2500–5000 BGU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán és béta-glükán) tartalmú, 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 04. 01.
7. tojótyúkok 12 000 FXU
5000 BGU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
12 000 FXU
5000 BGU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán és béta-glükán) tartalmú, 20% búzát, 10% árpát és 20% napraforgót tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 04. 01.
8.


H
Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4


Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8

GRINDAZYM GV
Aspergillus niger (CBS 600.94) által termelt, Endo-1,4-béta-glükanázból és endo-1.,4-béta-xilanázból álló készítmény, aktivitása legalább:
bevont:
10 000 BGU/g
4000 FXU/g
folyékony:
20 000 BGU/g
8000 FXU/g
szilárd:
20 000 BCU/g
8000 FXU/g
1 BGU az az enzimmennyiség, amely 0,15 mikromol glükózt egy perc alatt
5,0 pH mellett 40 °C-on azurinkeresztkötésű béta-glükánból felszabadít.
1 FXU az az enzimmennyiség, amely 0,15 mikromol xilózt egy perc alatt
5,0 pH mellett 40 °C-on azurinkeresztkötésű xilánból felszabadít.
brojlercsirkék 3000 BGU
1200 FXU
1000 BGU
4000 FXU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkevesék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
3000–10 000 BGU
1200–4000 FXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 60% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 04. 01.
malacok 4 hónap 3000 BGU
1200 FXU
5000 BGU
3000 FXU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
300–5000 BGU
1200–2000 FXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 30% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 09. 30.
tojótyúkok 5000 BGU
2000 FXU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
5000 BGU
2000 FXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 60% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 04. 01.
9. Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8
Endo-1,4-béta-xilanáz-készítmény, Aspergillus niger (CBS 270.95) által termelt, aktivitása legalább:
szilárd: 28 000 EXU/g
folyékony: 14 000 EXU/ml
1 EXU az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 3,5 pH mellett 55 °C-on arabinoxilánból felszabadít.
brojlercsirkék 1400 EXU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
brojlercsirke: 1400 EXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 50% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
tojótyúkok 2400 EXU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
2400–7400 EXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 30% búzát és 30% rozsot tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra:
2004. 04. 01.
9. brojlerpulykák 2400 EXU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
2400–5600 EXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 30% búzát és 30% rozsot tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 04. 01.
10. Alfa-amiláz EC 3.2.11 Bacillus amyloliquefaciens (CBS 360.94) által termelt, Alfa-amiláz-
készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 45 000 RAU/g
folyékony: 20 000 RAU/ml
1 RAU az az enzimmennyiség, amely 1 mg oldható keményítőt egy perc alatt, a jóddal adott reakciót követően 620 nm referencia hullámhosszon azonos abszorpciót mutató termékben, 6,6-os pH mellett 30 °C-on átalakít.
malacok 4 hónap 1800 RAU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkevesék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 1800 RAU
3. Csak magas keményítőtartalmú (pl. 35% feletti búzát tartalmazó) takarmánykeverékekben, amelyet folyékonyan adagolnak.
2004. 06. 30.
hízósertések 1800 RAU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilítását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1800 RAU
3. Csak magas keményítőtartalmú (pl. 35% feletti búzát tartalmazó) takarmánykeverékekben, amelyet folyékonyan adagolnak.
2004. 06. 30.
tenyészkocák 1800 RAU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1800 RAU
3. Csak magas keményítőtartalmú (pl. 35% feletti búzát tartalmazó) takarmánykeverékekben, amelyet folyékonyan adagolnak.
2004. 06. 30.
11.


H
Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8

ROXAZYME G2L
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74 252 által termelt Endo-1,4-
béta-glükanázból, endo-1,3(4)-béta-
glükanázból és endo-1,4-béta-xilanázból álló készítmény, aktivitása legalább:
folyadék:
Endo-1,4-béta-glükanáz:
8000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,1 mikromol glükózt egy perc alatt 5,0 pH mellett 40 °C-on karboximetilcellulózból felszabadít.
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz:
18 000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,1 mikromol glükőzt egy perc alatt 5,0 pH mellett 40 °C-on árpa béta-glükánból felszabadít. Endo-1,4-béta-xilanáz:
26 000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,1 mikromol glükózt egy perc alatt 5,0 pH mellett 40 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék endo-1,4-béta-
glükanáz 400 U

endo-1,3(4)-béta-
glükanáz 900 U

endo-1,4-béta-
xilanáz 1300 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: endo-1,4-béta-glükanáz 400–1600 U
endo-1,3(4)-béta-glükanáz
900–3600 U
endo-1,4-béta-xilanáz
1300–5200 U
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 30% búzát vagy árpát és több mint 10% rozsot tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
brojlerpulykák endo-1,4-béta-
glükanáz 400 U

endo-1,3(4)-béta-
glükanáz 900 U

endo-1,4-béta-
xilanáz 1300 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban, endo-1,4-béta-glükanáz 400–800 U
endo-1,3(4)-béta-glükanáz
900–1800 U
endo-1,4-béta-xilanáz
1300–2600 U
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2005. 05. 31.
11 „Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4 A Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) által termelt tojótyúk Endo-1,4-béta-
glükanáz: 400 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2007. 01. 01.
Endo-1,(3)4-béta-glükanáz EC 3.2.1.6 endo-1,4-béta-glükanáz,
endo-1,(3)4-béta-glükanáz,
endo-1,4-béta-xilanáz
Endo-1,(3)4-
béta-glükanáz: 900 U
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljesértékű takarmányban:
Endo-1,4 béta-glükanáz:
400 U-1 280 U
Endo-1,(3)4-béta-glükanáz:
900 U-2 880 U
Endo-1,4-béta-xilanáz:
1 300 U-4 160 U
Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8 készítmények, amelyek minimum aktivitása:
Endo-1,4-béta-glükanáz:
8 000 U * /g vagy ml
Endo-1,(3)4-béta-glükanáz:
18 000 U * /g vagy ml
Endo-1,4-béta-xilanáz:
26 000 U * /g vagy ml
Endo-1,4-béta-
xilanáz 1 300 U
3. Nem keményítő tartalmú poliszaharidokban gazdag (főleg arabinoxilán és béta glükán), pl. több mint 40% búzát, tritikálét vagy árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
malac Endo-1,4-béta-
glükanáz: 400 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2007. 01. 01.
Endo-1,(3)4-
béta-glükanáz: 900 U
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljesértékű takarmányban:
Endo-1,4-béta-glükanáz:
400 U-1 600 U
Endo-1,(3)4-béta-glükanáz:
900 U-3 600 U
Endo-1,4-béta-xilanáz:
1 300 U-5 200 U
Endo-1,4-béta-
xilanáz: 1 300 U
3. Nem keményítő tartalmú poliszaharidokban gazdag (főleg arabinoxilán és béta glükán), pl. több mint 40% búzát, tritikálét, kukoricát vagy búzát és 20% rozsot tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
12.
H
Endo-1,4-béta-
glükanáz EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz EC 3.2.1.6

Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8

ROXAZYME G
Trichoderma viride (FERM BP-4447) által termelt, Endo-1,4-béta-glükanázból, endo-1,3(4)-béta-glükanázból és
endo-1,4-béta-xilanázból álló készítmény, aktivitása legalább:
Endo-1,4-béta-glükanáz:
8000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,1 mikromol glükózt egy perc alatt 5,0 pH mellett 40 °C-on karboximetilcellulózból felszabadít.
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz:
18 000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,1 mikromol glükózt egy perc alatt 5,0 pH mellett 40 °C-on árpa béta-glükánból felszabadít.
Endo-1,4-béta-xilanáz:
26 000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,1 mikromol glükózt egy perc alatt 5,0 pH mellett 40 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék endo-1,4-béta-
glükanáz 200 U

endo-1,3(4)-béta-
glükanáz 450 U

endo-1,4-béta-
xilanáz 650 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
endo-1,4-béta-glükanáz
800–1200 U
endo-1,3(4)-béta-glükanáz 1800–2700 U
endo-1,4-béta-xilanáz
2600–3900 U
3. Magas nem-keményítő-alapú polioszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 20% búzát, 20% árpát vagy 25% rozsot tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
tojótyúkok endo-1,4-béta-
glükanáz 640 U

endo-1,3(4)-béta-
glükanáz 1440 U

endo-1,4-béta-
xilanáz 2080 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
endo-1,4-béta-glükanáz
640–1280 U
endo- 1,3 (4)-béta-glükanáz
1440–2880 U
endo-1,4-béta-xilanáz
2080–4160 U
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (Főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 20% búzát, 20% árpát vagy 25% rozsot tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
brojlerpulykák endo-1,4-béta-
glükanáz 800 U

endo-1,3(4)-béta-
glükanáz 1800 U

endo-1,4-béta-
xilanáz 2600 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
endo-1,4-béta-glükanáz
1800–2700 U
endo-1,3(4)-béta-glükanáz
2600–3900 U
endo-1,4-béta-xilanáz
2080–4160 U
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 20% búzát, 20% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
13.

H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8.

NATUGRAIN
Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) által termelt, Endo-1,3(4)-béta-glükanázból és endo-1,4-béta-xilanázból álló készítmény, aktivitása legalább:
por alakú: 8000 BGU/g
11000 EXU/g
granulált: 6000 BGU/g
8250 EXU/g
folyékony: 2000 BGU/ml
2750 EXU/ml
1 BGU az az enzimmennyiség, amely 0,278 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 3,5 pH mellett 40 °C-on árpa-béta-glülánból felszabadít.
1 EXU az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalenskint mért) redukáló cukrot egy perc alatt 3,5 pH mellett 55 °C-on búza arabino-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék 100 BGU
130 EXU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban, 100 BGU, 130 EXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 30% búzát és 30% árpát vagy 20% rozsot tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30
tojótyúkok 600 BGU
800 EXU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
600 BGU, 800 EXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 40% búzát és 30% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 04. 01
brojlerpulykák 600 BGU
800 EXU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
600 BGU, 800 EXU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 30% búzát vagy 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004.04. 01.
14 Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.
Aspergillus niger (CBS 520.94) által termelt Endo-1,4-béta-xilanáz készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 600 U/g
folyékony: 300 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol xilózt egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on nyírfa-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék 300 U A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.

Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
300–600 U

Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 50% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
15.


H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz EC 3.2.1.6.

ALLZYME BG
Trichoderma viride (CBS 517.94) által termelt, Endo-1,3(4)-béta-glükanáz
készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 650 U/g
folyékony: 325 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,0 pH mellett 30 °C-on árpa béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 325 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
325–650 U
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 50% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30
16.H
Endo-1,4-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.4.

HOSTAZYME
Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) által termelt Endo-1,4-béta-glükanáz-készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 2000 CU/g
folyékony: 2000 CU/ml
1 CU az az enzimmennyiség, amely 0,128 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt
4,5 pH mellett 30 °C-on árpa béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 250 CU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
500–1000 CU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
tojótyúkok 250 CU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pellelálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 500–1000 CU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
malacok 4 hónap 250 CU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljesértékű takarmányban: 500–1000 CU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30
hízósertések 250 CU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 500–1000 CU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
17.


H
Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8.

HOSTAZYME X
Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) által termelt, Endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény,
szilárd: 6000 EPU/g
folyékony: 6000 EPU/ml
1 EPU az az enzimmennyiség, amely 0,0083 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,7 pH mellett 30 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék 750 EPU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1500–3000 EPU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú,
pl. több mint 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
tojótyúkok 750 EPU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1500–3000 EPU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú,
pl. több mint 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
malacok 4 hónap 750 EPU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1500–3000 EPU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú,
pl. több mint 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
hízósertések 750 EPU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1500–3000 EPU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú,
pl. több mint 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30
brojlerpulyka 750 EPU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1500–3000 EPU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú,
pl. több mint 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30
18.


H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz EC 3.2.1.6.

ROVABIO BÉTA
GLUCAN P/L C
Aspergillus niger (MUCL 39199) által termelt, Endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 2000 AGL/g
folyékony: 500 AGL/ml
1 AGL az az enzimmennyiség, amely 5,55 mikromol (maltóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,6 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 100 AGL 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
100 AGL
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 40% árpát és 20% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
19. Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz EC 3.2.1.6.
Aspergillus niger (MUCL 39199) által termelt, Endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 1500 AGL/g
folyékony: 200 AGL/g
1 AGL az az enzimmennyiség, amely 5,55 mikromol (maltóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,6 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 25 AGL 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
25–100 AGL
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 50% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30
20.


H
Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8.

ROVABIO XYL TR
P/LC
Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) által termelt, Endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 2000 AXC/g
folyékony: 500 AXC/ml
1 AXC az az enzimmennyiség, amely 17,2 mikromol (maltóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,7 pH mellett 30 °C-on zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék 100 AXC 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
100 AXC
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú,
pl. több mint 40% búzát vagy rozsot tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
21. Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8.
Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) által termelt, Endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 1500 AXC/g
folyékony: 200 AXC/g
1 AXC az az enzimmennyiség, amely 17,2 mikromol (maltóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,7 pH mellett 30 °C-on zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék 25 AXC 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
25–100 AXC
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú,
pl. több mint 50% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
22.H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

SAFIZYM G
Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W) által termelt, Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz-készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 70 000 BGN/g
folyékony: 14 000 BGN/ml
1 BGN az az enzimmennyiség, amely
1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 1050 BGN 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
2800 BGN
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 50% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
23.


H
Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8.

SAFIZYM X
Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W) által termelt, Endo-1,4-béta-xilanáz készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 70 000 IFP/g
folyékony: 7000 IFP/ml
1 IFP az az enzimmennyiség, amely
1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék 1050 IFP 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1400 IFP
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként arabinoxilán) tartalmú,
pl. több mint 56% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
brojlerpulykák 700 IFP 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1400 IFP
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2005. 02. 28.
tojótyúkok 840 IFP 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
1400 IFP
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2005. 02. 28.
24. Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8.

Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz EC 3.2.1.6.
Aspergillus niger (CNCM I–1517) által termelt, Endo-1,4-béta-xilanázból és endo-1,3(4)-béta-glükanázból álló készítmény, aktivitása
legalább: 28 000 QXU/g
140 000 QGU/g
1 QXU az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,1 pH mellett 50 °C-on zab-xilánból felszabadít.
1 QGU az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 420 QXU

2100 QGU
1120 QXU

5600 QGU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
560 QXU
2800 QGU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 30% búzát és 30% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
24 (folytatás) Az Aspergillus niger (CNCM I1517) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény és endo-1,3(4)-béta-glükanáz készítmény, amelyek minimum aktivitása: tojótyúk 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2006. 10. 01.
Endo-1,4-béta-xilanáz: 28 000 QXU/g
1 QXU az az enzim mennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) oldható cukrot egy perc alatt 5,1 pH mellett 50 °C-on a búza-xilánból felszabadít.
560 QXU 2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
560 QXU
2800 QGU
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 140 000 QGU/g
1 QGU az az enzim mennyiség, amely
1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) oldható cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on az árpa-béta-glükánból felszabadít.
2800 QGU 3. Nem keményítő tartalmú poliszaharidokban gazdag (főleg arabinoxilán és béta glükán), pl. több mint 20% búzát és/vagy árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
Az Aspergillus niger (CNCM I-1517) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény és endo-1,3(4)-béta-glükanáz készítmény, amely minimum aktivitása: brojlerpulyka 280 QXU
1400 QGU
840 QXU
4200 QGU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2007. 02. 28.
28 000 QXU/g
1 QXU az az enzim mennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) oldható cukrot egy perc alatt 5,1 pH mellett 50 °C-on a búza-xilánból felszabadít
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
560 QXU
2800 QGU
140 000 QGU/g
1 OGU az az enzim mennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) oldható cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on az árpa-béta-glükánból felszabadít.
3. Nem keményítő tartalmú poliszaharidokban gazdag takarmánykeverékben való alkalmazásra (főleg béta glukánok és arabinoszilánok), például több mint 20% búzát és/vagy árpát tartalmazó takarmánykeverékekben.
25.H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

ENDOFEED
Aspergillus niger (NRRL 25541) által termelt, Endo-1,3(4)-béta-glükanázból és endo-1,4-béta-xilanázból álló készítmény, aktivitása legalább:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 1100 U/g
Endo-1,4-béta-xilanáz: 1600 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,0 pH mellett 30 °C-on zab-béta-glükánból felszabadít.
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,0 pH mellett 30 °C-on zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
138 U

endo-1,4-béta-
xilanáz
200 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 138 U
endo-1,4-béta-xilanáz:
200 U
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 50% árpát, vagy 30% búzát és 30% kukoricát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
időkorlátozás nélkül
tojótyúkok endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
138 U
endo-1,4-béta-
xilanáz
200 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 138 U
endo-1,4-béta-xilanáz:
200 U
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 50% árpát, vagy 30% búzát és 30% kukoricát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
26.H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

ECONASE BARLEY
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz-készítmény, Trichoderma reesei (CBS 526.94) által termelt, aktívitása legalább:
szilárd: 350 000 BU/g
folyékony: 50 000 BU/g
1 BU az az enzimmennyiség, amely
0,06 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 23 000 BU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
23 000–50 000 BU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú, pl. több mint 20% árpát vagy 30% rozsot tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
malacok 4 hónap 26 000 BU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
26 000–35 000 BU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 60% árpát vagy búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
27.H
Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

ECONASE WHEAT
Trichoderma reesei (CBS 526.94) által termelt, Endo-1,4-béta-xilanázból és endo-1,3(4)-béta-glükanázból álló készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 200 000 BXU/g, 200 000 BU/g
folyékony: 30 000 BXU/g, 30 000 BU/g
1 BXU az az enzimmennyiség, amely 0,06 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on nyír-xilánból felszabadít.
1 BU az az enzimmennyiség, amely 0,06 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 2500 BXU
2500 BU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban való alkalmazásra
10 000 BXU
10 000 BU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 40% búzát vagy 30% rozsot tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
malacok 2 hónap 7500 BXU
7500 BU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban való alkalmazásra
7500–15 000 BXU
7500–15 000 BU
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 50% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
28. 3-fitáz
EC 3.1.3.8.
Trichoderma reesei (CBS 528.94) által termelt, 3-fitáz-készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 5000 PPU/g
folyékony: 1000 PPU/g
1 PPU az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol szervetlen foszfátot egy perc alatt 5,0 pH mellett 37 °C-on nátrium-
fitátból felszabadít.
malacok 4 hónap 250 PPU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Az ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
500–750 PPU
3. Magas fitát tartalmú,
pl. több mint 50% gabonát (kukoricát, árpát, búzát), tápiókát, olajpogácsákat és hüvelyeseket tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
hízósertés 500 PPU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Az ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
500–750 PPU
3. Magas fitát tartalmú,
pl. több mint 50% gabonát (kukoricát, árpát, búzát), tápiókát, olajpogácsákat és hüvelyeseket tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
brojlercsirkék 500 PPU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Az ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
500–750 FPU
3. Több mint 0,22% fitin kötésű foszfort tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2005. 02. 28.
29.H
Endo-1,3(x)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

ROVABIO BÉTA
GLUC GEP
Geosmithia emersonii (IMI SD 133) által termelt, Endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény, aktivitása legalább:
5500 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 2,78 mikromol (maltóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,0 pH mellett 50 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 250 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Az ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
250 U
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán) tartalmú,
pl. több mint 50% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
30.H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

ROVABIO BÉTA
GLUC PF P/LC
Penicillium funiculosum (IMI SD 101) által termelt, Endo-1,3(4)-béta-glükanázból és endo-1,4-béta-xilanázból álló készítmény, aktivitása legalább:
por alakú: Endo-1,3(4)-béta-glükanáz:
2000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 5,55 mikromol (maltóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,0 pH mellett 50 °C-on árpa-béta-glükán felszabadít.
Endo-1,4-béta-xilanáz: 1400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely
4 mikromol (maltóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt
5,5 pH mellett 50 °C-on nyírfa-xilánból felszabadít.
Folyékony: Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 500 U/ml
Endo-1,4-béta-xilanáz: 350 U/ml
brojlercsirkék endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
100 U

endo-1,4-béta-
xilanáz
70 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U
endo-1,4-béta-xilanáz:
70 U
3. Magas nem-keményítő-alapú poliszaharid (főként béta-glükán és arabinoxilán) tartalmú, pl. több mint 50% árpát vagy 60% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
brojlerpulykák endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
100 U

endo-1,4-
béta-xilanáz
70 U,
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
endo-1,3(A)-béta-glükanáz: 100 U
endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
(főként béta-glükán és arabinoxilán)tartalmú, pl. több mint 50% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2005. 02. 28.
tojótyúkok endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
100 U

endo-1,4-béta-
xilanáz
70 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: endo-1,3(4)-
béta-glükanáz: 100 U endo-
1,4-béta-xilanáz: 70 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
(főként béta-glükán és arabinoxilán)tartalmú, pl. több mint 60% árpát és 30% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2005. 02. 28.
hízósertések endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
100 U

endo-1,4-béta-
xilanáz
70 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U
endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid- (főként béta glükán és arabinoxilán)tartalmú, pl. több mint 50% árpát és 60% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2005. 02. 28.
31. Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.
Trichoderma longibrachiatum (CBS 614.94) által termelt, Endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény, aktivitása legalább:
szilárd: 300 EU/g
folyékony: 1000 EU/g
1 EU az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,5 pH mellett 40 °C-on zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék 600 EU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 600 EU
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
(főként arabinoxilán)tartalmú, pl. több mint 60% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
tojótyúkok 300 EU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 600 EU
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
(főként arabinoxilán)tartalmú, pl. több mint 60% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
32.H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

AVIZYME/
PORZYME GLUC
Trichoderma longibrachiatum (ATC 2106) által termelt Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény, amely aktivitása legalább: 200 U/ml
1 U az a enzimmennyiség, amely 1 mikromol(glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-ß-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék 100 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 100 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-glükánok) pl. több mint 30% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
malacok 4 hónap 400 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 400 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-glükánok) pl. több mint 55% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
hízósertések 500 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 500 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok) pl. több mint 70% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
33.H
Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

AVIZYME/
PORZYME XYL
Trichoderma longibrachiatum (ATC 2105) által termelt Endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény, amely aktivitása legalább:
por: 2000 U/g
folyadék: 5000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék 500 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 500–2500 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg arabino-
xilánok) pl. több mint 55% búzát és 60% rozsot tartalmazó keveréktakarmányokban való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
Trichoderma longibrachiatum (ATC 2105) által termelt Endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény, amely aktivitása legalább:
por: 4000 U/g
folyadék: 5000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít.
tojótyúkok 2000 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 2000 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg arabino-
xilánok) pl. több mint 35% búzát tartalmazó keveréktakarmányokban való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
Trichoderma longibrachiatum (ATC 2105) álta1 termelt Endo-1,4-béta-xilanáz-készítmény, amely aktivitása legalább:
por: 4000 U/g
folyadék: 10000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít.
malacok 4 hónap 5000 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 5000 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg arabino-xilánok) pl. több mint 45% búzát tartalmazó keveréktakarmányokban való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
Trichoderma longibrachiatum (ATC 2105) által termelt Endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény, amely aktivitása legalább:
por: 4000 U/g
folyadék: 8000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít.
hízósertések 4000 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 4000 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg arabino-
xilánok) pl. több mint 35% búzát tartalmazó keveréktakarmányokban való alkalmazásra.
2004. 06. 30.
34. Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Aspergillus niger (NRLL 25541) által termelt Endo-1,3(4)-béta-glükanáz és Endo-1,4-béta-xilanáz-készítmény és a Aspergillus oryzae (ATCC 66222) által termelt alfa-amiláz, amely aktivitása legalább Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 275 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely a mikromol (glükoz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4 pH mellett 30 °C-on felszabadít zab-ß-
glükánból Endo-1,4-béta-xilanáz: 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely a mikromol (glükoz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4 pH mellett 30 °C-on zab-xilánból felszabadít Alfa-amiláz: 3100 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely a mikromol (glükoz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4 pH mellett 30 °C-on búzakeményítőből felszabadít, malacok
malacok 4 hónap Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz:
165 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
240 U

Alfa-amiláz:
1860 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 165 U
Endo-1,4-béta-xilanáz: 240 U
Alfa-amiláz: 1860 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú, (főleg arabino-
xilánok és béta-glükánok) pl. több mint 45% árpát és 10% búzát vagy 10% kukoricát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
1601 Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz EC 3.2.1.6
Az Aspergillus niger (NRRL 25541) által termelt Endo-1,3(4)-béta-glükanáz és Endo-1,4-béfa-xilanáz készítmény, amely minimum aktivitása: brojlercsirkék Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
138 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. Időkorlátozás nélkül
Endo-1,4-béta-
xilanáz EC 3.2.1.8
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz 1100 U/g
1 U az az enzim mennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) oldható cukrot 1 perc alatt 30 °C-on 4,0 pH mellett a zabbéta-glükánból felszabadít.
Endo-1,4-béta-
xilanáz
200 U
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz:
138 U
Endo-1,4-béta-
xilanáz:
200 U
Endo-1,4 béta-xilanáz: 1600 U/g
1 U az az enzim mennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) oldható cukrot 1 perc alatt 30 °C-on, 4,0 pH mellett a zab-xilánból felszabadít.
3. Nem keményítő tartalmú poliszaharidokban gazdag takarmánykeverékben való alkalmazásra (főleg béta glukánok és arabinoszilánok), például dietikus gabonamagvakat (például: búzát, árpát, rozsot, tritikálét) tartalmazó takarmánykeverékekben.
35.H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

AVIZYME 2100
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz és a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt Endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmények, amelyek aktivitása legalább:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 80 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-ß-glükánból felszabadít Endo-1,4-béta-xilanáz: 180 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5, 3 pH mellett 50 °C pelyvás zab-xilánból felszabadít.
tojótyúkok Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
80 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
180 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 80 U
Endo-1,4-béta-glükanáz: 180 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú, (főleg arabino-
xilánok és béta-
glükánok) pl. több mint 60% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
36.H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

AVIZYME SX
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által Endo-1,3(4)-béta-glükanáz és Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) által termelt Endo- 1,3(4)-béta-
xilanáz-készítmények, amelyek aktivitása legalább: Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 300 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,0 pH mellett 30 °C-on árpa-ß-glükánból felszabadít Endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
300 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
300 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 300 U
3. Endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U
Magas nem keményítőalapú poliszaharid-tartalmú, (főleg arabino-xilánok és béta-
glükánok) pl. több mint 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
tojótyúkok Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
300 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
300 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3 (4)-béta-glükanáz: 300 U
3. Endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U
Magas nem keményítőalapú poliszaharid-tartalmú, (főleg arabino-xilánok és béta-
glükánok) pl. több mint 35% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
37.


H
Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Szubtilizin
EC 3.4.21.62.

AVIZYME 1300
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt Endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény és a Bacillus subtilis (ATCG2707) által termelt szubtilizin-
készítmény, amely aktivitása legalább: Endo-1,4-béta-xilanáz: 2500 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít. Szubtilizin: 800 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (tirozin ekvivalensként mért) fenolos keveréket egy perc alatt 7,5 pH mellett 40 °C-on kazeinből felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,4-béta-
xilanáz
500 U

Szubtilizin
160 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,4-béta-xilanáz: 500–2500 U. Szubtilizin: 160–800 U
3. Több mint 65% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
pulykák Endo-1,4-béta-
xilanáz:
825 U

Szubtilizin:
265 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,4-béta-xilanáz: 825–2500 U
Szubtilizin: 265–800 U
3. Több mint 65% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
38.


H
Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Szubtilizin
EC 3.4.21.62.

PORZYME 8300
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény és a Bacillus subtilis (ATCC 2107) által termelt szubtilizin-
készítmény amely aktivitása legalább: Endo-1,4-béta-xilanáz: 5000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on a pelyvás zab-xilánból felszabadít. Szubtilizin: 500 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (tirozin ekvivalensként mért) fenolkeveréket egy perc alatt 7,5 pH mellett 40 °C-on kazeinből felszabadít.
malacok 4 hónap Endo-1,4-béta-
xilanáz
5000 U

Szubtilizin
500 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,4-béta-xilanáz: 5000 U
Szubtilizin: 500 U
3. Több mint 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
39.H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

PORZYME 9100
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény és a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább: Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükoz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-ß-glükánból felszabadít Endo-1,4-béta xilanáz: 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít.
hízósertések Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz:
400 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz:
400 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 400 U
Endo-1,4 béta-xilanáz: 400 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú, (főleg arabino-
xilánok és béta-glükánok) pl. több mint 65% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
40.


H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2. 1 .6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Szubtilizin
EC 3.4.21.62.

AVIZYME 1100
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény és a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény, valamint a Bacillus subtilis (ATCC 2107) által termelt szubtilizin-
készítmény amely aktivitása legalább: Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U/g
1 U az az enzimnennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-ß-glükánból felszabadít Endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít. Szubtilizin: 800 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (tirozin ekvivalensként mért) fenolos keveréket egy perc alatt 7,5 pH mellett 40 °C-on kazeinből felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
30 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
90 U

Szubtilizin
240 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 30–100 U
Endo-1,4-béta-xilanáz: 9300 U
Szubtilizin: 240–800 U
3. Több mint 60% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
41.


H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Szubtilizin
EC 3.4.21.62.

AVIZYME 1200
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény és a Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény, valamint a Bacillus subtilis (ATCC 2107) által termelt szubrilizin-
készítmény amely aktivitása legalább:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-ß-glükánból felszabadít Endo-1,4 béta-xilanáz: 2500 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xylóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on a pelyvás zab-xilánból felszabadít. szubtilizin: 800 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikrogramm tirozin ekvivalens fenolos keveréket egy perc alatt 7,5 pH mellett 40 °C-on a kazeinből felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
25 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
625 U

Szubtilizin
200 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
3. Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz: 25–100 U
Endo-1,4-béta-xilanáz: 625–2500 U
Szubtilizin: 200–800 U
3. Több mint 30% búzát és 10% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
tojótyúkok Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
100 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
2500 U

Szubtilizin
800 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U
Endo-1,4-béta-xilanáz: 2500 U
Szubtilizin: 800 U
3. Több mint 50% búzát és 25% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
42.H
Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

PORZYME 9305
Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) által termelt Endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább: szilárd: 4000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on zab-xilánból felszabadít Az engedélyezett készítmény összetétele: Endo-1,4-béta-xilanáz: 1,99%
búza: 97,7%
kalcium-propionát: 0,3%
lecitin: 0,01%
malacok 4 hónap 4000 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 4000 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú, (főleg arabino-
xilánok és béta-glükánok) pl. több mint 60% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 26.
hízósertések 4000 U 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 4000 U
3. Magas nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú, (főleg arabino-
xilánok és béta-glükánok) pl. több mint 60% búzát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 07. 17.
43.


H
Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

POZYME TP 1006
Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) által termelt Endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény, amely aktivitása legalább: 3975 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (ATC 2106) által termelt Endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény amely aktivitása legalább: 125 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) alfa-amiláz-készítmény aktivitása legalább: 1000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot egy perc alatt 6,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál.
malacok 4 hónap Endo-1,4-béta-
xilanáz:
3975 U

Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz:
125 U

Alfa-amiláz:
1000 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,4-béta-xilanáz: 3975 U
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz:
125 U
Alfa-amiláz: 1000 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
(főleg arabino-xilán és béta-
glükánok)tartalmú gabonát pl. több mint 20% árpát és 30% búzát és 20% rozsot tartalmazó tápokban, takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 01. 06.
44.


H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

PORZYME 8100
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény amely aktivitása legalább: 250 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít. Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) alfa-amiláz-készítmény aktivitása legalább: 1000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot egy perc alatt 6,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál.
malacok 4 hónap Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
250 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
400 U

Alfa-amiláz
1000 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 250 U
Endo-1,4-béta-xilanáz: 400 U
Alfa-amiláz: 1000 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
(főleg arabino-xilán és béta-
glükánok)tartalmú gabonát pl. több mint 50% árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
2004. 01. 06.
45.


H
Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

PORZYME SP
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény, amely aktivitása legalább: 250 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibra-
chiatum (IMI SD 135) által termelt Endo-1,4-béta-xilanáz-készítmény, amely aktivitása legalább 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít Bacillus amyloliquefaciens(DSM 9553) alfa-
amiláz-készítmény aktivitása legalább: 1000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot egy perc alatt 6,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál.
malacok 4 hónap Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz
250 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
400 U

Alfa-amiláz:
1000 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 400 U
Endo-1,4-béta-xilanáz: 400 U
alfa-amiláz: 1000 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
(főleg béta-glükánok és arabino-xilánok)tartalmú gabonát pl. több mint 35% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 01. 06.
46.


H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Polygalakturonáz
EC 3.2.1.15.

PORZYME SF 100
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény, amely aktivitása legalább: 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít. Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt oligalakturonáz-
készítmény, amely aktivitása legalább 50 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (galakturonsav ekvivalensként mért) anyagot egy perc alatt 5 pH mellett 40 °C-on poli-D-galakturon vegyületből felszabadít.
hízósertések Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
400 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
400 U Poligalakturonáz:
50 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 400 U. Endo-1,4-béta-
xilanáz: 400 U
Poligalakturonáz: 50 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid
(főleg béta-glükánok és arabino-xilánok) gabonatartalmú, pl. több mint 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 01. 06.
47.

H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Poligalakturonáz
EC 3.2.1.15.

PORZYME TP 100
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény, amely aktivitása legalább: 150 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább 4000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít. Bacillus amiloliquee-
faciens (DSM 9553) által termelt Alfa-
amiláz-készítmény, amely aktivitása legalább 1000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot egy perc alatt 6,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál. Aspergillus aculeatus(CBS 589.94) által termelt poligalakturonáz-készítmény, amely aktivitása legalább 25 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (galakturonsav ekvivalensként mért) anyagot egy perc alatt 5 pH mellett 40 °C-on poli-D-galakturon vegyületből felszabadít.
malacok 4 hónap Endo-1,3(4)
béta-glükanáz
150 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
4000 U

Alfa-amiláz
1000 U

Poligalakturonáz
25 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)-béta-glükanáz 150 U. Endo-1,4-béta-
xilanáz: 4000 U alfa-amiláz: 1000 U Poligalakturonáz: 25 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 20% árpát és 35% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 01. 06.
48.


H
Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

BIOFEED ALPHA (RONOZYME ACT, L)
Bacillus amylolique faciens (DSM 9553) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
és Alfa-amiláz-készítmény, amely aktivitása legalább: bevont: alfa-amiláz: 200 KNU/g
1 KNU az az enzimmennyiség, amely 672 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,6 pH mellett 37 °C-on az oldható keményítőből felszabadít. Endo-1,3(4) béta-glükanáz: 350 FBG/g
1 FBG az a enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
Folyékony: alfa-amiláz: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 225 FBG/ml
brojlercsirkék 10 KNU

17 FBG
40 KNU

70 FBG
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,3(4) béta-kanáz: 35 FBG
Alfa-amiláz: 20 KNU
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 04. 01.
brojlerpulykák 40 KNU

70 FBG
80 KNU

140 FBG
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz: 70 FBG
Alfa-amiláz: 40 KNU
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 04. 01.
49.H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Bacillolizin
EC 3.4.24.28.
Poligalakturonáz
EC 3.2.1.15.

AVIZYME TX
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény amely aktivitása legalább: 150 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibra-
chiatum (IMI SD 135) által termelt endo-
1,4-béta-xilanáz-készítmény amely aktivitása legalább 1500 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít. Bacillus amiloliquefaciens (DSM 9553) által termelt Alfa-amiláz-
készítmény amely aktivitása legalább 500 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükozid láncot egy perc alatt 6,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál. Bacillus amylolyquefaciens (DSM 9554) által termelt bacillolizin-
készítmény amely aktivitása legalább: 800 U/g Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt poligalakturonáz-
készítmény amely aktivitása legalább 50 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikrogramm tirozin ekvivalensként mért fenolos keveréket egy perc alatt 7,5 pH mellett 40 °C-on kazeinból felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,3(4) béta-glükanáz
150 U

Endo-1,4-
béta-xilanáz
1500 U

Alfa-amiláz
500 U

Bacillolizin
800 U

Poligalakturonáz
50 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,3(4) béta-glükanáz 150 U Endo-
1,4-béta-xilanáz 1500 U Alfa-amiláz 500 U Bacillolizin 800 U Poligalakturonáz 50 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 30% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 07. 17.
brojlercsirkék Endo-1,3(4) béta-glükanáz
150 U

Endo-1,4-béta-xilanáz
1500 U

Alfa-amiláz
500 U

Bacillolizin
800 U

Poligalakturonáz
50 U

1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,3(4) béta-glükanáz 150 U Endo-1,4-béta-xilanáz 1500 U Alfa-amiláz 500 U Bacillolizin 800 U Poligalakturonáz 50 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 30% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 07. 17.
50.


H
6-fitáz
EC 3.1.3.26.

BIOFEED PHYTASE (RONOZYME PCT, L)
Aspergillus oryzae (DSM 11857) által termelt 6-fitáz-készítmény, amely aktivitása legalább: bevont: 2500 FYT/g
folyékony: 5000 FYT/g
1 FYT az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol szemetlen foszfátot egy perc alatt 5,5 pH mellett 37 °C-on nátrium-
fitátból felszabadít.
brojlercsirkék 250 FYT 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 500–1000 FYT
3. Több mint 0,25% fitin kötésű foszfort tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 07. 17.
tojótyúkok 250 FYT 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 500–1000 FYT
3. Több mint 0,25% fitin kötésű foszfort tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 07. 17.
brojlerpulykák 250 FYT 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 500–1000 FYT
3. Több mint 0,25% fitin kötésű foszfort tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 07. 17.
malacok 2 hónap 500 FYT 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban
500–1000 FYT
3. Több mint 0,25% fitin kötésű foszfort tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 07. 17.
hízósertések 500 FYT 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
500–1000 FYT
3. Több mint 0,25% fitin kötésű foszfort tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 07. 17.
50. (folytatás) tenyészkocák 750 FYT 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2007. 02. 01.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
750–1 000 FYT
3. Több mint 0,25% fitin-kötésű foszfort tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
51

H
Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8
BELFEED
A Bacillus subtilis (LMG S–15136) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény, amely minimum aktivitása:
endo-1,4-béta-xilanáz: folyékony:
100 IU/ml
brojler-csirke 10 IU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2007. 01. 01.
1 IU az az enzim mennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) oldható cukrot szabadít fel egy perc alatt 4,5 pH mellett 30 °C-on a nyírfa-xilánból. 2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 10 IU
3. Arabinoxilánban gazdag, pl. több mint 40% búzát vagy árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
A Bacillus subtilis (LMG S–15136) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény, amely minimum aktivitása:
endo-1,4-béta-xilanáz:
szilárd és folyékony:
100 IU/g vagy ml
brojler-pulyka 10 IU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott dózis egy kilogramm teljes értékű takarmányban: 10 IU
2007. 01. 01.
1 IU az az enzim mennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) oldható cukrot szabadít fel egy perc alatt 4,5 pH mellett 30 °C-on a nyírfa-xilánból. 3. Arabinoxilánban gazdag, pl. több mint 40% búzát vagy árpát tartalmazó takarmánykeverékben való alkalmazásra.
51. Endo-1,4-béta-xilanáz
EC 3.2.1.8
A Bacillus subtilis (LMG S–15136) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) készítmény, amely minimum aktivitása
Endo-1,4-béta-xilanáz:
100 IU/g
vágó-sertések 10 IU 1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2007. 01. 01.
1 IU az az enzim mennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,5 pH mellett 30 °C-on a nyírfa-xilánból felszabadít. 2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,4-béta-xilanáz:
10 IU/kg
3. Arabinoxilánban gazdag takarmánykeverékben való alkalmazásra (például több mint 40% búzát vagy árpát tartalmazó takarmánykeverékben).
52.


H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.4.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

KEMZYME LIQUID
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább: folyékony: 10000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 7,5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) által termelt endo-1,4-béta-
glükanáz-készítmény amely aktivitása legalább 120000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on karboxil-
metil-cellulózból felszabadít. Bacillus amiloliquefaciens (DSM 9553) által termelt Alfa-amilázt tartalmazó készítmény, amelynek aktivitása legalább 400 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózt egy perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál.
brojlercsirkék Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
1000 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
12000 U

Alfa-amiláz
40 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,3(4) béta-glükanáz 1000–2000 U Endo-1,4-béta-glükanáz 12000–2 4000 U Alfa-
amiláz 40–80 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 20% búzát és 15% anyarozsot és 5% kukoricát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 07. 17.
53.

H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.4.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Bacillolizin
EC 3.4.24.28.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

KEMZYME W DRY
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény, amely aktivitása legalább: 2350 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 7,5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz-
készítmény amely aktivitása legalább 4000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on karboxil-metil-
cellulózból felszabadít. Bacillus amiloliquefaciens (DSM 9553) által termelt alfa-amiláz-készítmény amely aktivitása legalább 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál. Bacillus amiloliquee faciens (DSM 9554) álta1 termelt bacillolizin készítmény amely aktivitása legalább 450 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikrogramm triklórecetsavban oldható azo-kazeint 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on szabadít fel.
Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) által termelt Endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény amely aktivitása legalább 20000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0067 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on nyírfa-xilánból felszabadít.
malacok 2 hónap Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
2350 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
4000 U

Alfa-amiláz
400 U

Bacillolizin
450 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
20000 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,3(4) béta-glükanáz 2350 U Endo-1,4-béta-glükanáz 4000 U Alfa-amiláz 400 U Bacillolizin 450 U Endo-
1,4-béta-xilanáz 20 000 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 25% árpát és 20% kukoricát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 11. 23.
brojlercsirkék Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
1175 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
2000 U

Alfa-amiláz
200 U

Bacillolizin
225 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
10000 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4) béta-glükanáz 1175–2350 U Endo-1,4-
béta-glükanáz 2000–4000 U
Alfa-amiláz 200–400 U
Bacillolizin 225–450 U
Endo-1,4-béta-xilanáz
10 000–20 000 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 45% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 11. 23.
54.


H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.4.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

KEMZYME W LIQUID
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább: 10 000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 7,5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább 120 000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on karboxil-metil-
cellulózból felszabadít. Bacillus amiloliquefaciens (DSM 9553) által termelt Alfa-amiláz-készítmény, amely aktivitása legalább 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükozidos láncot 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál. Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) által termelt Endo-1,4-
béta-xilanáz-készítmény, amely aktivitása legalább 210 000 U/g – 220 000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0067 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on nyírfa-xilánból felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
1000 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
12 000 U

Alfa-amiláz
40 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz
21 000 U

1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,3(4) béta-glükanáz 1000–2000 U Endo-1,4-béta-glükanáz 12 000–24 000 U Alfa-
amiláz 40–80 U
Endo-1,4-béta-xilanáz
21 000–42 000 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 45% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 11. 23.
brojlerpulykák Endo-1,3(4)-
béta-glükanáz:
500 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz:
6000 U

Alfa-amiláz:
20 U

Endo-1,4-béta-
xilanáz:
10 500 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag vagy előkeverék tárolási hőmérsékletét, tárolási élettartamát és pelletizálási stabilitását.
2. 1 kg teljes értékű takarmányban ajánlott adagja: Endo-1,3(4)-béta-
glükanáz: 500 U–1500 U Endo-1,4-béta-glükanáz: 6000 U–18 000 U Alfa-
amiláz: 20 U–60 U Endo-
1,4-béta-xilanáz: 10 500 U–31 500 U
3. Nem keményítőalapú poliszaharidokban (főként béta-glükánokban és arabino-
xilánokban) gazdag például, több mint 30% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2005. 10. 13.
55.

H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.4.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Bacillolizin
EC 3.4.24.28.

KEMZYME DRY
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) álta1 termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább: 3000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 7,5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább 5000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol 1 (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on karboxil-metil-cellulózból felszabadít. Bacillus amiloliqueefaciens (DSM 9553) által termelt Alfa-amiláz-készítmény amely aktivitása legalább 540 U/g
1 U az a enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál. Bacillus amiloliquefaciens (DSM 9554) által termelt bacillolizin-
készítmény amely aktivitása legalább 450 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikrogramm triklórecetsavban oldható azo-kazeint 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on szabadít fel.
malacok 2 hónap Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
1500 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
2500 U

Alfa-amiláz
270 U

Bacillolizin
225 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,3(4) béta-glükanáz 1500–3000 U Endo-1,4-béta-glükanáz 2500–5000 U Alfa-amiláz 270–540 U Bacillolizin 225–450 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 35% búzát és 15% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 11. 23.
hízósertések Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
1500 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
2500 U

Alfa-amiláz
270 U

Bacillolizin
225 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4) béta-glükanáz 1500–3000 U
Endo-1,4-béta-glükanáz 2500–5000 U
Alfa-amiláz 270–540 U Bacillolizin 225–450 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 50% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra
2004. 11. 23.
brojlercsirkék Endo-1,3(4)
béta-glükanáz
1500 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
2500 U

Alfa-amiláz
270 U

Bacillolizin
225 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3 (4) béta-glükanáz 1500–3000 U
Endo-1,4-béta-glükanáz 2500–5000 U
Alfa-amiláz 270–540 U Bacillolizin 225–450 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú, pl. több mint 50% kukoricát és 50% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 11. 23.
tojótyúkok Endo-1,3(4)
béta-glükanáz
1500 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
2500 U

Alfa-amiláz
270 U

Bacillolizin
225 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3 (4) béta-
glükanáz1500–3000 U
Endo-1,4-béta-glükanáz 2500–5000 U
Alfa-amiláz 270–540 U
Bacillolizin 225–450 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú, pl. több mint 40% kukoricát és 10% rozsot tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 11. 23.
56.

H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.4.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Bacillolizin
EC 3.4.24.28.

KEMZYME B DRY
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább: 6000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 7,5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
Trichoderma longibrachiatam (CBS 592.94) által termelt endo-1,4-béta-
glükanáz-készítmény, amely aktivitása legalább 3500 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on karboxil-metil-
cellulózból felszabadít. Bacillus amiloliquefaciens (DSM 9553) által termelt alfa-amiláz-készítmény, amely aktivitása legalább 1400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál. Bacillus amiloliquefaciens (DSM 9554) által termelt bacillolizin-
készítmény, amely aktivitása legalább 450 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikrogramm triklórecetsavban oldható azo-kazeint 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on szabadít fel.
brojlercsirkék Endo-1,3(4)
béta-glükanáz
6000 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
3500 U

Alfa-amiláz
1400 U

Bacillolizin
450 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4) béta-glükanáz 6000 U
Endo-1,4-béta-glükanáz
3500 U
Alfa-amiláz 1400 U
Bacillolizin 450 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 40% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra
2004. 11. 23.
57.

H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.4.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Bacillolizin
EC 3.4.24.28.

KEMZYME HF DRY
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább: 3000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 7,5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább 9000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on karboxil-metil-
cellulózból felszabadít. Bacillus amiloliquefaciens (DSM 9553) által termelt alfa-amiláz-készítmény, amely aktivitása legalább 540 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál. Bacillus amiloliqueefaciens (DSM 9554) által termelt bacillolizin-
készítmény, amely aktivitása legalább 450 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikrogramm triklórecetsavban oldható azo-kazeint 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
3000 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
9000 U

Alfa-amiláz
540 U

Bacillolizin
450 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,3(4)- béta-glükanáz 3000 U
Endo-1,4-béta-glükanáz 9000 U
Alfa-amiláz 540 U
Bacillolizin 450 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg cellulóz és hemicellulóz) pl. több mint 20% napraforgólisztet és 10% szójalisztet tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 11. 23.
58.

H
Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-béta-
glükanáz
EC 3.2.1.4.

Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Bacillolizin
EC 3.4.24.28.

KEMZYME PS DRY
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább: 2350 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 7,5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít. Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz-
készítmény, amely aktivitása legalább 5000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 0,0056 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on karboxil-metil-
cellulózból felszabadít. Bacillus amiloliquefaciens (DSM 9553) által termelt alfa-amiláz-készítmény, amely aktivitása legalább 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál. Bacillus amiloliqueefaciens (DSM 9554) által termelt bacillolizin-
készítmény, amely aktivitása legalább 5000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikrogramm triklórecetsavban oldható azo-kazeint 1 perc alatt 7,5 pH mellett 37 °C-on felszabadít.
malacok 2 hónap Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
2350 U

Endo-1,4-béta-
glükanáz
5000 U

Alfa-amiláz
400 U

Bacillolizin
5000 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,3(4) béta-glükanáz 2350 U
Endo-1,4-béta-glükanáz 5000 U Alfa-amiláz 400 U Bacillolizin 5000 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 30% árpát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2004. 11. 23.
59.H
Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

Szubtilizin
EC 3.4.21.62.
Alfa-amiláz
EC 3.2.1.1.

Poligalakturonáz
EC 3.2.1.15.

AVIZYME 1500
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény, amely aktivitása legalább: 300 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilánból felszabadít. Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) által termelt endo-1,(3)4-
béta-glükanáz, amely aktivitása legalább: 150 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít, és alfa-amiláz-készítmény, amely aktivitása legalább 400 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol glükózidos láncot 1 perc alatt 6,5 pH mellett 37 °C-on vízben oldható keresztkötésű polimer keményítőből hidrolizál. Bacillus subtilis (ATCC 2107) által termelt szubtilizin készítmény, amely aktivitása legalább Szubtilizin: 4000 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol tirozin ekvivalensként mért fenolos keveréket egy perc alatt 7,5 pH mellett 40 °C-on kazeinből felszabadít. Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) által termelt poligalakturonáz-készítmény, amely aktivitása legalább: Szubtilizin: 25 U/g
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol galakturonsav ekvivalensredukáló anyagot egy perc alatt 5 pH mellett 40 °C-on poli-D-
galakturonos szubsztátumból felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,4-béta-
xilanáz
300 U

Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
150 U

Szubtilizin
4000 U

Alfa-amiláz
400 U

Poligalakturonáz
25 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,4-
béta-xilanáz 300 U Endo-
1,3(4) béta-glükanáz 150 U Szubtilizin 4000 U Alfa-
amiláz 400 U Poligalakturonáz 25 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 40% kukoricát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2005. 02. 28.
60.H
Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.

AVIZYME 1210
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-
xilanáz-készítmény, amely aktivitása legalább: 5000 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on pelyvás zab-xilából felszabadít. Trichoderma longibra-
chiatum (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz-készítmény, amely aktivitása legalább 50 U/ml
1 U az az enzimmennyiség, amely 1 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5 pH mellett 30 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,4-béta-
xilanáz
500 U

Endo-1,3(4) béta-
glükanáz 5 U
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban:
Endo-1,4-béta-xilanáz 500–2500 U Endo-1,3(4) béta-
glükanáz 5–25 U
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 20% árpát és 40% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2005. 02. 28.
61. Endo-1,4-béta-
xilanáz
EC 3.2.1.8.

Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
EC 3.2.1.6.
Trichoderma reesei (CBS 529.94) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz-
készítmény, amely aktávitása legalább:
por: 17 000 BXU/g
folyadék: 22 000 BXU/ml
1 BXU az az enzimmennyiség, amely 0,06 mikromol (xilóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 5,3 pH mellett 50 °C-on: nyir-xilánból felszabadít. Trichoderma reesei (CBS 529.94) által termelt endo-1,3(4)-béta-
glükanáz-készítmény, amely aktivitása legalább
por: 11 000 BU/g
folyadék: 15 000 BU/ml
1 BU az az enzimmennyiség, amely 0,06 mikromol (glükóz ekvivalensként mért) redukáló cukrot egy perc alatt 4,8 pH mellett 50 °C-on árpa-béta-glükánból felszabadít.
brojlercsirkék Endo-1,4-béta-
xilanáz
17 000 BXU

Endo-1,3(4) béta-
glükanáz
11 000 BU
1. A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
2. Ajánlott adag egy kilogramm teljes értékű takarmányban: Endo-1,4-
béta-xilanáz 17 000 BXU Endo-1,3(4) béta-glükanáz 11 000 BU
3. Magas keményítő- és nem keményítőalapú poliszaharid-
tartalmú (főleg béta-
glükánok és arabino-
xilánok), pl. több mint 40% árpát és 55% búzát tartalmazó takarmánykeverékekben való alkalmazásra.
2005. 02. 28.
EK
szám
Adalékanyag megnevezése,
kereskedelmi neve
Kémiai leírás, név Állatfaj
vagy kategória
Maximum
életkor
Telepképző egység CFU
teljes értékű takarmány
kg-onként
Egyéb rendelkezések Az engedély
lejárati ideje
minimum-
tartalom
maximum-
tartalom
14. *  Mikroorganizmusok
1H
Bacillus cereus var. toyoi
NCIMB 40112/
CNCM I–1012

TOYOCERIN
Bacillus cereus var. toyoi készítmény, amely legalább 1x 1010 telepképző egységet tartalmaz grammonként. brojlercsirkék 0,2x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Monenzin-nátrium,
Lazalocid-nátrium,
Szalinomicin-nátrium,
Dekoquinát,
Robenidin,
Narasin,
Halofuginon.
2004. 07. 10.
tojótyúkok 0,2x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását 2004. 07. 10.
borjak 6 hónap 0,5x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 07. 10.
hízómarhák 0,2x109 0,2x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A Bacillus cereus var. toyoi napi adagja 100 kg, élőtömegre számítva nem haladhatja meg a 1x109
CFU-t.
Minden +100 kg élőtömegre 0,2x 109 CFU-t kell számítani.
2004. 07. 10.
tenyésznyúl 0,1x109 5x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Robenidin
2004. 07. 10.
hízónyúl 0,1x109 5x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Robenidin, Szalinomicin-
nátrium
2004. 07. 10.
malacok 2 hónap 1x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. Időkorlát nélkül
tenyészkocák A fialás előtti 1 héttől a malacok elválasztásáig 0,5x 109 2x 109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. Időkorlát nélkül
3


H
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

BIOSAF
Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely adalékgrammonként legalább 5x109 telepképző egységet tartalmaz
(5x109 CFU/g)
hízónyúl 2,5x 109 5x 109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Metiklórpindol
2004. 06. 30.
tenyészkocák 5x109 2,5x1010 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
malacok 4 hónap 5x109 1x1010 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
tejelőtehenek 4x108 2x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. A használati utasításban meg kell adni: A Saccharomyces cerevisiae napi adagja 100 kg élőtömegre számítva nem haladhatja meg a ż4x108 CFU-t. Minden +100 kg élőtömegre ż2x109 CFU-t kell számítani. 2005. 05. 31.
hízómarhák 4x 109 8x 109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. A használati utasításban meg kell adni: A Saccharomyces cerevisiae napi adagja 100 kg élőtömegre számítva nem haladhatja meg a ż2x 1010 CFU-t. Minden + 100 kg élőtömegre ż0,5x1010 CFU-t kell számítani. Időkorlátozás nélkül
5


H
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94

YEA–SACC
Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely adalékgrammonként legalább 1x108 telepképző egységet tartalmaz
(1x108 CFU/g)
borjak 6 hónap 2x 108 2x 109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
hízómarhák 1,7x108 1,7x108 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A használati utasításban meg kell adni: A Saccharomyces cerevisiae napi adagja 100 kg, élőtömegre számítva nem haladhatja meg a 7,5x108 CFU-t.
Minden +100 kg élőtömegre 1x108 CFU-t kell számítani.
2004. 06. 30.
tejelőtehenek 5x107 3,5x108 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A használati utasításban meg kell adni: A Saccharomyces cerevisiae napi adagja 100 kg, élőtömegre számítva nem haladhatja meg a 1,2x109 CFU-t.
Minden +100 kg élőtömegre 1,7x108 CFU-t kell számítani.
2005. 05. 31.
6


H
Saccharomyces cerevisiae CNCM I–1079

LEVUCELL SB
Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely grammonként legalább 2x1010 telepképző egységet tartalmaz
(2x1010 CFU/g)
tenyészkocák 2x109 1x1010 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
malacok 4 hónap 6x109 3x1010 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
7


H
Saccharomyces cerevisiae CNCM I–1077

LEVUCELL SC
Saccharomyces cerevisiae készítmény amely adalékgrammonként legalább 2x1010 telepképző egységet tartalmaz
(2x1010 CFU/g)
tejelőtehenek 5,5x 108 2,1x 109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A Saccharomyces cerevisiae napi adagja 100 kg élőtömegre számítva nem haladhatja meg a 8,4x 109 CFU-t.
Minden +100 kg élőtömegre 1,8x109 CFU-t kell számítani.
2004. 06. 30.
hízómarhák 1x109 1,5x 109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A Saccharomyces cerevisiae napi adagja 100 kg élőtömegre számítva nem haladhatja meg a 4,6x109 CFU-t.
Minden +100 kg élőtömegre 2x109 CFU-t kell számítani.
2004. 06. 30.
8H
Enterococcus faecium
ATCC 53519

Enterococcus faecium
ATCC 55593

(1/1 arányban)

PROBIOS
PIONEER PDFM
A kapszulázott Enterococcus faecium ATCC 53519 és a kapszulázott Enterococcus faecium ATCC 55593 készítmények keveréke, amely adalékgrammonként legalább 2x108 telepképző egységet tartalmaz
(2x 108 CFU/g)
Mindegyik baktérium külön legalább: 1x108 CFU/g
Az adalékanyag grammonként mindkét baktériumtörzsből legalább 1x108 telepképző egységet tartalmaz. (1x108 CFU/g)
brojlercsirkék 1x108 1x108 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Dekoquinát
Halofuginon,
Lazalocid-nátrium,
Maduramicin-ammónium,
Monenzin-nátrium,
Narazin, Narazin + nikarbazin, Szalinomicin-
nátrium,
Nikarbazin.
2004. 06. 30.
9 Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M Pediococcus acidilactici baktériumból nyert készítmény, amely legalább 1x1010 telepképző egységet tartalmaz grammonként (1x1010 CFU/g) brojlercsirkék 1x109 1x1010 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Halofuginon,
Dekoquinát,
Maduramicin-ammónium,
Monenzin-nátrium,
Narazin,
Szalinomicin-nátrium,
Diklazuril, Nikarbazin.
2004. 06. 30.
malacok 4 hónap 1x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
hízósertések 1x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
10


H
Enterococcus faecium NCIMB 10415

Cylactin (LBC)
Enterococcus faecium készítmény, amely adalékgrammonként mikrokapszulázott formában legalább 1x1010, illetve 1,75x1010 telepképző egységet tartalmaz (1x1010 CFU/g), illetve (1,75x1010 CFU/g) brojlercsirkék 0,3x 109 2,8x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Diklazuril,
Halofuginon,
Maduramicin-ammónium,
Monenzin-nátrium,
Robenidin,
Szalinomicin-nátrium.
2004. 06. 30.
hízósertések 0,35x109 1,5x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
tenyészkocák 0,2x109 1,25x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
hízómarhák 0,25x109 0,6x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
Az Enteroccus faecium napi adagja 100 kg élőtömegre számítva nem haladhatja meg a 1x109 CFU-t. Minden +100 kg élőtömegre 1x109 CFU-t kell számítani.
2004. 06. 30.
Enterococcus faecium készítmény, amely adalékgrammonként mikrokapszulázott formában legalább 1x1010, illetve 1,75x1010 telepképző egységet tartalmaz (1x1010 CFU/g), illetve (1,75x 1010 CFU/g).
Granulált formában adalékgrammonként legalább: 3,5x1010 telepképző egységet tartalmaz. (3,5x 1010 CFU/g)
malacok 4 hónap 0,3x 109 1,4x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A granulált kizárólag csak tejpótlóban használható.
2004. 06. 30.
borjak 6 hónap 0,35x109 6,6x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A granulált kizárólag csak tejpótlóban használható.
2004. 06. 30.
11


H
Enterococcus faecium
DSM 5464

MICROFERM
Enterococcus faecium készítmény, amely adalékgrammonként legalább 5x1010 telepképző egységet tartalmaz
(5x1010 CFU/g)
malacok 4 hónap 0,5x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
brojlercsirkék 0,5x109 1x 109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Diklazuril,
Halofuginon,
Monenzin-nátrium,
Nikarbazin.
2004. 04. 01.
borjak 4 hónap 0,5x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 04. 01.
12 Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R Lactobacillus farciminis készítmény, amely adalékgrammonként legalább 1x109 telepképző egységet tartalmaz (1x109 CFU/g) malacok 4 hónap 1x 109 1x1010 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06 30.
13H
Enterococcus faecium
DSM 10663/
NCIMB 10415

ORALIN
Enterococcus faecium készítmény amely adalékgrammonként legalább por és granulált formában: 3,5x 1010 bevont formában: 2x1010 folyékony formában: 1x1010 telepképző egységet tartalmaz
(3,5x1010 CFU/g)
(2x1010 CFU/g)
(1 x 1010 CFU/g)
malacok 4 hónap 1x109 1x1010 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
borjak 6 hónap 1x109 1x1010 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 07. 26.
brojlercsirkék 1x109 1x1010 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Dekoquinát,
Diklazuril,
Halofuginon,
Lazalocid-nátrium,
Narazin,
Maduramicin-ammónium,
Monenzin-nátrium,
Robenidin,
Szalinomicin-nátrium,
Nikarbazin.
2004. 07. 26.
14


H
Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39885

BIOSPRINT
Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely adalékgrammonként legalább 1x109 telepképző egységet tartalmaz por alakban, gömb és ovális granulátum formában
(1x109 CFU/g)
malacok 4 hónap 3x109 3x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 06. 30.
hízómarhák 9x109 9x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A Saccharomyces cerevisiae napi adagja 100 kg élőtömegre számítva nem haladhatja meg a 1,6x1010 CFU-t. Minden +100 kg élőtömegre 3,2x109 CFU-t kell számítani.
2004. 06. 30.
15


H
Enterococcus faecium
NCIMB 11181

LACTIFERM
Enterococcus faecium készítmény, amely adalékgrammonként por formában: 4x 1011 telepképző egységet tartalmaz
(4x1011 CFU/g)
bevont formában: 5x1010 telepképző egységet tartalmaz
(5x1010 CFU/g)
borjak 6 hónap 5x108 2x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 01. 06.
malacok 4 hónap 5x108 2x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 01. 06.
16

H
Enterococcus faecium
DSM 7134

Lactobacillus Rhamnosus
DSM 7133

BONVITAL
Enterococcus faecium és Lactobacillus Rhamnosus keveréke, amely adalékgrammonként Enterococcus faeciumból 7x109 telepképző egységet: (7x109 CFU/g) és 3x109 telepképző egységet Lactobacillus Rhamnosusból tartalmaz (3x109 CFU/g) borjak 6 hónap 1x109 6x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 01. 06.
malacok 4 hónap 1x109 5x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 01. 06.
17 Lactobacillus casei
NCIMB 30096

Enterococcus faecium
NCIMB 30098
Lactobacillus casei és Enterococcus faecium keveréke, amely adalékgrammonként Lactobacillus casei 2x109 telepképző egységet (2x109 CFU/g) és Enterococcus faeciumból 6x109 telepképző egységet tartalmaz. (6x 109 CFU/g) borjak 6 hónap Lactobacillus casei 0,5x109

Enterococcus faecium 1,5x 109
Lactobacillus casei 1x109

Enterococcus faecium 3x109
A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását 2004. 04. 01.
18 Enterococcus faecium
CECT 4515
Enterococcus faecium készítmény, amely adalékgrammonként 1x1010 telepképző egységet tartalmaz. (1x1010 CFU/g) malacok 4 hónap 1x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 04. 01.
borjak 6 hónap 1x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 04. 01.
19 Streptococcus infantarius CNCM I–841

Lactobacillus plantarum
CNCM I–840
Streptococcus infantarius és Lactobacillus plantarum keverék, amely adalékgrammonként Streptococcus infantariusból 0,5x109 telepképző egységet (0,5x109 CFU/g) és Lactobacillus plantarumból 2x 107 telepképző egységet (2x 107 CFU/g) tartalmaz. borjak 6 hónap Streptococcus infantarius 1x 109

Lactobacillus plantarum 0,5x109
Streptococcus infantarius1x 109

Lactobacillus plantarum 0,5x109
A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 07.17
20H
Bacillus licheniformis
DSM 5749

Bacillus subtilis
DSM 5750

(1/1 arányban)

BIO PLUS 2B
Bacillus licheniformis és Bacillus subtilis készítmények keveréke, amely adalékgrammonként minimum 3,2x109 telepképző egységet tartalmaz. (3,2x109 CFU)
A készítmény adalékgrammonként minden baktériumtörzsből 1,6x109 telepképző egységet tartalmaz (1,6x109 CFU)
tenyészkocák 15 nappal a fialás előtt, illetve a laktáció ideje alatt 0,96x109 1,92x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 11. 23.
hízósertések 0,48x109 1,28x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 11. 23.
brojlercsirkék 3,2x109 3,2x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Diklazuril,
Halofuginon,
Monenzin-nátrium,
Robenidin,
Sralinomicin-nátrium,
Nikarbazin.
2004. 11. 23.
brojlerpulykák 1,28x109 3,2x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását.
A felsorolt kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmánykeverékekben használható készítmény:
Monenzin-nátrium,
Diklazuril,
Halofuginon,
Robenidin
2004. 11. 23.
borjak 6 hónap 1,28x109 1,6x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2004. 11. 23.
21


H
Enterococcus faecium
DSM 3530

BIOMIN
Enterococcus faecium készítmény, amely adalékgrammonként minimum 2,5x109 telepképző egységet tartalmaz (2,5x109
CFU/g)
borjak 6 hónap 1x109 1x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2005. 02. 28.
22. Enterococcus faecium DSM 7134 Enterococcus faecium készítmény, amely minimum aktivitása: malacok 0,5x109 4x109 A használati utasításban meg kell adni az adalékanyag és az előkeverék tárolási hőmérsékletét, eltarthatóságát és pelletálási stabilitását. 2007. 04. 15.
porformában:
1x1010 aktivitási egység
(CFU)/adalékanyag grammonként.
vágósertések 0,2x109 1x109
granulált formában: (mikrokapszulázott)
1x1010 aktivitási egység
(CFU)/adalékanyag grammonként.
EK szám Adalékanyag megnevezése, Kémiai leírás, név Állatfaj Maximum Adalékanyag-tartalom Egyéb rendelkezések Az engedély
kereskedelmi neve vagy kategória életkor minimum maximum lejárati ideje
15. Rádiónuklid megkötő anyagok
1. Rádioaktív cézium megkötők (137Cs és 134Cs)
1.1 Vas(III) ammónium-
hexacianoferrát(II)
NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)] kérődzők (házi és vadon élő) 50 500 A használati utasításban feltüntetendő:
„A vas(III)-ammónium-
hexacianoferrát(II) napi adagja 10 kg élőtömegre számítva 10 mg és 150 mg közé essen.”
Időkorlát nélkül
borjak a kérődzés megkezdéséig 50 500 A használati utasításban feltüntetendő:
„A vas(III)-ammónium-
hexacianoferrát(II) napi adagja 10 kg élőtömegre számítva 10 mg és 150 mg közé essen.”
Időkorlát nélkül
bárányok a kérődzés megkezdéséig 50 500 A használati utasításban feltüntetendő:
„A vas(III)-ammónium-
hexacianoferrát(II) napi adagja 10 kg élőtömegre számítva 10 mg és 150 mg közé essen.”
Időkorlát nélkül
kecskegidák a kérődzés megkezdéséig 50 500 A használati utasításban feltüntetendő:
„A vas(III)-ammónium-
hexacianoferrát(II) napi adagja 10 kg élőtömegre számítva 10 mg és 150 mg közé essen.”
Időkorlát nélkül
sertések (házi és vadon élő) 50 500 A használati utasításban feltüntetendő:
„A vas(III)-ammónium-
hexacianoferrát(II) napi adagja 10 kg élőtömegre számítva 10 mg és 150 mg közé essen.”
Időkorlát nélkül

16. * 

III. A takarmány-adalékanyagok engedélyezésének, nyilvántartásba vételének és minősítésének alapelvei * 

1–27. * 

1. számú függelék * 

2. számú függelék

A takarmány-adalékanyagok értékelésére vonatkozó iránymutatás
A. Rész

1. Új takarmány-adalékanyag vagy takarmány-adalékanyag új felhasználása esetén a közösségi engedély iránti kérelemhez csatolni kell az e függelékben meghatározott iránymutatásokkal összhangban összeállított dokumentációt.

2. A dokumentációnak lehetővé kell tennie a takarmány-adalékanyagoknak a mindenkori ismereteken alapuló értékelését, illetve az engedélyezésük vonatkozásában megállapított alapelveknek való megfelelésük biztosítását.

3. E függelékben meghatározott összes vizsgálat kötelezővé tehető és szükség esetén azokról kiegészítő információ kérhető. Általános szabályként a takarmány-adalékanyag azonosságának, felhasználási feltételeinek, fiziko-kémiai tulajdonságainak, meghatározási módszereinek és hatékonyságának, illetve metabolizmusának, a célfajokra gyakorolt biológiai és toxikológiai hatásainak meghatározására szolgáló vizsgálatokat kell elvégezni. Amennyiben a takarmány-adalékanyagot egy meghatározott fajhoz tartozó állatnak szánják, a vonatkozó vizsgálatokat ezen az állaton kell elvégezni. A takarmány-adalékanyag emberi egészségre vagy a környezetre való ártalmasságának felméréséhez szükséges vizsgálatok alapvetően az adalékanyag jellegétől, illetve felhasználásának feltételeitől függnek.

4. *  Nem mindig szükséges a kizárólag kedvtelésből tartott állatok takarmányába szánt adalékanyagokon olyan részletes krónikus toxikusság-, mutagenitás- és karcinogenitás-vizsgálatokat végezni, mint amilyeneket azon haszonállatok takarmányaiba szánt adalékanyagok esetében írnak elő, amelyekből emberi fogyasztásra szánt termékek készülnek. A kedvtelésből tartott állatok takarmányaiban lévő maradékanyagok analízise nem követelmény.

5. A haszonállatok takarmányában lévő adalékanyag metabolizmusának, maradékanyagainak és azok biológiai hozzáférhetőségének ismerete alapvető követelmény. Elsősorban arról kell gondoskodni, hogy a toxikológiai vizsgálatokat laboratóriumi állatokon végezzék, a fogyasztót érintő esetleges kockázatok megállapítása céljából. Ezt az értékelést nem lehet egyedül az adalékanyagok laboratóriumi állatokra gyakorolt közvetlen hatásainak meghatározására szorítkozó adatokra alapozni, mivel ez nem nyújt külön információt az adalékanyagot tartalmazó takarmánnyal etetni kívánt állatfajban végbemenő metabolizmusból származó maradékanyagok tényleges hatásairól.

6. Minden adalékanyag vagy egy adalékanyag új felhasználásának engedélyezése iránti kérelméhez olyan dokumentációt kell mellékelni, amely e függelék szerinti sorrendben és számozással készült részletes jelentéseket tartalmaz. Az előírtak közül bármely adat dokumentációból történő kihagyását meg kell indokolni. A hivatkozott kiadványokat csatolni kell. A kísérletekről szóló jelentéseknek tartalmazniuk kell a kísérlet tervét, hivatkozási számát, kezdetének és végének időpontját, a vizsgálatok részletes leírását, az eredményeket és azok analízisét, továbbá a vizsgálatért felelős személy nevét, címét és aláírását. Az állatokon végzett kísérleti vizsgálatok során használt minden egyes takarmánytételt az adott hatóanyagok koncentrációjára vonatkozóan megfelelő módszerrel analizálni kell, és az analízis eredményeiről jelentést kell készíteni. A jelentésben fel kell tüntetni az egyes kísérletekben meghatározott adagokat, a megfelelő dátumokat és az ellenőrzésekért felelős személy nevét, címét és aláírását. A jelentéshez csatolni kell továbbá a kísérleteket végző laboratórium vagy laboratóriumok igazolását arról, hogy a vizsgálatokat a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveivel összhangban végezték el.

7. A fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságok meghatározását a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről szóló előírásokban megállapított módszerekkel vagy tudományos testületek által nemzetközileg elismert módszerekkel összhangban kell elvégezni. Egyéb módszerek használatát indokolni kell.

8. Minden dokumentációnak megfelelő összegzést kell tartalmaznia. Az antibiotikumokra, kokcidiosztatikumokra és egyéb gyógyászati anyagokra, valamint a növekedésserkentőkre vonatkozó dokumentációkhoz csatolni kell a B. Rész V. fejezete szerint elkészített monográfiát, amely lehetővé teszi az adott adalékanyag azonosságának megállapítását és jellemzését.

9. E függelék alkalmazásában az adalékanyag kifejezés hatóanyagokat vagy hatóanyagokat tartalmazó készítményeket jelent abban az állapotukban, ahogy az előkeverékekhez és a takarmányokhoz adják őket. A hatóanyag lehet kémiailag meghatározott anyag, mikroorganizmus vagy enzimkészítmény.

10. E függelék alkalmazásában a kémiailag meghatározott anyag kifejezés olyan vegyi anyagokat jelent, amelyeknek az IUPAC nómenklatúra szerint megállapított kémiai elnevezése van.

11. Dokumentáció benyújtása esetén a nemzeti referens ésszerű határidőn belül jelentést tesz a Bizottságnak minden, az előállítási folyamatot, a takarmány-adalékanyag összetételét, alkalmazási területét vagy felhasználási körülményeit érintő módosításról. Mindez szükségessé teheti az új elbírálásra alkalmas dokumentáció beterjesztését. Ez különösen szükséges a módosított genetikai állományú vagy természetes mutánsból keletkezett mikroorganizmusokból származó termékek esetében.

B. Rész

I. A dokumentációban szereplő adatok összegzése

II. A takarmány-adalékanyag azonossága, jellemzői és felhasználási feltételei, ellenőrzési módszerek

1. Az adalékanyag azonossága

1.1. Javasolt terméknév.

1.2. Az adalékanyag típusa, fő funkciója szerint.

1.3. Minőségi és mennyiségi összetétel (hatóanyag, egyéb összetevők, szennyező anyagok).

1.4. Halmazállapot, részecskeméret.

1.5. Gyártási folyamat, különleges feldolgozási eljárással együtt.

Megjegyzés: Ha a hatóanyag egyenként meghatározható aktív alkotóelemek keveréke, akkor a fő alkotóelemet külön kell feltüntetni, és a keverési arányokat meg kell adni.

2. A hatóanyagra vonatkozó előírások

2.1. Kémiailag meghatározott anyagok esetében: szokásos elnevezés, az IUPAC nómenklatúra szerinti kémiai elnevezés, egyéb nemzetközi szokásos elnevezések és rövidítések. CAS-szám (Chemical Abstracts Service).

2.1.1. Mikroorganizmusok esetében: elnevezés és a nemzetközi Nómenklatúra Kód szerinti taxonómiai leírás. Egyéb nemzetközileg elismert osztályozási kézikönyvek is használhatóak.

2.1.2. Enzimkészítmények esetében: az IUB/IUPAC által meghatározott, a fő enzimtevékenységek szerinti elnevezés. EINECS és CAS-szám.

2.2. Tapasztalati és szerkezeti képlet, molekulasúly. A fő alkotóelemek minőségi és mennyiségi összetétele, ha a hatóanyag fermentációs termék.

2.2.1. Mikroorganizmusok esetében: a nemzetközi letéteményes hatóságként elismert tenyészet-gyűjtemény neve és címe, lehetőleg az Európai Unión belül, ahol a törzset letétbe helyezték, a letéti szám, géntechnológiai módosítás és az azonosításhoz szükséges összes vonatkozó tulajdonság. Továbbá az eredet, a megfelelő morfológiai és fiziológiai jellemzők, fejlődési stádiumok, (az adalékanyagként) kifejtett biológiai aktivitásban esetlegesen szerepet játszó lényeges tényezők és egyéb, az azonosításhoz szükséges genetikai adatok. A telepképző egységek (CFU) száma grammonként.

2.2.2. Enzimkészítmények esetében: biológiai eredet (mikrobás eredet esetében: a nemzetközi letéteményes hatóságként elismert tenyészet-gyűjtemény neve és címe, lehetőleg az Európai Unión belül, ahol a törzset elhelyezték, a letéti szám, géntechnológiai módosítás, és az azonosításhoz szükséges összes vonatkozó tulajdonság), a megfelelő kémiailag tiszta minta-szubsztrátumokon végzett aktivitás és más fiziko-kémiai jellemzők.

2.2.3. Minden esetben rendelkezésre kell bocsátani a mikroorganizmus nemzetközi letéteményes hatóságnál történt letétbe helyezését igazoló elismervény másolatát, amely pontosan megadja a mikroorganizmus nevét és taxonómiai leírását a nemzetközi Nómenklatúra Kód szerint.

2.3. Tisztasági fok

2.3.1. A szennyező anyagok minőségi és mennyiségi összetétele.

2.3.2. Mikroorganizmusok esetében: genetikai stabilitás és a tenyésztett törzsek tisztasága.

2.3.3. Enzimkészítmények esetében:

a) a szennyező mikroorganizmusok, a nehézfémek, az alapszervezetekből eredő méreganyagok (pl. mikotoxinok) hiányszintjének ellenőrzésével, megfelelő módszerrel mért tisztaság,

b) megfelelő módszerrel mért mikrobaölő tevékenység hiánya a takarmányban alkalmazott koncentrációszinten,

c) a nem-enzimatikus alkotóelemek összetétele (különös tekintettel a Szerves Szilárd Testek Összességére, TOS * ).

2.4. Vonatkozó tulajdonságok

2.4.1. Kémiailag meghatározott anyagok esetében: elektrosztatikus tulajdonságok, olvadáspont, forráspont, bomlási hőmérséklet, sűrűség, gőznyomás, vízben és szerves oldószerekben való oldhatóság, tömeg és abszorpciós spektrumok és egyéb vonatkozó fizikai tulajdonságok.

2.4.2. Mikroorganizmusok esetében: az azonosság megállapítására és a javasolt felhasználásra vonatkozó tulajdonságok (pl. vegetatív vagy spórás forma, CFU/g).

2.4.3. Enzimkészítmények esetében: optimális pH [érték(ek), optimális hőmérséklet(ek) és egyéb vonatkozó tulajdonságok].

2.5. Gyártási és tisztítási folyamatok és alkalmazott táptalajok

A tételek összetételének változásai az előállítás során.

3. Az adalékanyag fiziko-kémiai, technológiai és biológiai tulajdonságai

3.1. Környezeti feltételekkel mint fény, hőmérséklet, pH, nedvesség és oxigén szembeni expozíció esetén mért stabilitás (mikroorganizmusok esetében: biológiai aktivitás vesztesége, pl. életképesség). Eltarthatóság.

3.2. Stabilitás (mikroorganizmusok esetében: biológiai aktivitás vesztesége, pl. életképesség) az előkeverékek és a takarmányok előállítása során, különös tekintettel a hő-, a nyomás- és a nedvességstabilitásra. Lehetséges bomlástermékek.

3.3. Stabilitás (mikroorganizmusok esetében: biológiai aktivitás vesztesége, pl. életképesség) az előkeverékek és a takarmányok meghatározott körülmények közötti tárolása során. Eltarthatóság.

3.3.1. Enzimkészítmények esetében: az enzimkészítménynek a takarmány alkotóelemeivel történő enzimes vagy kémiai reakciói, vagy az enzimkészítménynek a takarmány tárolása alatti bomlása által képződött nem várt reakciótermékek részletezése.

3.4. Egyéb vonatkozó fiziko-kémiai, technológiai és biológiai tulajdonságok, mint például homogén keverékek előállításának lehetősége az előkeverékekben és a takarmányokban, porképző tulajdonságok, valamint mikroorganizmusok, illetve enzimkészítmények esetében a lebomlás vagy a biológiai aktivitás elvesztésével szembeni ellenállás felmérése az emésztőszervekben, illetve in vitro szimulációs rendszerek segítségével.

3.5. Fiziko-kémiai vagy biológiai összeegyeztethetetlenségek vagy kölcsönhatások (pl. takarmányokkal, más engedélyezett adalékanyagokkal vagy gyógyszerkészítményekkel).

4. Az adalékanyag felhasználási feltételei

4.1. A takarmányozásban javasolt használat (pl. az állatfajok, korcsoportok és hasznosítási típusok, a takarmány típusa, beviteli és megvonási időszak).

4.2. Ellenjavallatok

4.3. Az előkeverékekbe és takarmányokba történő adagolás javasolt mértékét a következőképpen kell megadni:

a) kémiailag meghatározott anyagok esetében a hatóanyag mennyiségét, előkeverékeknél súlyszázalékban, takarmányoknál mg/kg-ban,

b) mikroorganizmusok esetében a termék biológiai aktivitásának megfelelő egységei, mint CFU/g, enzimkészítmények esetében az aktivitás megfelelő egységei.

4.4. A hatóanyag vagy a készítmény egyéb ismert felhasználási területei (pl. élelmiszerekben, humán- vagy állatgyógyászatban, mezőgazdaságban, iparban). Minden egyes felhasználási területre vonatkozóan meg kell adni a kereskedelmi elnevezéseket, javallatokat és ellenjavallatokat.

4.5. Szükség esetén meg kell adni az előállítás és kezelés során alkalmazandó megelőző és védőintézkedéseket.

5. Ellenőrzési módszerek

5.1. Az 1.3., 2.3–2.5., 3.1–3.4. és 4.3. pontok szerinti követelmények meghatározására szolgáló módszerek leírása.

5.2. Az előkeverékekben és a takarmányokban található adalékanyag rutinellenőrzésére szolgáló minőségi és mennyiségi analitikai módszerek leírása.

5.3. Az adalékanyagok állati termékekben található maradékanyagainak meghatározására szolgáló minőségi és mennyiségi analitikai módszerek leírása.

Megjegyzés: A módszerek és az eredmények leírásához csatolni kell a százalékos visszanyerésre, a specifikusságra, az érzékenységre, a kimutatási határértékekre, a lehetséges interferenciákra, a reprodukálhatóságra és az alkalmazott mintavételi módszerre vonatkozó információkat. Csatolni kell a készítmény és a hatóanyag referencia-szabványait is.

5.4. Mikroorganizmusok esetében meg kell jelölni a kimutatási, számozási, azonosító módszereket és az érintett piacokat.

III. Az adalékanyag hatékonyságára vonatkozó vizsgálatok

1. A takarmányok minőségjavulására vonatkozó vizsgálatok

1.1. Ezek a vizsgálatok azokra a technológiai adalékanyagokra vonatkoznak, amelyek az előkeverékek vagy takarmányok minőségének javítását vagy stabilizálását szolgálják, mint például az antioxidánsok, a tartósítószerek, a kötőanyagok, az emulgeátorok, a stabilizátorok, a zselésítő anyagok. Technológiai adalékanyagnak tekinthető néhány mikroorganizmus, illetve enzimkészítmény is, amennyiben javítják a takarmány minőségét.

1.2. Az adalékanyag hatásait a tervezett felhasználási körülmények között, megfelelő kritériumok mellett, a negatív kontrollként használt takarmány, illetve, lehetőség szerint, ismert hatékonyságú technológiai adalékanyagokat tartalmazó takarmányokkal való összehasonlítással kell bizonyítani.

1.3. Minden kísérlet esetében ismertetni kell a vizsgált hatóanyagok, készítmények, előkeverékek és takarmányok pontos jellegét, a tételek hivatkozási számát, a hatóanyag koncentrációját az előkeverékekben és takarmányokban, a vizsgálati körülményeket (hőmérséklet, páratartalom stb.), valamint a vizsgálat időpontját és időtartamát, a kedvezőtlen, illetve a kísérlet során felmerült egyéb negatív hatásokat.

2. Az adalékanyagok állati termékekre gyakorolt hatásaira vonatkozó vizsgálatok

2.1. Ezek a vizsgálatok olyan zootechnikai adalékanyagokkal foglalkoznak, amelyek hatással vannak az állati termékekre. A következő vizsgálatokat, beleértve a dózis/reakció viszonyt, negatív kontrollcsoportokkal, illetve, lehetőség szerint, ismert hatékonyságú adalékanyagokat tartalmazó takarmányt fogyasztó csoportokkal történő összehasonlításban minden célfajon el kell végezni.

2.1.1. Amennyiben a hatóanyag aktív komponensek keveréke, valamennyi komponens jelenlétét indokolni kell.

2.2. Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok esetében a fontossági hangsúly elsősorban a különleges hatások bizonyítására és különösen a profilaktikus tulajdonságokra (pl. morbiditás, oociszta-számok, a gyengülés értékelése stb.) helyeződik. A táplálási hatékonyságra, az állat növekedésére, illetve az állati termékek forgalmazható mennyiségére és minőségére vonatkozó információkat csatolni lehet.

2.3. Egyéb zootechnikai adalékanyagok esetében (adott esetben beleértve mikroorganizmusokat, illetve enzimkészítményeket is) meg kell adni a tápanyag-hatékonyságra, az állati növekedésre, az állati termék jellemzőire és a hozamra, valamint az állatvédelemre és egyéb olyan paraméterekre gyakorolt hatásokra vonatkozó adatokat, amelyek az állattenyésztés eredményességére pozitív hatással vannak.

2.4. Kísérleti körülmények

Az elvégzett vizsgálatokról és azok eredményeiről egyedi és részletes ismertetést kell adni. A statisztikai elemzésről és az alkalmazott módszerekről jelentést kell készíteni. A következő adatokat kell rendelkezésre bocsátani:

2.4.1. Az állatok faja, fajtája, kora és neme, az azonosítási eljárás.

2.4.2. A vizsgálati és kontrollcsoportok száma, az egyes csoportokban lévő állatok száma. A mindkét nemből kiválasztott állatok száma meg kell, hogy feleljen a statisztikai követelményeknek.

2.4.3. A takarmányokban lévő hatóanyag (és összehasonlítási céllal más anyagok), a megfelelő, elismert módszerrel végzett ellenőrző analízis útján meghatározott koncentrációja. A tételek referenciaszáma. Az étrend minőségi és mennyiségi tápanyag-összetétele.

2.4.4. Valamennyi kísérlet helyszíne. Az állat-egészségügyi, fiziológiai, takarmányozási és tartási feltételek az alkalmazott általános gyakorlat szerint. A kontrollcsoportok kísérlet során történő szennyeződésének elkerülése érdekében végzett takarmányvizsgálatok és hozott intézkedések (különösen mikroorganizmusok esetében a takarmánynak a mikroorganizmus okozta átszennyeződése).

2.4.5. A vizsgálat időpontja és pontos időtartama. Az elvégzett vizsgálatok időpontja és jellege.

2.4.6. Kedvezőtlen hatások és a kísérlet során felmerült egyéb váratlan események és azok feltűnésének időpontja.

3. Az állati termékek minőségvizsgálata

Az adalékanyagot tartalmazó takarmányokkal etetett állatokból eredő termékek érzékszervi, táplálkozástani, higiéniai és technológiai tulajdonságaira vonatkozó vizsgálatok.

IV. Az adalékanyag használatának biztonságára vonatkozó vizsgálatok

1. Az ebben a részben leírt vizsgálatok a következők elbírálására szolgálnak:

a) az adalékanyag célfajoknál történő biztonságos felhasználása,

b) a belégzésből, illetve a nyálkahártyával, szemmel vagy bőrrel történő érintkezésből eredő azon kockázatok, amelyek a magával az adalékanyaggal vagy az adalékanyagot tartalmazó előkeverékekkel, illetve a takarmányokkal dolgozó személyekre veszélyt jelentenek,

c) a fogyasztót érintő kockázatok, amelyek az adalékanyag maradékanyagait vagy metabolitjait tartalmazó élelmiszerek fogyasztásából eredhetnek,

d) az adalékanyag által, vagy az abból eredő és az állatok által kiválasztott termékek által okozott környezetszennyezésből vagy a környezetben való tartós megmaradásából származó kockázatok,

e) a nem célfajokat fenyegető lehetséges kockázatok.

1.2. Az említett vizsgálatok elvégzése az adalékanyag jellegétől és a javasolt felhasználási feltételektől függően, egészben vagy részben kötelező.

1.3. Általános alapelv, hogy a használt mikroorganizmusok, illetve enzimkészítmények, a várható felhasználási feltételek mellett, a célfajokra és az emberekre nézve nem patogén és nem toxikus mikroorganizmusok, vagy ilyen mikroorganizmusokból származók legyenek.

1.4. Mikroorganizmusok, illetve enzimkészítmények esetében megfelelő biztonsági vizsgálatokat kell végezni, kivéve, ha más, a biztonságos felhasználásra vonatkozó egyéb megfelelő dokumentáció áll rendelkezésre. Mikroorganizmusok esetében legalább egy toleranciavizsgálatot kell végezni a célfajon.

1.5. Az állatok és növények fogyasztható részeiből nyert enzimek esetében nem kötelező toxikológiai vizsgálatokat végezni; amennyiben ilyen termékek általában nem képezik részét a szokásosan alkalmazott étrendnek, néhány toxikológiai vizsgálatot el kell végezni.

1.6. Amennyiben a hatóanyagok kémiailag meghatározott anyagok, a különböző célfajokban való metabolizmusuk, valamint a szövetmaradványok összetételének és biológiai hozzáférhetőségének ismerete nélkülözhetetlen a fogyasztót fenyegető kockázatok meghatározása céljából szükséges, laboratóriumi állatokon végzett vizsgálatok kiterjedésének megállapításához. Követelmény továbbá az adalékanyagból származó salakanyag-maradékok összetételének, valamint fiziko-kémiai és biológiai tulajdonságainak ismerete a környezetszennyezés és a környezetben való tartós megmaradás kockázatának felméréséhez szükséges vizsgálatok kiterjedésének megállapításához.

2. A célfajokra vonatkozó vizsgálatok

2.1. Az adalékanyag toxikológiai vizsgálatai

Toleranciavizsgálatok. A biológiai, toxikológiai, makroszkopikus és szövettani hatások vizsgálata. A javasolt maximális dózis-szint és a kedvezőtlen hatásokat eredményező szint közötti biztonsági határ meghatározása. Amennyiben kimutatható, hogy a kedvezőtlen hatásokat eredményező szint jóval a javasolt maximális adag szintje felett van, az említett biztonsági határértéket elegendő lehet minimális vagy közelítő értékben megadni.

2.2. Az adalékanyag mikrobiológiai vizsgálata

2.2.1. Amennyiben a hatóanyag kémiailag meghatározott anyag és antimikrobás aktivitással rendelkezik az adott takarmánykoncentrációban, el kell végezni az adalékanyag aktivitásának antibakteriális spektrum-vizsgálatát, a legkisebb gátlási koncentráció (MIC) különböző patogén és nem patogén, Gram-negatív és Gram-pozitív baktériumfajokban való meghatározásával.

2.2.2. A gyógyászati antibiotikumokkal szembeni kereszt-rezisztenciára vonatkozó, a MIL meghatározásán alapuló vizsgálatok, valamint vizsgálatok in vitro keletkezett, az adalékanyaggal szemben kromoszómális rezisztenciát mutató mutánsoknál. A gyógyászati antibiotikumokkal szemben rezisztens mikroorganizmusok esetében ki kell mutatni a rezisztencia genetikai alapját.

2.2.3. Vizsgálatok annak megállapítására, hogy az adalékanyag képes-e a rezisztencia-faktorok kiválasztására. Ezeket a vizsgálatokat helyszíni körülmények között kell elvégezni azon az állatfajon, amelynek elsődlegesen szánják az adalékanyagot. Következésképpen meg kell határozni, hogy az esetleg előforduló R-faktorok hordoznak-e többszörös rezisztenciát és átadhatók-e.

2.2.4. Az adalékanyagnak

a) az emésztőszervek mikroflórájára,

b) mikroorganizmusok vagy mikroorganizmusok több törzsének keveréke esetében az emésztőszervek kolonizációjára,

c) ha a hatóanyag kémiailag meghatározott anyag és antimikrobás aktivitással rendelkezik, a patogén mikroorganizmusok szétterjedésére és kiválasztására

gyakorolt hatásainak meghatározására vonatkozó vizsgálatok.

2.2.5. Amennyiben a hatóanyag antimikrobás aktivitást mutat, az adalékanyaggal szemben rezisztens baktériumok százalékos arányát ellenőrző helyszíni vizsgálatokat kell végezni. Ezeket az adalékanyag használata előtt, közben és után, nagyobb (egy hónapos) időközökkel kell elvégezni.

2.2.6. Amennyiben a hatóanyag mikroorganizmus, meg kell állapítani, hogy antibiotikumokkal szemben rezisztens-e.

2.2.7. Amennyiben a hatóanyagot (pl. enzimkészítményt) mikroorganizmus termeli, meg kell határozni a megfelelő életképes organizmus szintjét.

2.2.8. Amennyiben az adalékanyag géntechnológiával módosított szervezetet tartalmaz, vagy abból áll, a következő adatokat kell megadni:

a) az illetékes hatóságok által a géntechnológiával módosított szervezetek szándékos kibocsátásához a kutatási és fejlesztési célokra vonatkozó minden írásos hozzájárulásának egy példányát, valamint a külön jogszabály szerinti bejelentés összefoglalását,

b) a teljes technikai dokumentáció, amely tartalmazza a külön jogszabályban meghatározott, és szükség esetén az adalékanyag különböző felhasználási helyeinek figyelembevétele szerint kiegészített adatokat; az adalékanyag felhasználásában esetlegesen érintett ökoszisztémákra vonatkozó kutatási és fejlesztési célú kibocsátások során nyert adatokra és eredményekre vonatkozó információkat; a termékben található GMO-val/kal kapcsolatos, az emberi, illetve állati egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok értékelését, valamint a kibocsátás emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatására vonatkozó, a kutatási és fejlesztési szakasz során nyert adatokat,

c) az adalékanyag forgalomba hozatalának feltételei, beleértve a felhasználás és kezelés különleges feltételeit, valamint a címkézésre és csomagolásra vonatkozó azon javaslat, amely megfelel a külön jogszabály szerinti követelményeknek.

2.2.9. Amennyiben a bejelentett kibocsátás vagy más érdemi, igazolt tudományos indokok alapján a dokumentációért felelős személy úgy ítéli meg, hogy az adalékanyag forgalomba hozatala vagy használata nem veszélyezteti az emberi, illetve állati egészséget és a környezetet, javasolhatja a külön jogszabályban meghatározott egy vagy több követelmény figyelmen kívül hagyását.

2.2.10. Csatolni kell a korábban bejelentett vagy bejelentés alatt álló, illetve a dokumentációért felelős személy által a Közösség területén belül vagy azon kívül végrehajtott azonos GMO vagy azonos kombinációjú GMO-k kibocsátásából nyert adatokra és eredményekre vonatkozó információt.

2.2.11. Más személyek által korábban eszközölt bejelentésekre vonatkozó egyéb adatokra vagy eredményekre is lehet hivatkozni, amennyiben ezek a személyek ahhoz írásbeli hozzájárulásukat adják.

2.3. A metabolizmusra és a maradékanyagokra vonatkozó vizsgálatok *  (Kémiailag meghatározott hatóanyag esetében)

2.3.1. A metabolizmus vizsgálata

a) metabolikus egyensúly: a hatóanyag abszorpciójának és eliminációjának aránya és mértéke,

b) a metabolikus formák és a fő anyagcseretermékek azonosítása,

c) az anyagcseretermékek (epe, vizelet, ürülék) eloszlása és kiválasztódása,

d) adott esetben a bélben, illetve a bendőben lévő mikroflóra, az enterohepatikus körforgás, a cökotrófia kihatása a metabolizmusra.

2.3.2. A maradékanyagok analitikus vizsgálata: a maradékanyagok metabolikus egyensúlynál, az adalékanyag felhasználásának gyakorlati feltételei mellett vizsgált minőségi és mennyiségi összetétele (hatóanyag, anyagcseretermékek) a különböző állati eredetű élelmiszer-ipari termékekben.

2.3.3. A maradékanyagok kinetikus vizsgálata (az adalékanyag célzott használatnak megfelelő ismételt beadását követően): a hatóanyag és a fő anyagcseretermékek tartós megmaradása a különböző szervekben és szövetekben a kiegészített takarmány megvonása után.

2.3.4. A maradékanyagok biológiai hozzáférhetőségének vizsgálata az állati eredetű élelmiszer-ipari termékekben (lásd 4.8. pont).

2.3.5. Ellenőrzési módszerek: a 2.3.1–2.3.4. pont szerinti vizsgálatok során alkalmazott minőségi és mennyiségi meghatározási módszer leírása, a visszanyerési százalékra, a sajátosságokra és a kimutatási határértékekre vonatkozó adatokkal. A maradékanyagok meghatározására alkalmazott módszereknek elég érzékenynek kell lenniük ahhoz, hogy a toxikológiailag elhanyagolható szintű maradékanyagok kimutatását is lehetővé tegyék.

3. A kiválasztott maradékanyagok vizsgálata (kémiailag meghatározott hatóanyagok esetében)

3.1. Az adalékanyagból származó maradékanyagok jellege és koncentrációja (hatóanyag, anyagcseretermékek) az ürülékben.

3.2. Az említett maradékanyagok tartós megmaradása (felezési idő-érték) és eliminációjának kinetikája híg trágyában, trágyalében és szemétben.

3.3. A metanogenezisre gyakorolt hatások.

3.4. Lebomlás, tartós megmaradás (felezési idő-érték) és az elimináció kinetikája talajban (talajtípusok szembeállítása).

3.5. A talaj állatvilágára és a mikrobás átalakulási folyamatokra (pl. növényi és állati maradékanyagok lebomlására) gyakorolt hatások.

3.6. A szárazföldi növényekre gyakorolt hatások (pl. magcsírázás, a növény növekedése, anyagfelvétele). Ezeket a vizsgálatokat ellenőrzött, helyszíni körülmények mellett kell elvégezni, különböző növényfajok felhasználásával.

3.7. Az adalékanyagból származó termékek vízben való oldhatósága és stabilitása (hatóanyag, anyagcseretermékek).

3.8. A vízi élővilágra gyakorolt hatások.

3.8.1. A növényvilágra (pl. Chlorella) gyakorolt hatások.

3.8.2. Toxicitás gerinctelenek (pl. Daphnia magna) esetében.

3.8.3. Toxicitás halak esetében (a Közösség területén megtalálható legalább két vadon élő faj).

4. Laboratóriumi állatokra vonatkozó vizsgálatok

4.1. Ezeket a vizsgálatokat a hatóanyaggal és annak fő anyagcseretermékeivel vagy termékeivel kell elvégezni, ha ez utóbbi is megtalálható a fogyasztásra alkalmas állati termékben és biológiailag hozzáférhetőek. Lehetőség szerint olyan laboratóriumi állatok kiválasztására kell törekedni, amelyeknél az adalékanyag emésztése és metabolizmusa várhatóan az emberhez vagy a célfajokhoz hasonlóan történik.

4.1.1. Az elvégzett vizsgálatokról teljes részletességű leírást kell készíteni. Ennek ki kell terjednie a felhasznált állatfajokra és törzsekre, a vizsgálati és kontrollcsoportok nagyságára és számára, a bevitt dózisszintekre, az étrend összetételére és a takarmányanalikai vizsgálatok eredményeire, a tartási körülményekre, a vizsgálatok pontos időtartamára, a különböző elvégzett vizsgálatok dátumaira és a természetes pusztulásra. A makroszkopikus patológiai és hisztopatológiai leleteket valamennyi vizsgált állat esetében teljes részletességgel kell bemutatni, minden patológiai elváltozás előfordulási idejének feltüntetésével. Valamennyi eredményt, a statisztikai értékeléseket is, teljes részletességgel kell bemutatni.

4.2. Akut toxicitás (a mikroorganizmusokra nem vonatkozik)

4.2.1. Az akut orális toxicitás-vizsgálatokat két állatfajon kell elvégezni (az egyik lehetőleg patkány legyen). A maximális adagolás nem haladhatja meg a 2000 mg/testtömeg kg-ot. A bevitel után legalább kéthetes időtartam alatt megfigyelt biológiai hatásokról részletes leírást kell készíteni. Ezek a vizsgálatok nem vonatkoznak az enzimkészítményekre.

4.2.2. Az akut inhalációs toxicitásra, a bőr- és szükség esetén a nyálkahártya irritációra, illetve az allergenitásra vonatkozó megfelelő vizsgálatokat kell végezni az adalékanyag kezelése során felmerülő esetleges kockázatok értékelése céljából.

4.3. Mutagenitás

4.3.1. Kémiailag meghatározott hatóanyagok esetében

4.3.1.1. A mutagén tulajdonságokkal rendelkező hatóanyagok és anyagcseretermékeik, illetve termékeik azonosítására különböző genetikai végpontokon mutagenitás vizsgálatok válogatott kombinációját kell elvégezni. A metabolikus aktivitásra vonatkozó vizsgálatokat kell végezni, emlős mikroszóma készítmény jelenlétében és hiányában. A következő vizsgálatcsomag elvégzése ajánlott:

a) génmutációk vizsgálata egy prokarióta rendszerben,

b) génmutációk vizsgálata egy in vitro eukarióta rendszerben vagy egy nemhez kötött recesszív letális vizsgálat a Drosophila melanogaster-ben,

c) rendellenes kromoszóma-fejlődés in vitro és in vivo vizsgálata.

4.3.1.2. A fent ajánlott vizsgálatsorozat nem jelenti azt, hogy egyéb vizsgálatok nem alkalmazhatóak, vagy hogy egyéb vizsgálatokat, különös tekintettel az in vivo vizsgálatokra, ne lehetne alternatívaként elfogadni.

4.3.1.3. Minden esetben indokolni kell a vizsgálatok megválasztását. A vizsgálatokat validált módszerek szerint kell elvégezni. A kapott eredményektől függően, figyelembe véve az anyag teljes toxicitás-profilját, valamint a tervezett felhasználását, kiegészítő vizsgálatok javasolhatók.

4.3.2. Mikroorganizmusokból nyert enzimkészítmények esetében általában az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni:

a) génmutációk vizsgálata baktériumokban,

b) rendellenes kromoszóma-fejlődés vizsgálata (lehetőleg in vitro).

4.3.2.1. A toxikológiai vizsgálatokat lehetőleg a végső, tisztított fermentációs termék egy tételén, vivőanyagok, hígítók vagy más anyagok hozzáadása előtt kell elvégezni. Általános szabály, hogy az említett vizsgálatokat elismert nemzetközi intézetek által megállapított iránymutatások szerint kell elvégezni, bár bizonyos enzimkészítmények fehérjetermészete, illetve enzimatikus aktivitása által a sejti szinten kifejtett hatások miatt szükséges lehet valamelyes eltérés a szabványos vizsgálati jegyzőkönyvektől, különösen az in vitro végzett vizsgálatok esetében. Ilyen eltérések megfelelő érvekkel történő alátámasztás esetén elfogadhatóak.

4.3.2.2. A vizsgálati rendszer úgy lett kialakítva, hogy a meghatározatlan toxikus reakciókat és géntoxikus hatásokat felfedje. Az általános leírásból és e vizsgálatok sorozatából kapott összesített információk lehetővé teszik a termék értékelését mind a meghatározott, jól ismert méreganyagok, mind pedig az ismeretlen toxikus keverékek jelenlétét illetően.

4.3.2.3. A toxikológiai jelentésnek megfelelő dokumentációt kell tartalmaznia arról, hogy a vizsgálatokat a technológiai dokumentációban leírt kereskedelmi termék alapjául szolgáló anyagon végezték el.

4.4. Farmakokinetikus szempontok

Amennyiben a hatóanyag kémiailag meghatározott anyag, egyensúlyvizsgálatokat kell végezni, és azonosítani kell a anyagcseretermékeket megfelelő, címkézett molekulák vagy egyéb megfelelő technikák felhasználásával, és ennek ki kell terjednie a hatóanyag megfelelő időtartamok alatti egyszeri és többszöri adagolására. A metabolizmus vizsgálatoknak tartalmazniuk kell a hatóanyag és a fő anyagcseretermékek farmakokinetikus vizsgálatait is. A legmegfelelőbb fajoknak, a későbbi toxikológiai vizsgálatok céljára történő kiválasztásánál figyelembe kell venni azokat a különbségeket, amelyek a különböző fajok eltérő hatóanyag metabolizmusában mutatkoznak.

4.5. Szubkrónikus toxicitás

4.5.1. Ezeket a vizsgálatokat általában két állatfajon kell elvégezni (lehetőleg a patkány legyen az egyik). A második faj néhány esetben lehet az egyik célfaj. A vizsgálati anyagot szájon keresztül lehet beadni, és meg kell állapítani az adag-reakció kapcsolatot. Az időtartamnak rágcsálóknál legalább 90 napnak kell lennie.

4.5.2. Bizonyos esetekben kívánatos lehet hat hónaptól két évig terjedő, kutyákon vagy más nem-rágcsálókon végrehajtott vizsgálatok elvégzése, a különböző állatfajoknak a vizsgálati anyaggal szembeni eltérő érzékenységének megállapítása céljából.

4.5.3. Ezek a vizsgálatok a mikroorganizmusokra nem vonatkoznak. Mikroorganizmusokból nyert enzimkészítmények esetében elégséges egy rágcsálókon elvégzett, 90 napos, orális toxicitásvizsgálat.

4.6. Krónikus toxicitás/karcinogenicitás

4.6.1. A krónikus toxicitásvizsgálatokat egy állatfajon (lehetőleg patkányokon), a karcinogenicitásra vonatkozó vizsgálatokat két rágcsáló fajon kell elvégezni. Az anyagot szájon át, különböző dózisszinteken kell beadni. Az egyesített krónikus toxicitás/karcinogenicitás-vizsgálat in utero expozícióval szintén elfogadható. A kísérleteknek patkányok esetében legalább 24 hónapig, egerek esetében 18 hónapig kell tartaniuk. A minimális időtartam lejárta után a vizsgálatot be kell fejezni, ha a túlélési arány, a legmagasabb dózisszintű csoport kivételével, bármelyik csoportnál 20%-ra csökkent.

4.6.2. A kísérlet során, megfelelő időközönként teljes klinikai kémiai, hematológiai és vizeletvizsgálatot kell végezni. A vizsgálat során elpusztult és a vizsgálatot túlélő állaton teljes akroszkopikus és szövettani vizsgálatot kell elvégezni.

4.6.3. Ezek a vizsgálatok a mikroorganizmusokra és enzimkészítményekre nem vonatkoznak.

4.7. Reproduktív toxicitás (amennyiben a hatóanyag kémiailag meghatározott anyag)

A reprodukcióra vonatkozó vizsgálatokat lehetőség szerint patkányon kell elvégezni. A vizsgálatokat legalább két filiás nemzedéken át kell folytatni, és össze lehet vonni teratogén vizsgálatokat is magába foglaló embriotoxikológiai kísérletekkel. Valamennyi vonatkozó termékenységi, vemhességi, ellési, peri- és posztnatális paramétert gondosan fel kell jegyezni és továbbítani kell. A specifikus teratogén vizsgálatokat legalább két megfelelő fajon kell elvégezni.

4.8. Az anyagcseretermékek toxikológiája (amennyiben a hatóanyag kémiailag meghatározott anyag)

4.8.1. A maradékanyag-koncentráció kiszámításához szükséges adatokat be kell gyűjteni, mivel ez képezi az alapját az emberre vonatkozó kockázatfelmérésnek.

4.8.2. A javasolt megvonási időszak kiszámításának alapját rendelkezésre kell bocsátani. A 2.3.4. pont szerinti vizsgálatokat laboratóriumi állatokon kell elvégezni.

4.9. Egyéb vonatkozó vizsgálatok

Minden egyéb olyan különleges vizsgálat elvégezhető, amely a vizsgált anyag értékelésére nézve további hasznos információval szolgál (pl. biológiai hozzáférhetőség, neurotoxicitás vagy immunotoxicitás).

V. A monográfia formája

1. Az adalékanyag azonosítása

1.1. Javasolt kereskedelmi elnevezés(ek).

1.2. Az adalékanyag típusa fő funkciója szerint.

1.3. Minőségi és mennyiségi összetétel (hatóanyag, egyéb alkotóelemek, szennyező anyagok).

1.4. Halmazállapot, részecskeméret.

1.5. Esetleges különleges eljárások.

Megjegyzés: Amennyiben a hatóanyag olyan aktív alkotóelemek keveréke, amelyek mindegyike világosan meghatározható, a fő alkotóelemeket külön kell leírni, a keverékbeli arányaik megadásával.

2. A hatóanyag részletes leírása

2.1. Kémiailag meghatározott anyagok esetében: szokásos név, kémiai elnevezés az IUPAC Nómenklatúra szerint, egyéb nemzetközi szokásos nevek és rövidítések. CAS-szám (Chemical Abstrats Service).

2.1.1. Mikroorganizmusok esetében: elnevezés és taxonómiai leírás a nemzetközi Nómenklatúra Kód szerint. Egyéb nemzetközileg elismert osztályozási kézikönyvek is használhatóak.

2.1.2. Enzimkészítmények esetében: a fő enzimtevékenységek szerinti elnevezés az IUB/IUPAC leírása szerint. EINECS- és CAS-szám.

2.2. Tapasztalati és szerkezeti képlet, molekulasúly. A fő alkotóelemek minőségi és mennyiségi összetétele, ha a hatóanyag fermentációs termék.

2.2.1. Mikroorganizmusok esetében: a nemzetközi letéteményes hatóságként elismert tenyészet-gyűjtemény neve és címe, lehetőleg az Európai Unión belül, ahol a Nemzetközi letéteményes hatóság a mikroorganizmusok szabadalmaztatási eljárás céljára történő nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés 7. Cikke szerint a törzset letétbe helyezték, a letéti szám, géntechnológiai módosítás és az azonosításhoz szükséges összes vonatkozó tulajdonság.

2.2.2. Enzimkészítmények esetében: biológiai eredet (mikrobás eredet esetében: a nemzetközi letéteményes hatóságként elismert tenyészet-gyűjtemény neve és címe, lehetőleg az Európai Unión belül, ahol a törzset letétbe helyezték, a letéti szám, géntechnológiai módosítás és az azonosításhoz szükséges összes vonatkozó tulajdonság), a megfelelő kémiailag tiszta minta-szubsztrátumokon végzett aktivitás és más fiziko-kémiai jellemzők.

2.3. Tisztasági fok

2.3.1. A szennyező anyagok minőségi és mennyiségi összetétele.

2.3.2. Mikroorganizmusok esetében: genetikai stabilitás és a kitenyésztett törzsek tisztasága.

2.3.3. Enzimkészítmények esetében:

a) tisztaság [a szennyező mikroorganizmusok szintjének ellenőrzése, nehézfémek, az alapszervezetből nyert méreganyagok (pl. mikotoxinok) hiánya, megfelelő módszer alapján kimutatva],

b) antimikrobás aktivitás hiánya a takarmánykoncentráció szintjén, megfelelő módszer alapján megállapítva,

c) nem-enzimatikus alkotóelemek összetétele (különös tekintettel a Szerves Szilárd Testek Összességére, T.O.S.).

2.4. Lényeges tulajdonságok

2.4.1. Kémiailag meghatározott anyagok esetében: elektrosztatikus tulajdonságok, olvadáspont, forráspont, bomlási hőmérséklet, sűrűség, gőznyomás, vízben és szerves oldószerekben való oldhatóság, tömeg, abszorpciós spektrumok és egyéb megfelelő fizikai tulajdonságok.

2.4.2. Mikroorganizmusok esetében: az azonosítás és a javasolt használat szempontjából releváns tulajdonságok (pl. vegetatív vagy spórás forma, CFU/g).

2.4.3. Enzimkészítmények esetében: optimális pH érték(ek), optimális hőmérséklet(ek) és egyéb vonatkozó tulajdonságok.

3. Az adalékanyag fiziko-kémiai, technológiai és biológiai tulajdonságai

3.1. Stabilitás (mikroorganizmusok esetében: biológiai aktivitás, pl. életképesség elvesztése) a környezeti hatásokkal szembeni expozíció esetén, mint fény, hőmérséklet, pH, nedvesség és oxigén. Eltarthatóság.

3.2. Stabilitás (mikroorganizmusok esetében: biológiai aktivitás, pl. életképesség elvesztése) az előkeverékek és a takarmányok előállítása alatt, különös tekintettel a hővel, nyomással és nedvességgel szembeni stabilitásra. Lehetséges bomlástermékek.

3.3. Stabilitás (mikroorganizmusok esetében: biológiai aktivitás, pl. életképesség elvesztése) az előkeverékek és a takarmányok meghatározott körülmények közötti tárolása során. Eltarthatóság.

3.4. Egyéb megfelelő fiziko-kémiai, technológiai vagy biológiai tulajdonságok, mint homogén keverékek nyerésének képessége az előkeverékekben és takarmányokban, porképző tulajdonságok, valamint mikroorganizmusok, illetve enzimkészítmények esetében a lebomlás vagy a biológiai aktivitás csökkenésével vagy elvesztésével szembeni rezisztencia mérése az emésztőszervekben, illetve in vitro szimulációs rendszerek segítségével.

3.5. Fiziko-kémiai vagy biológiai inkompatibilitás vagy kölcsönhatások (pl. takarmányokkal, más elfogadott adalékanyagokkal vagy gyógyászati termékekkel).

4. Ellenőrzési módszerek

4.1. Az 1.3., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3. és 3.4. pontok szerinti követelmények megállapítására szolgáló módszerek leírása.

4.2. Az állati termékekben található maradékanyagok meghatározására szolgáló minőségi és mennyiségi analitikai módszerek leírása.

4.3. Ha a fent említett módszerek már publikálásra kerültek, a szakirodalmi hivatkozások megadása elegendő lehet és az ehhez tartozó másolatok csatolandók.

5. Az adalékanyag biológiai tulajdonságai

5.1. A profilaktikus hatásokra vonatkozó adatok a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok esetében (morbiditás, oociszta-szám stb.).

5.2. Az 5.1. pontban nem említett zootechnikai adalékanyagok, adott esetben mikroorganizmusok, illetve enzimkészítmények esetében: a takarmányhasznosításra, a növekedésre és az állati termékek jellemzőire és hozamára, az állatok megfelelő tartási körülményeire, és egyéb, az állattenyésztést pozitívan befolyásoló paraméterekre gyakorolt hatások.

5.3. Esetleges ellenjavallatok vagy figyelmeztetések, ideértve a biológiai összeférhetetlenséget is, az azok indoklására szolgáló adatokkal.

6. Az állati termékekben az adalékanyag előirányzott felhasználását követően esetlegesen talált maradékanyagok minőségi és mennyiségi adatai.

7. Az adalékanyag azonosítására alkalmas egyéb jellemzők.

3. számú függelék * 

5. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

6. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

7. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

Egyes takarmánykeverék típusok külön jelölési feltételei

1. A takarmánykeverékek csomagolóeszközén, címkéjén, illetve ömlesztve vagy tartályban való szállítás esetén a kísérő okmányon, a kötelezően feltüntetendő adatoknak szánt helyen jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul – a Magyarországon forgalomba hozatalra kerülő takarmányok esetén magyar nyelven – fel kell tüntetni a következő adatokat:

a) * 

b) a kedvtelésből tartott állatoknak szánt takarmánykeverék esetében a takarmány-alapanyagokat egyedi nevük helyett a 2. pontban szereplő táblázatban felsorolt takarmányalapanyag-kategóriák alapján is fel lehet tüntetni.

2. A takarmány-alapanyagok azon kategóriái, amelyek a kedvtelésből tartott állatok számára készült takarmánykeverékek címkézésekor az egyes takarmány-alapanyagok helyett feltüntethetők

A kategória leírása Meghatározás
1. Hús és állati származékok Levágott meleg vérű szárazföldi állatok friss vagy megfelelő kezeléssel tartósított minden húsos része, és meleg vérű szárazföldi állatok tetemeinek vagy tetemrészeinek feldolgozása során nyert minden termék és származék.
2. Tej és tejszármazékok A takarmányozás szempontjából tejterméknek minősül minden friss vagy megfelelő kezeléssel tartósított tejtermék és a feldolgozás során keletkező származék.
3. Tojás és tojásszármazékok Minden friss vagy megfelelő kezeléssel tartósított tojástermék és a feldolgozás során keletkező származék.
4. Olajok és zsírok Minden állati és növényi eredetű olaj és zsír.
5. Élesztők Minden élesztő, amelynek sejtjeit elölték és megszárították.
6. Hal és halszármazékok Friss vagy megfelelő kezeléssel tartósított hal vagy halrészek, és a feldolgozás során keletkező származékok.
7. Gabonafélék Mindenfajta gabonaféle, a megjelenési formájától függetlenül, vagy a keményítőtartalmú endospermiumból készült termék.
8. Zöldségek Mindenfajta friss vagy megfelelő kezeléssel tartósított zöldség és hüvelyes.
9. Növényi eredetű származékok Növényi termékek, főként gabonafélék, zöldségek, hüvelyesek és olajos magvak kezelése során keletkező származékok.
10. Növényi fehérjekivonatok Minden növényi eredetű termék, amelyben megfelelő eljárással a fehérjéket úgy koncentrálták, hogy a szárazanyag-tartalomban kifejezett nyers fehérjetartalom legalább 50% legyen, és amely átstrukturálható (texturálható).
11. Ásványi anyagok Minden, állatok táplálására alkalmas szervetlen anyag.
12. Különféle cukrok Mindenfajta cukor.
13. Gyümölcsök Mindenfajta friss vagy megfelelő kezeléssel tartósított gyümölcs.
14. Csonthéjasok Mindenfajta csonthéjas gyümölcs bele.
15. Magvak Mindenfajta mag, eredeti állapotában vagy durván őrölve.
16. Algák Friss vagy megfelelő kezeléssel tartósított algák.
17. Puhatestűek és rákfélék Mindenfajta, friss vagy megfelelő kezeléssel tartósított puhatestű, rákféle, kagyló, valamint a feldolgozás során keletkező származékok.
18. Rovarok Mindenfajta rovar, és fejlődési alakjaik.
19. Pékáruk Mindenfajta kenyér, sütemény, keksz és tésztaféle.

8. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

9. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

10. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

11. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

A takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott, a mikrobiológiai vizsgálat céljára szolgáló mintavételi eljárásról

I. E melléklet alkalmazásában:
a) mintavételi tétel: a mintavételre kijelölt, egy egységet képező, vélelmezetten egységes tulajdonságokkal rendelkező takarmánymennyiség,
b) elemi minta: a mintavételi tétel egy pontjából vett mennyiség,
c) átlagolt minta: ugyanazon mintavételi tételből vett összekevert elemi minták összessége,
d) redukált minta: az átlagolt minta reprezentatív része, melyet osztási folyamaton keresztül nyernek az átlagolt mintából,
e) vizsgálati minta: a redukált minta vagy a homogenizált átlagolt minta egy része.
II.
1. A takarmányok mikrobiológiai szennyezettségének hatósági ellenőrzésére szánt mintákat – a széna-, szalmafélék és a silózott takarmányok kivételével – az alábbiakban leírt módszerek szerint kell venni. Az ily módon nyert mintákat a mintavételi tételek reprezentatív részének kell tekinteni.
2. A mintavételt az erre a feladatra jogosult hatósági személyek hajtják végre.
3. Mintavételi eszközök
A mintavételi eszközöknek olyan anyagokból kell készülniük, amelyek nem szennyezhetik a mintavételre kerülő termékeket. A mintavételkor biztosítani kell a mintavételi eszközök sterilitását.
Takarmányok mintavételére használt eszközök:
3.1. Kézi mintavétel
3.1.1. Lapos fenekű, függőleges oldalú lapát.
3.1.2. Nyílással vagy rekeszekkel rendelkező mintavételi szúrcsap. A mintavételi szúrcsap méretének összhangban kell lennie a mintavételi tétel jellemzőivel (így különösen a tartályok mélységével, a göngyöleg nagyságával), valamint a takarmány részecskeméretével.
3.2. Gépi mintavétel: mozgásban lévő takarmányok mintavételére gépi eszközök használhatóak.
3.3. Mintaosztó: a minta megközelítően egyenlő részekre való felosztására tervezett eszköz, amely elemi minták vételére, valamint redukált és vizsgálati minták elkészítésére is használható.
4. Mennyiségi követelmények
4.1. Mennyiségi követelmények a takarmányban egyenletesen eloszló mikrobiológiai szennyezők ellenőrzésére, vizsgálatára vonatkozóan
4.1.1. Mintavételi tétel
A mintavételi tételnek olyan nagyságúnak kell lennie, hogy abból megfelelő számú mintát lehessen venni.
4.1.2. Elemi minták
4.1.2.1. Ömlesztett takarmányok esetén Az elemi minták minimális száma
4.1.2.1.1. 5 metrikus tonnát meg nem haladó mintavételi tételnél 7
4.1.2.1.2. 5 metrikus tonna fölötti mintavételi tételnél A mintavételi tétel tömegét alkotó tonnák számának hússzorosa
Maximum 40 elemi minta
4.1.2.2. Kiszerelt takarmányok esetén Mintavételre kerülő töltött göngyölegek minimális száma
4.1.2.2.1. 1 kg feletti kiszerelt egységnél
1. 1–4 kiszerelt egységig terjedő mintavételi tételnél Minden töltött göngyöleg
2. 5–16 kiszerelt egységig terjedő mintavételi tételnél 4
3. 16 kiszerelt egység feletti mintavételi tételnél A mintavételi tételt alkotó töltött göngyölegek száma Maximum 20 töltött göngyöleg
4.1.2.2.2. 1 kg vagy az alatti kiszerelt egységnél 4
4.1.2.3. Folyékony vagy félfolyékony takarmányok esetén A mintavételre kerülő töltött tárolóedények minimális száma
4.1.2.3.1. 1 liter űrtartalom feletti tároló edénynél
1. 1–4 kiszerelt egységig terjedő mintavételi tételnél Minden tárolóedény
2. 5–16 kiszerelt egységig terjedő mintavételi tételnél 4
3. 16 kiszerelt egység feletti mintavételi tételnél A mintavételi tételt alkotó tárolóedények száma
Maximum 20 tárolóedény
4.1.2.3.2. 1 liter űrtartalom vagy az alatti tárolóedényeknél 4
4.1.2.4. Takarmányblokkok és ásványtömbök mint kiszerelési egységek esetén A mintavételre kerülő blokkok és tömbök minimális száma
25 kiszerelési egységenként 1 blokk, illetve tömb, maximum 4 blokk, illetve tömb.
4.1.3. Átlagolt minta
Mintavételi tételenként egy átlagolt minta vétele kötelező. Az átlagolt mintát alkotó elemi minták össztömege nem lehet kevesebb az alábbiaknál:
4.1.3.1. Ömlesztett takarmányok esetén 4 kg
4.1.3.2. Kiszerelt takarmányok esetén
4.1.3.2.1. Egy kg feletti kiszerelt egységeknél 4 kg
4.1.3.2.2. Egy kg vagy az alatti kiszerelt egységeknél 4 eredeti töltött göngyöleg tömege
4.1.3.3. Folyékony vagy félfolyékony takarmányok esetén
4.1.3.3.1. Egy liter feletti kiszerelt egységeknél 4 liter
4.1.3.3.2. Egy liter vagy az alatti kiszerelt egységeknél 4 eredeti tárolóedény tartalma
4.1.3.4. Takarmányblokkok vagy ásványtömbök esetén
4.1.3.4.1. Amennyiben a blokkok vagy tömbök egyenként egy kg felettiek 4 kg
4.1.3.4.2. Amennyiben a blokkok vagy tömbök egyenként egy kg vagy az alattiak 4 eredeti blokk vagy tömb tömege
4.1.4. Vizsgálati minták
Az átlagolt mintából szükség esetén osztással nyerhető a vizsgálati minta. Legalább egy vizsgálati minta elemzése kötelező. Az elemzésre kerülő vizsgálati minta tömege nem lehet kevesebb az alábbiaknál:
Szilárd takarmányok 500 g
Folyékony vagy félfolyékony takarmányok 500 ml
4.2. Mennyiségi követelmények a takarmányokban feltételezhetően egyenetlenül eloszló mikrobiológiai szennyezők ellenőrzésére, vizsgálatára vonatkozóan
4.2.1. Mintavételi tétel
A 4.1.1. pont alkalmazandó.
4.2.2. Elemi minták
4.2.2.1. Ömlesztett takarmányok esetén A 4.1.2.1. pont alkalmazandó.
4.2.2.2. Kiszerelt takarmányok esetén A mintavételre kerülő töltött göngyöleg minimális száma:
4.2.2.2.1. 1–4 kiszerelt egységből álló mintavételi tételnél minden göngyöleg
4.2.2.2.2. 5–16 kiszerelt egységből álló mintavételi tételnél 4
4.2.2.2.3. 16 kiszerelt egység feletti mintavételi tételnél
A mintavételi tételt alkotó töltött göngyölegek száma Maximum 40 töltött göngyöleg
4.2.3. Átlagolt minták
A gyűjtött elemi minták száma a mintavételi tétel nagyságának megfelelően változik. Az egyes átlagolt mintákat alkotó elemi minták összsúlyának minimum 4 kg-nak kell lennie. A mintavételi tételenként elkészített átlagolt minták minimális száma:
4.2.3.1. Ömlesztett takarmányok esetén
A mintavételi tétel tonnában megadott tömege A mintavételi tételenként esedékes átlagolt minták minimális száma:
1 tonnáig 1
1 tonna fölött, 10 tonnáig 2
10 tonna fölött, 40 tonnáig 3
40 tonna fölött 4
4.2.3.2. Kiszerelt takarmányok esetén
A mintavételi tétel nagysága a kiszerelt egységek számában megadva A mintavételi tételenként esedékes átlagolt minták minimális száma
1 és 16 között 1
17 és 200 között 2
201 és 800 között 3
800 felett 4
4.2.4. Vizsgálati minták
Az egyes átlagolt mintákból osztással nyerhetők a vizsgálati minták. Minden gyűjtött mintából legalább egy vizsgálati minta elemzése kötelező. Az elemzésre kerülő vizsgálati minta tömege kötelezően minimum 500 g.
5. Mintavétel, a minták elkészítése és csomagolása
5.1. A mintákat a lehető leggyorsabban kell venni és elkészíteni, mindvégig ügyelve a szükséges óvintézkedések betartására, amelyek biztosítják azt, hogy a termék eredeti tulajdonsága ne változzon meg, illetve ne szennyeződjön. A mintákkal közvetlenül érintkező eszközöknek, felületeknek és tárolóedényeknek, tasakoknak tisztáknak és szárazaknak kell lenniük.
5.2. Elemi minták vétele
5.2.1. A takarmányban egyenletesen eloszló anyagok, illetve termékek ellenőrzésére vonatkozóan a teljes mintavételi tételből véletlenszerűen és megközelítően egyforma nagyságú elemi mintákat kell venni.
5.2.1.1. Ömlesztett takarmányok esetében
A mintavételi tételt elméletben több, megközelítően egyenlő részre kell felosztani, majd azok közül az elemi minták számáról rendelkező 4.1.2. pontban meghatározott számú részt véletlenszerűen ki kell választani, és minden egyes részből mintát kell venni. Ha szükséges, a mintavételi tétel mozgatása közben (berakodáskor, illetve kirakodáskor) is végre lehet hajtani a mintavételt.
5.2.1.2. Kiszerelt takarmányok esetében
Miután a mintavétel elvégzésére a 4.1.2. pont szerint kiválasztásra került az előírt számú kiszerelt egység, minden töltött göngyöleg tartalmának egy részét szúrcsap vagy lapát segítségével ki kell venni. Ha szükséges, a töltött göngyölegek egyenkénti kiürítése után is lehet mintákat venni.
5.2.1.3. Homogén vagy homogenizálható folyékony vagy félfolyékony takarmányok esetében
Miután a mintavétel elvégzésére a 4.1.2. pont szerint kiválasztásra került az előírt számú tárolóedény, a tartalmukat szükség esetén homogenizálni kell, és minden egyes edényből ki kell venni egy bizonyos mennyiséget. Az elemi mintákat a tárolóedények kiürítésekor is lehet vételezni.
5.2.1.4. Nem homogenizálható, folyékony vagy félfolyékony takarmányok esetében
Miután a mintavétel elvégzésére a 4.1.2. pont szerint kiválasztásra került az előírt számú tárolóedény, mintákat kell venni a különböző rétegekből.
A tárolóedények tartalmának kiürítésekor is lehet mintákat venni, ebben az esetben azonban az első frakciókat félre kell tenni.
A minta összesített űrtartalmának mindkét esetben legalább 10 liternek kell lennie.
5.2.1.5. Takarmánytömbök és nyalósók esetében
Miután a mintavétel elvégzésére a 4.1.2. pont szerint kiválasztásra került a kívánt számú blokk vagy tömb, minden blokk vagy tömb egy részét kell venni.
5.2.2. Mintavétel a takarmányokban feltételezhetően egyenetlenül eloszló mikrobiológiai szennyezők ellenőrzésére vonatkozóan:
A mintavételi tételt az átlagolt mintákról szóló 4.2.3. pontban meghatározott számnak megfelelően több, megközelítően egyenlő részre kell felosztani. Amennyiben ez a szám nagyobb egynél, a 4.2.2. pontban meghatározott elemi minták összes számát megközelítőleg egyenlően kell elosztani a különböző részeken.
Ezután körülbelül egyenlő nagyságú mintákat kell venni oly módon, hogy az egyes részekből vett minták összmennyisége ne legyen kevesebb az egyes átlagolt mintákra nézve előírt minimális 4 kg-nál. A különböző részekből vett elemi mintákat nem kell összesíteni.
5.3. Átlagolt minták elkészítése
5.3.1. A takarmányokban egyenletesen eloszló mikrobiológiai szennyezők ellenőrzésére vonatkozóan az elemi minták összekeverésével jön létre az átlagolt minta.
5.3.2. A takarmányokban feltételezhetően egyenetlenül eloszló mikrobiológiai szennyezők ellenőrzésére vonatkozóan:
A mintavételi tétel egyes részeiből vett elemi mintákat össze kell keverni, majd el kell készíteni a 4.2.3. pontban meghatározott számú mintát, ügyelve arra, hogy minden egyes átlagolt minta eredete feljegyzésre kerüljön.
5.4. Vizsgálati minták elkészítése
Az elemi mintákból álló átlagolt minta anyagát óvatosan össze kell keverni, hogy homogenizált minta jöjjön létre. Ha szükséges, az átlagmintát osztó, illetve a negyedelő módszer segítségével le kell csökkenteni minimum 2 kg-ra vagy 2 literre (redukált minta). Ezt követően legalább három, megközelítőleg azonos mennyiségű, a 4.4. pontban meghatározott mennyiségi követelményekhez igazodó vizsgálati mintát kell elkészíteni. Minden egyes vizsgálati mintát egy, a célnak megfelelő külön tároló edénybe, tasakba, zacskóba kell tenni.
Minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni a minta szállítás vagy tárolás során történő esetleges összetételváltozásának, illetve a minta beszennyeződésének vagy meghamisításának elkerülése érdekében.
5.5. Vizsgálati minták csomagolása
A mintákat tartalmazó tárolóedényeket, tasakokat, zacskókat, és az azokat tartalmazó csomagokat le kell bélyegezni és címkével kell ellátni – a bélyegző lenyomatának le kell fednie a teljes címkét – oly módon, hogy a bélyegzőlenyomat felsértése nélkül ne lehessen kinyitni a csomagokat, illetve a vizsgálati mintákat tartalmazó göngyölegeket.
6. Minden egyes mintavételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely lehetővé teszi az egyes mintavételi tételek azonosítását.
7. Minden egyes átlagmintából legalább egy vizsgálati mintát kell késedelem nélkül elküldeni az erre kijelölt vizsgálati laboratóriumba, az elemző számára szükséges információkkal együtt.
III.
1. A széna-, szalmafélék és silózott takarmányok mikrobiológiai szennyezettségének ellenőrzésére szánt mintákat az alábbiakban leírt módszerek szerint kell venni. Az ilyen módon nyert mintákat a mintavételi tételek reprezentatív részének kell tekinteni.
2. A mintavételt az erre a feladatra jogosult hatósági személyek hajtják végre.
3. Mintavételi eszközök
A mintavételi eszközöknek olyan anyagokból kell készülniük, amelyek nem szennyezhetik a mintavételre kerülő termékeket. A mintavételkor biztosítani kell a mintavételi eszközök sterilitását.
Takarmányok mintavételére használt eszközök:
3.1. Kézi mintavétel
3.1.1. Kazalvágó, kézi kazalfúró
3.2. Gépi mintavétel
3.2.1. Motoros mintavevő, így például kazalfúró (hengerhossz 480 mm, hengerátmérő 50 mm)
3.3. Mintatárolók
3.3.1. Papírzacskók (impregnált kétrétegű vagy műanyaggal bélelt)
3.3.2. Műanyag zacskók
3.3.3. Üveg- és műanyag edények
3.3.4. Acél- és más fémedények (rozsdamentesek)
3.3.5. Hűtőtáska
4. Mennyiségi követelmények
4.1. Mintavételi tétel
A mintavételi tételnek olyan nagyságúnak kell lennie, hogy abból megfelelő számú mintát lehessen venni.
4.2. Elemi minták
4.2.1. Széna-, szalmafélék esetén A tétel tonnában kifejezett tömegének négyszerese
Legalább 6, legfeljebb 15 darab elemi minta
4.2.2. Silózott takarmányok esetén A tétel tonnában kifejezett tömegének egynegyede
Legalább 6, legfeljebb 16 darab elemi minta
4.2.3. Az elemi minták tömege legalább 500 g.
4.3. Átlagolt minták
A gyűjtött elemi minták száma a mintavételi tétel nagyságának megfelelően változik. A rendelkezésre álló összekevert elemi minták alkotják az átlagolt mintát. Az átlagolt minta tömege legfeljebb 10,0 kg.
4.4. Vizsgálati minták
Az átlagolt mintából szükség esetén osztással nyerhető a vizsgálati minta. Legalább egy vizsgálati minta elemzése kötelező.
Az elemzésre kerülő vizsgálati minta tömege nem lehet kevesebb:
széna-szalma félék esetében: 3000 g-nál,
silózott takarmányok esetében: 1000 g-nál.
5. A mintavételre, a minták elkészítésére és csomagolására vonatkozó előírások
5.1. A mintákat a lehető leggyorsabban kell venni és elkészíteni, mindvégig ügyelve a szükséges óvintézkedések betartására, amelyek biztosítják azt, hogy a termék eredeti tulajdonsága ne változzon meg, illetve ne szennyeződjön. A mintákkal közvetlenül érintkező eszközöknek, felületeknek és tárolóedényeknek, tasakoknak tisztáknak és szárazaknak kell lenniük.
5.2. Elemi minták vétele
Az elemi minták vétele előtt elővizsgálatot kell tartani, mely során
– a kazlat vagy más tárolási egységet megszemléléssel és a kazalkönyv alapján azonosítani kell,
– helyszíni érzékszervi vizsgálattal meg kell állapítani a tétel egyöntetűségét,
– becsléssel meg kell állapítani a tétel tömegét,
– fel kell jegyezni a tétel állapotát és a mintavételt befolyásoló tényezőket,
– széna- és szalmafélék, valamint préselt takarmányok esetében meg kell állapítani a bálázás minőségét is a bálák külső megszemlézésével, így határozva meg a bálák méreteit, tömegét, a széthullott, szétesett bálák arányát.
A kijelölt mintavételi tételből véletlenszerűen, megközelítően egyforma nagyságú elemi mintákat kell venni. A mintavételi tételt egyenlő részekre kell felosztani, és ezekből az elemi minták számáról rendelkező 4.2. pontban meghatározott részt véletlenszerűen, a tétel minden rétegét képviselve ki kell választani, és mindegyikből mintát kell venni. A kazalban vagy egyéb tárolóegységben lévő takarmányt több tételre kell bontani, ha széna-, szalmafélék esetében az 50 tonnát, silózott takarmányok esetében az 500 tonnát meghaladja, vagy ha nem egyöntetű a minősége.
5.3. Átlagolt minták elkészítése
Az elemi mintákat az átlagolt minta készítéséhez úgy kell egyesíteni, majd összekeverni, hogy homogenizált minta jöjjön létre, ügyelve arra, hogy minden egyes átlagolt minta eredete azonosíthatóan dokumentálva legyen.
5.4. Vizsgálati minták elkészítése
A vizsgálati mintát a lehető legrövidebb időn belül kell elkészíteni. A homogenizált átlagolt mintát a végső ún. vizsgálati minta előírt tömegére kell csökkenteni. Minden átlagolt mintából legalább három vizsgálati mintát kell készíteni. A mintákat a célnak megfelelő külön mintatárolóba, edénybe, tasakba, zacskóba, majd, ha szükséges ezeket (például silózott takarmány) hűtőtáskába kell helyezni. A silózott takarmányokból vett mintát még a mintavétel napján hűtőtáskában tárolva kell a laboratóriumba eljuttatni.
Minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a szállítás vagy tárolás során előforduló esetleges károsodások, illetve a minta szennyeződése vagy meghamisítása elkerülhető legyen.
5.5. Vizsgálati minták lezárása, csomagolása
A mintákat tartalmazó tárolóedényeket, tasakokat, zacskókat, és az azokat tartalmazó csomagokat le kell bélyegezni és címkével kell ellátni – a bélyegző lenyomatának le kell fednie a teljes címkét – oly módon, hogy a bélyegzőlenyomat felsértése nélkül ne lehessen kinyitni a csomagokat, illetve a vizsgálati mintákat tartalmazó göngyölegeket.
5.6. Vizsgálati minták megjelölése
Az 5.5. pont szerint lezárt vizsgálati mintán a mintavételi jegyzőkönyv adatainak megfelelően következő adatokat kell feltüntetni:
– a takarmány megnevezése,
– a vele azonos takarmánytól való megkülönböztető jelzés,
– a mintavétel helye, kelte,
– a tétel tömege.
6. Mintavételi jegyzőkönyv
Minden mintavételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely lehetővé teszi az egyes mintavételi tételek azonosítását. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
– a takarmány megnevezését,
– a betakarítás időpontját,
– a takarmány tulajdonosának nevét, címét,
– a mintavétel helyét, keltét,
– a tétel tömegét,
– a tétel megjelölését (például kazalszám),
– a tartósítás módját,
– a felhasznált tartósítószer megnevezését,
– a helyszíni, érzékszervi vizsgálat eredményét,
– egyéb észrevételeket,
– a mintavevő nevét, aláírását.
7. A minták célállomása
Minden átlagmintából legalább egy vizsgálati mintát kell késedelem nélkül elküldeni az erre kijelölt vizsgálólaboratóriumba, az elemző számára szükséges információkkal együtt.
8. A minták megőrzése
A mintákat a vonatkozó előírások szerint kell megőrizni. Ha előírás vagy egyéb megállapodás hosszabb időt nem kötött ki, a végső tételminta kötelező megőrzési ideje 3 hónap.
A megőrzési idő alatt a mintát úgy kell tárolni, hogy abban változás ne következhessen be, kivéve a takarmány előírásszerű tárolása során egyébként is bekövetkező változásokat (például száradás).

12. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

A hatósági takarmány-ellenőrzés szervezésének alapelvei

I. Az ellenőrzés általános szabályai

1. E melléklet alkalmazásában:

a) dokumentum ellenőrzés: a takarmányt kísérő dokumentumok vagy a takarmányon feltüntetett információk ellenőrzése,

b) azonosság ellenőrzés: a takarmányt kísérő dokumentumok, a takarmány csomagoló-eszközén, címkéjén feltüntetettek és a takarmány egymással való megegyezőségének vizuális ellenőrzése,

c) fizikai ellenőrzés: a takarmány fizikai tulajdonságainak ellenőrzése, ahol szükséges mintavétellel és laboratóriumi vizsgálatokkal.

2. Az ellenőrzést a következők szerint kell végezni:

a) az ellenőrzést rendszeres időközönként, illetve szúrópróbaszerűen kell végezni,

b) ellenőrizni kell, ahol feltételezhető, hogy a termék nem felel meg az előírásoknak, illetve a garantált értékeknek,

c) az ellenőrzés során alkalmazott intézkedések arányban álljanak az intézkedéssel elérni kívánt céllal, a tapasztalt szabálytalanságokkal, hibákkal.

3. Az ellenőrzés az előállítás minden szakaszára, beleértve a tárolást is, a forgalomba hozatalra, az exportra, az importra, az országon való átszállításra és minőségi kifogás vagy biztonsági probléma esetén a felhasználásra is kiterjed.

4. Az ellenőrzést azokra a területre kell összpontosítani, ahol az a leghatékonyabb.

5. Általános szabályként az ellenőrzést előzetes figyelmeztetés, illetve bejelentés nélkül kell végezni.

6. *  A vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) biztosítania kell, hogy az ellenőrzés a takarmány továbbszállítása és forgalomba hozatala tekintetében ne okozzon indokolatlan késedelmet, illetve akadályt.

7. Az ellenőrzést végző személynek az üzleti, üzemi titoktartási kötelezettségre figyelemmel kell lennie, ez azonban nem akadályozhatja meg az emberi és az állati egészségre, a környezetre és a takarmány minőségére vonatkozó veszély megelőzéséhez szükséges információk átadását.

8. *  Az Európai Bizottság szakértőivel az általuk végzett helyszíni vizsgálat során az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) felügyelete mellett együtt kell működnie.

9. A III. fejezet 4–7. pontjában foglalt intézkedések, illetve tájékoztatások megtétele előtt a NÉBIH-nek tájékoztatnia kell a Minisztériumot.

II. Az export takarmányok ellenőrzése

1. *  A vármegyei kormányhivatalnak és a NÉBIH-nek minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az exportra szánt termékek megfelelő vizsgálatok alá essenek.

2. Az ellenőrzést export esetén a takarmány-előállításánál, tárolásánál, szállításánál, valamint a vámelőírások betartása mellett az országhatáron lehet elvégezni.

III. Az Európai Unióban forgalomba hozott takarmányok ellenőrzése

1. A tagállamokban való forgalomba hozatalra szánt, illetve valamely tagállamba továbbküldendő takarmányokra ugyanolyan ellenőrzési szempontok vonatkoznak, mint a Magyarország területén forgalomba hozatalra szánt takarmányra.

2. *  Ha a NÉBIH, a vármegyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal megállapítja a takarmány rendeltetési helyén vagy a szállítás közben végzett ellenőrzés során, hogy a takarmány nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, akkor meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. A NÉBIH, a vármegyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal meghatározza, hogy a feladónak, a címzettnek vagy bármely más, az intézkedés megtételére jogosult személynek a következő intézkedések közül melyiket kell végrehajtania:

a) megadott határidőn belül a takarmány kifogásolt tulajdonságát a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelővé teszik,

b) a takarmány szennyezettségét az előírtaknak megfelelően megszüntetik,

c) előírt, illetve engedélyezett módszert alkalmaznak a takarmány feldolgozására,

d) más célra használják fel a takarmányt,

e) visszaküldik a takarmányt a származási országba, a származási ország illetékes hatóságának értesítését követően,

f) megsemmisítik a takarmányt.

3. Az 1. és 2. pontokban foglaltak teljesítésével kapcsolatos intézkedések költségeit – attól függően, hogy kinél merültek fel – a feladónak, a címzettnek vagy az intézkedés megtételére jogosult személynek kell viselnie.

4. *  A 2. pont b), d), e) és f) alpontjai esetén a vármegyei kormányhivatal információi alapján a NÉBIH haladéktalanul értesíti a küldő tagállamot.

5. *  Amennyiben Magyarország területéről érkezett szállítmánnyal kapcsolatban jelentkeznek a 2. pont szerinti problémák, és a 4. pont szerinti intézkedésekről a NÉBIH-et informálja a rendeltetési hely tagállama, akkor a NÉBIH értesítése alapján a vármegyei kormányhivatalnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, és az elvégzett vizsgálatokról, a meghozott döntésekről és a döntés indokáról a NÉBIH-en keresztül értesítenie kell a rendeltetési hely tagállamát.

6. *  Ha a NÉBIH a 4. pont esetén, vagy az 5. pont szerinti rendeltetési hely tagállama az intézkedéseket nem találja megfelelőnek, akkor a NÉBIH-nek és a vármegyei kormányhivatalnak a rendeltetési hely tagállamával együtt kell működnie a probléma megoldásához szükséges intézkedés meghatározásában.

7. *  Amennyiben a vármegyei kormányhivatal a másik tagállamból érkezett takarmány ellenőrzése során ismétlődő rendellenességeket tapasztal, a NÉBIH-en keresztül értesíti az Európai Bizottságot és a küldő tagállamot.

IV. A takarmányokból eredő vészhelyzetek információs rendszere

1. *  A takarmány előállításáért, tárolásáért és forgalomba hozataláért felelős személynek azonnal tájékoztatni kell a vármegyei kormányhivatalt, ha tudomására jut, hogy a tulajdonában vagy birtokában lévő, tagállamon kívüli országból behozott vagy forgalomba hozott takarmány * 

a) nemkívánatos anyag tartalma meghaladja a 2. számú mellékletben meghatározott maximális megengedett mennyiséget,

b) a jogszabályban előírt valamely rendelkezésnek nem felel meg, és ebből kifolyólag az emberi, állati egészség vagy a környezet károsításának veszélye áll fenn.

2. *  A takarmány előállításáért, tárolásáért és forgalomba hozataláért felelős személynek tájékoztatnia kell a vármegyei kormányhivatalt * 

a) az 1. pont szerinti takarmány pontos azonosítását lehetővé tevő összes részletről, a takarmány által okozott veszélyről, és a takarmány nyomon követhetőségével kapcsolatos információkról,

b) minden olyan tevékenységről, amelyet annak érdekében tettek, hogy meggátolják a takarmánynak az emberi és az állati egészségre, illetve a környezetre gyakorolt károsító hatását.

3. *  Szükség szerint a NÉBIH, a vármegyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal a III. fejezet 2. és 3. pontjaiban foglaltak szerint jár el.

4. *  Ha a vármegyei kormányhivatal a kockázat elemzési faktorok alapján olyan információval rendelkezik, amely alapján a takarmány az emberi, az állati egészségre vagy a környezetre kockázatot jelent, akkor az információ ellenőrzése után intézkednie kell, hogy

a) a takarmányt takarmányozásban ne használhassák fel,

b) a takarmányt elkülönítsék és annak vizsgálata azonnal megkezdődjön a veszélyforrás eredetére, természetére, és ahol szükséges, a nemkívánatos anyagok eredetére és szintjére vonatkozóan.

Ahol szükséges, a kockázatelemzést ki kell terjeszteni a takarmány más szállítmányaira, vagy a takarmány-, illetve az élelmiszerlánc más területeire és termékeire, amelyek tartalmazhatnak nemkívánatos vagy tiltott anyagokat, vagy amelyeknél ilyen veszély fennállhat, figyelembe véve a nemkívánatos, illetve tiltott anyagok keveredését más takarmányokban és a veszélyes termékek visszakerülésének lehetőségét a takarmányláncba.

5. *  Ha a súlyos kockázat fennállása a 4. pont alapján beigazolódik, a vármegyei kormányhivatalnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket – például a takarmány szennyezettségének megszüntetése, további intézkedések a takarmány ártalmasságának megszüntetésére, a takarmány újrafeldolgozása, megsemmisítése – annak érdekében, hogy a nemkívánatos és tiltott anyagokat tartalmazó takarmány ne jelentsen veszélyt az emberi, állati egészségre, valamint a környezetre. Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy a nemkívánatos, illetve tiltott anyagok más szállítmányokba vagy a takarmányozási, illetve élelmiszer láncba is bekerülhettek, a vármegyei kormányhivatalnak haladéktalanul azonosítania kell, és ellenőrzés alá kell vonnia az érintett szállítmányt, illetve az ilyen takarmányt fogyasztott élő állatokat. Az élő állatokkal kapcsolatban az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások figyelembevételével kell a szükséges intézkedéseket megtenni, együttműködve az érintett hatóságokkal annak érdekében, hogy az emberi, az állati egészségre vagy a környezetre kockázatot jelentő takarmányok forgalomba hozatalra ne kerüljenek, illetve azokat a forgalomból azonnal kivonják.

6. *  Ha a NÉBIH, a vármegyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal megállapítja, hogy Magyarország vagy más tagállam területén forgalomba hozott, vagy az Európai Unió tagállamain kívüli országból az Európai Unió területére forgalomba hozatal céljára behozott takarmányra vonatkoznak az 1. pont a) vagy b) alpontjaiban foglaltak, akkor az Európai Bizottság értesítése a külön jogszabályban foglaltak szerint történik.

13. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez * 

A különleges táplálási igényeket kielégítő takarmányok alkalmazásáról, valamint a kutyák és macskák különleges táplálási igényeket kielégítő takarmányainak energiaérték számításáról

A. rész

1. Ahol a B. részben foglalt táblázat B oszlopában ugyanahhoz a táplálási célhoz tartozó táplálási jellemzőknek több mint egy csoportja szerepel az „és/vagy” kifejezéssel elválasztva, az előállító választhat e jellemzők valamely vagy mindkét csoportjának alkalmazása között az 1. oszlopban meghatározott táplálási cél elérése érdekében. Az egyes választási lehetőségeknek megfelelő címkén feltüntetendő jellemzők a D. oszlopban szerepelnek.

2. Ahol a B. részben foglalt táblázat B vagy D oszlopában adalékanyag-csoportok vannak feltüntetve, a felhasznált adalékanyagokat a 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az adott alapvető jellemzőre vonatkozóan engedélyezni kell.

3. Ahol a B. részben foglalt táblázat D oszlopa előírja az analitikai alkotóelemek vagy az összetevők forrásának, illetve forrásainak feltüntetését, az előállítónak pontos leírást [pl. az összetevő(k) egyedi nevét, az állatfajt vagy az állat részét] kell adnia, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a takarmányok megfelelnek-e a vonatkozó alapvető táplálási jellemzőknek.

4. Ahol a B. részben foglalt táblázat D oszlopa az „összes” kifejezés említésével adalékanyagként is engedélyezett anyag feltüntetését írja elő, akkor a feltüntetett tartalomnak értelemszerűen vagy a természetes, a hozzáadott anyag nélküli tartalomra, vagy a 70/524/EGK tanácsi irányelvtől eltérően az anyagban természetesen jelenlévő és az adalékanyagként hozzáadott anyag összes mennyiségére kell vonatkoznia.

5. A B. részben foglalt táblázat D oszlopában a „ha hozzáadott” kifejezés említésével kötelező feltüntetni az adatokat, ha az összetevőt vagy adalékanyagot kifejezetten a különleges táplálási cél elérése érdekében keverték bele a takarmányba vagy növelték mennyiségét.

6. A B. részben foglalt táblázat D oszlopában az analitikai összetevőkre és adalékanyagokra vonatkozóan feltüntetendő adatoknak kvantitatívnak kell lenniük.

7. A B. részben foglalt táblázat E oszlopában megadott ajánlott alkalmazási időszak olyan tartamot jelöl, amelyen belül a táplálási cél általában elérhető. Az előállítók a megadott határokon belül pontosabban is megjelölhetik az alkalmazási időszakot.

8. Ha egy takarmányt egynél több különleges táplálási célra szánnak, akkor meg kell felelnie a B. részben rögzített, az e céloknak megfelelő rendelkezéseknek.

9. A különleges táplálási célra szánt kiegészítő takarmányok esetében a napi adag egyensúlyára nézve tájékoztatást kell adni a címkén feltüntetett használati utasításban.

10. Amikor különleges táplálási célokra szánt takarmányt olyan bólusz formájában helyeznek forgalomba, amely szájon át történő egyéni kényszertáplálásra szánt takarmány-alapanyag vagy kiegészítő takarmány, a takarmány címkéjén adott esetben meg kell említeni a bólusz folyamatos hatóanyag-leadásának maximális időtartamát és a napi hatóanyag-leadási rátát minden olyan adalékanyag tekintetében, amelyre a teljes értékű takarmány vonatkozásában maximális tartalmat írtak elő. Az illetékes hatóság kérésére annak az élelmiszer-ipari vállalkozónak, amely bendőkapszulát hoz forgalomba, bizonyítékokkal kell alátámasztania, hogy a napi hozzáférhető adalékanyag-szint az emésztőrendszerben adott esetben nem haladja meg a teljes értékű takarmány kilogrammjára vonatkozóan rögzített maximális adalékanyag-tartalmat a teljes takarmányozási időszak során (lassú hatóanyag-leadási hatás). Ajánlott, hogy a bólusz formájában alkalmazott takarmány beadását állatorvos vagy más szakavatott személy végezze.

B. rész

Az ajánlott alkalmazási területek

A B C D E F
Különleges táplálási cél Alapvető termékjellemzők Állatfajok vagy -kategóriák A címkén garantálandó jellemzők Az alkalmazás javasolt időtartama Egyéb rendelkezések
1. *  Vesefunkció segítése idült veseelégtelenség esetén* Jó minőségű fehérjék és korlátozott foszfortartalom: maximum 5 g/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12% nedvességtartalom mellett, valamint
korlátozott nyersfehérje- tartalom: maximum 220 g/kg a kedvtelésből tartott állatok
teljes értékű takarmányában, 12% nedvességtartalom mellett vagy
Kutya – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Nátrium
– Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben maximum 6 hónap** – A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni.
– A fehérjék javasolt emészthetősége: minimum
85%.
– A címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre”.
Csökkentett foszforfelszívódás lantán-karbonát-oktahidrát hozzáadásával Felnőtt kutya – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Nátrium
– Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
– Lantán-karbonát-oktahidrát
Kezdetben maximum 6 hónap** – A címkén feltüntetendő: „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
Jó minőségű fehérjék és korlátozott foszfortartalom: maximum 6,2 g/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12% nedvességtartalom mellett, valamint korlátozott nyersfehérje- tartalom: maximum 320 g/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12% nedvességtartalom mellett vagy Macska – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Nátrium
– Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben maximum 6 hónap** – A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni.
– A fehérjék javasolt emészthetősége: minimum 85%.
– A címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
Csökkentett foszforfelszívódás lantán-karbonát-oktahidrát hozzáadásával Felnőtt macska – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Nátrium
– Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
– Lantán-karbonát-oktahidrát
Kezdetben maximum 6 hónap** – A címkén feltüntetendő: „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.
2. Csökkentett foszforfelszívódás lantán-
karbonát-oktahidrát hozzáadásával
Felnőtt macska – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Nátrium
– Lantán-karbonát-oktahidrát
– Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben legfeljebb 6 hónapig (2) A csomagoláson, címkén vagy a kísérőokmányon feltüntetendő: „Állatorvos véleményének kikérése az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási idő kiterjesztése előtt javasolt.”
A használati utasításban feltüntetendő: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
3. Struvitkövek feloldása(3) – Vizeletsavasító tulajdonságok, kis magnéziumtartalom, korlátozott mennyiségű, de jó minőségű fehérje Kutya – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Nátrium
– Magnézium
– Kálium
– Kloridok
5–12 hét A használati utasításban feltüntetendő:
„Víz mindig álljon rendelkezésre.”
A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
– Vizeletsavasító tulajdonságok és alacsony magnéziumszint Macska – Kén
– Vizeletsavasító anyagok
– Kalcium
– Foszfor
– Nátrium
– Magnézium
– Kálium
– Kloridok
– Kén
– Összes taurin
– Vizeletsavasító anyagok
„Alkalmazás előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
4. Sturvitkövek újbóli kialakulásának megelőzése(3) – Vizeletsavasító tulajdonságok és alacsony magnézium szint Kutya és macska – Kalcium
– Foszfor
– Nátrium
– Magnézium
– Kálium
– Kloridok
– Kén
– Összes taurin
– Vizeletsavasító anyagok
Max. 6 hónap A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
5. Urátkőképződés csökkentése Alacsony purinszint, korlátozott mennyiségű, de jó minőségű fehérje Kutya és macska – Fehérjeforrás(ok) Max. 6 hónap, de a húgysav metabolizmus helyre nem állítható zavara esetén a teljes élettartam folyamán adagolható A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
6. Oxalátkőképződés csökkentése Alacsony kálciumszint, alacsony D-vitamin szint, vizeletlúgosító tulajdonságok Kutya és macska – Foszfor
– Kalcium
– Nátrium
– Magnézium
– Kálium
– Kloridok
– Kén
– Összes D-vitamin
– Hidroxiprolin
– Vizeletlúgosító anyagok
Max. 6 hónap A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
7. Cisztinkőképződés csökkentése Alacsony fehérjeszint, alacsony kéntartalmú aminosavszint, vizelet
– lúgosító tulajdonságok
Kutya és macska – Összes kéntartalmú aminosav
– Nátrium
– Kálium
– Kloridok
– Kén
– Vizeletlúgosító anyagok
Kezdetben max. 1 év A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az
alkalmazási időszak kiterjesztése előtt állatorvosi vélemény kikérése
javasolt.”
8. Valamely összetevővel vagy táplálóanyaggal szembeni mutatott érzékenység csökkentésére(4) – Megválasztott fehérjeforrás és/vagy
– Megválasztott szénhidrátforrás
Kutya, macska Fehérjeforrás(ok)
Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
3–8 hét, ha az érzékenység jelei megszűnnek, korlátozás nélküli ideig alkalmazható
9. Heveny bélbeli felszívódási zavarok csökkentése Megnövelt elektrolit szint és könnyen emészthető összetevők Kutya, macska – Könnyen emészthető összetevők, esetleges előkezelésük feltüntetésével
– Nátrium
– Kálium
– Nyákképző anyagok forrásai (ha hozzáadott)
1–2 hét A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
– „Heveny hasmenés alatt vagy az abból való lábadozás idején.”
„Alkalmazás előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
10. Emésztési zavar (maldigestio) ellensúlyozására(5) Könnyen emészthető összetevők és alacsony zsírszint Kutya, macska Könnyen emészthető összetevők, esetleges előkezelésük feltüntetésével. 3–12 hét, de idült hasnyálmirigy elégtelenség esetén az egész élettartam folyamán alkalmazható A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
11. *  Szívműködés segítése idült szívelégtelenség esetén Korlátozott mennyiségű nátrium: 2,6 g/kg-nál alacsonyabb a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12% nedvességtartalom mellett Kutya és macska – Magnézium
– Kálium
– Nátrium
Kezdetben maximum 6 hónap – A takarmányt teljes értékű
takarmányként kell forgalomba hozni.
– A címkén feltüntetendő:
»Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.«
12. Glükózellátás szabályozása
(Diabetes mellitius)
Glükózt gyorsan leadó szénhidrátok alacsony szintje Kutya, macska – Szénhidrát forrás(ok)
– Szénhidrátok esetleges előkezelése
– Keményítő
– Összes cukor
– Fruktóz (ha hozzáadott)
– Esszenciális zsírsav-tartalom (ha hozzáadott)
– Rövid és közepes szénláncú zsírsav források (ha hozzáadott)
Kezdetben max. 6 hónap A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak kiterjesztése előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
13. Májműködés segítése krónikus májelégtelenség esetén Jó minőségű fehérje, mérsékelt fehérjetartalom, magas esszenciális zsírsavtartalom és magas könnyen emészthető szénhidráttartalom Kutya – Fehérjeforrás(ok)
– Esszenciális zsírsavtartalom
– Könnyen emészthető
szénhidrátok, megfelelő esetben előkezelésük megjelölésével
– Nátrium
– Összes réz
Kezdetben legfeljebb
6 hónapig.
A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás, illetve az alkalmazás idő-tartamának meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
A használati utasításban feltüntetendő: „Folyamatos ivóvízellátást kell biztosítani.”
14. Jó minőségű fehérje, mérsékelt fehérjetartalom és magas esszenciális zsírsavtartalom Macska – Fehérjeforrás(ok)
– Esszenciális zsírsavtartalom
– Nátrium
– Összes réz
15. A zsíranyagcsere szabályozása hiperlipidémia esetén Alacsony zsírszint, magas esszenciális zsírsav szint Kutya, macska – Esszenciális zsírsav tartalom
– n-3 zsírsav tartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben max. 2 hónap A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak kiterjesztése előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
16. *  A takarmány jódtartalmának csökkentése pajzsmirigy- túlműködés esetén Korlátozott mennyiségű jód: maximum 0,26 mg/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12% nedvességtartalom mellett Macska Teljes jódtartalom Kezdetben maximum 3 hónap – A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni.
– A címkén feltüntetendő:
»Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.«
17. *  Réztartalom csökkentése a májban Korlátozott mennyiségű réz: maximum 8,8 mg/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12% nedvességtartalom mellett Kutya Összes réz Kezdetben maximum 6 hónap – A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni.
– A címkén feltüntetendő:
»Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.«
18. A túlzott testsúly csökkentése Kis energiatartalom Kutya, macska Energiaérték
(EU számítás szerint számítandó)
Amíg az előre meghatározott célsúlyt el nem éri Használati utasításként a napi adagot ajánlani kell
19. Felépülés, gyógyulás elősegítése takarmányozással(6) Magas energiatartalom, létfontosságú táplálóanyagok és jól emészthető összetevők magas koncentrációja Kutya, macska – Könnyen emészthető összetevők és adott esetben kezelésük
– Energiaérték
– n-3 és n-6 szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Amíg a felépülés be nem következik. Abban az esetben, ha a takarmányt szondával történő bejuttatásra szánják, a címkén feltüntetendő:
»Alkalmazása állatorvosi felügyelet mellett.«
20. Enterococcus faecium DSM
10663 / NCIMB 10415 (E1707)
A kiegészítő takarmány tartalmazhat a »bélflóra-
stabilizálók« funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagokat a teljes értékű takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-
tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Kutyák A bélflóra-stabilizáló neve és hozzáadott mennyisége 10–15 nap – A takarmány használati utasításának biztosítania kell a bélflóra-stabilizáló vonatkozásában a teljes értékű takarmány tekintetében jogszabályban rögzített maximális tartalom betartását.
– A címkén feltüntetendő: »Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.«
21. Bőrfunkciók erősítése dermatózis és erős szőrhullás esetén Magas esszenciális zsírsavszint Kutya, macska Az esszenciális zsírsavszint Max. 2 hónap A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
22. Ízületi funkciók elősegítése ízületi gyulladás (ostheoarthritis) esetén Kutyák:
Az összes omega–3 zsírsav a szárazanyag-tartalomnak legalább 3,3%-a. Az eikozapentaénsav (EPA) a szárazanyag-tartalomnak legalább 0,38%-a.
Megfelelő E-vitamin-szint. Macskák:
Az összes omega-3 zsírsav a szárazanyag-tartalomnak legalább 1,2%-a. A dokozahexaénsav (DHA) a szárazanyag-tartalomnak legalább 0,28%-a.
Magasabb metionin- és mangántartalom.
Megfelelő E-vitamin-szint.
Kutya, macska Kutyák:
– Összes omega–3 zsírsav
– Összes EPA
– Összes E-vitamin
Macskák:
– Összes omega–3 zsírsav
– Összes DHA
– Összes metionin
– Összes mangán
– Összes E-vitamin
Kezdetben maximum 3 hónap Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.
23. Ellési bénulás kockázatának csökkentése – Alacsony kalciumszint
és/vagy
– Alacsony kation/anion arány
Tejelő tehén – Kalcium
– Foszfor
– Magnézium
– Kalcium
– Foszfor
– Nátrium
– Kálium
– Kloridok
– Kén
1–4 hét az ellés előtt
1–4 hét az ellés előtt
A használati utasításban feltüntetendő:
„Adagolását az ellés után be kell szüntetni.”
vagy
– Magas zeolittartalom (szintetikus nátrium-
alumínium-szilikát)
Szintetikus nátrium-
alumínium-szilikát
2 hét az ellés előtt


vagy
A használati utasításban feltüntetendő:
„Adagolását az ellés után be kell szüntetni.”
– Magas kalciumtartalom nagy mennyiségben rendelkezésre álló kalciumsók formájában Teljes kalciumtartalom, kalciumforrás és mindenkori mennyiség Az ellés első jeleitől, az ellést követő két napon keresztül A használati utasításban fel kell tüntetni:
– „A takarmány mennyiségének meghatározásakor biztosítani kell, hogy a nátrium-
alumínium-szilikát napi bevitele ne lépje túl az állatonkénti 500 grammot.”
– „Adagolását ellés után be kell szüntetni.”

A csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
– A használati utasítás,
vagyis az alkalmazások száma és időtartama az ellés előtti és utáni időszakban.
– A következő szöveg:
„Alkalmazás előtt takarmányozási szakértő véleményének kikérése javasolt.”
24. Ketózis kockázatának csökkentése(7), (8) Glükogént szolgáltató energiaforrások Tejelő tehén és anyajuh – Glükogén energiaforrásként működő összetevők
– 1,2-propán-diol (propilénglikol), ha glülóz-
prekurzorként hozzáadott
3–6 hétig borjadzás után(9)

Anyajuhok esetében a vemhesség utolsó 6 hetében és a bárányozást követő első
– Glicerin (ha glülóz prekurzorként hozzáadott) 3 héten(10)
25. Legeltetési (fű)tetánia kockázatának csökkentése (hypomagnesaemia) Magas magnéziumszint, könnyen hozzáférhető szénhidrátok, csökkentett fehérje- és alacsony káliumszint Kérődzők – Keményítő
– Összes cukor
– Magnézium
– Nátrium
– Kálium
3–10 hétig a gyors fűnövekedési időszakban A használati utasításban útmutatást kell adni a rost és könnyen hozzáférhető energiaforrások napi arányára.
Juhtakarmányok esetében a csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Kizárólag anyajuhok számára.”
26. Acidózis (tejsavmérgezés)
kockázatának csökkentése
Könnyen fermentálható szénhidrátok alacsony szintje és magas pufferkapacitás Kérődzők – Keményítő
– Összes cukor
Max. 2 hónap(11) A használati utasításban útmutatást kell adni a rost és a könnyen hozzáférhető energiaforrások napi arányára.
Tejelő tehén takarmány esetében a csomagoló-
eszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon fel kell tüntetni:
„Kizárólag nagy tejhozamú tehenek számára.” Hizlalásra tartott kérődzők takarmánya esetén a csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Kizárólag intenzíven takarmányozott állatok számára.”(12)
27. Legelő állatok nyomelemekkel és/vagy Jelentős mennyiségben tartalmaz: Működő bendővel rendelkező kérődzők – Az egyes hozzáadott nyomelemek, Legfeljebb 12 hónap – A bólusz formájában történő alkalmazás engedélyezett.
vitaminokkal való hosszú távú ellátása – nyomelemeket
és/vagy
– vitaminokat,
provitaminokat és olyan kémiailag jól meghatározott anyagokat, amelyeknek hasonló hatása van.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat takarmány-
adalékanyagokat a teljes értékű takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-tarta-
vitaminok, provitaminok és hasonló hatással bíró, kémiailag jól meghatározott anyagok neve és teljes mennyiségei.
– Bólusz használata esetén az egyes nyomelemek és/vagy vitaminok napi hatóanyag-leadási rátája;
– Bólusz használata esetén a nyomelemek vagy vitaminok folyamatos hatóanyag-leadási időtartama.
Egy bólusz legfeljebb 20%-
ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából.
– A címkén feltüntetendő:
»– Adott esetben kerülendő a bendőkapszulában található adalékanyagoktól eltérő forrásokból származó maximális tartalommal rendelkező adalékanyagok egyidejű adása.
lom százszorosát túllépő koncentrációban. – Használat előtt ajánlott kikérni állatorvos vagy táplálási szakértő tanácsát az alábbiakról:
(1) a nyomelemek egyensúlya a napi adagban;
(2) az állomány státusza a nyomelemek tekintetében;
– A bólusz adott esetben x% inaktív vasat tartalmaz a sűrűség növelése céljából.«
28. Születés utáni vashiány kompenzálása Jelentős mennyiségben tartalmaz az
1831/2003/EK rendelet I. melléklete szerinti »tápértékkel rendelkező adalékanyagok« kategória »nyomelemek vegyületei« funkcionális csoportja tekintetében engedélyezett vasvegyületeket.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat vasat a teljes értékű takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-
tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Szopós malacok és borjak Teljes vastartalom Születés után legfeljebb 3 hétig A takarmány használati utasításának biztosítania kell a vas tekintetében a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
29. Pata, köröm és bőr regenerálódásának elősegítése Magas cinktartalom.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat cinket a teljes értékű takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-
tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Lovak, kérődzők, sertések Teljes
– cinktartalom
– metionintartalom
Legfeljebb 8 hét – A takarmány használati utasításának biztosítania kell a cink tekintetében a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
30. Az ivarzási időszakra és a szaporodásra való felkészülés elősegítése – Jelentős szeléntartalom és minimális E-vitamin-tartalom, azaz a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában 12%-os nedvességtartalom mellett sertéseknél 53 mg, nyulaknál 35 mg, kutyáknál, macskáknál, nyércnél 88 mg; Emlősök Az egyes hozzáadott nyomelemek és vitaminok nevei és teljes mennyiségei. – Tehén: a vemhesség
végét megelőző két héttől az új vemhesség megerősítéséig.
– Kocák: Az ellést megelőző 7. naptól az ellés utáni 3. napig, valamint a párzást megelőző 7. naptól a párzás utáni 3. napig.
– A takarmány használati utasításának biztosítania kell a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított, releváns maximális tartalom betartását.
– A címkén feltüntetendő:
»Útmutatást kell adni azokra
minimális E-vitamin-tartalom, azaz állatonként és naponta juhféléknél 100 mg, szarvasmarháknál 300 mg, lovaknál 1100 mg
vagy
– Jelentős A-vitamin-tartalom
és/vagy D-vitamin-tartalom és/vagy minimális béta-
karotin-tartalom, azaz állatonként és naponta 300 mg.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-
tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
– Egyéb nőstény emlősök: a vemhesség utolsó szakaszától a következő vemhesség igazolásáig.
– Hímek: szaporító tevékenység időszakaiban.
az esetekre, amelyekben a takarmány alkalmazása helyénvaló.«
31. – Jelentős A-vitamin-tartalom
és/vagy D-vitamin-tartalom
vagy
– Jelentős szelén- és/vagy cinktartalom és/vagy minimális E-vitamin-tartalom, azaz a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában 12%-os nedvességtartalom mellett 44 mg.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, cinket, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Madarak Az egyes hozzáadott nyomelemek és vitaminok nevei és teljes mennyiségei. – Nőstények: az ivarzás időszakában
– Hímek: szaporító tevékenység időszakaiban.
32. *  A víz- és elektrolit-egyensúly stabilizálása a fiziológiai emésztés segítése érdekében – Főként elektrolitok: nátrium, kálium és kloridok
– Pufferkapacitás***: legalább
60 mmol/l felhasználásra előkészített ital
– Könnyen emészthető
szénhidrátok
Borjú, malac, bárány, gida, csikó – Nátrium
– Kálium
– Kloridok
– Szénhidrátforrás(ok)
– Bikarbonátok és/vagy citrátok (ha hozzáadott)
1–7 nap – A felhasználásra előkészített ital literenkénti javasolt elektrolittartománya:
Nátrium: 1,7 g – 3,5 g
Kálium: 0,4 g – 2,0 g
Kloridok: 1 g – 2,8 g
– A címkén feltüntetendő:
1. „Emésztési zavarok (hasmenés) veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.”
2. „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:
1. A felhasználásra előkészített ital és adott esetben tej javasolt bevitele.
2. Ha a felhasználásra előkészített ital bikarbonát- és/vagy citráttartalma meghaladja a 40 mmol/ l-t:
„Oltógyomorral (abomasum) rendelkező állatoknál ne alkalmazza tejjel együtt
33. Húgykőképződés kockázatának csökkentése Alacsony foszforszint és magnézium szint, vizeletsavasító tulajdonságok Kérődzők – Kalcium
– Foszfor
– Nátrium
– Magnézium
– Kálium
– Kloridok
– Kén
– Vizeletsavasító anyagok
Max. 6 hét A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Kizárólag intenzíven táplált fiatal állatok számára.”
A használati utasításban feltüntetendő:
„Víz mindig álljon rendelkezésre.”
34. Stresszreakciók csökkentése – Magas magnézium szint és/vagy
– Könnyen emészthető összetevők
Sertés Magnézium
– Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük megjelölésével
– n-3 zsírsav tartalom
(ha hozzáadott)
1–7 nap Útmutatást kell adni az olyan helyzetekről, amikor e takarmány etetése szükséges.
35. *  Élettani (fiziológiai)
emésztés stabilizálása
„Az 1831/2003/EK rendelet I.
melléklete szerinti »állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok« kategória »bélflóra- stabilizálók« funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok, illetve az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkében említett, az engedély megújítására irányuló eljárás lezárultáig a
»mikroorganizmusok«
csoportba tartozó takarmány- adalékanyagok.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat a »bélflóra- stabilizálók« funkcionális
csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagokat a teljes értékű takarmányra rögzített vonatkozó maximális adalékanyag-
tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Állatfajok, amelyek tekintetében a bélflórastablizálók/
mikroorganizmusok engedélyezettek.
A bélflóra-stabilizáló/
mikroorganizmus neve és hozzáadott mennyisége.
Legfeljebb 4 hét – A címkén feltüntetendő:
1. „Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.”
2. Adott esetben: „A takarmány a teljes értékű takarmányra engedélyezett maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban tartalmaz bélflóra- stabilizálót/mikroorganizmust.”
– A takarmány használati utasításának biztosítania kell a bélflóra- stabilizáló/
mikroorganizmus vonatkozásában a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
36. Könnyen emészthető összetevők Sertés – Könnyen emészthető összetevők és adott esetben azok kezelése.
– Összehúzó hatású (adstringens) anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
– Nyákképző anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
37. Az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete szerinti »állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok« kategória »bélflóra-
stabilizálók« funkcionális csoportjába
Állatfajok, amelyek tekintetében a bélflóra-
stablizálók engedélyezettek.
A bélflóra-stabilizáló neve és hozzáadott mennyisége. Max. 4 hét – A címkén feltüntetendő:
(1) »Emésztési zavarok veszélye esetén, azok
tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.«
(2) Adott esetben: »A takarmány a teljes értékű
tartozó takarmány-
adalékanyagok.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat a »bélflóra-
stabilizálók« funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagokat a teljes értékű takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-
tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-tartalom százszorosát túllépő koncentrációban tartalmaz bélflóra-stabilizálót.«
– A takarmány használati utasításának biztosítania kell a bélflóra-stabilizáló vonatkozásában a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
38. Bélsárpangás kockázatának csökkentése Bélcsatornán való áthaladást serkentő anyagok Koca Bélcsatornán való áthaladást serkentő anyagok 10–14 nap ellés előtt és 10–14 nap ellés után
39. A zsírmáj-szindróma kockázatának csökkentése Alacsony energiakoncentráció és sok többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó zsírokból származó metabolizálható energiahányad Tojótyúk – Energiaérték (az EU módszerrel számítva)
– Zsírokból származó metabolizálható energia százalékos aránya
– Többszörösen telítetlen zsírsavtartalom
Max. 12 hét
40. Emésztési zavar (malabszorpció) ellensúlyozására Alacsony telített zsírsav szint és magas zsíroldható vitamin szint Baromfi, a liba és a galamb kivételével – Telített zsírsavak százalékos aránya az összes zsírsavon belül
– Összes A-vitamin
– Összes D-vitamin
– Összes E-vitamin
– Összes K-vitamin
Kelés után az első 2 hétben
41. A vékonybél idült emésztési rendellenességeinek Könnyen emészthető
szénhidrátok, fehérjék és
Lófélék(13) Könnyen emészthető
szénhidrát fehérjék és
Kezdetben max. 3 hónap Útmutatást kell adni az olyan esetekre, amikor e
kiegyenlítése zsírok zsírok forrásai, esetleges előkezelésük feltüntetésével takarmány etetése szükséges, beleértve az egy nap alatt alkalmazandó etetések számát.
A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy annak meghosszabbítása előtt állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
42. A vastagbél emésztési rendellenességei kockázatának csökkentése Könnyen emészthető
rostösszetevők
Lófélék – A rost forrása(i)
– Az n-3 zsírsavtartalom
(ha hozzáadott)
1–2 hét Útmutatást kell adni az olyan esetekre, amikor e takarmány etetése szükséges.
A csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt, illetve annak meghosszabbítása esetén állatorvosi vélemény kikérése javasolt.”
43. Stresszreakciók csökkentése Könnyen emészthető
összetevők
Lófélék – Magnézium
– Könnyen emészthető összetevők, esetleges előkezelésük feltüntetésével
– Az n-3 zsírsavak szintje
(ha hozzáadott)
2–4 hét Útmutatást kell adni az olyan esetekre, amikor az ilyen jellegű takarmány etetése szükséges.
44. Erős verejtékezés következtében fellépő elektrolit-veszteség kiegyenlítése Főként elektrolitok és könnyen felszívódó szénhidrátok Lófélék – Kalcium
– Nátrium
– Kálium
– Kloritok
– Glükóz
1–3 nap Útmutatást kell adni az olyan esetekre, amikor az ilyen jellegű takarmány etetése szükséges.
Ha a takarmány a napi adag jelentős részét teszi ki, útmutatást kell adni arra vonatkozóan, hogyan
előzendő meg a hirtelen takarmányváltás.
A használat utasításban feltüntetendő:
„Víz mindenkor álljon rendelkezésre.”
45. Sportteljesítményre való felkészülés és sportteljesítményt követő felépülés támogatása Magas szeléntartalom és minimális E-vitamin-tartalom, azaz a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában 12%-os nedvességtartalom mellett
50 mg.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelénvegyületeket a teljes értékű takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-
tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Lófélék Teljes
– E-vitamin-tartalom
– szeléntartalom.
A sportteljesítmény előtt legfeljebb 8 hétig – a sportteljesítmény után legfeljebb 4 hétig A takarmány használati utasításának biztosítania kell a szelénre vonatkozóan a teljes értékű takarmány tekintetében jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
46. *  Felépülés, gyógyulás elősegítése takarmányozással „A kiegészítő takarmány tartalmazhat Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB
10415-öt a teljes értékű takarmányra megállapított, vonatkozó maximális adalékanyag-tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Kutya Enterococcus faecium
DSM 10663/NCIMB
10415, ideértve a hozzáadott mennyiséget
10–15 nap – A takarmány használati utasításának biztosítania kell a bélflóra- stabilizáló/mikroorganizmus vonatkozásában a teljes értékű takarmány tekintetében jogszabályban rögzített maximális tartalom betartását.
– A címkén feltüntetendő:
»Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.«
47. Májfunkciók segítése idült májelégtelenség esetén Alacsony, de jó minőségű fehérjeszint és könnyen emészthető szénhidrátok Lófélék – A fehérje- és a rostforrások
– Könnyen emészthető szénhidrátok, azok esetleges előkezelésének feltüntetésével
– Metionin
– Kolin
– Az n-3 zsírsavtartalom
(ha hozzáadott)
Kezdetben max. 6 hónapig Útmutatót kell adni az alkalmazás módjára, beleértve a napi etetések számát.
Meg kell jelölni a csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon:
„A felhasználási időtartam meghosszabbítása esetén az állatorvos véleményét ki kell kérni.”
48. Vesefunkciók segítése idült veseelégtelenség esetén Alacsony, de jó minőségű fehérjeszint, kis foszforkoncentráció Lófélék – Fehérjeforrás
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Magnézium
– Nátrium
Kezdetben max. 6 hónapig Meg kell jelölni a csomagolóeszközön, címkén, illetve a kísérő okmányon:
„Felhasználás előtt vagy a felhasználás meghosszabbítása esetén az állatorvos véleményét ki kell kérni.”
A használati utasításban jelzendő:
„Víz mindig álljon az állatok előtt.”

* Adott esetben a gyártó átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja.

** Ha a takarmányt átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az ajánlott alkalmazási időszak kettő-négy hét.

*** A számítás az erős iondifferencia módszere (SID-érték) alapján történt. A SID az erős kationok és az erős anionok koncentrációi összegének a különbsége: [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/

(1) Adott esetben a gyártó átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja.

(2) Ha a takarmányt (tápot) átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az átmeneti alkalmazási idő 2–4 hét legyen.

(3) Macskaeledel esetén „macskák alsó húgyúti betegsége” vagy „macskák urológiai szindrómája – FUS” egészítheti ki a különleges táplálási célt.

(4) Speciális érzékenységre alkalmazható takarmány esetén az adott érzékenységre történő hivatkozás helyettesítheti az „összetevő és táplálóanyag iránti érzékenység” kifejezést.

(5) A gyártó a különleges táplálási célt kiegészítheti „exokrin hasnyálmirigy elégtelenség” hivatkozással.

(6) Az előállító a különleges takarmányozási célt kiegészítheti »macskafélék zsírmáj kialakulására« hivatkozással.”

(7) A „ketózis” szót „acetoanémia” szóval lehet helyettesíteni.

(8) A gyártók ketózisból való lábadozás esetére is ajánlhatják.

(9) Tejelő tehenek takarmánya esetén.

(10) Anyajuhok takarmánya esetén.

(11) Tejelő tehenek takarmánya esetén: max. 2 hónap a laktációs időszak kezdetétől.

(12) Az érintett kérődző kategóriát meg kell jelölni.

(13) Abban az esetben, ha a takarmány a nagyon idős állatok különleges igényeinek megfelelő (könnyen elfogyasztható és emészthető), akkor az „idős állatok” megnevezéssel lehet kiegészíteni az állatfajok és kategóriák megnevezést.

C. rész

1. A különleges táplálási igényeket kielégítő takarmányok csomagolóeszközén, címkéjén, illetve ömlesztve vagy tartályban való szállítás esetén a kísérő okmányon fel kell tüntetni:

a) a „diétás” minősítő kifejezést,

b) a takarmány pontos alkalmazását, vagyis a különleges táplálási célt,

c) az alapvető termékjellemzőket,

d) a takarmány alkalmazásának ajánlott időtartamát.

2. Az analitikailag azonosítható és a táp minőségére közvetlen hatást gyakoroló termékjellemzőknek deklarálni kell a szintjét.

3. A címkén föltüntethetők a fölhasználó számára előnyös tulajdonságok.

4. Forgalmazásukat nem kell állatorvosi rendelvényhez kötni, de a felhasználás előtt ajánlatos takarmányozási szakember vagy állatorvos véleményét kikérni.

5. Biztosítani kell a különleges táplálkozási célra szánt takarmányok felhasználásának hatékony felügyeletét.

6. A különleges takarmányozási célra szánt takarmányokat csak akkor lehet forgalmazni, ha alkalmazásuk az A. és B. részben foglaltaknak megfelel.

7. Elfogadott módszer hiányában a diétás kutya- és macskatápok energiaértékét a „nyers” összetételből kell kiszámítani az alábbiak szerint, MJ/kg-ban, egy tizedeshely pontossággal megadva. A deklarált értéktől 15%-os abszolút eltérés engedhető meg.

a) Kutya- és macskatápok (kivéve a 14% víztartalmat meghaladó macskatápok):

ME, MJ/kg = 0,1464 x nyersfehérje% + 0,3556 x nyersolaj és -zsír + 0,1464 x N-m.k.a.

b) A 14% víztartalmat meghaladó macskatápok esetében:

ME, MJ/kg = 0,1632 x nyersfehérje% + 0,3222 x nyersolaj és -zsír + 0,125 5 x N-m.k.a. – 0,2092

14. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez *