A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2003. évi LXXIV. törvény

a Bolgár Köztársaság Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között 1998. július 17-én, Szófiában aláírt, a Bolgár Köztársaság Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

(A Megállapodás a Magyar Köztársaság Országgyűlése általi megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezése 1999. év július hónap 29. napján megtörtént; a Letéteményes értesítése szerint a Megállapodás - annak 12. Cikk 1. bekezdése értelmében - 2002. év január hónap 12. napján hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
a Bolgár Köztársaság csatlakozásáról a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz

Preambulum

A Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság egyik részről, és a Bolgár Köztársaság másik részről (a továbbiakban: Felek),

megerősítve a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek melletti elkötelezettségüket,

figyelembe véve a Felek közötti kölcsönös gazdasági együttműködés pozitív alakulását,

törekedve az európai integrációs folyamat előmozdítására a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás bővítése révén,

szem előtt tartva a miniszterelnökök 1994. november 25-i poznani, az 1995. szeptember 11-i brnoi és az 1996. szeptember 13-i jasnai és 1997. szeptember 12-i portorozi nyilatkozatát,

hivatkozva a Bolgár Köztársaság 1996. május 30-i, a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz való csatlakozásra vonatkozó hivatalos kérelmére,

tekintettel a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás módosításáról Brnoban, 1995. szeptember 11-én aláírt Megállapodásra,

összhangban a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 39a. Cikkének rendelkezéseivel,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Bolgár Köztársaság csatlakozik a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz.

2. Cikk

A Bolgár Köztársaság elfogadja a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást a jelen Megállapodás aláírása előtt aláírt összes módosításával együtt, és azt a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban alkalmazza.

3. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Felekre vonatkozó hivatkozásait és azon felsorolásait, ahol valamennyi államot kifejezetten megneveznek, úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják a Bolgár Köztársaságot is.

4. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 4. Cikke 1. pontjában hivatkozott alapvám alatt a Bolgár Köztársaság esetében, az 1993. január 1-jén alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám értendő.

5. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 3. Cikke 2. pontja rendelkezéseinek alkalmazása céljából ezennel elfogadásra és a jelen Megállapodáshoz csatolásra kerültek a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 22., 23., 24., 25. és 26. sz. Jegyzőkönyvei.

2. Az importvámok lebontására vonatkozó rendelkezéseket

- egy részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 22. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Magyar Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 23. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Lengyel Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 24. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről Románia, más részről a Bolgár Köztársaság között a 25. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Szlovén Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 26. sz. Jegyzőkönyv

tartalmazza.

6. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 12. Cikke 1. pontja rendelkezéseinek alkalmazása céljából ezennel elfogadásra és a jelen Megállapodáshoz csatolásra kerültek a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 27., 28., 29., 30. és 31. sz. Jegyzőkönyvei.

2. A kölcsönös mezőgazdasági engedmények nyújtására vonatkozó rendelkezéseket

- egy részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 27. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Magyar Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 28. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Lengyel Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 29. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről Románia, más részről a Bolgár Köztársaság között a 30. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Szlovén Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 31. sz. Jegyzőkönyv tartalmazza.

7. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 8. Cikke 2. pontjában hivatkozott és a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás III/a., III/b. és III/c. mellékleteiben részletezett mennyiségi import korlátozásokat vagy ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket a Bolgár Köztársaságból származó termékek importjára is alkalmazzák, a jelen Megállapodás 7. Cikkéhez tartozó Mellékletben foglalt rendelkezések szerint.

8. Cikk

A jelen Megállapodás céljából a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. sz. Jegyzőkönyvét, amely a „származó termékek” fogalmának és az adminisztratív együttműködés módszereinek meghatározására vonatkozik, a Bolgár Köztársaságból származó termékekre is alkalmazni kell a jelen Megállapodás 8. Cikkéhez tartozó Mellékletben foglalt rendelkezések szerint.

9. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 16. Cikke 2. pontjában hivatkozott vámszervek adminisztratív együttműködését úgy kell érteni, hogy az egyik részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másik részről a Bolgár Köztársaság vámszervei közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtás a jelen Megállapodás 9. Cikkéhez tartozó I. Melléklet rendelkezései szerint fog megvalósulni.

2. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 16. Cikke 2. pontjában hivatkozott vámszervek adminisztratív együttműködését úgy kell érteni, hogy az egyik részről a Szlovén Köztársaság, másik részről a Bolgár Köztársaság vámszervei közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtás a jelen Megállapodás 9. Cikkéhez tartozó II. Melléklet rendelkezései szerint fog megvalósulni.

10. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikkében a kormányzati beszerzésekre vonatkozó hivatkozásokat, egyik részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másik részről a Bolgár Köztársaság közötti kapcsolatokban úgy kell érteni, hogy az a közbeszerzésekre vonatkozik, és a 24. Cikk 2. pontjában említett időszak legkésőbb 1998. végére befejeződik.

2. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikkében a kormányzati beszerzésekre vonatkozó hivatkozásokat, egyik részről a Szlovén Köztársaság, másik részről a Bolgár Köztársaság közötti kapcsolatokban úgy kell érteni, hogy az a közbeszerzésekre vonatkozik, és a 24. Cikk 2. pontjában említett időszak legkésőbb 1999. végére befejeződik.

3. Megállapodás jött létre arról, hogy a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikke 3. pontja szerint konzultációkra kerül sor a Vegyesbizottságban az 1. és a 2. pontban hivatkozott elbánás más Felekre történő kiterjesztése céljából.

11. Cikk

A jelen Megállapodás a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

12. Cikk

1. A jelen Megállapodás attól a naptól számított 30. napon lép hatályba, amikor a Letéteményes kézhez kapta az utolsó értesítést a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Feleitől és a Bolgár Köztársaságtól, az e célból szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

2. A Letéteményes haladéktalanul értesíti a Feleket a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

3. A jelen Megállapodás ezen Cikk 1. pontja szerinti hatálybalépéséig a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Bolgár Köztársaság a jelen Megállapodást 1999. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazza, feltéve, ha Románia 1998. december 1-jéig értesíti a többi Felet arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesültek és Románia 1999. január 1-jétől alkalmazza a jelen Megállapodást.

4. A jelen Megállapodás hatálybalépése napjától

- a Cseh Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, Prágában, 1995. december 15-én,

- a Szlovák Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, Szófiában, 1995. december 8-án

kötött szabadkereskedelmi megállapodások hatályukat vesztik, és

- a Szlovén Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, Szófiában, 1996. november 22-én

kötött szabadkereskedelmi megállapodás nem lép hatályba az érintett Felek jelen Megállapodásban rögzített kölcsönös egyetértésével.

5. A jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazásának napjától a jelen Cikk 4. pontjában említett szabadkereskedelmi megállapodásokat azok Szerződő Felei között nem alkalmazzák.

Fentiek hiteléül alulírott Meghatalmazottak a kellő meghatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Szófiában, 1998. július 17-én egy angol nyelvű hiteles példányban, amelyet a Lengyel Köztársaság Kormánya helyez letétbe. A Letéteményes valamennyi Félhez eljuttatja a hitelesített másolatokat.

Aláírások

Melléklet a 7. Cikkhez

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás III/a. Mellékletében feltüntetett termékeken kívül a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság legkésőbb az átmeneti időszak végére megszünteti a mennyiségi korlátozásokat és az ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket a Bolgár Köztársaságból származó, alábbiakban felsorolt termékekre:

2702

8418 * 

2. A Magyar Köztársaság a következő éves plafont nyitja a Bolgár Köztársaságból származó termékekre:

Bőr és műbőr lábbeli 100 000 USD

A fent meghatározott plafon addig lesz érvényben, amíg a Magyar Köztársaság el nem törli a kérdéses termékre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat. A Magyar Köztársaság felülvizsgálja a plafont, és e vizsgálat függvényében inter alia mérlegeli a plafon 2000. évre való megemelésének lehetőségét.

Melléklet a 8. Cikkhez

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. sz. Jegyzőkönyve rendelkezéseinek teljesítése céljából az alábbi módosításokat kell alkalmazni:

1. 4. Cikk

Ezen Cikk 1. bekezdésében a „Bulgária” szót el kell hagyni.

2. 18. Cikk

A visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványokkal kapcsolatban a 4. bekezdés kiegészül az alábbi bolgár változattal:  * 

3. 19. Cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodpéldányának kiállításával kapcsolatban a 2. bekezdés kiegészül a bolgár változattal az alábbiak szerint:  * 

4. A 7. sz. Jegyzőkönyv IV. Melléklete

A számlanyilatkozat az alábbi bolgár nyelvű változattal egészül ki:  * 

I. Melléklet a 9. Cikkhez

VÁMÜGYEKBEN TÖRTÉNŐ KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1. Cikk
Meghatározások

A jelen Melléklet alkalmazásában:

a) a „vámjogszabályok” a Felek területén alkalmazott, az áruk behozatalát, kivitelét, tranzitját és bármely más vámeljárás alá helyezését szabályozó rendelkezéseket jelentik, és magukban foglalják az említett Felek által elfogadott tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket is;

b) a „vámok” a Felek területén a vámjogszabályok alkalmazása során kirótt és beszedett valamennyi vámot, adót, díjat és/vagy más illetéket jelentik, de nem foglalják magukban azokat a díjakat és illetékeket, amelyek a nyújtott szolgáltatások megközelítő költségeinek összegére korlátozódnak;

c) a „megkereső hatóság” a Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely vámügyekben segítséget kér;

d) a „megkeresett hatóság” a Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely a vámügyekben történő segítségnyújtás iránti kérelmet fogadja;

e) a „jogszabálysértés” bármilyen vámjogszabálysértést, valamint ilyen jogszabály megsértésének bármilyen kísérletét jelenti;

f) a „vámhatóság” a Bolgár Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Vámfőigazgatóságot (Ministerstvo na finansite - Glavno Upravlenie Mitnitsi), a Cseh Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Vámfőigazgatóságot (Ministerstvo financí - Generální reditelství cel) és a Szlovák Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Szlovák Köztársaság Vámigazgatóságát (Ministerstvo financií-colné riaditelstvo Slovenskej republiky) jelenti.

2. Cikk
Hatály

1. A Felek a jelen Mellékletben meghatározott módon és feltételek mellett segítséget nyújtanak egymásnak a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosításában, különösen a vámjogszabálysértések megelőzésében, felderítésében és vizsgálatában.

2. A jelen Melléklet szerint a vámügyekben történő segítségnyújtás kiterjed a Felek bármely vámhatóságára, amely hatáskörrel rendelkezik a jelen Melléklet alkalmazására. Ez nem érinti a büntető ügyekben történő kölcsönös segítségnyújtás szabályait. A kölcsönös segítségnyújtás a bíróság megkeresésére gyakorolt jogkörben szerzett információkra csak akkor terjed ki, ha a bíróság ehhez hozzájárul.

3. Cikk
Segítségnyújtás megkeresés alapján

1. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megad minden olyan lényeges információt, amely a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosítását lehetővé teszi, beleértve az ilyen jogszabályok megsértésére vonatkozóan ismertté vált vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatos információkat is.

2. A megkereső hatóság felkérésére a megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot arról, hogy a Felek valamelyikének területéről kivitt árut megfelelően vitték-e ki a másik Fél területére, és ha ez szükséges, közli az áruval kapcsolatban alkalmazott vámeljárást is.

3. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ellenőrzést gyakoroljon:

a) azon természetes vagy jogi személyek felett, akikről alapos indokkal feltételezhető, hogy megsértik vagy megsértették a vámjogszabályokat;

b) olyan áruk mozgása felett, amelyek esetében közölték, hogy lényeges vámjogszabálysértésekhez vezethetnek;

c) szállítóeszközök felett, amelyekről alapos indokkal feltételezhető, hogy azokat vámjogszabályt sértő cselekmény elkövetéséhez használták, használják vagy használhatják.

4. Cikk
Önkéntes segítségnyújtás

A Felek, hatáskörükön belül, segítséget nyújtanak egymásnak, amennyiben ezt a vámjogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében szükségesnek tartják, különösen akkor, ha az alábbiakra vonatkozó információk birtokába jutnak:

- olyan cselekmények, amelyek megsértették, megsértik vagy megsérthetik a vámjogszabályokat és a másik Fél érdeklődésére számot tarthatnak;

- az ilyen cselekmények megvalósítása során alkalmazott új eszközök és módszerek;

- olyan áruk, amelyek esetében ismertté vált a behozatalra, a kivitelre vagy az átmenő forgalomra, illetve más vámeljárásokra vonatkozó vámjogszabályok lényeges megsértése;

- olyan személyek, akik esetében ismertté vált, vagy akik gyanúsíthatók, hogy megsértik vagy megsértették a másik Fél területén hatályos vámjogszabályokat;

- szállítóeszközök és konténerek, amelyek esetében ismertté vált vagy gyanítható, hogy a másik Fél területén hatályos vámjogszabályokat megsértve használták, használják vagy használhatják fel azokat.

5. Cikk
Kézbesítés/Közlés

A megkereső hatóság megkeresése alapján a megkeresett hatóság jogszabályainak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz

- az összes irat kézbesítése,

- az összes határozat közlése

érdekében a jelen Melléklet hatálya alá tartozó és a területén lakó vagy letelepedett címzettnek. Ilyen esetben a 6. Cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

6. Cikk
A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

1. A jelen Melléklet szerinti megkereséseket írásban kell elkészíteni. Az ilyen kérések teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell. Ha a helyzet sürgőssége indokolja, szóban előterjesztett megkereséseket is el lehet fogadni, de ezeket haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is.

2. A jelen Cikk 1. bekezdése szerinti megkereséseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

a) a megkeresést előterjesztő megkereső hatóság;

b) a kért intézkedés;

c) a megkeresés célja és oka;

d) az érintett törvények, jogszabályok és más vonatkozó jogi elemek;

e) azon természetes vagy jogi személyek lehetőség szerint minél pontosabb és átfogóbb megjelölése, akik ellen a vizsgálat irányul;

f) fontosabb tények összefoglalása, az 5. Cikkben szereplő esetek kivételével.

3. A megkeresést a megkeresett hatóság hivatalos nyelvén vagy egy általa elfogadott nyelven kell benyújtani.

4. Ha egy megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, akkor a megkeresés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni, óvintézkedéseket azonban el lehet rendelni.

7. Cikk
A megkeresés teljesítése

1. A segítségnyújtási megkeresés teljesítése érdekében a megkeresett hatóság, vagy ha azt nem tudja teljesíteni, az a közigazgatási szerv, amelyhez ez a hatóság a megkeresést továbbítja, saját hatáskörben és a rendelkezésre álló eszközökkel úgy jár el, mintha saját nevében vagy ugyanezen Fél egy másik hatóságának megkeresésére járna el, megadva a már rendelkezésre álló információkat, elvégezve a megfelelő vizsgálatokat vagy intézkedve azok elvégzéséről.

2. A segítségnyújtásra vonatkozó megkereséseket a megkeresett Fél törvényei, jogszabályai és más jogi eszközei alapján teljesítik.

3. Az egyik Fél kellő felhatalmazással rendelkező tisztségviselői - a másik érintett Fél egyetértésével és általa meghatározott feltételek mellett - a megkeresett hatóság vagy más annak alárendelt hatóság hivatalaitól megkaphatják azt a vámjogszabálysértésre vonatkozó tájékoztatást, amely a megkereső hatóság számára a jelen Melléklet végrehajtásához szükséges.

4. Az egyik Fél tisztségviselői a másik Fél egyetértése esetén, jelen lehetnek a másik Fél területén lefolytatott vizsgálatoknál.

8. Cikk
A tájékoztatás közlésének formája

1. A megkeresett hatóságnak okmányokkal, okmányok hitelesített másolatával, jelentésekkel és hasonlók formájában kell közölni a megkereső hatósággal a vizsgálat eredményét.

2. Az 1. bekezdésben említett dokumentumok helyettesíthetők az ugyanerre a célra bármilyen formában készített számítógépes információval.

9. Cikk
A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

1. Ha a megkeresett hatóság úgy véli, hogy a kért segítségnyújtás sértené a megkeresett Fél szuverenitását, közrendjét, biztonságát vagy más alapvető érdekeit, vagy a megkeresett Fél területén ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene, akkor visszautasíthatja a segítségnyújtást, illetve jogában áll, hogy csak részlegesen nyújtson segítséget vagy a segítségnyújtást bizonyos feltételekhez vagy követelményekhez kösse.

2. Ha a segítségnyújtás iránti megkeresés nem teljesíthető, a megkereső hatóságot haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni kell a segítségnyújtás visszautasításának indokairól.

3. Ha a vámhatóság olyan segítségnyújtást kér, amit ő maga nem tudna megadni, ha erre a másik Fél vámhatósága kérné, a kérésben erre a tényre fel kell hívnia a figyelmet. Az ilyen megkeresés teljesítése a megkeresett hatóság belátására van bízva.

10. Cikk
Bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség

1. A jelen Melléklet alapján bármilyen formában közölt információt bizalmasan kell kezelni. A hivatali titoktartási kötelezettséget be kell tartani és az információnak meg kell kapnia az ezt fogadó Fél országában érvényes törvények szerinti védelmet.

2. Nevet tartalmazó adatokat nem lehet átadni, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az átadott adat közlése vagy felhasználása a Felek valamelyikének alapvető jogelveivel ellentétes lenne, és különösen akkor, ha az érintett személy indokolatlan hátrányt szenvedne. A megkeresés alapján a fogadó Fél tájékoztatja a szolgáltató Felet a kapott információ felhasználásáról és az elért eredményről.

3. Nevet tartalmazó adatokat csak a vámhatóságoknak lehet átadni, valamint az ügyészségnek és a bíróságnak büntetőeljárással kapcsolatos igények esetében. Más személyek vagy hatóságok ilyen információt csak a szolgáltató hatóság előzetes felhatalmazása alapján kaphatnak meg.

4. A szolgáltató Fél ellenőrzi az átadásra kerülő információ pontosságát. Ha kiderül, hogy a biztosított információ pontatlan volt, vagy érvényteleníteni kell, akkor a fogadó Felet erről haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles elvégezni a helyesbítést vagy az érvénytelenítést.

5. Az alapvető közérdeket sértő esetek kivételével az érintett személy kérésre tájékoztatást kaphat a tárolt adatokról és a tárolás céljáról.

11. Cikk
Az információ felhasználása

1. A rendelkezésre bocsátott információt kizárólag a jelen Melléklet szerinti célokra kell felhasználni, és bármelyik Fél országában más célokra csak akkor lehet felhasználni, ha az információt szolgáltató közigazgatási hatóság ehhez előzetesen írásban hozzájárul, aki egyébként a felhasználást bármely módon korlátozhatja. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a kábítószerekkel és a pszichotróp anyagokkal kapcsolatos bűncselekményeket érintő információkra. Az ilyen információkat közölni lehet a tiltott kábítószer-kereskedelem elleni harcban közvetlenül érintett más hatóságokkal, a 2. Cikkben meghatározott keretek között.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak nem akadályozzák meg az információ felhasználását a vámjogszabályok megsértése miatt indított bármilyen bírósági vagy közigazgatási eljárásban.

3. A Felek a jelen Melléklet előírásainak megfelelően kapott információkat és a megtekintett okmányokat bizonyítékként felhasználhatják a bizonyítékok jegyzékében, jelentéseikben és vallomásaikban, valamint bírósági eljárásaikban és vádemelés céljára.

4. Az eredeti aktákat és dokumentumokat csak olyan esetekben kell bekérni, amikor a hitelesített másolat nem elegendő, s ha ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik. Az átadott eredeti példányokat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni, amint megszűnik az ok, amiért azokat a másik Félnek átadták.

12. Cikk
Szakértők és tanúk

A megkeresett hatóság tisztviselője felhatalmazást kaphat arra, hogy a jelen Melléklet hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, a kapott felhatalmazás keretei között, szakértőként vagy tanúként jelenjen meg a másik Fél igazságszolgáltatása előtt, és az eljáráshoz szükséges tárgyakat, okmányokat vagy ezek hiteles másolatát igény szerint bemutassa. A megjelenésre vonatkozó megkeresésnek konkrétan meg kell jelölni, hogy milyen ügyben, milyen címen és milyen minőségben hallgatják meg a tisztviselőt.

13. Cikk
A segítségnyújtás költségei

A Felek lemondanak a jelen Melléklet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve, ha indokolt, olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati megbízatást teljesítenek.

14. Cikk
Végrehajtás

1. A jelen Melléklet ügyeinek intézése a Felek vámhatóságainak feladata. Nekik kell dönteni az alkalmazáshoz szükséges minden gyakorlati rendelkezésről és intézkedésről, figyelembe véve az adatvédelmi szabályokat.

2. A Felek konzultálnak egymással és folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen Cikk rendelkezéseinek megfelelően elfogadott részletes végrehajtási szabályokról.

3. A Felek vámhatóságai intézkedhetnek annak érdekében, hogy nyomozó szolgálataik egymással közvetlen kapcsolatban álljanak.

4. A Felek a jelen Melléklettel kapcsolatban szükségesnek tartott módosításokat javasolhatnak az illetékes szerveknek.

II. Melléklet a 9. Cikkhez

VÁMÜGYEKBEN TÖRTÉNŐ KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1. Cikk
Meghatározások

A jelen Melléklet alkalmazásában:

a) a „vámjogszabályok” a Bulgáriában és Szlovéniában alkalmazott, az áruk behozatalát, kivitelét, tranzitját és bármely más vámeljárás alá helyezését szabályozó rendelkezéseket jelentik, és magukban foglalják az említett Felek által elfogadott tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket is;

b) a „vámok” a Felek területén a vámjogszabályok alkalmazása során kirótt és beszedett valamennyi vámot, adót, díjat és/vagy más illetéket jelentik, de nem foglalják magukban azokat a díjakat és illetékeket, amelyek a nyújtott szolgáltatások megközelítő költségeinek összegére korlátozódnak;

c) a „megkereső hatóság” a Szerződő Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely vámügyekben segítséget kér;

d) a „megkeresett hatóság” a Szerződő Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely a vámügyekben történő segítségnyújtás iránti kérelmet fogadja;

e) a „jogszabálysértés” bármilyen vámjogszabálysértést, valamint ilyen jogszabály megsértésének bármilyen kísérletét jelenti;

f) a „vámhatóság” a Bolgár Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Vámfőigazgatóságot (GU Mitnici), és a Szlovén Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Szlovén Köztársaság Vámigazgatóságát (Ministerstvo za finance - Carinska Uprava Republike Slovenije) jelenti;

g) a „személyi adatok” minden olyan információt jelentenek, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik.

2. Cikk
Hatály

1. A Szerződő Felek a jelen Mellékletben meghatározott módon és feltételek mellett segítséget nyújtanak egymásnak a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosításában, különösen a vámjogszabálysértések megelőzésében, felderítésében és vizsgálatában.

2. A jelen Melléklet szerint a vámügyekben történő segítségnyújtás kiterjed a Szerződő Fél bármely vámhatóságára, amely hatáskörrel rendelkezik a jelen Melléklet alkalmazására. Ez nem érinti a büntető ügyekben történő kölcsönös segítségnyújtás szabályait. A kölcsönös segítségnyújtás a bíróság megkeresésére gyakorolt jogkörben szerzett információkra csak akkor terjed ki, ha a bíróság ehhez hozzájárul.

3. Cikk
Segítségnyújtás megkeresés alapján

1. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megad minden olyan lényeges információt, amely a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosítását lehetővé teszi, beleértve az ilyen jogszabályok megsértésére vonatkozóan ismertté vált vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatos információkat is.

2. A megkereső hatóság felkérésére a megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot arról, hogy a Szerződő Felek valamelyikének területéről kivitt árut megfelelően vitték-e ki a másik Szerződő Fél területére, és ha ez szükséges, közli az áruval kapcsolatban alkalmazott vámeljárást is.

3. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ellenőrzést gyakoroljon:

a) azon természetes vagy jogi személyek felett, akikről alapos indokkal feltételezhető, hogy megsértik vagy megsértették a vámjogszabályokat;

b) olyan helyek felett, ahol az árukat úgy tárolják, amelyről alapos indokkal feltételezhető, hogy a vámjogszabályokkal ellentétes szállításokra szolgálnak;

c) olyan áruk mozgása felett, amelyek esetében közölték, hogy lényeges vámjogszabálysértésekhez vezethetnek;

d) szállítóeszközök felett, amelyekről alapos indokkal feltételezhető, hogy azokat vámjogszabályt sértő cselekmény elkövetéséhez használták, használják vagy használhatják.

4. Cikk
Önkéntes segítségnyújtás

A Szerződő Felek, hatáskörükön belül, segítséget nyújtanak egymásnak, amennyiben ezt a vámjogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében szükségesnek tartják, különösen akkor, ha az alábbiakra vonatkozó információk birtokába jutnak:

- olyan cselekmények, amelyek megsértették, megsértik vagy megsérthetik a vámjogszabályokat és a másik Szerződő Fél érdeklődésére számot tarthatnak;

- az ilyen cselekmények megvalósítása során alkalmazott új eszközök és módszerek;

- olyan áruk, amelyek esetében ismertté vált a behozatalra, a kivitelre vagy az átmenő forgalomra, illetve más vámeljárásokra vonatkozó vámjogszabályok lényeges megsértése;

- olyan személyek, akik esetében ismertté vált, vagy akik gyanúsíthatók, hogy megsértik vagy megsértették a másik Szerződő Fél területén hatályos vámjogszabályokat;

- szállítóeszközök és konténerek, amelyek esetében ismertté vált vagy gyanítható, hogy a másik Szerződő Fél területén hatályos vámjogszabályokat megsértve használták, használják vagy használhatják fel azokat.

5. Cikk
Kézbesítés/Közlés

A megkereső hatóság megkeresése alapján a megkeresett hatóság jogszabályainak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz

- az összes irat kézbesítése,

- az összes határozat közlése

érdekében a jelen Melléklet hatálya alá tartozó és a területén lakó vagy letelepedett címzettnek. Ilyen esetben a 6. Cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

6. Cikk
A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

1. A jelen Melléklet szerinti megkereséseket írásban kell elkészíteni. Az ilyen kérések teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell. Ha a helyzet sürgőssége indokolja, szóban előterjesztett megkereséseket is el lehet fogadni, de ezeket haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is.

2. A jelen Cikk 1. bekezdése szerinti megkereséseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

a) a megkeresést előterjesztő megkereső hatóság;

b) a kért intézkedés;

c) a megkeresés célja és oka;

d) az érintett törvények, jogszabályok és más vonatkozó jogi elemek;

e) azon természetes vagy jogi személyek lehetőség szerint minél pontosabb és átfogóbb megjelölése, akik ellen a vizsgálat irányul;

f) fontosabb tények összefoglalása, az 5. Cikkben szereplő esetek kivételével.

3. A megkeresést a megkeresett hatóság hivatalos nyelvén vagy egy általa elfogadott nyelven kell benyújtani.

4. Ha egy megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, akkor a megkeresés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni, óvintézkedéseket azonban el lehet rendelni.

7. Cikk
A megkeresés teljesítése

1. A segítségnyújtási megkeresés teljesítése érdekében a megkeresett hatóság, vagy ha az nem tudja teljesíteni, az a közigazgatási szerv, amelyhez ez a hatóság a megkeresést továbbítja, saját hatáskörben és a rendelkezésre álló eszközökkel úgy jár el, mintha saját nevében vagy ugyanezen Szerződő Fél egy másik hatóságának megkeresésére járna el, megadva a már rendelkezésre álló információkat, elvégezve a megfelelő vizsgálatokat vagy intézkedve azok elvégzéséről.

2. A segítségnyújtásra vonatkozó megkereséseket a megkeresett Szerződő Fél törvényei, jogszabályai és más jogi eszközei alapján teljesítik.

3. Az egyik Szerződő Fél kellő felhatalmazással rendelkező tisztségviselői - a másik érintett Szerződő Fél egyetértésével és általa meghatározott feltételek mellett - a megkeresett hatóság vagy más annak alárendelt hatóság hivatalaitól megkaphatják, azt a vámjogszabálysértésre vonatkozó tájékoztatást, amely a megkereső hatóság számára a jelen Melléklet végrehajtásához szükséges.

4. Az egyik Szerződő Fél tisztségviselői a másik Szerződő Fél egyetértése esetén, jelen lehetnek a másik Szerződő Fél területén lefolytatott vizsgálatoknál.

8. Cikk
A tájékoztatás közlésének formája

1. A megkeresett hatóságnak okmányokkal, okmányok hitelesített másolatával, jelentésekkel és hasonlók formájában kell közölni a megkereső hatósággal a vizsgálat eredményét.

2. Az 1. bekezdésben említett dokumentumok helyettesíthetők az ugyanerre a célra bármilyen formában készített számítógépes információval.

9. Cikk
A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

1. A Szerződő Felek visszautasíthatják a jelen Melléklet szerinti segítségnyújtást, ha az:

a) sértené Szlovénia vagy Bulgária szuverenitását; vagy

b) sértené a közrendet, a biztonságot vagy más alapvető érdekeket;

c) a vámszabályokon túlmenő deviza vagy adó szabályokat érintene; vagy

d) ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

2. Ha a megkereső hatóság olyan segítségnyújtást kér, amit ő maga nem tudna megadni kérés esetén, akkor a kérésben erre a tényre fel kell hívni a figyelmet. Az ilyen megkeresés teljesítése a megkeresett hatóság belátására van bízva.

3. A segítségnyújtás megtagadása vagy nem teljesítése esetén a döntésről és az indokairól haladéktalanul tájékoztatni kell a megkereső hatóságot.

10. Cikk
Bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség

1. A jelen Melléklet alapján bármilyen formában közölt információt bizalmasan kell kezelni. A hivatali titoktartási kötelezettséget be kell tartani és az információnak meg kell kapnia az ezt fogadó Szerződő Fél országában érvényes törvények szerinti védelmet.

2. Személyi adatokat csak akkor lehet átadni, ha a Szerződő Fél jogszabályai azonos szintű személyi adatvédelmet biztosítanak. A Szerződő Feleknek legalább a jelen Melléklet Függelékében rögzített elveken alapuló adatvédelmi szintet kell biztosítaniuk.

11. Cikk
Az információ felhasználása

1. A rendelkezésre bocsátott információt kizárólag a jelen Melléklet szerinti célokra kell felhasználni, és bármelyik Szerződő Fél országában más célokra csak akkor lehet felhasználni, ha az információt szolgáltató közigazgatási hatóság ehhez előzetesen írásban hozzájárul, aki egyébként a felhasználást bármely módon korlátozhatja. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a kábítószerekkel és a pszichotróp anyagokkal kapcsolatos bűncselekményeket érintő információkra. Az ilyen információkat közölni lehet a tiltott kábítószer-kereskedelem elleni harcban közvetlenül érintett más hatóságokkal, a 2. Cikkben meghatározott keretek között.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak nem akadályozzák meg az információ felhasználását a vámjogszabályok megsértése miatt indított bármilyen bírósági vagy közigazgatási eljárásban.

3. A Szerződő Felek a jelen Melléklet előírásainak megfelelően kapott információkat és a megtekintett okmányokat bizonyítékként felhasználhatják a bizonyítékok jegyzékében, jelentéseikben és vallomásaikban, valamint bírósági eljárásaikban és vádemelés céljára.

12. Cikk
Szakértők és tanúk

A megkeresett hatóság tisztviselője felhatalmazást kaphat arra, hogy a jelen Melléklet hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, a kapott felhatalmazás keretei között, szakértőként vagy tanúként jelenjen meg a másik Szerződő Fél igazságszolgáltatása előtt, és az eljáráshoz szükséges tárgyakat, okmányokat vagy ezek hiteles másolatát igény szerint bemutassa. A megjelenésre vonatkozó megkeresésnek konkrétan meg kell jelölni, hogy milyen ügyben, milyen címen és milyen minőségben hallgatják meg a tisztviselőt.

13. Cikk
A segítségnyújtás költségei

A Szerződő Felek lemondanak a jelen Melléklet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve, ha indokolt, olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati megbízatást teljesítenek.

14. Cikk
Végrehajtás

1. A jelen Melléklet ügyeinek intézése a Szerződő Felek vámhatóságainak feladata. Nekik kell dönteni az alkalmazáshoz szükséges minden gyakorlati rendelkezésről és intézkedésről, figyelembe véve az adatvédelmi szabályokat.

2. A Szerződő Felek konzultálnak egymással és folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően elfogadott részletes végrehajtási szabályokról.

3. A Szerződő Felek vámhatóságai intézkedhetnek annak érdekében, hogy nyomozó szolgálataik egymással közvetlen kapcsolatban álljanak.

Függelék a 9. Cikkhez tartozó II. Melléklethez

ADATVÉDELMI ALAPELVEK

1. Az automatikus feldolgozásra kerülő személyes adatok

a) gyűjtése és feldolgozása korrekt és törvényes legyen;

b) tárolása feleljen meg a törvényben meghatározott céloknak, és semmiképpen nem lehet ellentétes e célokkal;

c) megfelelőek, relevánsak legyenek, és semmiképpen se menjenek túl a tárolás célján;

d) pontosak és - szükség esetén - aktualizáltak legyenek;

e) tárolása olyan formában történjen, amely csak addig teszi lehetővé az adatok tárgyának azonosítását, ami az adattárolás céljához szükséges.

2. A faji eredetet, politikai véleményeket vagy vallásos és egyéb nézeteket feltáró személyi adatokat, valamint az egészségre vagy a szexuális életre vonatkozó személyi adatokat nem lehet automatikus feldolgozásnak alávetni, kivéve, ha a hazai jog megfelelő védelmet biztosít. Ugyanez vonatkozik a bűncselekményekkel kapcsolatos személyi adatokra is.

3. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált aktákban tárolt személyi adatok védelmére az illetéktelen törlés vagy véletlen adatvesztés, valamint az illetéktelen hozzáférés, módosítás vagy terjesztés ellen.

4. Bármely személynek képesnek kell lennie arra, hogy

a) megállapítsa automatizált személyi akta létét, fő célját, valamint az akta kezelője személyazonosságát és lakóhelyét vagy vállalkozásának székhelyét;

b) ésszerű időközönként és felesleges késedelem vagy költségek nélkül visszaigazolást kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyi adatokat tárolják-e automatizált aktában, s az erre vonatkozó tájékoztatást érthető formában kapja meg;

c) az esettől függően kiigazíttathassa vagy töröltethesse az ilyen adatokat, ha azokat a hazai jogszabályok rendelkezéseivel ellentétes módon dolgozták fel a jelen Függelék 1. és 2. elvében ismertetett alapelveket tekintve;

d) jogorvoslatot kapjon, ha kérésére a tájékoztatás, vagy az esettől függően a jelen elv b) és c) pontjában hivatkozott tájékoztatás, módosítás vagy törlés nem történt meg.

5. A jelen Függelék 1., 2. és 4. elve szerinti rendelkezések alól semmilyen kivétel nem engedhető meg, kivéve a jelen elvben meghatározott kereteken belülieket.

6. A jelen Függelék 1., 2. és 4. elve szerinti rendelkezésektől való eltérések akkor megengedettek, ha az ilyen eltérést a Szerződő Fél törvénye írja elő, és ez a demokratikus társadalomban szükséges intézkedés az alábbiak érdekében:

a) az állambiztonság, a közbiztonság, az állam monetáris érdekeinek védelme vagy bűncselekmények elleni fellépés;

b) az adat tárgyának vagy mások jogainak és szabadságjogainak védelme.

7. A jelen Függelék 4. elvének b), c) és d) pontjában meghatározott jogok gyakorlásával kapcsolatos korlátozásokat írhat elő a törvény a statisztikai vagy tudományos kutatási célokra használt automatizált személyi akták esetében, ha egyértelmű, hogy az adat tárgyával kapcsolatban a magánélet megsértésének kockázata nem merül fel.

8. A jelen Függelék egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy korlátozná vagy bármilyen más módon befolyásolná a Szerződő Fél lehetőségét arra, hogy az adatok tárgya számára a jelen Függelékben meghatározottnál szélesebb körű védelmet nyújtson.

22. sz. Jegyzőkönyv
a vámok lebontásáról egyrészt a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészt a Bolgár Köztársaság között

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

1. Azokat az importvámokat, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Bolgár Köztársaságból származó termékekre alkalmaznak, a jelen Megállapodás alkalmazása napjától meg kell szüntetni.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból származó termékekre alkalmaznak, a jelen Megállapodás alkalmazása napjától meg kell szüntetni.

23. sz. Jegyzőkönyv
a vámok lebontásáról egyrészt a Magyar Köztársaság, másrészt a Bolgár Köztársaság között

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

1. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt termékekre, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

2. A Magyar Köztársaságból származó, a Bolgár Köztársaságba szállított és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében fel nem sorolt termékekre nulla vámtételeket alkalmaznak a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket a Magyar Köztársaságban alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében felsorolt termékekre, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

4. A Bolgár Köztársaságból származó, a Magyar Köztársaságba szállított és a jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében fel nem sorolt termékekre nulla vámtételeket alkalmaznak a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától.

„A” Melléklet a 23. sz. Jegyzőkönyvhöz

250840

252020

252321

252329

252330

253090

271000

280430

281310

281410

281511

281512

282810

282890

283010

283410

283531

283620

283630

283650

284210

284290

284910

290315

290531

290941

290950

291411

291735

291813

292610

293340

293371

300410

300510

300590

310210

310221

310230

310250

310280

320810

320910

320990

330410

330420

330430

330491

330499

330510

330520

330530

330590

330610

340111

340119

340120

340220

340290

340410

340420

340510

340520

340530

360200

360410

360490

360500

380820

381900

382000

390110

390810

391721

391722

391723

391810

391890

391990

392010

392020

392041

392042

392051

392059

392061

392062

392063

392069

392071

392072

392073

392091

392092

392093

392094

392099

392210

392220

392290

392310

392321

392329

392330

392340

392390

392410

392490

392510

392520

392530

392590

392610

392620

392630

392640

392690

400241

400300

400400

400599

400610

400690

400700

400811

400819

400821

400829

400910

400920

400930

400940

400950

401011

401012

401013

401019

401021

401022

401023

401024

401029

401110

401120

401140

401150

401191

401199

401210

401220

401290

401310

401320

401390

401610

401691

401692

401693

401694

401695

401699

401700

410511

410520

410611

410620

420100

420211

420212

420219

420221

420222

420229

420231

420232

420239

420291

420292

420299

420310

420321

440920

441011

441019

441090

441111

441119

441121

441129

441131

441139

441191

441199

441213

441214

441219

441222

441223

441229

441292

441293

441299

441300

441510

441520

441600

441810

441820

441830

441840

441850

441890

442110

442190

480251

480252

480253

480300

480411

480431

480439

480441

480449

480459

480510

480521

480522

480523

480529

480560

480820

480830

481011

481029

481031

481420

481430

481490

481500

481610

481710

481720

481730

481810

481820

481830

481850

481890

481910

481920

481930

481940

481950

481960

500400

500600

500710

500720

500790

510610

510620

510710

510720

511000

511111

511119

511120

511130

511190

511211

511219

511220

511230

511290

511300

520411

520419

520521

520522

520523

520524

520526

520541

520542

520543

520544

520546

520611

520612

520613

520614

520621

520623

520624

520632

520633

520634

520641

520642

520643

520644

520710

520911

520912

520921

520922

520929

520931

520932

520941

520943

520949

520951

520952

521011

521012

521019

521021

521022

521029

521031

521032

521039

521041

521042

521049

521051

521052

521059

521111

521112

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521142

521143

521149

521151

521152

521159

521211

521212

521213

521214

521215

521221

521222

521223

521224

521225

530919

530921

530929

531010

531090

531100

540110

540231

540232

540233

540241

540261

540269

540620

540710

540730

540752

540753

540781

540782

540783

540784

540791

540792

540793

540794

540822

540823

540824

540831

540832

540833

540834

550320

550330

550510

550610

550820

550911

550912

550921

550922

550931

550941

550942

550962

550969

551011

551012

551020

551030

551090

551110

551120

551130

551211

551219

551221

551229

551291

551299

551311

551312

551313

551319

551321

551322

551323

551329

551331

551332

551333

551339

551341

551342

551343

551349

551411

551412

551413

551419

551421

551422

551423

551429

551431

551432

551433

551439

551441

551442

551443

551449

551511

551512

551513

551519

551521

551522

551591

551592

551599

551611

551612

551613

551614

551621

551622

551623

551624

551631

551632

551633

551634

551641

551642

551643

551644

551691

551692

551693

551694

560121

560122

560221

560229

560311

560312

560313

560314

560391

560392

560393

560394

560710

560721

560729

560730

560741

560749

560750

560790

560811

560819

570110

570190

570210

570220

570231

570232

570241

570242

570249

570251

570252

570291

570292

570310

570320

570330

570390

570410

570490

570500

580121

580122

580123

580124

580125

580126

580131

580132

580133

580134

580135

580136

580190

580211

580219

580220

580230

580310

580390

580410

580421

580429

580430

580810

580890

581100

590110

590190

590410

590491

590492

590700

590800

590900

600110

600121

600122

600129

600191

600192

600199

600210

600220

600230

600241

600242

600243

600249

600291

600292

600293

610110

610120

610130

610190

610210

610220

610230

610290

610311

610312

610319

610321

610322

610323

610329

610331

610332

610333

610339

610341

610342

610343

610349

610411

610412

610413

610419

610421

610422

610423

610429

610431

610432

610433

610439

610441

610442

610443

610444

610449

610451

610452

610453

610459

610461

610462

610463

610469

610510

610520

610590

610610

610620

610690

610711

610712

610719

610721

610722

610729

610791

610792

610799

610811

610819

610821

610822

610829

610831

610832

610839

610891

610892

610899

610910

610990

611010

611020

611030

611090

611110

611120

611130

611190

611211

611212

611219

611220

611231

611239

611241

611249

611300

611410

611420

611430

611490

611511

611512

611519

611520

611591

611592

611593

611599

611610

611691

611692

611693

611699

611710

611720

611780

611790

620111

620112

620113

620119

620191

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

620292

620293

620299

620311

620312

620319

620321

620322

620323

620329

620331

620332

620333

620339

620341

620342

620343

620349

620411

620412

620413

620419

620421

620422

620423

620429

620431

620432

620433

620439

620441

620442

620443

620444

620449

620451

620452

620453

620459

620461

620462

620463

620469

620510

620520

620530

620590

620610

620620

620630

620640

620690

620711

620719

620721

620722

620729

620791

620792

620799

620811

620819

620821

620822

620829

620891

620892

620899

620910

620920

620930

620990

621010

621020

621030

621040

621050

621111

621112

621120

621131

621132

621133

621139

621141

621142

621143

621149

621210

621220

621230

621290

621310

621320

621390

621410

621420

621430

621440

621490

621510

621520

621590

621600

621710

621790

630120

630130

630140

630190

630210

630221

630222

630229

630231

630232

630239

630240

630251

630252

630253

630259

630260

630291

630292

630293

630299

630311

630312

630319

630391

630392

630399

630411

630419

630491

630492

630493

630499

630510

630520

630532

630533

630539

630590

630611

630612

630619

630621

630622

630629

630631

630639

630641

630649

630691

630699

630710

630790

640191

640192

640199

640212

640219

640220

640291

640299

640312

640319

640320

640330

640340

640351

640359

640391

640399

640411

640419

640420

640510

640520

640590

680410

680422

680430

680790

680800

680911

680919

680990

681019

681091

681099

681110

681120

681130

681190

681250

681270

681290

681310

681390

681510

690100

690410

690490

690510

690590

690600

690710

690790

690810

690890

690990

691010

691090

691110

691190

691200

691310

691390

691410

691490

700319

700320

700330

700490

701010

701321

701329

701331

701332

701339

701391

701610

701690

701810

701890

701932

701939

702000

720810

720825

720826

720827

720836

720837

720838

720839

720840

720851

720852

720853

720854

720890

720915

720916

720917

720918

720925

720926

720927

720928

720990

721011

721012

721041

721049

721061

721070

721090

721113

721114

721119

721123

721129

721190

721210

721220

721230

721240

721310

721320

721391

721410

721420

721491

721499

721610

721621

721622

721650

721691

721699

721710

721720

721730

721790

722990

730110

730120

730290

730300

730410

730429

730451

730459

730490

730511

730512

730519

730520

730531

730539

730590

730610

730620

730630

730640

730650

730660

730690

730711

730719

730721

730722

730723

730729

730791

730792

730793

730799

730830

730840

730890

730900

731010

731029

731100

731210

731290

731300

731420

731441

731449

731600

731700

731813

731815

731816

731819

731821

731822

731823

731824

731829

732090

732111

732112

732113

732181

732183

732219

732290

732392

732393

732394

732399

732410

732490

732591

732599

732611

732619

732620

732690

740710

740829

740911

740919

740921

740929

740931

740939

741110

741999

760410

760421

760429

760611

760612

760692

760711

761010

761090

761691

761699

780300

780419

780420

790310

790390

790500

820210

820240

820291

820299

820310

820340

820411

820412

820520

820530

820540

820551

820559

820570

820580

820590

820600

820720

820730

820740

820750

820760

820770

820780

820790

820810

820820

820830

820840

820890

821110

821191

821192

821193

821194

830110

830120

830150

830170

830300

830910

830990

831110

831120

831130

831190

840211

840212

840219

840220

840290

840310

840390

840410

840510

840734

840790

841319

841320

841330

841340

841350

841360

841381

841382

841410

841420

841440

841451

841459

841510

841581

841582

841590

841610

841690

841710

841720

841780

841911

841919

841932

841939

841940

841950

841981

841990

842111

842112

842119

842121

842122

842123

842129

842131

842191

842211

842219

842220

842230

842240

842290

842330

842381

842389

842390

842410

842481

842489

842490

842511

842519

842539

842542

842611

842619

842630

842649

842699

842720

842790

842832

842833

842839

843210

843221

843229

843230

843240

843280

843290

843311

843319

843320

843330

843360

843420

843510

843610

843699

843710

843780

843810

843840

843850

843860

843880

843890

845011

845019

845819

845891

845910

845921

845931

845939

845940

845951

845961

845969

845970

846011

846019

846021

846029

846120

846150

846190

846231

846239

846241

846249

846410

846591

846592

846593

846594

846595

846596

846599

846610

846620

846630

846692

846711

846719

846799

846810

846820

846880

847021

847029

847040

847050

847090

847110

847810

847890

847910

847930

847989

848020

848030

848041

848049

848110

848120

848130

848180

848190

848210

848220

848230

848240

848250

848299

848310

848320

848360

848390

848590

850110

850120

850131

850140

850151

850152

850211

850212

850213

850220

850410

850421

850422

850431

850432

850433

850434

850440

850450

850511

850710

850780

850810

850820

850880

851130

851140

851150

851220

851230

851440

851519

851521

851539

851590

851610

851621

851632

851633

851660

851671

851672

851679

851680

851730

851821

851830

851921

851929

852110

852190

852311

852320

852390

852510

852520

852719

852729

852732

852739

852790

852812

852813

852821

852822

852830

852910

852990

853010

853080

853110

853180

853210

853222

853223

853224

853225

853229

853310

853329

853510

853521

853529

853530

853590

853610

853620

853630

853641

853649

853650

853661

853669

853690

853710

853720

853810

853890

854411

854419

854420

854430

854441

854449

854451

854459

854460

854520

854620

854690

854710

854720

854790

860500

860719

860730

860799

860900

870110

870120

870130

870190

870210

870290

870310

870321

870322

870323

870324

870331

870332

870333

870390

870410

870421

870422

870423

870431

870432

870540

870911

870919

870990

871110

871200

871491

871492

871610

871620

871631

871639

871640

871680

890391

890392

890399

900140

900150

900211

900490

900580

900590

900610

900651

900653

900659

900691

900719

900792

901600

901730

901780

901790

902480

902580

902590

902620

902680

902690

902710

902720

902730

902750

902810

902820

902890

902910

902990

903010

903031

903210

903220

903281

903289

903290

903300

910112

910191

910211

910221

910390

910400

910511

910519

910521

910610

910690

910700

910919

910990

911390

930100

930200

930700

940120

940130

940140

940161

940169

940171

940179

940180

940310

940320

940330

940340

940350

940360

940370

940380

940410

940429

940430

940490

940510

940520

940540

940550

940560

940591

940592

940599

940600

950100

950210

950291

950320

950330

950341

950349

950350

950370

950380

950390

950410

950420

950430

950440

950490

950510

950590

950612

950619

950632

950651

950659

950661

950662

950669

950670

950691

950699

960719

„B” Melléklet a 23. sz. Jegyzőkönyvhöz

251400

251611

251612

251690

270112

270119

270120

270210

270220

270300

2710008100

2710008300

2710008500

2710008700

2710008800

2710008900

2710009200

2710009400

2710009600

2710009801

2710009899

280700

2844404000

284800

290311

290312

290313

290314

290315

290316

290321

290323

290330

290341

290342

290343

290344

290345

290346

290347

290349

2903519000

290359

290361

290362

2904201000

290545

290911

290919

290920

290930

290942

290944

290949

290950

291211

291524

291531

291533

291619

291620

291639

291711

291712

291713

291714

291720

291731

291732

291733

291734

291735

291736

291737

291811

291812

291813

291814

291815

291816

291817

291819

291821

291822

291823

291829

291830

291890

291900

292010

292090

292111

292112

292122

292129

2921410099

292143

292144

292145

292149

292159

292211

292219

292221

292222

292229

292230

292241

292242

292250

292519

292520

292620

293010

293020

293030

293040

293311

293319

293321

2933401000

2933403000

2933409001

2933409099

293351

2933902000

2933904001

2933909502

2933909503

2933909504

293610

293621

293622

293623

293624

293625

293626

293627

293628

293690

293710

293721

293722

293729

293792

2937990001

293910

293921

293929

293930

293941

293942

293949

293950

293961

293962

293963

293969

293970

293990

3002101001

3002109101

3002109500

300290

300610

300620

300630

300640

300650

3006601199

3006601999

3006609099

3101000001

3101000099

310210

310221

310229

310230

310240

310250

310260

310270

310280

310290

310310

310320

310390

310510

310520

310530

310540

310551

310559

310560

310590

3203001999

3203009000

320611

320619

320620

320630

320641

320643

320650

3302101000

3302102100

3302102900

330410

330420

330430

330491

330499

3306200001

340111

340119

340120

340211

340212

340213

340219

340220

340290

360100

360200

360300

360410

3604900001

3604900099

360500

360610

360690

380400

380820

380830

380840

380890

3822000004

382311

382312

382313

382319

382370

391610

3917211099

3917219100

3917219999

3917221099

3917229100

3917229999

3917319001

391810

391890

392610

392620

392630

392640

3926901000

3926905000

3926909100

3926909901

3926909999

400110

400121

400122

400129

400130

400811

400910

400920

400930

400940

400950

401011

401012

401013

401019

401021

401022

401023

401024

401029

401110

4011201002

4011209002

401130

401140

401150

401191

401199

401210

401220

401290

4013109002

401320

401390

4016995200

4016995800

4016998201

4016998801

410210

410221

410229

410310

410320

410390

410900

411000

420211

420212

4202191000

4202199001

4202199002

4202199003

420221

420222

420229

420231

420232

4202390001

4202390002

4202390003

420291

420292

4202990001

4202990002

4202990003

420310

420321

420329

420330

420340

420400

420500

4302200001

440110

440122

4402000001

4403910099

4403920099

4407263100

4407263900

4407265000

4407292000

4407293100

4407295000

4407911001

4407911099

4407913100

4407913900

4407915000

4407919099

4407921001

4407921099

4407923000

4407925000

4407929099

4407993000

4407995000

4408397001

4408398101

4408398901

4408901101

4408901102

4408902100

4408902500

4408903501

4408908101

4408908901

441810

441820

441830

441840

441850

441890

441900

460110

460120

460191

460199

460210

460290

4801001000

480220

480230

480240

480251

480252

480253

480260

480300

480411

480419

480421

480429

480431

480439

480441

480442

480449

480451

480452

480459

480521

480522

480529

480530

480540

480550

4805601000

4805604000

4805606000

4805609002

4805609099

4805701100

4805701999

4805709002

4805709099

4805801100

4805801903

4805801999

4805809003

4805809099

480610

480630

480640

4810119101

4810119102

4810119901

4810119902

4810120001

4811310001

4811390001

4814200099

482010

482020

482030

482040

482050

482090

4907003000

4907009100

4907009900

500100

500710

500720

500790

510111

510119

510121

510129

510130

510210

510220

510610

510620

510710

510720

511111

511119

511120

511130

511190

511211

511219

511220

511230

511290

511300

520511

520512

520513

520514

520515

520521

520522

520523

520524

520526

520527

520528

520531

520532

520533

520534

520535

520541

520542

520543

520544

520546

520547

520548

5208111099

5208119099

5208130099

5208190099

5208211099

5208219099

520822

5208230099

5208290099

5208310099

520832

5208330099

5208390099

5208410099

520842

5208430099

5208490099

5208510099

520852

5208530099

5208590099

520911

520912

520919

520921

520922

520929

520931

520932

520939

520941

520942

520943

520949

520951

520952

520959

5210111099

5210119099

5210120099

5210190099

5210211099

5210219099

5210220099

5210290099

5210311099

5210319099

5210320099

5210390099

5210410099

5210420099

5210490099

5210510099

5210520099

5210590099

521111

521112

521119

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521142

521143

521149

521151

521152

521159

5212111099

5212119099

5212121099

5212129099

5212131099

5212139099

5212141099

5212149099

5212151099

5212159099

521221

521222

521223

521224

521225

5306109000

5306209000

530911

530919

530921

530929

5311009001

5401101100

5401101900

5402109001

5402310001

5402320001

5402410001

5402510001

5402610001

540410

540490

540710

540720

540730

540741

540742

540743

540744

540751

540752

540753

540754

540761

540769

540771

540772

540773

5508101100

5508101900

550911

550912

550921

550922

550931

550941

550942

550951

550952

550953

550959

550962

550969

550991

550992

550999

560210

560221

560229

560290

560311

560312

560313

560314

560391

560392

560393

560394

570110

570190

570210

570220

570231

570232

570239

570241

570242

570249

570251

570252

570259

570291

570292

570299

580500

580610

580620

580631

580632

580639

580640

581010

581091

581092

581099

581100

590110

590190

590310

590320

590390

5907009001

5907009002

5907009099

610110

610120

610130

610190

610210

610220

610230

610290

610311

610312

610319

610321

610322

610323

610329

610331

610332

610333

610339

610341

610342

610343

610349

610411

610412

610413

610419

610421

610422

610423

610429

610431

610432

610433

610439

610441

610442

610443

610444

610449

610451

610452

610453

610459

610461

610462

610463

610469

610510

610520

610590

610610

610620

610690

610711

610712

610719

610721

610722

610729

610791

610792

610799

610811

610819

610821

610822

610829

610831

610832

610839

610891

610892

610899

610910

610990

611010

611020

611030

611090

611110

611120

611130

611190

611211

611212

611219

611220

611231

611239

611241

611249

611300

611410

611420

611430

611490

611511

611512

611519

611520

611591

611592

611593

611599

611610

611691

611692

611693

611699

611710

611720

611780

611790

620111

620112

620113

620119

620191

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

620292

620293

620299

620311

620312

620319

620321

620322

620323

620329

620331

620332

620333

620339

620341

620342

620343

620349

620411

620412

620413

620419

620421

620422

620423

620429

620431

620432

620433

620439

620441

620442

620443

620444

620449

620451

620452

620453

620459

620461

620462

620463

620469

620510

620520

620530

620590

620610

620620

620630

620640

620690

620711

620719

620721

620722

620729

620791

620792

620799

620811

620819

620821

620822

620829

620891

620892

620899

620910

620920

620930

620990

621010

621020

621030

621040

621050

621111

621112

621120

621131

621132

621133

621139

621141

621142

621143

621149

621210

621220

621230

621290

621310

621320

621390

621410

621420

621430

621440

621490

621510

621520

621590

621600

621710

621790

630210

630221

630222

630229

630231

630232

630239

630240

630251

630252

630253

630259

630260

630291

630292

630293

630299

630311

630312

630319

630391

630392

630399

630611

630612

630619

630621

630622

630629

630631

630639

630641

630649

630691

630699

6309000099

631010

631090

640110

640191

640192

640199

640212

640219

640220

640230

640291

640299

640312

640319

640320

640330

640340

640351

640359

640391

640399

640411

640419

640420

640510

640520

640590

640610

640620

640691

640699

650699

6908101099

6908109099

6908901199

6908902199

6908902999

6908903199

6908905199

6908909199

6908909399

6908909999

691110

691190

691200

691410

691490

700320

701310

701321

701329

701331

701332

701339

701391

701399

7102390099

7103910099

7103990099

710700

7108131001

7108131099

7108133001

7108133099

7108135002

7108139000

710820

710900

7110191099

7110193099

7110195099

7110199099

7110290099

7110390099

7110490099

711311

711319

711320

711411

711419

711420

711711

711719

711790

711810

711890

720221

720229

720230

720260

720270

720280

720292

720293

720299

720450

720510

720521

720529

720610

720690

7207201100

7207203201

7207205100

7207207101

7207209001

720810

720825

720826

720827

720836

720837

720838

720839

720840

720851

720852

720853

720854

720890

720915

7209161001

7209161099

7209169001

7209169099

720917

720918

720925

7209261001

7209261099

7209269001

7209269099

720927

720928

7209901001

7209901099

7209909001

7209909099

7210111001

7210119001

7210121101

7210121901

7210129001

721020

721030

721041

721049

721050

721061

721069

721070

721090

721113

721114

721119

721123

721129

721190

7212101001

7212101099

7212109101

7212109199

7212109301

7212109399

7212109901

7212109999

721220

721230

721240

721250

721260

7213100001

7213100099

721320

721391

721399

721410

7214200099

721430

721491

721499

721510

721550

721590

721610

721621

721622

721631

721632

721633

721640

721650

721661

721669

721691

721699

721710

721720

721730

721790

721810

721891

721899

722300

722410

722490

722511

722519

722520

722530

722540

722550

722591

722592

722599

722611

722619

722620

722691

722692

722693

722694

722699

722710

722720

722790

722810

722820

722830

722840

722850

722860

722870

722880

722910

722920

722990

730110

730120

730210

730220

730230

730240

730290

730300

730421

7304311001

7304319101

7304319901

7304391001

7304392001

7304393001

7304395101

7304395901

7304399101

7304399301

7304399901

7304411001

7304419001

7304491001

7304493001

7304499101

7304499901

7304511101

7304511901

7304513001

7304519101

7304519901

7304591001

7304593101

7304593901

7304595001

7304599101

7304599301

7304599901

7304901001

7304909001

730511

730512

730519

730520

730531

730539

730590

730610

730620

7306301001

7306301002

7306301003

7306302100

7306302900

7306305101

7306305901

7306307101

7306307102

7306307801

7306307802

7306309001

7306309002

7306401001

7306401002

7306401003

7306409101

7306409102

7306409103

7306409901

7306409902

7306409903

7306501001

7306501002

7306501003

7306509100

7306509901

7306509902

7306601001

7306603101

7306603901

7306609001

7306900001

730711

730719

730721

730722

730723

730729

730791

730792

730793

730799

730810

730820

730830

730840

730890

730900

731010

731021

731029

731100

731210

731290

731300

731412

731413

731414

731419

731420

731431

731439

731441

731442

731449

731450

731600

731700

731811

731812

731813

731814

731815

731816

731819

731821

731822

731823

731824

731829

732010

732020

732090

732111

732112

732113

732181

732182

732183

732190

732211

732219

732290

732310

732391

732392

732393

732394

732399

732410

732421

732429

732490

732510

732591

732599

732611

732619

732620

732690

761410

761490

761610

761691

761699

820210

830630

831000

840710

8409990099

841330

8413400099

841350

841360

8413701099

8413702199

8413702999

8413703099

8413704099

8413705099

8413706199

8413706999

8413707099

8413708099

8413709199

8413819099

841382

8413911099

8413919099

841392

841420

841430

841440

8414801099

8414802199

8414802999

8414803199

8414803999

8414804199

8414804999

8414806099

8414807199

8414807999

8414809099

8414901099

8414909099

842211

842219

842220

842240

8422909099

8426200001

8426410001

8426490001

8428310001

8428320001

8428331001

8428339001

8428901001

8428903001

8428907101

8428907901

8428909101

8428909801

842911

842919

8429409000

8429511002

8429519102

8429519902

8429521002

8429529002

8429590002

843311

843319

843320

843330

843340

843352

843353

843359

843360

843390

843510

843590

8442502101

8442502301

8442502901

8442508001

8443110001

8443120001

8443191001

8443193101

8443193501

8443193901

8443199001

8443210001

8443290001

8443300001

8443592000

8443594001

8443597001

8443901001

8443908001

8458114199

8458114999

8458118099

8458192099

8458194099

8458198099

8458918099

8458990099

847050

848120

848130

848140

848180

848190

8482101099

8482109099

8482200099

8482300099

8482500099

848280

848320

848330

848340

848350

848360

848390

850810

850820

850880

850910

850920

850930

850940

850980

851030

851110

851120

851130

851140

851150

851180

851190

851711

8517191001

8517191002

8517191099

8517199000

851721

851722

851730

851750

851780

851790

8521101000

8521103001

8521103099

8521108001

8521108099

852190

852410

852440

852451

852452

852510

852520

852530

852540

852610

852691

8526921000

8526929099

852712

852713

852719

852812

852813

8528211401

8528211601

8528211801

8528219001

8528220001

8528300501

8528302001

8528309901

852910

852990

853400

853510

853610

853620

853630

853641

853649

853650

853661

853669

853690

853710

853720

8542149100

8542190501

8542199800

8542301000

8544111000

8544119099

8544191000

8544199099

854420

854430

854441

854449

854451

854459

854460

854470

854511

854519

8545909001

860110

860120

860210

860290

8604000099

860500

870210

870290

870310

870321

870322

870323

870324

870331

870332

870333

870390

870410

8704211002

8704211003

8704213102

8704213900

8704219102

8704219900

8704221001

8704221099

8704229101

8704229199

8704229901

8704229999

870423

8704311099

8704313100

8704313900

8704319199

8704319900

870432

870490

870530

8705901000

8705909003

870600

870710

870790

8708101099

8708109099

870821

8708291099

8708299099

870831

8708391099

8708399099

8708401099

8708409099

8708501099

8708509099

8708601099

8708609199

8708609999

8708701099

8708705099

8708709199

8708709999

8708801099

8708809099

8708911099

8708919099

8708921099

8708929099

8708931099

8708939099

8708941099

8708949099

8708991099

8708993099

8708995099

8708999299

8708999899

880110

880190

880220

880230

880240

880260

880390

890110

890120

890130

890190

890310

890391

890392

890399

890400

890510

890520

890590

890600

890710

890790

900490

900711

900719

900720

900791

900792

901841

9018491000

9018499099

901850

9018901000

9018902000

9018903000

9018904100

9018904900

9018905000

9018906000

9018907000

9018908501

9018908599

9026101002

9026109101

9026109901

9027109000

9027905099

9027908099

930200

930310

930320

930330

930390

930400

930510

930521

930529

930590

930610

930621

930629

930630

930690

930700

940110

940120

940130

940140

940150

940161

940169

940171

940179

9401800001

940190

940210

940290

940310

940320

940330

940340

940350

940360

940370

940380

940390

940510

940520

940540

940550

940600

950210

950291

950299

960110

960190

960200

960310

960330

960340

960350

960390

960810

960820

960831

960839

960840

960850

960860

960910

960920

24. sz. Jegyzőkönyv
a vámok lebontásáról egyrészt a Lengyel Köztársaság, másrészt a Bolgár Köztársaság között

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

1. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Lengyel Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt termékekre, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 60%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 40%-ára,

- 2001. január 1-jén az alapvám 20%-ára,

- 2002. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban a Lengyel Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében fel nem sorolt termékekre alkalmaznak, a jelen Megállapodás alkalmazása napján meg kell szüntetni.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket a Lengyel Köztársaságban alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében felsorolt termékekre, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 3/7-re,

- 2000. január 1-jén az alapvám 2/7-re,

- 2001. január 1-jén az alapvám 1/7-re,

- 2002. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

4. Azokat az importvámokat, amelyeket a Lengyel Köztársaságban alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „C” Mellékletében felsorolt termékekre, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 4/7-re,

- 2000. január 1-jén az alapvám 3/7-re,

- 2001. január 1-jén az alapvám 2/7-re,

- 2002. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

5. Azokat az importvámokat, amelyeket a Lengyel Köztársaságban alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó, a jelen Jegyzőkönyv „D” Mellékletében felsorolt termékekre, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától ad valorem 17%-ra,

- 2000. január 1-jétől ad valorem 4%-ra,

- 2001. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

6. Azokat az importvámokat, amelyeket a Lengyel Köztársaságban alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „E” Mellékletében felsorolt termékekre, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától ad valorem 9%-ra,

- 2000. január 1-jétől ad valorem 3%-ra,

- 2001. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

7. Azokat az importvámokat, amelyeket a Lengyel Köztársaságban alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „F” Mellékletében felsorolt termékekre, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától ad valorem 6%-ra,

- 2000. január 1-jétől ad valorem 3%-ra,

- 2001. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

8. Azokat az importvámokat, amelyeket a Lengyel Köztársaságban a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „B”-„F” Mellékleteiben fel nem sorolt termékekre alkalmaznak, a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától meg kell szüntetni.

„A” Melléklet a 24. sz. Jegyzőkönyvhöz

252310

252321

252329

252330

252390

271000

310210

310230

401110

401120

401140

401220

540231

540241

540410

72092690

721011

721610

721621

841821

841829

870110

870120

870130

870190

870210

870290

„B” Melléklet a 24. sz. Jegyzőkönyvhöz

870321

870322

870323

870324

870331

870332

870333

870390

870600 91 5

870600 91 6

870710 90 0

„C” Melléklet a 24. sz. Jegyzőkönyvhöz

3505

8701 20

8702 10

8702 90

8704 10

8704 21

8704 22

8704 23

8704 31

8704 32

8704 90

8705 10

8705 20

8705 30

8705 40

8705 90

8706 00 11 5

8706 00 11 6

8706 00 19 5

8706 00 19 6

8706 00 99 5

8706 00 99 6

8707 90 90 9

„D” Melléklet a 24. sz. Jegyzőkönyvhöz

2710 00 61 0

2710 00 65 0

2710 00 66

2710 00 67

2710 00 68

„E” Melléklet a 24. sz. Jegyzőkönyvhöz

2710 00 11 0

2710 00 15 0

2710 00 21 0

2710 00 25 0

2710 00 26 0

2710 00 27 0

2710 00 29 0

2710 00 32 0

2710 00 34 0

2710 00 36 0

2710 00 37 0

2710 00 39 0

2710 00 41 0

2710 00 45 0

2710 00 51 0

2710 00 55 0

2710 00 59 0

„F” Melléklet a 24. sz. Jegyzőkönyvhöz

7202 11

7202 19

7202 21

7202 30

7202 41

7202 49

7206 10

7206 90

7207

7208 kivéve 72084090

7209 kivéve 720915, 72091899, 720925

7210 kivéve 721012191, 721012901, 721020, 721050, 721061, 721069

7211

7212

7213

7214

7215

7216

7217

7218

7219 kivéve 721931, 721932, 721934, 721935, 721990

7220

7221

7222

7223

7224

7225 kivéve 72254080, 722591, 722592, 722599

7226 kivéve 722693, 722694, 72269920

7227

7228 kivéve 722870

7229

7301

7302

7303

7304 kivéve 73044910

7305

7306

7307

7308 kivéve 730810, 730820, 730830, 73084090, 73089010, 73089051, 73089059

25. sz. Jegyzőkönyv

a vámok lebontásáról egyrészt Románia, másrészt a Bolgár Köztársaság között

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

1. Azokat az importvámokat, amelyeket Romániában alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt termékekre, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 25%-ára,

- 2000. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket Romániában alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében felsorolt termékekre, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 60%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 40%-ára,

- 2001. január 1-jén az alapvám 20%-ára,

- 2002. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket Romániában alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” és „B” Mellékletében fel nem sorolt termékekre, a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától meg kell szüntetni.

4. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Romániából származó és a jelen Jegyzőkönyv „C” Mellékletében felsorolt termékekre, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 25%-ára,

- 2000. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

5. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Romániából származó és a jelen Jegyzőkönyv „D” Mellékletében felsorolt termékekre, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 45%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 30%-ára,

- 2001. január 1-jén az alapvám 15%-ára,

- 2002. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

6. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Romániából származó és a jelen Jegyzőkönyv „E” Mellékletében felsorolt termékekre, fokozatosan csökkenteni kell a következő menetrend szerint:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 10%-ára,

- 2000. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

7. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Romániából származó és a jelen Jegyzőkönyv „C”, „D” és „E” Mellékletében fel nem sorolt termékekre, a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától meg kell szüntetni.

„A” Melléklet a 25. sz. Jegyzőkönyvhöz

28181010

28181090

28182000

28263000

32041100

32041200

32041300

32041400

32041600

32041700

32041900

32049000

32071000

32074010

32074020

32074030

32074080

32081010

32081090

32082010

32082090

32089011

32089013

32089019

32089091

32089099

32091000

32099000

33041000

33042000

33043000

33049100

33049900

33051000

33052000

33053000

33059010

33059090

34021110

34021190

34021200

34021300

34021900

34022010

34022090

34029010

34029090

38081010

38081040

38081090

38082010

38082015

38082040

38082050

38082060

38082080

38083011

38083013

38083015

38083017

38083021

38083023

38083027

38083090

38084090

38089010

39011090

39012010

39012090

39019010

39019020

39019090

39021000

39023000

39029010

39029020

39029090

39041000

39042200

39049000

39094000

39095010

39095090

40091000

40092000

40093000

40094000

40095030

40095050

40095070

40095090

40101200

40101300

40101900

40102100

40102200

40102300

40102400

40102900

40111000

40112010

40112090

40119130

40119190

40119910

40119990

40121030

40121050

40121080

40122090

40129010

40129090

40161090

40169100

40169200

40169390

40169500

40169930

40169952

40169958

40169982

40169988

44101190

44101910

44101930

44101950

44101990

44111100

44111900

44112900

44113900

44119900

52081110

52081190

52081211

52081213

52081215

52081219

52081291

52081293

52081295

52081299

52081300

52081900

52082110

52082190

52082211

52082213

52082215

52082219

52082291

52082293

52082295

52082299

52082300

52083100

52083211

52083213

52083215

52083219

52083291

52083293

52083295

52083299

52083300

52083900

52084100

52084300

52084900

52085100

52085210

52085300

52085900

52091100

52091200

52092100

52092200

52092900

52093100

52093200

52093900

52094100

52094200

52094300

52094910

52095100

52095200

52101110

52101190

52101200

52102190

52102200

52102900

52103110

52103190

52103200

52104100

52104200

52104900

52105100

52105200

52111100

52111200

52112100

52112200

52112900

52113100

52113200

52114100

52114200

52114300

52114910

52114990

52115100

52115200

52115900

52121110

52121190

52121210

52121290

52121310

52121390

52121410

52121490

52121510

52121590

52122110

52122190

52122210

52122290

52122310

52122390

52122410

52122490

52122510

53091111

53091119

53091190

53091990

53092190

53092990

53101010

53101090

53109000

53110010

53110090

54011011

54011019

54011090

54012010

54072019

54073000

54074100

54074200

54074300

54074400

54075100

54075200

54075300

54076110

54076130

54076150

54076190

54076910

54076990

54077100

54077200

54077300

54077400

54078100

54078300

54078400

54079100

54079200

54079300

54082100

54082310

54082390

54082400

54083100

54083400

55121100

55121990

55122910

55122990

55129100

55129910

55129990

55131130

55131190

55131200

55131300

55131900

55132110

55132130

55132190

55132200

55132300

55132900

55133100

55133200

55133300

55134100

55134200

55134300

55134900

55141100

55141200

55141300

55142200

55142300

55142900

55143100

55143200

55143300

55143900

55144100

55144200

55144300

55151311

55151319

55151391

55151399

55151930

55151990

55152110

55152130

55152190

55152211

55152219

55152291

55152299

55152910

55152930

55152990

55159110

55159130

55159190

55159211

55159219

55159291

55159299

55159910

55159930

55161100

55161300

55161400

55162310

55163100

55163200

55163300

55163400

55164100

55164200

55164300

55169100

55169300

55169400

56011090

56012110

56012190

56012210

56012291

56013000

56041000

56042000

56049000

56060010

56060091

56060099

56071000

56072910

56072990

56073000

56074100

56074990

56075030

57011010

57011091

57011093

57011099

57019010

57019090

57021000

57022000

57023110

57023130

57023190

57023210

57023290

57023910

57023990

57024110

57024190

57024210

57024290

57024910

57024990

57025100

57025200

57025900

57029100

57029900

57031010

57031090

57032011

57032091

57032099

57033011

57033051

57033059

57033091

57033099

57039010

57039090

57041000

57049000

57050010

57050031

57050090

58011000

58012200

58012300

58012400

58012500

58012600

58013100

58013200

58013300

58013400

58013500

58013600

58019010

58019090

58021100

58022000

58023000

58039010

58039030

58039050

58041011

58041019

58041090

58042110

58042190

58042910

58043000

58050000

58061000

58063900

58079010

58081000

58101010

58101090

58109110

58109190

58109210

58109290

58109910

58109990

59011000

59021010

59021090

59022010

59022090

59029010

59029090

59032090

59039091

59049110

59049190

59049200

59050010

59050050

59050070

59050090

60011000

60012910

60012990

60019110

60019130

60019150

60019190

60019210

60019230

60019250

60019290

60019910

60019990

60022010

60022031

60022039

60023010

60023090

60024100

60024210

60024250

60024290

60024311

60024319

60024331

60024333

60024339

60024350

60024393

60024395

60024399

60024900

60029100

60029210

60029250

60029290

60029310

60029331

60029333

60029339

60029391

60029399

61011010

61011090

61012010

61012090

61013010

61013090

61019010

61019090

61021010

61021090

61023010

61023090

61029010

61029090

61031100

61031200

61031900

61032100

61032900

61033100

61033200

61033300

61033900

61034110

61034190

61034210

61034310

61034390

61034910

61034991

61034999

61041100

61041200

61041300

61041900

61042100

61042200

61042300

61042900

61043100

61043200

61043300

61044100

61044200

61044300

61044400

61045100

61045300

61045900

61046190

61046290

61046310

61046390

61046910

61046991

61046999

61052010

61052090

61059010

61062000

61069010

61069030

61069050

61071200

61071900

61072200

61072900

61079110

61079190

61079200

61079900

61081110

61081190

61081910

61082200

61083110

61083190

61083211

61083219

61083290

61083900

61089110

61089200

61089910

61089990

61099010

61099030

61099090

61101010

61101031

61101035

61101038

61101091

61101095

61101098

61102010

61102099

61103010

61103091

61103099

61109010

61109090

61111010

61111090

61112010

61112090

61113010

61113090

61119000

61121100

61121200

61121900

61122000

61123110

61123190

61123910

61123990

61124110

61124190

61124910

61124990

61130010

61130090

61141000

61142000

61143000

61151100

61151200

61151910

61151990

61152011

61152019

61159100

61159200

61159310

61159330

61159399

61159900

61161020

61161080

61169100

61169200

61169300

61169900

61172000

61178010

62011100

62011210

62011290

62011310

62011390

62019100

62019200

62019300

62019900

62021100

62021210

62021290

62021310

62021390

62021900

62029100

62029200

62029300

62031100

62031200

62031910

62031930

62032100

62032210

62032280

62032310

62032380

62032911

62032918

62032990

62033100

62033210

62033310

62033911

62033919

62033990

62034110

62034130

62034190

62034211

62034233

62034251

62034259

62034290

62034319

62034331

62034339

62034390

62034911

62034919

62034931

62034939

62034950

62034990

62041100

62041200

62041300

62041910

62041990

62042100

62042210

62042310

62042380

62042918

62042990

62043100

62043310

62043390

62043911

62043919

62044100

62044200

62044300

62044400

62044910

62044990

62045100

62045200

62045300

62045910

62046110

62046180

62046190

62046211

62046231

62046233

62046239

62046251

62046259

62046290

62046311

62046331

62046339

62046390

62046911

62046931

62046939

62046950

62046990

62051000

62059010

62061000

62062000

62069010

62071900

62072200

62072900

62079110

62079200

62081100

62081910

62081990

62082200

62082900

62089111

62089210

62089900

62091000

62093000

62101010

62101091

62101099

62102000

62103000

62104000

62111100

62111200

62113100

62113231

62113241

62113310

62113331

62113341

62113342

62113390

62113900

62114100

62114210

62114231

62114241

62114242

62114331

62114341

62114342

62114390

62121000

62122000

62123000

62129000

62131000

62132000

62139000

62141000

62142000

62143000

62144000

62149090

62151000

62159000

62160000

62171000

62179000

63011000

63012010

63012091

63012099

63013010

63013090

63014010

63014090

63019010

63019090

63021010

63021090

63022100

63022210

63022290

63022910

63022990

63023110

63023190

63023210

63023290

63023910

63023930

63023990

63024000

63025110

63025190

63025200

63025310

63025390

63025900

63026000

63029190

63029200

63029310

63029390

63031100

63031900

63039100

63039210

63039290

63039910

63039990

63041100

63041910

63041930

63041990

63049100

63049200

63049300

63049900

63052000

63053900

63059000

63061100

63062100

63062200

63063100

63063900

63064100

63064900

63069100

63071010

63071030

63071090

63072000

63079010

63079091

63080000

63101010

63101030

64011010

64011090

64019110

64019190

64019290

64019910

64019990

64022000

64023000

64029100

64029910

64029939

64029996

64032000

64033000

64035911

64035931

64035935

64035950

64035995

64035999

64039111

64039116

64039193

64039911

64039931

64041100

64051010

64052010

64059010

64059090

70051025

70051030

70051080

70052130

70052180

70052925

70052935

70052980

72084010

72091690

72092690

72092790

72092890

72172010

72172030

72173019

72173031

72179030

72179090

73041030

73043199

73043951

73043959

73043991

73043993

73044190

73044991

73063021

73063051

73063059

73063071

73063078

73064099

73065099

73066031

73066039

73069000

76041010

76041090

76042100

76042910

76042990

76061110

76061191

76061193

76061199

76061210

76061250

76061291

76061293

76061299

76069100

76069200

76071110

76071190

76071910

76071991

76071999

76072010

76072091

76072099

84031010

84031090

84039090

84081011

84081019

84082010

84082055

84082057

84089029

84089033

84132090

84133091

84133099

84135030

84135050

84135071

84135090

84136041

84136059

84137021

84137029

84137030

84137080

84137091

84138190

84139190

84141050

84141090

84142099

84145930

84145990

84146000

84148031

84148060

84148071

84148090

84149090

84161010

84161090

84162010

84162090

84169000

84171000

84172090

84178090

84179000

84181091

84181099

84182900

84183091

84183099

84184091

84184099

84185011

84185019

84185091

84185099

84189100

84221100

84221900

84222000

84223000

84224000

84229090

84241099

84242000

84243001

84243010

84243090

84248110

84248199

84248920

84248980

84294010

84294090

84295110

84295191

84295199

84329010

84331159

84331951

84332051

84332059

84333010

84333090

84334090

84335100

84335390

84336090

84339000

84342000

84381010

84381090

84382000

84384000

84385000

84386000

84388091

84388099

84389000

84425023

84432900

84433000

84435100

84435920

84435980

84436000

84439010

84439090

84513010

84513030

84513080

84514000

84515000

84518080

84519000

84581120

84601900

84602111

84602115

84602119

84609090

84651010

84651090

84659110

84659120

84659190

84659200

84659300

84659400

84659500

84659600

84659910

84659990

84701010

84701090

84702100

84702900

84703000

84705000

84742000

84743100

84748000

84749010

84749090

84774000

84775990

84778010

84778090

84779090

84802000

84804100

84804900

84807100

84807900

84811019

84812090

84813010

84813099

84814010

84814090

84818011

84818019

84818031

84818039

84818051

84818079

84818081

84818099

84821010

84821090

84822000

84824000

84825000

84828000

84829190

84831041

84831051

84831057

84831060

84831080

84833090

84834082

84834083

84834084

84834085

84834092

84834094

84834096

84834098

84835099

84836099

84839098

86073099

86079930

87021011

87021019

87021099

87029019

87029039

87041090

87042139

87042191

87042199

87042291

87042299

87043139

87043199

87043299

87081010

87081090

87082990

87083110

87083191

87083199

87084090

87085010

87085090

87087010

87087099

87088010

87088090

87089190

87089290

87089390

87089490

87089998

87141900

87149110

87149130

87149430

87149500

87149610

87149630

87149910

87149930

87149950

87149990

87161099

87162090

87163100

87163980

87164000

87169090

94031051

94031059

94031091

94031093

94032099

94033011

94033099

94034090

94035000

94036010

94036030

94036090

94037090

94039010

94039030

94039090

94051021

94051029

94051050

94051091

94051099

94052011

94052019

94052050

94052091

94052099

94054010

94054031

94054035

94054091

94054095

94054099

94056091

94056099

94059190

94059290

94059990

94060010

94060039

94060090

„B” Melléklet a 25. sz. Jegyzőkönyvhöz

87032110

87032190

87032211

87032219

87032290

87032311

87032319

87032390

87032490

87033110

87033190

87033211

87033219

87033290

87033319

87033390

87039010

87039090

„C” Melléklet a 25. sz. Jegyzőkönyvhöz

250510

250590

250840

252020

252321

252321

252329

252330

253090

271000

280430

281310

281410

281512

282810

282890

283010

283410

283620

283630

283650

284290

284910

290315

290531

291411

291813

292610

293340

293371

293623

293624

293626

293629

300410

300431

300440

300450

300510

300590

310250

310280

320810

320910

320990

330300

330410

330420

330430

330491

330499

330510

330520

330530

330590

330610

330710

330720

330730

330741

330790

340111

340119

340120

340540

340590

340600

360200

360410

360490

360500

360610

360690

380810

381900

382000

382100

390110

390220

390230

390810

391190

391310

391810

391890

392210

392220

392290

392310

392321

392329

392330

392350

392410

392490

392510

392520

392530

392590

392620

392630

392640

392690

400300

400400

400910

400920

401012

401110

401140

401191

401199

401210

401290

401310

401320

420100

420211

420212

420219

420221

420222

420229

420231

420232

420239

420291

420292

420299

420321

440920

441011

441019

441090

441111

441121

441129

441131

441139

441191

441199

441219

441229

441299

441300

441510

441520

441600

441810

441820

441830

441840

441850

441890

442110

442190

480431

480439

480449

480510

480521

480523

480529

480820

480830

480910

480990

481121

481129

481131

481140

481420

481430

481500

481810

481820

481830

481850

481890

481910

481920

481930

481940

481950

481960

500710

500790

511111

511119

511120

511130

511190

511211

511220

511230

511290

511300

520411

520419

520621

520632

520642

520643

520710

521111

521112

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521143

521149

521151

521152

521159

521211

521212

521213

521214

521215

521221

521222

521223

521224

521225

530921

530929

531090

531100

540233

540710

540752

540822

540832

540833

540834

550820

550962

550969

551110

551120

551130

551211

551221

551229

551291

551299

551311

551312

551313

551319

551322

551323

551329

551331

551332

551333

551339

551341

551342

551343

551349

551411

551412

551413

551419

551421

551422

551423

551429

551431

551432

551433

551439

551441

551442

551443

551449

551511

551512

551513

551522

551591

551592

551599

551611

551612

551613

551614

551621

551622

551623

551624

551631

551632

551633

551634

551641

551642

551643

551644

551691

551693

551694

560122

560311

560312

560314

560391

560392

560394

570110

570190

570210

570231

570232

570241

570242

570249

570251

570252

570291

570292

570310

570320

570330

570390

570410

570490

570500

580121

580122

580123

580124

580125

580126

580131

580132

580133

580134

580135

580136

580190

580211

580219

580220

580230

580310

580390

580410

580421

580429

580430

580810

580890

590410

590491

590492

600121

600122

600129

600191

600192

600199

600210

600220

600242

600243

600292

600293

610110

610120

610130

610190

610210

610220

610230

610290

610311

610312

610319

610321

610322

610329

610331

610332

610333

610339

610341

610342

610343

610349

610411

610412

610413

610419

610421

610422

610423

610429

610431

610432

610433

610441

610442

610443

610444

610449

610451

610452

610453

610459

610461

610462

610463

610469

610510

610520

610590

610610

610620

610690

610711

610712

610719

610721

610722

610791

610799

610811

610821

610822

610829

610831

610832

610839

610891

610892

610910

610990

611010

611020

611030

611090

611110

611120

611130

611190

611211

611212

611219

611231

611239

611241

611249

611300

611410

611420

611430

611490

611511

611512

611519

611520

611591

611593

611599

611610

611691

611692

611693

611699

611710

611720

611780

611790

620111

620112

620113

620119

620191

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

620292

620293

620311

620312

620319

620321

620322

620323

620329

620331

620332

620333

620339

620341

620342

620343

620349

620411

620412

620413

620419

620421

620422

620423

620429

620431

620432

620433

620439

620441

620442

620443

620444

620449

620451

620452

620453

620459

620461

620462

620463

620469

620510

620520

620530

620590

620610

620620

620630

620640

620690

620711

620719

620721

620722

620791

620799

620811

620819

620821

620822

620829

620891

620892

620899

620920

620930

621010

621020

621030

621040

621050

621111

621120

621131

621132

621133

621139

621141

621142

621143

621149

621210

621220

621310

621320

621390

621410

621420

621510

621520

621590

621710

621790

630120

630130

630140

630190

630210

630221

630231

630232

630251

630252

630253

630259

630260

630291

630292

630299

630311

630312

630319

630391

630392

630399

630411

630419

630491

630492

630493

630499

630510

630520

630621

630622

630629

640191

640192

640199

640219

640220

640291

640299

640319

640320

640330

640340

640351

640359

640391

640399

640411

640419

640420

640510

640520

640590

680410

680423

680430

680790

680800

680911

680919

680990

681019

681091

681099

681110

681120

681130

681190

681270

681290

681310

681390

681510

690100

690210

690410

690490

690510

690590

690600

690710

690790

690810

690890

690990

691010

691090

691110

691190

691200

691310

691390

691410

691490

700100

700319

700320

700330

700490

701010

701094

701321

701329

701331

701332

701339

701391

701610

701690

701810

701931

701932

701939

720990

721041

721049

721070

721090

721119

721190

721210

721220

721230

721240

721310

721410

721420

721590

721691

721699

721730

730120

730410

730511

730512

730519

730520

730531

730539

730610

730630

730690

730711

730719

730721

730722

730723

730729

730791

730792

730793

730799

730810

730830

730840

730890

731300

731511

731700

731813

731815

731816

731819

731821

731822

731823

731824

731829

732010

732111

732112

732113

732181

732183

732219

732290

732393

732394

732399

732490

732591

732599

732611

732619

732620

732690

740710

740811

740829

740911

740919

740921

740929

740931

740939

741110

741121

741999

760410

760421

760611

760612

760692

760711

761010

761090

761691

761699

780110

780191

780199

780419

780420

790112

790120

790310

790390

790500

820210

820240

820291

820299

820310

820340

820412

820551

820570

820580

820600

820720

820730

820740

820750

820760

820770

820780

820790

820810

820820

820830

820840

820890

821110

821191

821192

821193

821194

830110

830120

830150

830170

830300

830910

830990

831110

840140

840211

840212

840219

840290

840310

840390

840410

840420

840510

840790

840890

841319

841320

841350

841360

841381

841382

841410

841420

841440

841451

841459

841610

841690

841710

841780

841810

841821

841829

841830

841840

841850

841861

841869

841891

841911

841919

841932

841939

841940

841950

841981

842111

842112

842119

842121

842122

842123

842129

842131

842191

842199

842211

842219

842220

842230

842240

842290

842330

842381

842389

842390

842410

842481

842489

842490

842511

842519

842539

842542

842549

842611

842619

842630

842649

842699

842832

842833

842839

843210

843221

843229

843230

843240

843280

843311

843319

843320

843330

843360

843420

843510

843610

843699

843710

843780

843790

843810

843840

843850

843860

843890

845011

845019

845819

845891

845910

845921

845931

845939

845951

845961

845969

845970

846011

846019

846021

846029

846120

846150

846190

846231

846239

846241

846249

846410

846591

846592

846593

846594

846596

846599

846610

846620

846630

846693

846711

846719

846810

847021

847029

847040

847050

847090

847810

847890

847910

847930

848020

848030

848041

848049

848110

848120

848130

848180

848190

848210

848220

848230

848240

848299

848310

848320

848360

848390

850110

850120

850131

850132

850140

850151

850152

850161

850211

850212

850213

850220

850410

850421

850422

850431

850432

850433

850434

850440

850450

850511

850710

850780

850810

850820

850880

851130

851140

851150

851220

851230

851440

851519

851521

851539

851590

851610

851621

851632

851633

851660

851671

851672

851679

851680

851730

851821

851830

851921

851929

852110

852190

852311

852320

852390

852510

852520

852610

852691

852692

852719

852729

852732

852739

852790

852812

852813

852821

852822

852910

852990

853010

853080

853110

853180

853210

853222

853223

853224

853225

853229

853310

853329

853331

853339

853340

853400

853510

853521

853529

853530

853590

853610

853620

853630

853641

853649

853650

853661

853669

853690

853710

853720

853810

853890

853910

853921

853922

853929

853931

853939

854411

854419

854420

854430

854441

854449

854451

854459

854460

854620

854690

854710

854720

854790

860500

860730

870110

870130

870190

870210

870290

87032190

87032219

87032290

87032319

87032390

87032490

87033190

87033219

87033290

87033319

87033390

870390

87042139

87042191

87042199

87042291

87042299

87043139

87043199

87043299

870540

870911

870919

870990

871000

871110

871200

871491

871492

871610

871620

871631

871639

871640

871680

890120

890130

890200

890391

890392

890399

890400

890590

900140

900580

900590

901600

901790

902580

902620

902680

902710

902910

902920

903010

903031

903210

903220

903281

903289

911390

930100

930700

940120

940130

940140

940161

940169

940171

940179

940180

940320

940330

940340

940350

940360

940370

940380

940410

940429

940430

940510

940520

940540

940550

940560

940591

940592

940599

940600

950291

950632

950651

950661

„D” Melléklet a 25. sz. Jegyzőkönyvhöz

310210

310230

401120

401220

720926

721011

721610

721621

„E” Melléklet a 25. sz. Jegyzőkönyvhöz

8703 22 19

8703 23 19

8703 24 10

8703 32 19

8703 33 19

Abban az esetben, ha a fenti alszámok alá sorolható bármely termék vonatkozásában jelen Megállapodás alkalmazásának időpontjáig a Bolgár Köztársaságban megkezdődik a nemzeti termelés, a Romániából származó importot azonnal liberalizálják, kivéve azokat a termékeket amelyekből a nemzeti termelés megkezdődött. Az ezekre a termékekre alkalmazott vámokat jelen Jegyzőkönyv 6. pontja szerint fokozatosan csökkentik és ezen termékek 1999. évben 500 db személygépkocsira vonatkozó vámkedvezményes kvóta keretei között vámfelfüggesztést élveznek.

Abban az esetben, ha a fenti alszámok alá sorolható termékek vonatkozásában jelen Megállapodás alkalmazásának időpontjáig nem kezdődik meg a Bolgár Köztársaságban a nemzeti termelés, az érintett termékek importját azonnal liberalizálják.

26. sz. Jegyzőkönyv
a vámok lebontásáról egyrészt a Szlovén Köztársaság, másrészt a Bolgár Köztársaság között

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

1. Azokat az importvámokat, amelyeket a Szlovén Köztársaságban alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó termékekre és azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Szlovén Köztársaságból származó termékekre, és amelyek nincsenek felsorolva a jelen Jegyzőkönyv „A”, „B” és „C” Mellékleteiben, a jelen Megállapodás alkalmazásba vételének napjától meg kell szüntetni.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket a Szlovén Köztársaságban alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt termékekre, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 10%-ára;

- 2000. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Szlovén Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében felsorolt termékekre, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 10%-ára,

- 2000. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

4. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Szlovén Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „C” Mellékletében felsorolt termékekre, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

„A” Melléklet a 26. sz. Jegyzőkönyvhöz

250810

250840

250870

252020

252310

252329

253090

271000

280430

281512

282890

283322

283531

284210

284910

291211

291732

291735

300410

300431

300440

300450

320740

320810

320910

330210

330290

330620

340220

360200

382200

390910

390940

391810

391910

392010

392210

392310

392321

392330

392510

401110

401150

401310

441121

441129

441131

441139

441191

441199

441229

441299

441400

441510

441520

441700

441810

441820

441830

441850

441890

441900

442010

442090

442110

442190

480100

480210

480220

480251

480252

480253

480300

480419

480421

480429

480431

480439

480449

480459

480510

480521

480523

480529

480610

480630

480710

480820

480830

480910

480990

481011

481012

481110

481121

481129

481131

481139

481140

481420

481430

481500

481610

481710

481720

481730

481810

481820

481830

481840

481850

481890

481910

481920

481930

481940

481950

481960

482010

482020

482030

482040

482050

482090

482110

482190

482210

482290

482311

482319

482320

482359

482360

482370

482390

500400

500720

500790

510610

510620

510710

510720

510810

510820

510910

511111

511119

511120

511130

511190

511211

511220

511230

511290

511300

520411

520419

520420

520531

520532

520533

520541

520542

520543

520544

520546

520631

520632

520633

520634

520641

520642

520643

520644

520710

521031

521032

521039

521041

521042

521049

521051

521052

521059

521111

521112

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521142

521143

521149

521151

521152

521159

521211

521212

521213

521214

521215

521221

521222

521223

521224

521225

530921

530929

531090

531100

540110

540220

540232

540233

540241

540261

540269

540410

540490

540500

540620

540710

540730

540752

540753

540761

540822

540823

540824

540831

540832

540833

540834

550110

550120

550190

550200

550310

550320

550340

550410

550490

550510

550610

550620

550630

550690

550700

550810

550820

550911

550912

550921

550922

550931

550932

550941

550942

550951

550952

550953

550959

550961

550962

550969

550991

550992

550999

551011

551012

551020

551030

551090

551110

551120

551130

551211

551219

551221

551229

551291

551299

551311

551312

551313

551319

551321

551322

551323

551329

551331

551332

551333

551339

551341

551342

551343

551349

551411

551412

551413

551419

551421

551422

551423

551429

551431

551432

551433

551439

551441

551442

551443

551449

551511

551512

551513

551519

551521

551522

551529

551591

551592

551599

551611

551612

551613

551614

551621

551622

551623

551624

551631

551632

551633

551634

551641

551642

551643

551644

551691

551692

551693

551694

560110

560121

560122

560221

560229

560311

560312

560313

560314

560391

560392

560393

560394

560500

560710

560721

560729

560730

560741

560749

560750

560790

560811

560819

570110

570190

570210

570220

570231

570232

570239

570241

570242

570249

570251

570252

570259

570291

570292

570299

570310

570320

570330

570390

570410

570490

570500

580110

580121

580122

580123

580124

580125

580126

580131

580132

580133

580134

580135

580136

580190

580211

580219

580220

580230

580310

580390

580410

580421

580429

580430

580500

580610

580620

580631

580632

580639

580640

580810

580890

581100

590110

590190

590210

590220

590310

590320

590390

590410

590491

590492

590610

590691

590699

590700

590800

590900

591110

591131

591132

591140

591190

600121

600129

600191

600192

600199

600210

600220

600230

600242

600243

600292

600293

610110

610120

610130

610190

610210

610220

610230

610290

610311

610312

610319

610321

610322

610323

610329

610331

610332

610333

610339

610341

610342

610343

610349

610411

610412

610413

610419

610421

610422

610423

610429

610431

610432

610433

610439

610441

610442

610443

610444

610449

610451

610452

610453

610459

610461

610462

610463

610469

610510

610520

610590

610610

610620

610690

610711

610712

610719

610721

610722

610729

610791

610792

610799

610811

610821

610822

610831

610832

610839

610891

610892

610910

610990

611010

611020

611030

611090

611110

611120

611130

611190

611211

611212

611219

611231

611239

611241

611249

611300

611410

611420

611430

611490

611511

611512

611519

611520

611591

611592

611593

611599

611610

611691

611692

611693

611699

611710

611720

611780

611790

620111

620112

620113

620119

620191

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

620292

620293

620299

620311

620312

620319

620321

620322

620323

620329

620331

620332

620333

620339

620341

620342

620343

620349

620411

620412

620413

620419

620421

620422

620423

620429

620431

620432

620433

620439

620441

620442

620443

620444

620449

620451

620452

620453

620459

620461

620462

620463

620469

620510

620520

620530

620590

620610

620620

620630

620640

620690

620711

620719

620721

620722

620729

620791

620792

620799

620811

620819

620821

620822

620829

620891

620892

620899

620910

620920

620930

620990

621010

621020

621030

621040

621050

621111

621120

621131

621132

621133

621139

621141

621142

621143

621149

621220

621290

621310

621320

621390

621410

621420

621510

621520

621710

621790

630120

630130

630140

630190

630210

630221

630222

630229

630231

630232

630239

630240

630251

630252

630253

630259

630260

630291

630292

630293

630299

630311

630312

630319

630391

630392

630399

630411

630419

630491

630492

630493

630499

630510

630520

630532

630533

630539

630590

630621

630622

630629

630699

630710

630790

630900

631010

631090

640110

640191

640192

640199

640212

640219

640220

640230

640291

640299

640312

640319

640320

640330

640340

640351

640359

640391

640399

640411

640419

640420

640510

640520

640590

640610

640620

640699

650300

650400

650691

650699

660110

660199

670100

670210

670290

680421

680422

690410

690490

690510

690590

690890

690911

690990

691200

691390

700719

700729

701010

701020

701091

701092

701093

701094

701321

701329

701331

701339

701391

701399

701939

702000

710510

711311

711319

711320

711610

711620

711790

720221

720825

720826

720827

720836

720837

720838

720839

720840

720851

720852

720853

720854

720890

720916

720917

720918

720926

720927

720928

720990

721113

721114

721119

721220

721230

721240

721310

721410

721420

721550

721710

721720

721730

730120

730711

730719

730721

730723

730791

730792

730793

730799

730830

730840

730890

730900

731010

731029

731300

731420

731431

731439

731441

731449

731511

731519

731582

731589

731700

731813

731815

731816

731819

731821

731822

731823

731824

731829

732020

732090

732290

732392

732394

732394

732399

732490

732599

732611

732619

732620

732690

740710

740721

741121

741999

761010

761691

761699

780300

820713

820719

820720

820730

820740

820750

820760

820770

820780

820790

830230

830242

830249

830260

830990

831110

840490

841319

841320

841330

841340

841382

841720

841861

841869

842710

842720

842790

843120

843240

843510

848110

848120

848130

848180

848190

848210

850410

850421

850422

850440

850710

851610

852510

852812

852813

852821

852822

852830

852910

853210

853222

853340

853510

853529

853530

853610

853620

853630

853650

854620

854810

901600

903031

940120

940130

940140

940161

940169

940171

940179

940180

940310

940320

940330

940340

940350

940360

940370

940380

940410

940429

940430

940490

940510

940591

940592

940599

940600

950632

„B” Melléklet a 26. sz. Jegyzőkönyvhöz

250840

250870

251710

252020

252321

252329

252330

253090

262100

270119

270740

270820

271000

271320

271390

280430

281310

281410

281512

282420

282720

282810

282890

283010

283322

283410

283531

283620

283630

283650

284210

284290

284450

284910

290121

290122

290230

290250

290315

290531

290711

290941

291010

291211

291411

291613

291732

291735

291813

292610

293319

293339

293340

293371

293623

293624

293626

293629

300410

300431

300440

300450

300510

300590

310210

310230

310250

310280

320740

320810

320910

320990

330300

330510

330610

330710

340211

340212

340213

340219

340290

340510

350699

360200

360410

360490

360500

360610

360690

380120

380840

380890

381900

382000

382100

390230

390610

390810

390910

390940

391710

391721

391722

391723

391810

391890

391910

392010

392020

392041

392042

392051

392112

392210

392220

392290

392310

392321

392329

392330

392340

392350

392410

392490

392510

392520

392530

392590

392610

392620

392630

392640

392690

400610

400690

400811

400819

400821

400829

400910

400920

400930

400940

400950

401110

401120

401140

401150

401191

401199

401210

401220

401290

401310

401320

401390

401610

401691

401692

401693

401699

401700

410429

410511

410512

410519

410520

410611

410612

410619

410620

410710

420100

420211

420212

420219

420221

420222

420229

420231

420232

420239

420291

420292

420299

420310

420321

420329

420330

420340

420400

420500

430230

430310

430390

430400

440200

440500

440610

440690

440810

440890

440910

440920

441111

441121

441129

441131

441139

441191

441199

441219

441229

441299

441300

441400

441510

441520

441600

441700

441810

441820

441830

441840

441850

441890

441900

442010

442090

442110

442190

480210

480220

480251

480252

480253

480300

480419

480421

480429

480431

480439

480449

480459

480510

480521

480523

480529

480610

480630

480710

480820

480830

480910

480990

481011

481012

481110

481121

481129

481131

481139

481140

481420

481430

481500

481610

481710

481720

481730

481810

481820

481830

481840

481850

481890

481910

481920

481930

481940

481950

481960

482010

482020

482030

482040

482050

482090

482110

482190

482210

482290

482311

482319

482320

482359

482360

482370

482390

500400

500500

500600

500710

500720

500790

510610

510620

510710

510720

510810

510820

510910

511000

511111

511119

511120

511130

511190

511211

511220

511230

511290

511300

520411

520419

520521

520522

520523

520524

520526

520541

520542

520543

520544

520546

520611

520612

520613

520614

520621

520623

520624

520632

520633

520634

520641

520642

520643

520644

520710

521031

521032

521039

521041

521042

521049

521051

521052

521059

521111

521112

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521142

521143

521149

521151

521152

521159

521211

521212

521213

521214

521215

521221

521222

521223

521224

521225

530490

530921

530929

531090

531100

540110

540232

540233

540241

540261

540269

540410

540490

540500

540620

540710

540730

540752

540753

540822

540823

540824

540831

540832

540833

540834

550320

550340

550410

550490

550510

550610

550700

550810

550820

550911

550912

550921

550922

550931

550932

550941

550942

550951

550952

550953

550959

550961

550962

550969

550991

550992

550999

551011

551012

551020

551030

551090

551110

551120

551130

551211

551219

551221

551229

551291

551299

551311

551312

551313

551319

551321

551322

551323

551329

551331

551332

551333

551339

551341

551342

551343

551349

551411

551412

551413

551419

551421

551422

551423

551429

551431

551432

551433

551439

551441

551442

551443

551449

551511

551512

551513

551519

551521

551522

551591

551592

551599

551611

551612

551613

551614

551621

551622

551623

551624

551631

551632

551633

551634

551641

551642

551643

551644

551691

551692

551693

551694

560110

560121

560122

560221

560229

560311

560312

560313

560314

560391

560392

560393

560394

560420

560500

560710

560721

560729

560730

560741

560749

560750

560790

560811

560819

570110

570190

570210

570220

570231

570232

570239

570241

570242

570249

570251

570252

570259

570291

570292

570299

570310

570320

570330

570390

570410

570490

570500

580110

580121

580122

580123

580124

580125

580126

580131

580132

580133

580134

580135

580136

580190

580211

580219

580220

580230

580310

580390

580410

580421

580429

580430

580500

580610

580620

580631

580632

580639

580640

580810

580890

581100

590110

590190

590210

590220

590310

590320

590390

590410

590491

590492

590610

590691

590699

590700

590800

590900

591131

591132

591140

591190

600121

600129

600191

600192

600199

600210

600220

600230

600242

600243

  Vissza az oldal tetejére