A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet

a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről * 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  Az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós öko-címkével kapcsolatos feladatokat a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium - a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a miniszter által felkért Értékelő és Minősítő Bizottság közreműködésével - látja el.

2. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) *  Ez a rendelet az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére