A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó, egészségügyi, szociális és családügyi fejezeti szinten kiemelt termékek állami normatíváiról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 3. §-ában, valamint 96. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó egészségügyi, szociális és családügyi fejezeti szinten kiemelt termékek állami normatíváit a melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azokra a beszerzésekre kell alkalmazni, amelyeknél a beszerzési eljárás megkezdésére e rendelet hatálybalépését követően kerül sor.

3. § * 

Melléklet a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Állami normatíva

Szám: 001

A kiemelt termék megnevezése:

Röntgenátvilágító berendezés (kisteljesítményű alap-összeállítás)

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely röntgensugár felhasználásával az emberi test belsejéből nyert vetületi képnek a vizsgálattal egyidejű szemlélését és képhordozón való rögzítését teszi lehetővé.

2. Műszaki követelmények

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

Röntgengenerátor:

- minimális teljesítmény: 50 kW (125 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 600 mA);

- csőfeszültség: legalább 40 kV és 150 kV között szabályozható;

- csőáramerősség: 0 mA és 600 mA között szabályozható;

- legnagyobb beállítható mAs érték: 630;

- nagyfrekvenciás kivitel, max. 5% hullámosság a nagyfeszültségű jelalakban;

- az összetartozó átvilágítási és felvételi paraméterek (kV, mA, mAs, s) kijelzése és megválaszthatósága;

- min. expozíciós idő: legfeljebb 5 ms;

- automatikus dózisteljesítmény szabályozás, legalább háromféle kV/mA kombinációs karakterisztikával, amely a képerősítő mezőválasztásával automatikusan illeszti a megfelelő kombinációt, de a kézi változtatás is lehetséges;

- expozíciós automata három domináns mezővel, dóziskorrekciós átfogás: 1:4;

- az átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) átvilágító szerkezettől is való kezelhetősége;

- átvilágítás kapcsolása holtember kapcsolóval;

- a generátor csőfeszültségtől függő szűrőváltásának lehetősége.

Röntgencső:

- Csőteljesítmény: min. 12/50 kW;
- Feszültség: 40-150 kV;
- Fókusz: max. 0,6/1,8 mm, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények;
- Anód fordulatszám: normál (opcionálisan gyors);
- Anód hőkapacitás: min. 150 kJ (200 KhU).

Sugárrekesz:

- kétsíkú, mélységi kapuval ellátott;

- a képerősítő körmezejéhez illeszkedő íriszes kivitel;

- a sugárhatároló elemek motoros mozgatása az átvilágító szerkezetről;

- automatikus mezőhatárolás, amely a fókusz-képerősítő távolság változtatását követi;

- a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban.

Vizsgálószerkezet:

Motoros döntésű átvilágító berendezés, célzott felvételi szerkezettel

Döntés: lágy indítás;
Döntési tartomány: min. 90/15 fok;
Szerelhető képerősítő: min. 9";
Kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás;
Kazettaméretek: min. 3 féle + 35 x 35;

- négyirányú motoros asztallapmozgatás;

- a célzott felvételi szerkezet parkoló helyzetben jobbra kitolható;

- átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) kijelzése és kezelése a célzott felvételi szerkezettől is.

Képátviteli rendszer:

Képerősítő: min. 9", három mezős;
Képfelvevő: CCD vagy vákuumcső;
TV-norma: min. 625 sor;
Monitor átló: min. 40 cm;

- Digitalizálás lehetősége.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- vákuumtechnikai eszközökre vonatkozó garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- garantált működési idő 98%.

Szám: 002

A kiemelt termék megnevezése

Röntgenfelvételi berendezés (kisteljesítményű alap-összeállítás)

BTP száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely röntgensugár felhasználásával az emberi test belsejéből nyert vetületi képnek képhordozón való rögzítését teszi lehetővé.

2. Műszaki követelmények

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

Röntgengenerátor:

- minimális teljesítmény: 50 kW (125 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 600 mA);

- csőfeszültség: legalább 40 kV és 150 kV között szabályozható;

- csőáramerősség: 10 mA és 630 mA között szabályozható;

- legnagyobb beállítható mAs érték: legalább 630;

- nagyfrekvenciás kivitel, max. 5% hullámosság a nagyfeszültségű jelalakban;

- az összetartozó felvételi paraméterek (kV, mA, mAs, s) kijelzése és megválaszthatósága;

- min. expozíciós idő: legfeljebb 5 ms;

- expozíciós automata három domináns mezővel, dóziskorrekciós átfogás: 1:4;

- a generátor csőfeszültségtől függő szűrőváltásának lehetősége.

Röntgencső:

Csőteljesítmény: min. 12/50 kW;
Feszültség: 40-150 kV;
Fókusz: max. 1,2/1,8 mm;
Anód fordulatszám: normál (opcionálisan gyors);
Anód hőkapacitás: min. 150 kJ (200 kHU).

Sugárrekesz:

- kétsíkú, mélységi kapuval ellátott;

- teljes fényű mező-kivilágítás;

- a sugárhatároló elemek motoros mozgatása a sugárrekeszen;

- automatikus és kézi mezőhatárolás, amely a fókuszfilm-távolság változtatását is követi;

- a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban.

A) Felvételi vizsgálószerkezet általános célra:

- úszólapos felvételi asztal, csőtartó oszloppal;

- álló felvételi szerkezet (opció vízszintesbe döntés).

Mindkét szerkezettípus tartalmazzon beépített motoros Buckyt.

Opció: elevátoros asztal és mennyezeti csőtartó állvány.

B) Felvételi vizsgálószerkezet speciális célra:

Lineáris tomographia, traumatológiai munkahely, végtagfelvételi munkahely, speciális felvételi munkahely egyedi követelményrendszer szerint.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- vákuumtechnikai eszközökre vonatkozó garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- garantált működési idő 98%.

Szám: 003

A kiemelt termék megnevezése

Két munkahelyes röntgenátvilágító és -felvételi berendezés (kisteljesítményű összeállítás)

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Közös generátorral és vezérléssel működtetett, átvilágító és felvételi munkahelyből álló képalkotó diagnosztikai eszközrendszer. Az átvilágító berendezés a röntgensugár felhasználásával az emberi test belsejéről alkotott kép egyidejű szemlélését és képhordozón való rögzítését teszi lehetővé.

2. Műszaki követelmények

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit, és minőségileg meg kell felelnie a korszerű hazai radiológiai orvos szakmai elvárásoknak.

Röntgengenerátor:

- két munkahelyes kivitel;

- minimális teljesítmény: 50 kW (125 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 600 mA);

- csőfeszültség: legalább 40 kV és 150 kV között szabályozható;

- csőáramerősség: 0 mA és 630 mA között szabályozható;

- legnagyobb beállítható mAs érték: 630;

- nagyfrekvenciás kivitel, max. 5% hullámosság a nagyfeszültségű jelalakban;

- az összetartozó átvilágítási és felvételi paraméterek (kV, mA, mAs, s) kijelzése és megválaszthatósága;

- min. expozíciós idő: legfeljebb 5 ms;

- automatikus dózisteljesítmény szabályozás, legalább háromféle kV/mA kombinációs karakterisztikával, amely a képerősítő mezőválasztásával automatikusan illeszti a megfelelő kombinációt, de a kézi változtatás is lehetséges;

- expozíciós automata három domináns mezővel, dóziskorrekciós átfogás: 1:4;

- az átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) átvilágító szerkezettől való kezelhetősége;

- átvilágítás kapcsolása holtember kapcsolóval;

- a generátor csőfeszültségtől függő szűrőváltásának lehetősége.

1. Átvilágító munkahely:

Röntgencső:
- Csőteljesítmény: min. 12/50 kW;
- Feszültség: 40-150 kV;
- Fókusz: max. 0,6/1,8 mm, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények;
- Anód fordulatszám: normál (opcionálisan gyors);
- Anód hőkapacitás: min. 150 kJ (200 kHU).

Sugárrekesz:

- kétsíkú, mélységi kapuval ellátott;

- a képerősítő körmezejéhez illeszkedő íriszes kivitel;

- a sugárhatároló elemek motoros mozgatása az átvilágító szerkezetről;

- automatikus mezőhatárolás, amely a fókusz-képerősítő távolság változtatását követi;

- a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban.

Vizsgálószerkezet:

Motoros döntésű átvilágító berendezés, célzott felvételi szerkezettel:

Döntés: lágy indítás;
Döntési tartomány: min. 90/15°;
Szerelhető képerősítő: min. 9";
Kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás;
Kazettaméretek: min. 3-féle + 35 x 35;

- motoros négyirányú asztallapmozgatás;

- a célzott felvételi szerkezet parkoló helyzetben jobbra kitolható;

- átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) kezelése és kijelzése a célzott felvételi szerkezettől is.

Képátviteli rendszer:

Képerősítő: min. 9" három mezős;
Képfelvevő: CCD vagy vákuumcső;
TV-norma: min. 625 sor;
Monitor átló: min. 40 cm;

- digitalizálás lehetősége.

2. Felvételi munkahely:

Röntgencső:

- Csőteljesítmény: min. 25/50 kW;
- Feszültség: 40-150 kV;
- Fókusz: max. 1,2/1,8 mm, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények;
- Anód fordulatszám: normál (opcionálisan gyors);
- Anód hőkapacitás: min. 150 kJ (200 kHU).

Sugárrekesz:

- kétsíkú, mélységi kapuval ellátott;

- teljes fényű mezőkivilágítás;

- a sugárhatároló elemek kézi és/vagy motoros mozgatása a sugárrekeszen;

- automatikus mezőhatárolás, amely a fókuszfilm-távolság változtatását követi (opció);

- a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban.

2/A. Felvételi vizsgálószerkezet általános célra:

- úszólapos felvételi asztal, csőtartó oszloppal (opció lineáris tomográf);

- álló felvételi szerkezet (opció: vízszintesbe döntés).

Mindkét szerkezettípus tartalmazzon beépített motoros Buckyt.

Opcionálisan elevátoros asztal és mennyezeti csőtartó állvány választható.

2/B. Felvételi vizsgálószerkezet speciális célra:

Lineáris tomographia, traumatológiai munkahely, végtagfelvételi munkahely, speciális felvételi munkahely egyedi követelményrendszer szerint.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- vákuumtechnikai eszközökre vonatkozó garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- garantált működési idő 98%.

Szám: 004

A kiemelt termék megnevezése:

Röntgenátvilágító berendezés (közepes teljesítményű alap-összeállítás)

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely a röntgensugár felhasználásával az emberi test belsejéről nyert kép szemlélését és képhordozón való rögzítését teszi lehetővé.

2. Műszaki követelmények

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

Röntgengenerátor:

- minimális teljesítmény: 50 kW (150 kV-nál 320 mA, 125 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 600 mA);

- csőfeszültség: legalább 40 kV és 150 kV között szabályozható;

- csőáramerősség: 0 mA és 630 mA között szabályozható;

- legnagyobb beállítható mAs érték: 630;

- nagyfrekvenciás kivitel, max. 5% hullámosság a nagyfeszültségű jelalakban;

- az összetartozó átvilágítási és felvételi paraméterek (kV, mA, mAs, s) megválaszthatósága és kijelzése;

- min. expozíciós idő: legfeljebb 5 ms;

- automatikus dózisteljesítmény szabályozás, legalább háromféle kV/mA kombinációs karakterisztikával, amely a képerősítő mezőválasztásával automatikusan illeszti a megfelelő kombinációt, de a kézi változtatás is lehetséges;

- expozíciós automata három domináns mezővel, dózis korrekciós átfogás: 1:4;

- az átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) átvilágító szerkezettől való kezelhetősége;

- átvilágítás kapcsolása holtember kapcsolóval;

- a generátor csőfeszültségtől függő szűrőváltásának lehetősége;

- testrész automatika.

Röntgencső:

- Csőteljesítmény: min. 25/50 kW;
Feszültség: 40-150 kV;
- Fókusz: max. 0,6/1,5 mm, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények;
- Anód fordulatszám: gyors;
- Anód hőkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU).

Sugárrekesz:

- kétsíkú, mélységi kapuval ellátott sugárrekesz;

- a képerősítő körmezejéhez illeszkedő íriszes kivitel;

- a sugárhatároló elemek motoros mozgatása az átvilágító szerkezetről;

- automatikus és kézi mezőhatárolás, amely a fókusz-képerősítő távolság változtatását követi;

- a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban.

Vizsgálószerkezet (választható módon):

A) Motoros döntésű átvilágító berendezés, célzott felvételi szerkezettel:

Döntés: lágy indítás;
Döntési tartomány: min. 90/15°;
Szerelhető képerősítő: min. 12";
Kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás;
Kazettaméretek: min. 3 féle + 35 x 35;

- motoros négyirányú asztallapmozgatás;

- a célzott felvételi szerkezet parkoló helyzetben jobbra kitolható;

- átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) kezelése és kijelzése a célzott felvételi szerkezettől is.

B) Bifunkcionális távvezérelt vizsgálószerkezet:

Döntés: 2 sebesség;
Döntési tartomány: min. 90/15°;
Szerelhető képerősítő: min. 12";
Kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás;
Kazettaméretek: 35 x 43-ig;

- négyirányú asztallapmozgatás vagy ennek megfelelő funkció;

- az átvizsgálható terület min. 180 x 60 cm;

- tartalmazzon távvezérlő és asztalszéli kezelő elemeket, kompressziós eszközt.

Képátviteli rendszer:

Képerősítő: min. 12", három mezős;
Képfelvevő: CCD vagy vákuumcső;
TV-norma: min. 1200 sor;
Monitor átló: min. 40 cm;

- Digitalizálás lehetősége, opcionálisan eleve digitalizált berendezés.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- vákuumtechnikai eszközökre vonatkozó garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- garantált működési idő 98%.

4. Megjegyzések

Az A) és a B) kategória külön kezelendő.

Szám: 005

A kiemelt termék megnevezése:

Röntgenfelvételi berendezés (közepes teljesítményű alap-összeállítás)

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely röntgensugár felhasználásával az emberi test belsejéről alkotott kép képhordozón való rögzítését teszi lehetővé.

2. Műszaki követelmények

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

Röntgengenerátor:

- minimális teljesítmény: 50 kW (125 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 600 mA);

- csőfeszültség: legalább 40 kV és 150 kV között szabályozható;

- csőáramerősség: 10 mA és 630 mA között szabályozható;

- legnagyobb beállítható mAs érték: 630;

- nagyfrekvenciás kivitel, max. 5% hullámosság a nagyfeszültségű jelalakban;

- az összetartozó felvételi paraméterek (kV, mA, mAs, s) kijelzése és megválaszthatósága;

- min. expozíciós idő: legfeljebb 5 ms;

- expozíciós automata három domináns mezővel, dóziskorrekciós átfogás: 1:4;

- előnyös a generátor csőfeszültségtől függő szűrőváltásának lehetősége;

- testrész automatika.

Röntgencső:

- Csőteljesítmény: min. 25/50 kW;
- Feszültség: 40-150 kV, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények;
- Fókusz: max. 0,6/1,5 mm;
- Anód fordulatszám: gyors;
- Anód hőkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU).

Sugárrekesz:

- kétsíkú, mélységi kapuval ellátott;

- teljes fényű mezőkivilágítás;

- a sugárhatároló elemek motoros mozgatása a sugárrekesz burkolatán;

- automatikus és kézi mezőhatárolás, amely a fókuszfilm-távolság változtatását követi (opció);

- csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban.

A) Felvételi vizsgálószerkezet általános célra:

- úszólapos felvételi asztal, csőtartó oszloppal (opció lineáris tomográf);

- álló felvételi szerkezet (opció kétfunkciós vízszintesbe döntés).

Mindkét szerkezettípus tartalmazzon beépített motoros Buckyt.

Opció: elevátoros asztal és mennyezeti csőtartó állvány.

B) Felvételi vizsgálószerkezet speciális célra:

Lineáris tomographia, traumatológiai munkahely, végtagfelvételi munkahely, speciális felvételi munkahely egyedi követelményrendszer szerint.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- vákuumtechnikai eszközökre vonatkozó garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- garantált működési idő 98%.

Szám: 006

A kiemelt termék megnevezése:

Két munkahelyes röntgenátvilágító és -felvételi berendezés (közepes teljesítményű összeállítás)

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Közös generátorral és vezérléssel működtetett átvilágító és felvételi munkahelyből álló képalkotó diagnosztikai eszközrendszer. Az átvilágító berendezés a röntgensugár felhasználásával az emberi test belsejéről alkotott kép szemlélését és képhordozón való rögzítését teszi lehetővé.

2. Műszaki követelmények

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

Röntgengenerátor:

- két munkahelyes kivitel;

- minimális teljesítmény: 50 kW (125 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 600 mA);

- csőfeszültség: legalább 40 kV és 150 kV között szabályozható;

- csőáramerősség: 0 mA és 630 mA között szabályozható;

- beállítható legnagyobb mAs érték: 630;

- nagyfrekvenciás kivitel, max. 5% hullámosság a nagyfeszültségű jelalakban;

- az összetartozó átvilágítási és felvételi paraméterek (kV, mA, mAs, s) megválaszthatósága és kijelzése;

- min. expozíciós idő: legfeljebb 5 ms;

- automatikus dózisteljesítmény szabályozás, legalább háromféle kV/mA kombinációs karakterisztikával, amely a képerősítő mezőválasztásával automatikusan illeszti a megfelelő kombinációt, de a kézi változtatás is lehetséges;

- expozíciós automata három domináns mezővel, dózis korrekciós átfogás: 1:4;

- az átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) átvilágító szerkezettől való kezelhetősége;

- átvilágítás kapcsolása holtember kapcsolóval;

- a generátor csőfeszültségtől függő szűrőváltásának lehetősége;

- testrész automatika.

1. Átvilágító munkahely

Röntgencső:

- Csőteljesítmény: min. 25/50 kW;
- Feszültség: 40-150 kV, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények;
- Fókusz: max. 0,6/1,5 mm;
- Anód fordulatszám: gyors;
- Anód hőkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU);

Sugárrekesz:

- kétsíkú, mélységi kapuval ellátott sugárrekesz;

- a képerősítő körmezejéhez illeszkedő íriszes kivitel;

- a sugárhatároló elemek motoros mozgatása az átvilágító szerkezetről is;

- automatikus és kézi mezőhatárolás, amely a fókusz-képerősítő távolság változtatását követi;

- a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban.

Vizsgálószerkezet:

Motoros döntésű átvilágító berendezés, célzott felvételi szerkezettel:

Döntés: lágy indítás;
Döntési tartomány: min. 90/15°;
Szerelhető képerősítő: min. 12";
Kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás;
Kazettaméretek: min. 3 féle + 35 x 35;

- motoros négyirányú asztallapmozgatás;

- a célzott felvételi szerkezet parkoló helyzetben jobbra kitolható;

- átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) kijelzése és kezelése a célzott felvételi szerkezettől is.

Képátviteli rendszer:

Képerősítő: min. 12", három mezős;
Képfelvevő: CCD vagy vákuumcső;
TV-norma: min. 1200;
Monitorátló: min. 40 cm;

- Digitalizálás lehetősége.

2. Felvételi munkahely

Röntgencső:

- Csőteljesítmény: min. 25/50 kW;
- Feszültség: 40-150 kV;
- Fókusz: max. 0,6/1,5 mm, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények;
- Anód fordulatszám: gyors;
- Anód hőkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU).

Sugárrekesz:

- kétsíkú, mélységi kapuval ellátott;

- teljes fényű mező kivilágítás;

- a sugárhatároló elemek kézi és/vagy motoros mozgatása a sugárrekeszen;

- automatikus és kézi mezőhatárolás, amely a fókuszfilm-távolság változtatását követi (opció);

- csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban.

A) Felvételi vizsgálószerkezet, általános célra:

- úszólapos felvételi asztal, csőtartó oszloppal (opció lineáris tomográf);

- álló felvételi szerkezet (opció kétfunkciós vízszintesbe döntés).

Mindkét szerkezettípus tartalmazzon beépített motoros Buckyt.

Opció: elevátoros asztal és mennyezeti csőtartó állvány.

B) Felvételi vizsgálószerkezet speciális célra: Lineáris tomographia, traumatológiai munkahely, végtagfelvételi munkahely, speciális felvételi munkahely egyedi követelményrendszer szerint.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- vákuumtechnikai eszközökre vonatkozó garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- garantált működési idő 98%.

Szám: 007

A kiemelt termék megnevezése:

Nagyteljesítményű röntgenfelvételi berendezés

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely a berendezésben létrehozott röntgensugár által az emberi testről és részeiről létrehozott vetületi képnek képhordozón való rögzítését teszi lehetővé.

2. Műszaki követelmények

A röntgenfelvételi berendezés felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lennie, melynek részegységei egymáshoz funkcionálisan illesztettek.

2.1. Normatív előírások

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

2.2. Alapvető műszaki jellemzők

Röntgengenerátor:

- névleges kimenő telj.: min. 60 kW (150 kV-nál min. 400 mA, 80 kV-nál min. 750 mA);
- max. csőáram: 1000 mA;
- csőfeszültség: 40-150 kV;
- a csőfeszültség megengedett hullámossága 80 kV-on a maximálisan beállítható csőáramnál legfeljebb: 5%;
- min. expozíciós idő: legfeljebb 5 ms;
- választható legnagyobb mAs-érték: min. 800;

- programozható testrész-automatika;

- expozíciós automatika 3 mezővel, dózis korrekciós átfogás 1:4.

Röntgencső:

- csőteljesítmény: min. 60kW;
- max. csőáram: 800 mA;
- kettős fókusz: max. 0,6/1,2 mm
- anódfordulatszám: gyors;
- anód hőkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU).

Sugárrekesz:

- kétsíkú, mélységi kapuval ellátott;

- teljesfényű mezőmegvilágítás;

- a sugárhatároló elemek motoros mozgatása a sugárrekeszen;

- beállított mezőhatárolás a legnagyobb használt nyílásszögre;

- automatikus mezőhatárolás, amely a fókusz-képfelvevő távolság változtatását is követi;

- a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás pozíció visszajelzéssel, legalább három tartományban.

Vizsgálószerkezet általános célra

A) változat: Padló sínes csőtartó oszloppal:

- úszólapos Bucky asztal, mozgó finomráccsal és AEC automatikával;

- dönthető fali Bucky szerkezet, mozgó finomráccsal és AEC automatikával.

B) változat: Mennyezeti függesztésű csőtartó oszloppal:

- mennyezeti függesztésű, nagy szabadságfokkal mozgatható, forgatható, teleszkópos magasságállítású csőtartó;

- úszólapos állítható magasságú Bucky asztal, mozgó finomráccsal;

- dönthető fali Bucky szerkezet, mozgó finomráccsal.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- vákuumtechnikai eszközökre vonatkozó garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- garantált működési idő 98%.

Szám: 008

A kiemelt termék megnevezése:

Közepes teljesítményű foszforlemezes digitális röntgenfelvételi berendezés

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása

Detektorlemezen rögzített röntgenfelvétel készítésére és kiolvasására szolgáló berendezés, a lemezen rögzített kép előzetes vagy leletezési célú megtekintésére alkalmas, illetve a képek helyi tárolását és továbbítását lehetővé tevő kép- és számítástechnikai berendezés.

2. Műszaki követelmények

A foszforlemezes digitális röntgenfelvételi berendezés felépítésének olyan, az összes funkciót együttesen tartalmazó összeállításnak kell lennie, melynek részegységei funkcionálisan illesztettek.

2.1. Normatív előírások

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

2.2. Alapvető műszaki jellemzők

- Leolvasó rendszer 1 db;
- Képkidolgozás kapacitása: minimum 40 kazetta/óra a 35 x 43 méretből;
- Teljes kidolgozási idő: max. 190 mp;
- Kazetták: legalább 16 db;
Kazetta és képrögzítő lemez 18 x 24, 24 x 30, 35 x 35, 35 x 43 cm
típusok:
képpont méret: max. 180 mikrométer.

- Adatbevitel és előzetes képmegtekintés.

- Nagyteljesítményű processzor, előzetes megtekintési lehetőség legalább 2 terminálon, csatlakozási lehetőség a meglévő szabványos felületű HIS/RIS-hez vagy DICOM 3.0.

- 1 db képfeldolgozó munkahely és leletező munkaállomás.

Hálózati csatoló, RIS interface

2 monitor: min. 20" képernyő, legalább 1,9 megapixel, min. 250 CD/m2 fényerő

Beépített merevlemez: min 40 GB

DICOM 3.0 szabványú felület

Hard copy kamera csatlakoztathatóság

Digitális mélység A/D 12 bit min.

Képfeldolgozó és értékelő funkciók

A foszforlemez garantált élettartama min. 10 000 felvétel.

- Nagysebességű, nagy felbontású, rugalmas képformátumú printer.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- vákuumtechnikai eszközökre vonatkozó garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára két változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- a szervizellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával.

Szám: 009

A kiemelt termék megnevezése:

Nagyteljesítményű foszforlemezes digitális röntgenfelvételi berendezés

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Detektorlemezen rögzített röntgenfelvétel készítésére és kiolvasására szolgáló berendezés, a lemezen rögzített kép előzetes vagy leletezési célú megtekintésére alkalmas, illetve a képek helyi tárolását és továbbítását lehetővé tevő kép- és számítástechnikai berendezés.

2. Műszaki követelmények

A foszforlemezes digitális röntgenfelvételi berendezés felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lenni, melynek részegységei funkcionálisan illesztettek.

2.1. Normatív előírások

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

2.2. Alapvető műszaki jellemzők

- Leolvasó rendszer 2 db;

- Képkidolgozás kapacitása: minimum 80 kazetta/óra a 35 x 43 méretből;

- Teljes kidolgozási idő: max. 120 mp;

- Kazetták: legalább 32 db.

Kazetta és képrögzítő lemez típusok: 18 x 24, 24 x 30, 35 x 35, 35 x 43 cm.

Képpont méret: max. 180 mikrométer.

- Adatbevitel és előzetes képmegtekintés mindkét leolvasó berendezésen;

- nagyteljesítményű processzor, adatbevitel és előzetes megtekintési lehetőség legalább 2 terminálon, csatlakozási lehetőség a meglévő HIS/RIS-hez vagy DICOM 3.0.;

- 2 db képfeldolgozó munkahely és leletező munkaállomás.

Hálózati csatoló, RIS interface

2 monitor: min. 20" képernyő, legalább 2,5 megapixel, min. 500 CD/m2 fényerő

Beépített merev lemez: min 40 GB

DICOM 3.0 szabványú felület

Hard copy kamera csatlakoztathatóság

Legalább 10 megtekintő állomás kapcsolódási hely

Digitális mélység A/D 12 bit minimum

Képfeldolgozó és értékelő funkciók

- nagysebességű, nagy felbontású, rugalmas képformátumú printer.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi teljes körű helyszíni garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- külön rendelhető tartozékok árainak öt évre előre rögzített vagy indexált formában történő megadása az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára két változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- szervízellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával.

Szám: 010

A kiemelt termék megnevezése:

Univerzális átvilágító röntgenberendezés digitális képfeldolgozó egységgel

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely a berendezésben létrehozott röntgensugár által az emberi testről és részeiről létrehozott vetületi képek a vizsgálattal egyidejű szemlélését, valamint digitális képhordozón történő direkt rögzítését is lehetővé teszi.

2. Műszaki követelmények

Az univerzális átvilágító röntgen berendezés digitális képfeldolgozó egységgel felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lennie, melynek részegységei egymáshoz funkcionálisan illesztettek.

2.1. Normatív előírások

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

2.2. Alapvető műszaki jellemzők

Röntgengenerátor:

- névleges kimenő telj.: min. 40 kW;
- csőáram: max. 600 mA (felvétel);
- átvilágítási csőfeszültség tartomány: 40-110 kV (folyamatos)
40-110 kV (pulzus);
- a csőfeszültség megengedett hullámossága 80 kV-on a maximálisan beállítható csőáramnál legfeljebb: 5%;
- min. expozíciós idő: 1 ms;
- röntgencső áram:
= felvételi üzemmódban: 10-600 mA
= átvilágítási üzemmódban: max. 5 mA (folyamatos) 10-100 mA (pulzus);
- expozíciós idő: 1 ms-6 s;
- legnagyobb beállítható mAs érték: 600;

- programozható testrész automatika;

- expozíciós automatika.

Röntgencső:

- csőteljesítmény: min. 30/50 kW;
- fókuszok méretei: max. 0,6-1,2 mm;
- anód fordulat gyors;
- anód hőkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU);
- csőfeszültség: 40-150 kV.

Vizsgálószerkezet:

- motoros döntésű átvilágító berendezés;
- kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás;
- kazettaméretek: min. 3-féle + 35 x 35.

A) változat: Alsó csöves megoldás

- 90/15°-ban, motorosan dönthető univerzális átvilágító szerkezet;

- motoros rásegítéssel mozgatható célzott felvételi szerkezet;

- korszerű expozíciós automatika a célzott felvételeknél;

- min. 6 filmosztási lehetőség;

- hossz- és keresztirányban mozgatható, alacsony sugárgyengítésű asztallap;

- opció: asztallapba integrált Bucky egység;

- rendelkezzen a biztonságos betegpozícionáláshoz szükséges kiegészítőkkel;

- hatékony szórt sugárzás elleni védelem a vizsgálószerkezeten.

B) változat: Felső csöves megoldás

- 90/15°-ban motorosan dönthető univerzális vizsgálószerkezet;

- asztallap feletti röntgencső széles tartományban változtatható fókusz-film távolsággal;

- legyen alkalmas ferde vetítésű és felvételek készítésére;

- az asztallap vagy a csőtartó oszlop motoros mozgatásával alkalmas;

- legyen teljes test átvilágítására betegmozgatás nélkül;

- korszerű expozíciós automatikával rendelkező célzott felvételi szerkezet;

- változtatható asztallap magasság;

- rendelkezzen a biztonságos betegpozícionáláshoz szükséges kiegészítőkkel;

- döntés: lágy indítás.

Átvilágítási képfelvevő rendszer:

- képerősítő 12"-os, három mezős;

- nagy felbontású min. 1200 soros analóg vagy CCD kamera felbontás: 1024 x 1024;

- real-time digitális képjavító eljárások megléte;

- minimum 17"-os, nagy felbontású F/F radiológiai monitorok;

- a monitorok rendelkezzenek környezeti megvilágítás érzékeléssel és ehhez kapcsolódó automatikus fényerő szabályozással.

Képfeldolgozó rendszer:

- korszerű digitális képfeldolgozás és archiválás;

- legnagyobb akvizíciós ráta: minimum 12-30 kép/sec;

- nagyméretű monitor (21");

- képosztás;

- digitális átvilágítási zajcsökkentés;

- utolsó kép tartása;

- dinamikus kép;

- rekurzív filter mozgásérzékelővel;

- képtárolás merevlemezen;

- min. 1000 kép egyidejű tárolása;

- széles körű mérő és feldolgozó szoftver, mely igény esetén modulárisan bővíthető szolgáltatással rendelkezik;

- DICOM 3.0 hálózati szabvány szerinti digitális hálózati kapcsolat legalább az alábbi funkciókkal: store, send, MWM, HIS/RIS kapcsolat;

- digitális kapcsolat filmkészítéshez;

- lokális CD-ROM vagy DVD archiválás.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- vákuumtechnikai eszközök esetén garanciális feltételek;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- szervizellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával.

Szám: 011

Kiemelt termék megnevezése:

Multifunkcionális digitális röntgenátvilágító és -felvételező berendezés

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

A röntgenberendezés közös generátorral és vezérléssel működtetett, átvilágító - célzott felvételi és felvételi munkahelyből álló - képalkotó diagnosztikai eszköz rendszer. Az átvilágító és felvételi berendezés a röntgensugár által az emberi testről és részeiről létrehozott vetületi képnek a vizsgálattal egyidejű szemlélését, valamint digitális képhordozón történő rögzítést is lehetővé tesz.

2. Műszaki követelmények

2.1. Alapvető műszaki jellemzők

Röntgengenerátor:

- névleges kimenő telj.: min. 60 kW (150 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 750 mA);
- csőfeszültség: min. 40-150 kV;
- a csőfeszültség megengedett hullámossága 80 kV-on a maximálisan beállítható csőáramnál legfeljebb: 5%;
- röntgencső áram: max. 800 mA;
- expozíciós idő: 1 ms-5 s;
- legnagyobb beállítható mAs érték: 600;

- programozható testrész automatika;

- expozíciós automatika.

Röntgencső:

- csőteljesítmény: min. 30/60 kW;
- fókusz: max. 0,6/1,2 mm;
- anód fordulatszám gyors;
- anód hőkapacitás: 220 kJ (300 kHU);
- csőfeszültség: min. 40-150 kV.

Vizsgálószerkezet:

- döntés lágyindítás;
- döntési tartomány: 90/15°;
- szerelhető képerősítő: min. 12";
- kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás;
- kazettaméretek: min. 3 féle + 35 x 35;
- távirányítás opcionális.

Képátviteli rendszer:

- képerősítő: min. 12", 3 mezős;
- CCD kamera felbontás: 10204 x 1024;
- CCD kamera kontraszt felbontás: 12 bit.

Digitális rendszer:

- digitális felvételezés;

- legnagyobb akvizíciós ráta (felvétel): minimum 6 kép/sec;

- legnagyobb akvizíciós ráta (átvilágítás): minimum 12 kép/sec;

- nagyméretű monitor (21");

- képosztás;

- digitális átvilágítási zajcsökkentés;

- utolsó kép tartása;

- dinamikus kép;

- rekurzív filter mozgásérzékelővel;

- képtárolás merevlemezen;

- postprocessing lehetőségek;

- standard lézerkamera interface;

- DICOM 3.0 hálózati szabvány szerinti digitális hálózati kapcsolat legalább az alábbi funkciókkal: store, send, MWM, HIS/RIS kapcsolat.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi helyszíni garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- vákuumtechnikai eszközök esetén garanciális feltételek;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- szervizellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával.

Szám: 012

A kiemelt termék megnevezése:

Mobil röntgenberendezés

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Mozgatható képalkotó berendezés, amely a röntgensugár által az emberi testről készített vetületi képeknek képhordozón való rögzítését teszi lehetővé.

2. Műszaki követelmények

2.1. Alapvető műszaki jellemzők

Röntgengenerátor:

- mikroprocesszoros vezérlés;
- min. 14 kW-os teljesítmény;
- feszültségtartomány: min. 40-125 kV;
- max. csőáram min. 40-250 mA;
- legnagyobb beállítható mAs érték: 200;
- expozíciós idő: min. 5 ms-5 s-ig;
- kijelzések: kV, mAs;
- fény vagy hangjelzés ex- pozíció alatt.

Röntgencső:

- röntgencső típusa: forgóanódú;
- fókuszméret: max. 1,4 mm.

Röntgencső tartóállvány:

- sugárrekesz fénykivetítéses mezőkijelzés, szálkereszttel, kézi szabályozással;

- fókuszfilm-távolság mérése beépített mérőszalaggal;

- beállítható fókuszmagasság: tartomány padlótól mérve min. 500-1800 mm;

- vízszintes kinyúlás: min. 750 mm;

- az oszlop vagy a gördíthető állványszerkezet saját függőleges tengelye körül megfordítható;

- a sugárzó ±180°-ban kifordítható és laterális felvételi pozícióba állítható;

- exponáló kábel min. 4,5 m hosszú;

- max. tömeg 200 kg;

- passzív fék.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi teljes körű helyszíni garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- vákuumtechnikai eszközök esetén garanciális feltételek (pro ráta);

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján,

- szervizellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával.

Szám: 013

A kiemelt termék megnevezése:

Nagyteljesítményű digitális képarchiváló és továbbító rendszer

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása

A képalkotó diagnosztika területén bármely DICOM 3.0 szabvány szerinti képet előállító rendszerből továbbított képet alkalmas digitális formában tárolni, illetve más számítógépek felé továbbítani képes berendezés. A digitális formában kinyert képek tárolása, megtekintő állomások és/vagy PACS felé továbbítást lehetővé tevő hardver és szoftver együttese.

2. Műszaki követelmények

A nagyteljesítményű digitális képarchiváló és továbbító rendszer felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lennie, melynek részegységei egymáshoz funkcionálisan illeszthetőek.

2.1. Normatív előírások

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit, különös tekintettel a személyiség, betegjogi és adatvédelmi jogszabályban rögzítettekre.

2.2. Alapvető műszaki jellemzők

Adatbázis, munkafolyamat kezelő és archiváló szerver:

- évi 2 TB tároló kapacitás biztosítása;

- on-line hozzáférés az utolsó két hónapban keletkezett képekhez (legalább 300 GB, akár home PC-ről is biztonsági kóddal);

- min. 10 megtekintő állomás csatlakoztathatósága, teleradiológiai kapcsolatteremtés lehetősége;

- képtárolás módja: hard disc-en és háttértárolóban, tárolás különböző lehetőségekkel;

- nagy teljesítményű, nagy felbontású, rugalmas képformátumú printer;

- archiválási lehetőségek;

- képalkotó berendezésekkel történő hálózati összekapcsolás;

- intézményen belüli hálózati összekapcsolás;

- külső intézménnyel interneten keresztül történő hálózati összekapcsolás.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi teljeskörű helyszíni garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- szervizellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával.

Szám: 014

A kiemelt termék megnevezése:

Digitális subtractiós angiográfiás berendezés (DSA)

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

A berendezés az emberi szervezet szív- és érrendszerének kontrasztanyag befecskendezést követően röntgensugár alkalmazásával történő képi megjelenítését teszi lehetővé.

2. Műszaki követelmények

A digitális subtractios angiográfiás berendezés (DSA) felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lennie, melynek részegységei egymáshoz funkcionálisan illesztettek.

2.1. Normatív előírások

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány követelményeit.

2.2. Alapvető műszaki jellemzők

Röntgengenerátor:

- nagyfrekvenciás, min. 60 kW;
- felvételi feszültségtartomány: 40-125 kV;
- legnagyobb beállítható csőáram: max. 1000 mA;

- automatizált felvételi programozás asztalléptetésnél;

- vizsgálat-specifikus dózisszabályozási jelleggörbék;

- dózistakarékos impulzus üzemű átvilágítás, real time képjavítással;

- programozott üzemmódok, automatikus paraméter-beállítás;

- dózistakarékos technikák, kV függő, többlépcsős Cu előszűrés beiktatása;

- opció: páciens dózis- és csőterhelés kijelzése, valamint expozíciós automatika.

Röntgencső:

- teljesítmény: min. 60 kW;
- maximális csőfeszültség: min. 125 kV;
- fókuszméretek: max: 0,6/1,2 mm;
- anódfordulat: gyors;
- rácsvezérlésű röntgencső, vagy más, hasonló értékű impulzustechnika;
- anód hőkapacitás: min. 1,1 MJ (1,5 MHU);

- opció: zárt rendszerű folyadékhűtés külső hőcserélővel.

Vizsgálószerkezet:

- nagy nyílású, gyors, motorosan működtetett C-ív izocentrikus vizsgálatok elvégzésére;

- reprodukálható, regisztrált pozíciók, központi kijelző panel a vizsgálóban;

- kijelzett paraméterek: geometria, rendszeradatok, dózis, röntgen paraméterek,

- a mozgások és a digitális egység kezelése a vizsgálóasztal mellől is lehetséges;

- változtatható sebességű (min. 15°/s) és nagy mozgástartományú C-ív;

- vizsgálati pozíció programozási lehetőségek;

- változtatható fókusz-képerősítő távolság;

- automatikus blende rotáció az anatómiai képhelyzetnek megfelelően;

- C-ív mozgások és pozicionálás vezérlése egyetlen kezelőelemmel;

- ütközésvédelem;

- hatékony kiegészítő szórt sugárzás elleni védelem kialakítása.

Vizsgálóasztal:

- alacsony sugárgyengítésű fémmentes kialakítású és síkfelületű úszólapos vizsgálóasztal;

- úszó asztallap (min. 220 cm fekvőlappal) mágneses fékezéssel;

- motoros magasságállítás;

- hosszirányban min. 120 cm, keresztirányban min. 25 cm mozgási lehetőség;

- programozott motoros léptetés perifériás-DSA-nál, manuális vezérlés bólus követésnél;

- kifordíthatóság min. ±90°;

- teherbírás 200 kg testsúlyig;

- igény szerint választható kiegészítők (min. kartámasz, fejpárna, infúzió tartó);

- automatikus kontrasztanyag befecskendező csatlakoztathatósága.

Képerősítő, képátviteli és képfeldolgozó rendszer:

- általános alkalmazásnál min. 30 cm átmérőjű, nagyfelbontású, 3 mezős képerősítő;

- flat detektor esetén min. 30 cm képerősítőnek megfelelő bemenő mező méret;

- nagyfelbontású TV-lánc min. 1249 soros képvisszaadással, nagy fényerejű monitorokkal;

- valódi 1024 x 1024 mátrix a képfeldolgozásban;

- mennyezeti állványon elhelyezett monitorok a vizsgálóban min. 21" képátmérő, pulton elhelyezett monitorok az operátor helységben min. 17" képátmérő;

- villogásmentes, min. 72 Hz-es képvisszaadás, tükrözésmentes képcső automatikus fényerő-beállítással;

- átvilágítási képfrekvencia max. 30/s, 1024-es mátrixban, felvételi képfrekvencia 0,5-7,5 kép/s 1024-es mátrixban;

- képtároló kapacitás: min. 10 000 kép 1024 mátrixban, mely igény szerint legalább kétszeresére bővíthető legyen;

- DICOM kommunikáció min. send;

- real time élkiemelés, pozitív/negatív kép megjelenítés, ablaktechnika, elektronikus blende, roaming, képforgatás, zoom funkció alapkiépítésben;

- hossz- és szögmérés, kalibrálás;

- felhasználó által definiált szöveges jelölés, kommentár, paciens pozíció feljegyzés;

- gyors hozzáférés a képanyaghoz;

- opció: analóg vagy digitális videorecorder.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi teljes körű helyszíni garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- vákuumtechnikai eszközök esetén garanciális feltételek (pro ráta);

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- szervizellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával.

Szám: 015

A kiemelt termék megnevezése:

Traumatológiai röntgenvizsgáló berendezés

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely a berendezésben létrehozott röntgensugár által az emberi test és részeiről létrehozott vetületi képek a vizsgálattal egyidejű szemlélését, valamint képhordozón történő rögzítését teszi lehetővé. A berendezés alkalmas képi vezérelt intervenciós radiológiai, valamint sebészi beavatkozások végzésére.

2. Műszaki követelmények

A traumatológiai röntgenvizsgáló berendezés felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lennie, melynek részegységei egymáshoz funkcionálisan illesztettek.

2.1. Normatív előírások

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

Röntgengenerátor:

- nagyfrekvenciás röntgengenerátor;

- teljesítmény: min. 50 kW;

- felvételi feszültség min. 40-150 kV között;

- legnagyobb beállítható mAs érték: 500;

- legrövidebb felvételi idő 3 ms;

- expozíciós automata;

- kV és mAs digitális kijelzése;

- programüzem min. 40 tárolt adattal.

Röntgencső:

- teljesítmény: min. 30/50 kW;
- fókusz: max. 0,6/1,2 mm;
- feszültség: min. 40-150 kV;
- anód hőkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU).

Sugárrekesz:

- mélységi sugárrekesz, szűrőváltóval, nagy fényerejű mező megvilágítással.

Vizsgálószerkezet:

- mennyezeti függesztésű, forgatható, teleszkópos magasság állítású fix fókusz-film távolsággal rendelkező C-kar vagy U-kar, cserélhető méretű integrált kazettatartó egységgel, mely beépített álló Bucky és expozíciós automatikával rendelkezik;

- hosszirányú mozgás min. 300 cm, keresztirányú min. 200 cm;

- magassági állíthatóság min. 100 cm;

- a C-kar vagy U-kar a függőleges tengely körül 360°-kal elforgatható;

- fókusz-film távolság 125 cm;

- laterális felvételi lehetőség fekvő paciensről is;

- kazettaméretek 18 x 24 cm-től 35 x 43 cm-ig.

Betegasztal:

- gördíthető, állítható magasságú, fékezhető, egy öl-dalról nyitott betegasztal polytraumatizált betegek mozgatásához is;

- alacsony sugárgyengítésű asztallap;

- asztallap mérete min. 190 x 60 cm;

- állítható magasság kb. 70-100 cm között;

- fej mélyállás beállítási lehetőség max. 10°-ig.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi teljes körű helyszíni garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- vákuumtechnikai eszközök esetén garanciális feltételek (pro ráta),

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- szervizellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával.

Szám: 016

A kiemelt termék megnevezése:

UH vizsgáló berendezés (középkategóriás)

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja

Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely a berendezésben létrehozott ultrahang által az emberi testből és részleteiről nyert képhordozón történő rögzítését teszi lehetővé a vizsgálattal egyidejű szemlélés mellett.

2. Műszaki követelmények

Az UH vizsgálóberendezés (középkategóriás) felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lenni, melynek részegységei funkcionálisan illesztettek.

2.1. Normatív előírások

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

2.2. Alapvető műszaki jellemzők

Color Doppler UH diagnosztikai berendezés:

- min. 15"-os színes monitor;

- 2 transducer egyidejű csatlakoztatási lehetőség;

- image memory (cine memory) egység;

- lábkapcsoló.

Funkciók:

- 2D, szövetharmonizációs leképezés, duplex Doppler, color Doppler, pulzus- és folyamatos hullámú spektrális Doppler, power angio.

Transducerek minimálisan:

- konvex multifrekvenciás (legalább 2,5-5,0 MHz) hasi;

- lineáris multifrekvenciás (legalább 5,0-10,0 MHz) vascularis/lágyrész.

Szoftverek minimálisan:

- általános hasi;

- lágyrész (ízületi/mamma/pajzsmirigy);

- vascularis;

- urológiai.

Képrögzítők:

- fekete/fehér printer;

- S-VHS vagy digitális real time képrögzítés;

- beépített vagy csatlakoztatható digitális archiválási lehetőség;

- DICOM szabványos hálózati felület;

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi teljes körű helyszíni garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára két változatban: alkatrész nélkül; vagy alkatrésszel;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- szervizellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával.

Szám: 017

A kiemelt termék megnevezése:

UH vizsgálóberendezés (felsőkategóriás)

BTO száma: 331011 11 10

1. A kiemelt termék általános leírása, használati célja:

Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely a berendezésben létrehozott ultrahang által az emberi testből és részleteiről nyert képhordozón történő rögzítését teszi lehetővé a vizsgálattal egyidejű szemlélés mellett.

2. Műszaki követelmények

Az UH vizsgálóberendezés (felsőkategóriás) felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lenni, melynek részegységei funkcionálisan illesztettek.

2.1. Normatív előírások

A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi előírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit.

2.2. Alapvető műszaki jellemzők

Color Doppler UH diagnosztikai berendezés:

- 15"-os színes nagy felbontású monitor;

- 3 transducer egyidejű csatlakoztatási lehetőség,

- image memory (cine memory) egység;

- lábkapcsoló;

- opció: beépített FDD vagy CD író;

- opció: VGA csatlakozás.

Funkciók:

- 2D, szövetharmonizációs leképezés, duplex Doppler, color Doppler, pulzus- és folyamatos hullámú spektrális Doppler, power angio, automatikus kép-optimalizálás, panoráma képalkotás, keringési funkciók kiszámítása,

- opció: 3 D.

Transducerek minimálisan:

- konvex multifrekvenciás (legalább 2,5-5,0 MHz) hasi + biopsziás feltét;

- lineáris multifrekvenciás (legalább 5,0-10,0 MHz) vascularis/lágyrész + biopsziás feltét;

- opció: endocavitalis, cardialis transducer.

Szoftverek minimálisan:

- általános hasi;

- lágyrész (ízületi/mamma/pajzsmirigy);

- vascularis;

- urológiai;

- endocavitalis.

Képrögzítő felszereltség:

- fekete/fehér printer vagy FDD;

- S-VHS vagy digitális videorecorder;

- beépített vagy csatlakoztatható digitális archiválási lehetőség;

- DICOM szabványos hálózati felület.

3. Gazdasági követelmények

- Min. 18 havi teljes körű helyszíni garancia;

- 5 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel;

- garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára két változatban: alkatrész nélkül; vagy alkatrésszel;

- hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján;

- szervizellátás vállalása 98%-os üzembiztonság garantálásával.


  Vissza az oldal tetejére