A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2004. (IX. 3.) NKÖM rendelet

a Budapest IX. kerület, Hídépítő utcai és Helyi kikötő úti 38086/49 és 38086/50 helyrajzi számú ingatlanokon álló Nagyvásártelep műemlékké nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület, Hídépítő utcai és Helyi kikötő úti 38086/49 és 38086/50 helyrajzi számú ingatlanokon álló Nagyvásártelep irodaépületét, zászlótartó építményeit, csarnoképületét, az ahhoz tartozó rámpát, valamint a kikötő bejárati pilléreit. A műemléki védelem csak az e rendelet mellékletében feltüntetett helyszínrajzon meghatározott épületekre, illetve építményekre terjed ki.

(2) Műemléki környezetnek a 38086/49 és 38086/50 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a modern stílusú, 1930-32-ben Münnich Aladár tervei szerint emelt Zeiss-Dywidag rendszerű csarnoképület építészeti, a kapcsolódó irodaház építészeti-szobrászati, valamint a kikötőbejárat építészeti értékeinek védelme.

2. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 18/2004. (IX. 3.) NKÖM rendelethez


  Vissza az oldal tetejére