A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2004. (II. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya közötti mezőgazdasági együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 1999. június 14-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya közötti mezőgazdasági együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. szeptember 14-én aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya közötti Mezőgazdasági Együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),

a két nemzet közötti baráti szálak szorosabbra fűzésének óhajától vezéreltetve,

annak tudatában, hogy érdekükben áll a műszaki és tudományos haladás mindkét fél javát szolgáló előmozdítása és fejlesztése,

tekintettel közös érdekeltségükre abban, hogy ösztönözzék a tudományos kutatást, a fenntartható fejlődést és a technológia átadást az agrárium területén, lehetővé téve mindkét országban ezen erőforrások felelősségteljes hasznosításának biztosítását,

egyetértésre jutottak, hogy megkötik a jelen Mezőgazdasági Együttműködési Egyezményt.

I. Cikkely

Jelen Egyezmény célja a két ország közötti mezőgazdasági témájú műszaki és tudományos együttműködés előmozdítása programok és projektek kidolgozása és végrehajtása útján a gyümölcstermesztés, a zöldségtermesztés, a gabonafélék, a hüvelyesek, a gumós növények, az embriótranszplantáció, a biotechnológia, az állattenyésztés, a növény- és állategészségügy, az agráripari kultúrák, a termékértékesítés területén, valamint a felek érdeklődésére számot tartó más területeken.

II. Cikkely

A Felek a jelen Egyezmény alapján kiegészítő megállapodásokat köthetnek, amelyekben pontosíthatják a célokat, a munkák ütemterveit, a Felek kötelezettségeit, a finanszírozási kérdéseket, az ágazati szerveket és/vagy függőségeket, a projektek végrehajtásának felelőseit és az egyes műveleti tervek kidolgozásának határidőit.

III. Cikkely

A projektek ezen kívül kiterjedhetnek a többi között az alábbi együttműködési formákra:

a) az agrárszektor gazdasági és társadalmi fejlődését elősegítő kutatási, képzési és képesítési tevékenységek közös és összehangolt megvalósítása;

b) szemináriumok és konferenciák szervezése, tudományos információcsere az I. Cikkelyben megjelölt területeken és általános agrárdokumentáció csere;

c) bármely egyéb műszaki együttműködési forma, amelynek célja a Felek agrárfejlődésének előmozdítása.

IV. Cikkely

A Felek a műszaki együttműködés különféle formáit e célból létrehozandó agrárprojektek keretében valósítják meg

a) szakosító, szakmai továbbképző és műszaki gyakorlat szerzési tanulmányi ösztöndíjak biztosításával;

b) szakértők, kutatók, szakemberek kérdésével szakirányú konzultánsi és tanácsadói szolgáltatás nyújtása céljából;

c) eszközök és anyagok cseréjével;

d) információ- és tapasztalatcserével.

V. Cikkely

A Felek az I., III. és IV. Cikkelyben említett műszaki együttműködési formák körébe illeszkedő projektek végrehajtásához a nemzeti törvényeikben, valamint a vonatkozó kiegészítő megállapodásokban rögzítettekkel összhangban kérhetik nemzetközi szervek részvételét a projektekben, illetve azok finanszírozásában.

VI. Cikkely

A Felek kijelölik a II. Cikkelyben rögzített műszaki együttműködési projektekkel kapcsolatos egyeztetést végző képviselőiket, és gondoskodnak a szükséges hivatalos lépések megtételéről a saját országukban a témára vonatkozóan hatályos törvényi szabályozással összhangban.

VII. Cikkely

A képviselők közös elhatározásból és meghatározott időszakonként összeülnek

a) a jelen Egyezmény és az azt kiegészítő megállapodások végrehajtásának előmozdítása, megkönnyítése és adott esetben ellenőrzése,

b) a megvalósítás ütemének figyelemmel kísérése és az e célt szolgáló agrárprojektek tökéletesítésének előmozdítása,

c) az e célt szolgáló agrárprojektek végrehajtása során elért eredmények kiértékelése

céljából.

VIII. Cikkely

Jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban felmerülő bármely nézeteltérést a Felek diplomáciai úton oldanak meg.

IX. Cikkely

Jelen Egyezmény három évig marad hatályban. A Felek diplomáciai úton értesítik egymást, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Az Egyezmény a későbbi jegyzék keltének napján lép hatályba.

X. Cikkely

Jelen Egyezményt a Felek hallgatólagosan kétévenként meghosszabbítják, kivéve, ha a Felek valamelyike az adott időszak lejárta előtt legalább hat hónappal azt a másik Félnek felmondja.

Kelt Budapesten, 1998. szeptember 14-én, magyar és spanyol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások) ”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. június 14. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik. * 


  Vissza az oldal tetejére