A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2004. (IX. 30.) IM rendelet

egyes munkaköri megnevezésekről

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 24. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Igazságügyi Minisztériumban,

b) * 

foglalkoztatott köztisztviselőkre.

2. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő részére, amennyiben tevékenységének és szervezeti egységben betöltött munkakörének jellege azt indokolja, engedélyezheti a mellékletben meghatározottak szerinti munkaköri megnevezés használatát.

(2) A mellékletben foglalt munkaköri megnevezés használata a munkakör jellegére vagy a szakképzettségre, illetve végzettségre utaló előtaggal is engedélyezhető.

(3) A legalább főosztályvezetői (főosztályvezető-helyettesi) megbízással rendelkező köztisztviselő számára engedélyezhető az adott szervezeti egység elnevezésére utalással a „vezetője” („vezető-helyettese”) munkaköri megnevezés használata is.

3. § A köztisztviselő tevékenysége jellegének, munkakörének, illetve ezekkel összefüggésben szervezeti egységének változása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaköri megnevezés használatát visszavonja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az egyes munkaköri megnevezésekről szóló 15/2000. (XI. 27.) IM rendelet hatályát veszti.

Melléklet a 32/2004. (IX. 30.) IM rendelethez

I. Vezetői megbízás esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

A) Az 1. § a) pontjában foglalt szervnél:

Munkaköri megnevezés Engedélyezéshez szükséges
vezetői megbízás legalsó szintje
1. Csoportfőnök Főosztályvezető
2. Csoportfőnök-helyettes Főosztályvezető-helyettes
3. Főcsoportfőnök Főosztályvezető
4. Főcsoportfőnök-helyettes Főosztályvezető-helyettes
5. Hivatalvezető Főosztályvezető
6. Hivatalvezető-helyettes Főosztályvezető-helyettes
7. Igazgató Főosztályvezető
8. Igazgatóhelyettes Főosztályvezető-helyettes
9. Kabinetfőnök Főosztályvezető
10. Protokollfőnök Osztályvezető
11. Sajtófőnök Főosztályvezető
12. Titkárságvezető Osztályvezető

B) * 

II. Felsőfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

A) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szervnél:

1. Belső ellenőr
2. Főrevizor
3. Jogi informatikus
4. Jogi nyelvi szerkesztő
5. Jogszabály-előkészítő
6. Kormány-képviselő helyettes
7. Könyvtáros
8. Könyvtárvezető
9. Leltárellenőr
10. Miniszteri biztos
11. Okleveles pénzügyi revizor
12. Parlamenti titkár
13. Programtervező
14. Protokolltitkár
15. Rendszergazda
16. Rendszerprogramozó
17. Rendszerszervező
18. Revizor
19. Statisztikai adatelemző
20. Szakfordító
21. Szakreferens (fejezeti költségvetési; jogi-; kisebbségi, romaügyi-; közbeszerzési-; külügyi, protokoll-; munkaügyi, személyügyi-; oktatási-; pénzügyi-; számviteli-; társadalombiztosítási- stb.)
22. Személyi titkár
23. Titkárságvezető

B) * 

III. Középfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

A) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szervnél:

1. Adatbázis adminisztrátor
2. Anyagnyilvántartó
3. Csoportvezető
4. Ellenőrzési asszisztens
5. Hálózati és hardver munkatárs
6. Irodai ügykezelő
7. Irodavezető
8. Központi irattáros
9. Külügyi irattáros
9. Külügyi koordinátor
10. Külügyi titkár
11. Médiafigyelő
12. Nyomdai csoportvezető
13. Pénztáros
14. Pénzügyi számítástechnikus
15. Protokollasszisztens
16. Sajtódokumentátor
17. Statisztikai adatfeldolgozó
18. Titkárnő
19. TÜK irodavezető
20. Ügyintéző (bérszámfejtési-, cégnyilvántartási és céginformációs-, gépjármű-, munkaügyi és személyügyi-, oktatási-, pénzügyi-, szakvizsga-, számviteli-, társadalombiztosítási-, TÜK- stb.)

B) * 


  Vissza az oldal tetejére