A jogszabály mai napon ( 2024.04.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) *  Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 1. számú melléklet határozza meg.

(3) *  Az

a) *  1. § (1) bekezdésében foglalt igazgatási szolgáltatási díjat az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító, illetve az elsőfokon eljáró vármegyei rendőr-főkapitányság - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság -,

b) *  1. § (5) bekezdésében foglalt igazgatási szolgáltatási díjat az ügyben másodfokon eljáró vármegyei rendőr-főkapitányság - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság -, illetve a másodfokon eljáró Országos Rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(4) *  Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor az köteles befizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

(5) *  Az elsőfokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 4000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni.

(6) *  A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának visszafizetésére az Itv. 32. §-át, a díjfizetés elmaradása, részbeni vagy késedelmes teljesítése esetén az Itv. 82. §-át, illetőleg 88. §-át kell alkalmazni.

2. § (1) *  A lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásának díja naponta 150 forint, melyet a lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásáról gondoskodó vármegyei rendőr-főkapitányság - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság - előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(2) *  A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, valamint a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges vizsga (a továbbiakban együtt: vizsga) díja vizsgánként 10 000 forint, amely összeget a vizsgát lebonyolító vármegyei rendőr-főkapitányság - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság - előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A vizsga díja magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is.

(3) *  Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához, illetve a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga * 

a) elméleti részvizsgájának díja 5000 forint,

b) gyakorlati részvizsgájának díja 2000 forint,

amely összeget - készpénz-átutalási megbízás útján - a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége részére kell megfizetni. A vizsgadíj magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is.

3. § *  A rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  Az

a) *  1. § (1) bekezdésében foglalt igazgatási szolgáltatási díj az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító, illetve az elsőfokon eljáró vármegyei rendőr-főkapitányság - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság -,

b) *  1. § (5) bekezdésében foglalt igazgatási szolgáltatási díj az ügyben másodfokon eljáró vármegyei rendőr-főkapitányság - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság -, illetve a másodfokon eljáró Országos Rendőr-főkapitányság

bevételét képezi.

(2) *  A

a) *  2. § (1) bekezdésében foglalt díj a lőfegyver, lőszer hatósági tárolásáról gondoskodó vármegyei rendőr-főkapitányság - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság -,

b) *  2. § (2) bekezdésében foglalt díj a vizsgát lebonyolító vármegyei rendőr-főkapitányság - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság -,

c) *  2. § (3) bekezdésében foglalt díj a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége

bevételét képezi.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárások esetén kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez * 

A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése igazgatási szolgáltatási díjai

Az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke forintban
1. Gyártás engedélyezése 150 000
2. Forgalmazás engedélyezése 150 000
3. Javítási tevékenység engedélyezése 80 000
4. Lőtér üzemeltetés engedélyezése 50 000
5. Lőfegyver kiállítás engedélyezése 20 000
6. *  Lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése
- 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig 15 000
- 26-50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig 35 000
- 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett 45 000
- lőszerelem tárolóhely 35 000
Nem kell a 6. sor szerinti igazgatási szolgáltatási díjat külön leróni, ha az 1-5., illetve a 23. sor szerinti tevékenység engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével
7. Szervezeteknél a lőfegyvert, lőszert birtokló alkalmazottak foglalkoztatásához szükséges hozzájárulás, illetve az alkalmazotti engedély kiadása 2 000
8. *  Lőfegyver, lőszer-, lőszerelem-behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése forgalmazás (kereskedelem) céljából 30 000
9. *  Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése turista forgalomban fegyverenként (a színházi tűzfegyver kivételével) 4 500
- csak lőszer esetén 2 000
Határvámhivatal igazolása 3 000
10. *  Lőfegyver tartásának engedélyezése lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló okmány kiállításával (a filmgyártási célú lőfegyver, valamint a színházi tűzfegyver kivételével) 6 000
11. *  Újabb lőfegyver tartása engedélyezésének bejegyzése a lőfegyvertartás engedélyezésére szolgáló okmányba (a színházi tűzfegyver kivételével) 3 000
12. *  A kizárólag 7,5 joule vagy az alatti csőtorkolati energiájú tűzfegyver tartásának engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is) 2 000
13. *  Gáz- és riasztófegyver viselésének engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is) 2 000
14. *  Az Európai Lőfegyvertartási Engedély kiállítása, meghosszabbítása 4 000
15. *  Szervezetek lőfegyvertartásának engedélyezése fegyverenként (a színházi tűzfegyver kivételével) 3 000
16. *  Színházi tűzfegyver tartásának engedélyezése fegyverenként (az engedély cseréje, pótlása is) 2 000
17. *  Muzeális fegyver sportlövészeti célú használatának engedélyezése 2 000
18. *  Lőfegyver hatástalanításának engedélyezése lőfegyverenként 2 000
19. Az engedélyezésre szolgáló okmányokba történő hatósági bejegyzés 3 000
20. *  A lőfegyver tartására jogosító engedély cseréje, pótlása (a színházi tűzfegyver tartására jogosító engedély cseréje, pótlása kivételével) 4 000
21. A lőfegyver tartására szolgáló okmányba bejegyzett engedély meghosszabbítása
- 10 db lőfegyverig 2 500
- 11-25 db lőfegyverig 4 500
- 25 db lőfegyver fölött 7 000
22. *  Filmgyártási célú lőfegyver behozatali, kiviteli, átszállítási, tartási engedélyezése esetén
- alapdíjként, 13 000
továbbá
- lőfegyverenként 2 000
23. *  Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is) 10 000
24. *  Lövészetvezetői tevékenység engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is) 6000
25. *  Színházi tűzfegyver behozatalának, kivitelének, átszállításának engedélyezése
- egy fegyver esetén
- további fegyverenként

8000
2000
26. *  Elöltöltő fegyver vadászati célú használatának engedélyezése az engedély meglétét igazoló okmány kiállításával (az engedély cseréje, pótlása is) 6000
27. *  A lőfegyver-kereskedői tevékenység végzésére jogosító engedély cseréje, pótlása 9000
28. *  A fegyver kezelésére, illetve használatára jogosult személynek a szervezet részére kiadott lőfegyvertartási engedélybe történő bejegyzése, valamint az engedélyből történő törlése, kérelmenként 2400

2. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez * 

A B
1. Rendőr-főkapitányság megnevezése Előirányzat-felhasználási számla száma
2. Budapesti Rendőr-főkapitányság 10023002-01451430-00000000
3. *  Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10024003-01451485-00000000
4. *  Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10025004-01451492-00000000
5. *  Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10026005-01451502-00000000
6. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10027006-01451519-00000000
7. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10028007-01451526-00000000
8. *  Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10029008-01451533-00000000
9. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10033001-01451540-00000000
10. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10034002-01451557-00000000
11. *  Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10035003-01451564-00000000
12. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10045002-01451612-00000000
13. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10036004-01451571-00000000
14. *  Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10037005-01451588-00000000
15. *  Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10023002-01451478-00000000
16. *  Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10039007-01451595-00000000
17. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10044001-01451605-00000000
18. *  Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10046003-01451629-00000000
19. *  Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10047004-01451636-00000000
20. *  Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10048005-01451643-00000000
21. *  Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10049006-01451650-00000000
22. Országos Rendőr-főkapitányság 10023002-01451715-00000000